Introduktion til området

Hindemade vest for Haderslev Dam Foto: Jens Christensen www.panoramio.com

Går man en tur gennem den mere end 700 år gamle kødstad Haderslev, går man ad de samme gader, som mennesker har gået af, gennem flere århundreder. Den dag i dag er vejnettet i Haderslev, fra Ribe Landevej i vest over Torvet og ned til havnen ved Møllestrømmen præcis som da byen blev grundlagt i 1100-tallet, og Haderslev er præget af sin lange historie. Den gamle bydel med Domkirken og Torvet i centrum er på trods af heftige brande i 1627 og 1759 velbevaret og rummer huse helt tilbage til 1500-tallet. I Haderslev kan man således opleve 500 års bygningshistorie. Haderslev Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter strukturreformen i 2007. Kommunen opstod ved sammenlægningen af kommunerne Gram, Haderslev og Vojens samt sognene Bevtoft, Bjerning, Fjelstrup og Hjerndrup, som indtil da havde tilhørt henholdsvis Nørre Rangstrup og Christiansfeld kommuner. Haderslev by har 21.994 (2016) indbyggere, hvor der i alt bor 56.029 indbyggere i hele kommunen, som dækker et areal på 701,98 kvadratkilometer, og har en befolkningstæthed på 69 indbyggere per kvadratkilometer. Haderslev, tidligere Hadersleben, er en købstad, domkirke- og hovedby i den sammenlagte kommune i det østlige Sønderjylland, og ligger i regionens længste tunneldal. Øst for byen ligger Haderslev Fjord, og vest for byen ligger Haderslev Dam. Siden 2007 har Haderslev haft status af eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Det betyder, at Haderslev Kommune og Team Danmark blandt andet samarbejder om at styrke eliteidrætsklubberne og træneruddannelser og etablerer kraftcentre i samarbejde med relevante specialforbund samt formidler ekspertviden inden for ernæring, idrætsmedicin, fysisk træning og idrætspsykologi. Samarbejdet vil også omfatte udviklingen af idrætsskoler, som er folkeskoler med et udvidet idrætstilbud, samt fleksible uddannelses-, bolig- og jobmuligheder for talenter og eliteudøvere. Udgangspunktet for elitesatsningen er miljøet omkring Haderslev Idrætscenter og Idrætsakademiet og Vojens Ishockey. Udviklingen af elite- og talentarbejdet kommer til at fokusere på ishockey, fodbold, golf og svømning samt en række mindre idrætsgrene.

Områdets historie

Det røde vandtårn i Haderslev

For at forstå Haderslevs historie må man holde sig for øje, at fra cirka 1200 og frem til 1920 var Haderslev ikke en del af kongeriget Danmark. I de følgende århundreder udviklede Haderslev sig omkring gadenettet på sandbanken mellem Gravene og Møllestrømmen, som stadig udgør størstedelen af Haderslevs bymidte. Kun langs Storegade bevægede bebyggelsen sig udenfor dette snævre område. Omkring 1420 anlagdes en stor mølledæmning ved Sønderbro, som blev til Haderslev Dam. Samtidigt gravede man en kanal fra den nye mølledam under Gravene (deraf navnet) og Jomfrustien til fjorden. Ved Nørregade, Bispegade og Sønderbro byggede man broer over kanalen og opførte byporte i købstaden, der var omgivet af vand på alle sider. Haderslev var en stor by efter datidens målestok og administrativt og kirkeligt centrum for et stort område i Sønderjyllands nordlige del. Ikke mindst derfor valgte Frederik I Haderslev som centrum for det lille landområde, han forærede sin ældste søn, Junker Christian, i 1524, da han skulle giftes, og havde brug for en indtægtskilde. Christian var stor tilhænger af Luther, og indførte i 1526 protestantismen i landområdet, der bestod af Haderslev og Tørning len. Dermed blev Haderslev det første sted i det nuværende Danmark, hvor reformationen blev indført, og i nogle år var præsteskolen ved Vor Frue Kirke center for undervisningen i den nye fortolkning af kristendommen. Haderslevs geografiske placering som den nordligste købstad i hertugdømmet Slesvig gav byen en række økonomiske og administrative fordele, og Haderslev var i flere århundreder det vigtigste postkontor udenfor København og toldsted for den vigtige okseeksportrute mod syd. Herudover var Haderslev administrativt og økonomisk centrum for det store Haderslev Amt, der strakte sig fra Lillebælt til Vesterhav.

 

Områdets infrastruktur

Public transport in Haderslev

Infrastruktur er en vigtig parameter, når der skal findes lager- eller produktionslokaler, og som for alle andre kommuner har det høj prioritet at være hjemsted for tilfredse virksomheder og borgere, der både bor og arbejder inden for kommunens grænser. Der er mange gode grunde til at slå sig ned i Haderslev kommune, men det er et faktum, at stadig større andel af arbejdsstyrken hver dag pendler til og fra arbejde på kryds og tværs af kommunegrænserne. Det forholde Haderslev Kommune sig aktivt til. Med byens unikke placering har mere end 100.000 haderslevborgere i den arbejdsdygtige alder mindre end 45 minutters transport til Haderslev og mindre end 10 minutters motorvejskørsel fra Kolding Syd til Haderslev Nord. Derfor står fastholdelse og forbedring af både den lokale og den regionale infrastruktur højt på den politiske dagsorden. Det er afgørende for kommunens vækst og udvikling, at virksomhederne altid har adgang til den arbejdskraft, de efterspørger og infrastrukturen skal være med til at fastholde liv i kommunens mindre bysamfund. Haderslev er en sønderjysk kommune, der i fællesskab med det øvrige Sønderjylland er med til at skabe udvikling for hele området. Men der ligger også virksomheder, der orienterer sig mod aktiviteter omkring EnergiMetropol Esbjerg, og ikke mindst er kommunen en del af samarbejdet om Det Østjyske Bybånd, hvor Haderslev er en naturlig del af Trekantområdet. Infrastrukturen i Haderslev Kommune er udmærket med gode offentlige transportmuligheder, herunder bus og tog, hvor Sydtrafik tegner sig for busdriften og DSB for togdriften. Herudover er der nem adgang til motorvejsnettet og Vojens Lufthavn fra Haderslev, som ligger tæt på Tyskland og har gode forbindelser til det øvrige Jylland, Fyn og Sjælland. Haderslevs infrastruktur bidrager således til, at det er attraktivt det er at have lager- og produktionslokaler her i kommunen.

Erhvervs- og forretningsliv

Warehouses for rent in Haderslev

Der er et begrænset udvalg af lager- og produktionslokaler i Haderslevs industriområder, men kommunens erhvervskvarterer er under udvikling, hvilket også vil betyde flere produktions- og lagerfaciliteter. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt ledige lejemål i Haderslev på Lokalebasen, hvor du kan søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne vil typisk være separate, aflåselige, og i mange tilfælde ventilerede, med højt til loftet, og fx udstyret med betongulve og god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilknyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere.

Er dine lager- og eller produktionslokaler beliggende i Haderslev, har du et stort udvalg af dagligvarebutikker tæt på, herunder Kvickly, MENY, Netto, Fakta, Aldi, ABC Lavpris og Kiwi. Haderslevs handelsliv er samlet under Haderslev Butikker, og tilbyder gode indkøbsmuligheder, oplevelser og bymiljø. I byens butikker finder du få alt inden for fødevarer, bolig og indretning, herre- og damemode, sko og tasker, brille- og smykkedesign, vin samt radio, tv og elektronik. Handelstandsforeningen har desuden egen vagtordning, hvilket betyder, at tyveri er sjældent, og at trygheden for kunder og personale er høj. Haderslev er en meget ren og velholdt by, hvilket skaber gode rammer for bylivet og bedre kår for handlen. Det betyder desuden, at Haderslevs indbyggere, erhvervsdrivende, butiksindehavere og besøgende har et godt indtryk af byen. Haderslev Butikker holder hvert år en række større og mindre arrangementer, som giver byen leben. Disse events lanceres typisk sammen med diverse samarbejdspartnere i byen, og der er noget for enhver smag blandt andet jazzfestival, markedsdage, Western Night, gademusik og smagsfestival. Alt sammen for at trække besøgende til Haderslev. I julemåneden er der især mange aktiviteter i byen, herunder vækning af julemand, luciaoptog, kanekørsel, musik, julehuse og diverse juleaktiviteter for byens børn samt smuk julebelysning. Der er elektroniske displayskilte ved byens indfaldsveje, der fortæller om byens arrangementer, og der er mere end 2.500 gratis parkeringspladser i og omkring centrum. 

Købekraften i området

Haderslev purchasing power

Forhold som disponibel indkomst (købekraft) og erhvervsvilkår er væsentlige, når man har lager- og eller produktionslokaler i Haderslev eller en hvilken som helst anden kommune. Købekraften er ikke den bedste i Haderslev. I 2015 var den gennemsnitlige disponible indkomst – som i de foregående år – størst i Gentofte og mindst på Langeland, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2014 var den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år på landsplan 209.700 kroner. I Haderslev var den i samme periode 190.219 kroner. Det betyder, at Haderslev på landsplan indtager en 14. plads (hvor 98 er den højeste disponible indtægt). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Huspriserne i Haderslev er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Haderslev og ikke kun til salg-priserne er mest retvisende, og siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse 8.027 kroner per kvadratmeter, og det er et fald på 5,33 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 54 hushandler i Haderslev Kommune. Der er i samme periode handlet 10 fritidshuse til en kvadratmeterpris på 15.320 kroner, hvilket repræsenterer et fald på 10,92 procent i forhold til første kvartal, baseret på, at der er solgt 10 fritidshuse i perioden. Der er ikke handlet nogen ejerlejligheder i perioden, hvorfor kategorien ikke er medtaget. Forudsætningen for erhvervsudvikling er, at virksomhedernes basale betingelser er i orden. Desværre gik Haderslev Kommune en del pladser tilbage i Dansk Industris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2016 ( fra plads 37 i 2015 til 70 i 2016). Alligevel er der grund til optimisme, for i Haderslev Kommune tilbydes rigtig gode rammevilkår, og det er et af de billigste steder i landet at drive virksomhed. Med motorvej, togforbindelse og lufthavn er infrastrukturen også på plads i Haderslev kommune. Når det gælder erhvervsservice, dialog og samarbejde mellem kommune og erhverv, har Haderslev en et stykke vej endnu. Erhvervsservice, dialog og samarbejde mellem kommune og erhverv kan blive bedre i kommunen, der gerne vil være blandt de bedste i praksis og i forhold til omverdenen. Dialogen er startet, viljen er til stede, og der er enighed om, hvad der skal til. Samtidig skal der skabes erhvervsudvikling med fokus på de fire kerneområder: innovation, viden, udsyn og oplevelse.

Parkeringsmuligheder

Haderslev parking

Lager- og produktionslokaler, der ligger i Haderslev har typisk gode parkeringsforhold, og søger du efter denne type lokaler på Lokalebasen, vil du få oplyst, om der er tilknyttet parkeringspladser til lejemålet eller om der er mulighed for leje eller tilkøb af samme. Alligevel kan det, i forhold til varelevering, modtagelse af kunder, rekruttering og andre forhold, have interesse at vide noget om parkeringsforholdene i byen. Og Haderslev Kommune vil gerne hjælpe dig godt på ’plads’, så de har udarbejdet en folder med nogle af de parkeringsregler, der oftest opstår tvivl om. Download Den lille p-guide. Ved tidsbegrænset parkering skal du anvende p-skive, som indstilles ved parkeringens start. Hvis du parkerer før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i denne, skal du indstille viseren på det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen begynder. Dette gælder også elektroniske p-skiver. Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes nærmeste kant. Hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen må du ikke standse eller parkere inden for en afstand af 10 meter fra cykelstiens nærmeste kant. Hvis hjørnet er afrundet, gælder den nærmeste kant fra det sted, hvor vejene mødes i en skarp vinkel. Hensigten med 10-meterreglen er at forbedre oversigten for trafikanter, så bilister bedre kan se fodgængere, cykler og knallerter. 10-meterreglen gælder i alle vejkryds. Du må ikke standse eller parkere hverken helt eller delvist på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebyggede områder (byzonen) må du dog standse eller parkere med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov, hvis køretøjets totalvægt ikke overstiger 3.500 kilo. Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelstiudkørsel eller mindre end fem (5) meter foran udkørslen, men du må gerne holde på den anden side af udkørslen.

Udvikling i området

AUGUST 4, 2016: Third Round Elimination to European League match in Haderslev

Med klar inspiration fra Fighter Wing Skrydstrup vil Haderslev Kommune søge alliancer med de stærkeste erhvervsprofiler, og opfordrer både Haderslev Erhvervsråd og de lokale virksomheder til at tænke på samme måde. I dag er Haderslev Kommune en aktiv medspiller i det sønderjyske fællesskab, fx når det gælder etablering af Destination Sønderjylland (DUSJ), gennem samarbejdet i Udviklingsråd Sønderjylland (URS) og i samarbejdet med Schleswig-Holstein. Det historiske afsæt er sønderjysk, hvilket kommunen vægter højt, også i forhold til samarbejdet om Sønderjyske Eliteidræt. Et samarbejde, der placerer Haderslev solidt på landkortet med fodbold i Haderslev og ishockey i Vojens, men som også giver mulighed for at skabe fælles udvikling med de sønderjyske nabokommuner. Haderslev Kommune er også med i samarbejdet om det østjyske bybånd, og bliver i nogle sammenhænge kædet sammen med Trekantområdet og nabokommunerne mod nord. Haderslev Kommunes deltagelse i det nordlige samarbejde er dog ikke så formaliseret som det sønderjyske samarbejde, hvorimod store dele af erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne orienterer sig kraftigt mod nord. Der er en klar anbefaling, fra især de større virksomheder og uddannelsesinstitutioner, til Haderslev Kommune om at søge optagelse i Trekantområdet Danmark, og indtage en position som den kommune, der skaber sammenhæng mellem det Sønderjylland og Trekantområdet. Der efterlyses således et formaliseret samarbejde, så Haderslev kan bidrage til og deltage i den udvikling, der foregår langs med den erhvervsmæssigt stærke og tætbefolkede jyske østkyst. Mod vest med EnergiMetropol Esbjerg og turismen langs Vestkysten er der også muligheder for stærke alliancer, som Haderslev Kommune og dens virksomheder vil have fokus på frem mod 2018. Når det er sagt, så er det ikke kommunen og erhvervsrådet, der skaber erhvervsudviklingen, men virksomhederne. Til gengæld har Haderslev Kommune lovet at skabe de rette rammer, vælge den bedste strategi, etablere et godt samarbejdsmiljø og understøtte udviklingen gennem bæredygtige initiativer og aktiviteter.

Industrien

Bestseller Logistics Centre North Foto: www.archdaily.com

I samarbejde med Haderslev Kommune understøtter Haderslev Erhvervsråd erhvervsudviklingen ved at fokusere på de fire fokusområder innovation, viden, udsyn og oplevelse. Haderslev Erhvervsråd tilbyder en lang række serviceydelser, som medlemmerne gratis kan gøre brug af. Haderslev Erhvervsråd yder professionel erhvervsservice, der kan styrke din virksomhed og som medlem af rådet får du gratis, individuel erhvervsservice med vejledning, sparring, information og kontaktformidling. Du får desuden adgang til rådets kompetente samarbejdspartnere og et stærkt lokalt netværk, hvor du har mulighed for at mødes med andre erhvervsfolk, og hermed skabe forbindelser samt få inspiration til din virksomhed. Det er Haderslev Erhvervsråd fornemmeste opgave at fungere som talerør for det lokale erhvervsliv, hvor du som medlem er med i et fællesskab, der kæmper for erhvervsudviklingen i Haderslev Kommune. Haderslev Erhvervsråd vil gerne forbedre rammebetingelser gennem samarbejde med myndigheder, organisationer og erhvervsliv. Haderslev Erhvervsråd skal være en selvstændig og økonomisk uafhængig erhvervsfremme-organisation, der bidrager til at bringe Haderslev Kommune i toppen af danske vækstkommuner. Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd har udarbejdet en fælles erhvervsstrategi 2014-2018 med fokus på erhvervsudvikling og optimale rammebetingelser for virksomhederne i kommunen. For Haderslev handler erhvervsstrategien om den stærke historie, et godt sammenhold mellem kommune og erhvervsliv og en ukuelig vilje til at overkomme store udfordringer. Haderslev Kommune består af mange unikke herligheder, engagerede ildsjæle, spændende lokalsamfund og dygtige virksomheder. På den måde er Haderslev en dynamisk og interessant kommune, som er værd at besøge, let at falde for og et rigtig godt sted at drive virksomhed. Kommunen vil dog gerne være bedre til at opfylde virksomhedernes behov for infrastruktur, rammevilkår og erhvervsservice.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Strandidyl Bed and Breakfast Foto: Booking.com

Ligger dine lager- og eller produktionslokaler i Haderslev, og opstår der behov for at indkvartere kunder, projektmedarbejdere eller andre gæster, så finder du i Haderslev Kommune alt fra skønne badehoteller til byhoteller. Der ligger flere hoteller i Haderslev, Vojens og Gram men også ude ved kysten i Årøsund og inde i landet ved blandt andet Christiansfeld. I Haderslev ligger Strandidyl Bed and Breakfast kun 350 meter fra smukke Kelstrup Strand, sydøst for byen. Motellet er renoveret og fremstår flot og hyggeligt. De 12 værelser er af høj standard, som kan matche de fleste hoteller i området. Værelserne har eget bad og toilet med gulvarme, og på værelserne er der fladskærm og gratis trådløst internet. Der er desuden adgang til fælles køkken og alle priser er inklusive morgenmad, sengelinned og håndklæder. Der er rabat ved flere overnatninger samt særtilbud til montører og håndværkere ved længere ophold. Anni Erichsens Bed & Breakfast ligger i en pæn og velholdt patriciervilla på Aabenraavej tæt på Hadeslev centrum. Hotellet har fire dobbeltværelser og et enkeltværelse. Der er fælles køkken og opholdsstue med fjernsyn samt adgang til internet og der gives rabat ved langtidsleje. Med lager- eller produktionslokaler i Haderslev kan du hurtigt og nemt booke hotelværelser til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.