Introduktion til området

Åen i Ribe er en af Sønderjyllands mange flotte naturområder
Sønderjylland er bl.a. kendetegnet ved den flotte natur - Khirman Vladimir / Shutterstuck

Aabenraa i hjertet af Sønderjylland har en smuk natur og indbyder til masser af aktiviteter.
Aabenraa har en naturskøn beliggenhed ved de tre fjorde Aabenraa Fjord, Genner Bugt og Flensborg Fjord, hvor der er gode muligheder for at dyrke sejlsport og bade ved en af de mange strande. Og hvad enten du til landsby- eller købstadsidyl eller landsted, så har grænseområdet Aabenraa mange skønne landsbyer med ro, plads og smuk natur. Aabenraa by er som nævnt smukt placeret ved Aabenraa Fjord og midtbyen har historiske huse, brolagte gader, en hyggelig gågade samt flere torve med cafeer og seværdigheder. Grænselandet emmer af historie og er rigt på fortællinger om krigstider og kultur på tværs af grænsen. Her mærker man både historiens vingesus og en moderne livsstil. Udtrykket mojn vidner om fællesskabet med Tyskland, idet udtrykket er tysk, men sønderjyderne har taget det til sig og bruger det som hilsen morgen, middag og aften. Sønderjyderne holder også fast i den kendetegnende dialekt, som er et symbol på lokalbefolkningens stolthed over at komme fra Sønderjylland og være en del af historien. Den historiske baggrund, grænseovergangen, danske og tyske børnehaver, skoler, biblioteker og foreninger gør, at lokalbefolkningen i Apenrade typisk behersker både dansk og tysk. Flertallet i Sønderjylland er i dag danskere, men mindretallet af tysksindede nordslesvigere lever side om side med det danske flertal. Her kan man opleve danske og tyske traditioner i skøn forening, og se et eksempel på international konfliktløsning, der er lykkedes. Aabenraa Kommune har cirka 59.000 (2017) indbyggere
og med et areal på 942 kvadratkilometer, er kommunen arealmæssigt landets ottendestørste. Hovedbyen er Aabenraa, mens de større oplandsbyer er Rødekro, Tinglev, Padborg og Kruså. Med landets længste landegrænse og motorvej E45 som hovedfærdselsåre er Aabenraa Kommune landets primære grænsekommune, fx runder 60 procent af al lastbiltrafik ind og ud af Danmark grænseovergangen i Aabenraa.

Områdets historie

Aabenraa havn er et travlt mødested for byens borgere
Havnen i Aabenraa har spillet en stor rolle i byens udvikling - Frank Bach / Shutterstuck

Efter genforeningen i 1920 blev det nødvendigt at udvide de sønderjyske havne, fordi transporten i Danmark i højere grad end i Tyskland foregik til søs, og man forventede at se en opblomstring af de nordslesvigske byer. Aabenraa vedtog derfor i 1922 at anlægge en havn i et tørlagt område, som fik navnet Nyhavn. Havnen fik 450 meter kaj og betød på grund af øget trafik i 1930erne beskæftigelse for mange arbejdere. Efter en yderligere uddybning til 8,5 meter blev den landets tredje dybeste havn. Da Nyhavn indviedes i 1925 etableredes også Sønderjyllands Højspændingsværk, som blev meget betydningsfuldt for byen, fordi det leverede en stigende mængde el til hele Sønderjylland. I mellemkrigsårenes Aabenraa fandt de fleste borgere beskæftigelse i temmelig små virksomheder typisk inden for industri og håndværk. Flere større virksomheder etablerede sig dog også her i byen, hvor to – tre med højspændingsanlægget – maskinfabrikker udgjorde halvdelen af byens industri, hvoraf Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen A/S nok var den kendteste. Aabenraa Andels-Svineslagteri slog dørene op i 1922 som det første af sin art i landsdelen. Det var på havnen, mens Dansk Glødelampefabrik i 1931 opstod i en læderfabrik i Nygade. Aabenraas befolkningstal steg mellem 1920 og 1940 med 38 procent til 10.800. Den store befolkningsvækst medførte en anselig bolignød, som måtte afhjælpes med kommunale arbejderboliger og husvildebarakker. Det var først i 1930erne, at boligbyggeriet tog fart med huse ved Reberbanen, mens der byggedes nye villaer ved Forst Alle og i Callesensgade. Nedenfor bybakken ved H.P. Hanssens Gade opførtes spredte palæagtige bygninger som Grand Hotel, Aabenraa Teater og telegrafvæsenets hus. Bystrukturen var således stadig præget af den gamle købstad. Det meste af Aabenraas sociale liv i mellemkrigsårene, før den danske og tyske befolkningsdel blev adskilt ved en grænse, der sjældent blev overskredet. De neutrale socialdemokrater hørte efter 1933 til på den danske side. Den nationale opdeling omfattede danske og tyske kommunale skoler, gymnasier, børnehaver, kirker, avisredaktioner og handelsliv. Opsplitningen gjaldt også det kulturelle liv lige fra det danske samlingssted Folkehjem og det tyske Stadt Teater, over bibliotekerne til den danske og tyske roklub. I mellemkrigsårene var arbejdsløsheden høj og den sociale nød i Aabenraa meget stor. Der var ikke megen forståelse eller økonomisk hjælp at hente hos administrationen. Møder og demonstrationer foran rådhuset i 1929 og begyndelsen af 1930erne hjalp en anelse, og der blev spædet lidt mere i kassen. En del af de ’langtidsledige’ blev beskæftiget ved kommunale nødhjælpsarbejder, og det førte til anlæggelsen af kystvejen, sportspladsen, den vestlige omkørselsvej og Dyrskuepladsen.

Områdets infrastruktur

Aabenraa er en pulserende by med massere af muligheder
Du kan bl.a. lade din Tesla op i Aabenraa - ricochet64 / Shutterstuck

Det er værd at vide, at tjekker du ind på et af Aabenraas kontorhoteller, så har du adgang til en udbygget og velfungerede infrastruktur, hvor du ved at kombinere rejser med den kollektive trafik nemt kommer rundt i hele Aabenraa Kommune. Du kan planlægge og kombinere rejser med tog og bus ved hjælp af Rejseplanen. Rejser du kun med tog kan du også planlægge din rejse på DSB’s hjemmeside. Hos Sydtrafik finder du køreplaner for kommunens busruter, oplysning om den fleksible kørselsordning Flextur, billettyper, priser, rejseregler med mere. Færgens afgangstider til og fra Barsø finder du på Barsøfærgens hjemmeside. Aabenraa ligger ud til Sønderjyske Motorvej, som er den motorvej, der går fra Kolding til Frøslev og grænsen til Tyskland og som er en del af Europavej E45-motorvejen, der sammenfletter med Taulovmotorvejen ved Motorvejskryds Taulov og fortsætter vest om Kolding videre ned til Frøslev, hvor den i Tyskland fortsætter som A7. Sønderborgmotorvejen mellem Kliplev og Sønderborg har desuden forbindelse med Sønderjyske Motorvej i et motorvejskryds nord for Kliplev. Transportområdet er centralt for kommunens vækstmuligheder, og Aabenraa Kommune har fuldt fokus på at styrke infrastrukturen med de redskaber, man har. Infrastrukturdelen kan kommunen imidlertid ikke løfte alene, hvorfor der ses på løsninger sammen med transportministeriet frem mod 2020.

Erhvervs- og forretningsliv

Find dit næste kontorhotel i Aabenraa
Der er gode muligheder for et lækkert kontor i Aabenraa - Mike Mareen / Shutterstuck

Konceptet kontorhotel bliver mere og mere populært i en tid, hvor deleøkonomi især for mindre virksomheder har vist sig et attraktivt alternativ til mere omfattende etableringsomkostningstunge løsninger. Det gælder også i Aabenraa Kommune. Et kontorhotel er en bygning, hvor flere virksomheder kan leje sig ind i dertil indrettede erhvervslokaler og deles om de fælles faciliteter. Der er enkelte kontorhoteller i Aabenraa med- og uden mangagement facility-services og i flere prisklasser. Der kan være god økonomi i at vælge kontorhotelløsningen, da der er flere fordele ved at benytte et kontorhotel, herunder kortere lejeaftaler, hurtig indflytning og tilpasning, såfremt dine lokalebehov ændrer sig over tid. Typisk tilbydes fælles reception med kopifaciliteter, kollektiv madordning eller kantine samt adgang til mødelokaler, ligesom der vil være etableret internet og telefonlinjer, som administreres af kontorhotellet. Kontorhoteller tilbyder desuden ofte fx telefonpasning, PA-service samt mulighed for at leje møblerede kontorer. Kontorhoteller tilbyder ud over fælles wifi, reception og business center ofte også te- og kaffeordninger. Der er altså rigtig gode muligheder for dig, der ønsker at ’tjekke ind’ på et af Aabenraas kontorhoteller. Søg efter kontorhoteller i Aabenraa (postnummer 6200) på Lokalebasen og se, hvor der er ledige kontorhotelplads(er), fx i Bjerggade. Kontorhoteller beliggende her i byen giver adgang til gode indkøbs- og shoppingmuligheder. Aabenraa og områdets øvrige handelsbyer Padborg, Rødekro og Tinglev, byder på et bredt udvalg af specialforretninger. Aabenraas gamle bymiljø gør shoppeturen til en god oplevelse, idet en del af butikkerne ligger i historiske huse i små gyder langs gågaden. Hver lørdag formiddag er der torvedag på markedspladsen i Aabenraa. I Rødekro ligger butikkerne desuden i midtbyen tæt på banegården og Rødekro Kro.
Padborgs beliggenhed ved grænsen gør, at byen har et bredt udvalg af detailbutikker, da vores tyske naboer også kører over grænsen for at handle, blandt andet i Padborg Torvecenter.
 I Tinglev finder du også et stort udvalg af forretninger i byens centrum.
 I løbet af året inviterer byerne til events, musik, markeder, børnearrangementer og ”By Night Events” med åbent til langt ud på aftenen.


Købekraften i området

Købekraften i Aabenraa er til at regne på
Det er frem med lommeregneren når der skal lægges budget - Andrey Popov / Shutterstock

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Aabenraa er relevant, når der skal vælges kontorhotel her i kommunen. Købekraften i byen er beskeden, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 17. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aabenraa Kommune 246.549 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aabenraa Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje dig ind på et af byens kontorhoteller. Huspriserne i Aabenraa er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Aabenraa og ikke kun til salg-priserne siger mest. I første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Aabenraa 5.989 kroner, et fald på -6,68 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 78 hushandler i Aabenraa Kommune. Der ikke handlet nogen ejerlejligheder og fritidshuse i Aabenraa i perioden. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Aabenraa i 2016 en samlet placering som nummer 34, hvor kommunen i 2015 fik en 14. plads. Aabenraas erhvervsvenlighed gik altså ifølge Dansk Industris analyse 20 pladser tilbage i perioden.

Parkeringsmuligheder

Parkeringspladser behøver ikke at være svære at finde
Få en parkeringsplads tæt på dit kontor - Non C / Shutterstuck

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til kontorhoteller i Aabenraa, men det gælder ikke alle kontorhoteller, hvorfor det giver mening at vide lidt om de generelle parkeringsforhold i kommunen generelt og i Aabenraa City. Her kan du se en oversigt med antal, placering og fordeling af offentlige og private p-pladser samt handicappladser og P-huse i Aabenraa, som blandt andet tilbyder langtidsparkering. I Aabenraa er det tilladt at parkere på offentlige veje. Undtagelser er vist ved særlig skiltning. Man må ikke parkere, helt eller delvist, på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende. På Aabenraa Kommunes hjemmeside finder du flere oplysninger om de almindelige bestemmelser for parkering i kommunen, herunder parkeringsregulativ, regler for offentlig og privat parkering, aktuelle renovationer og eventuelle omlægninger, samt afgiftstariffer for ulovlig parkering med videre.

Udvikling i området

Den nye multiarene i Aabenraa skal snart stå færdig
Den nye centerchef for Multiarena Aabenraa har nok at se til - Timo Battefeld / JydskeVestkysten

En kommunes udviklingsniveau har betydning i forhold til at drive virksomhed fra en af kommunens kontorhoteller, også fordi det kan have indflydelse på en virksomheds vækstpotentiale. Og der sker en masse på mange fronter i Aabenraa i disse år. Aabenraa er en studieby i rivende udvikling med nye uddannelsesbygninger, mødesteder, en ny arena til kultur, sport og fritid og et CampusRåd bestående af studerende, som laver events og sociale tværgående aktiviteter. I 2017/2018 anlægger Aabenraa et campusområde, der forener uddannelsesinstitutioner med Arena Aabenraa og byens øvrige aktivitetstilbud. Det er Kulturministeriet og Nordea-fonden, der udvalgte Aabenraa til at være Breddeidrætskommune i perioden 2014-2016, som medførte, at der i den forbindelse blev gennemført der syv projekter med fokus på at få flere til at bevæge sig. ”Aktiv Campus Aabenraa – med fokus på hjerne og hjerte” var et af projekterne, som hænger sammen med Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa om, at Aabenraa by skal have et campusområde, der forener uddannelsesinstitutioner med Arena Aabenraa og byens øvrige aktivitetstilbud. Arena Aabenraa bliver hjertet i Campus, hvor uddannelsesinstitutionerne repræsenterer hjernerne, som både fysisk og mentalt kobles til centrum qua et fysisk og digitalt netværk. Derudover etableres CampusRambla og en CampusPark, som vil forbinde området fysisk. På den måde er det hensigten at koble viden og moderne teknologi med optimale rammer for en aktiv og sund livsstil. Derudover etableres der aktivitetspladser rundt omkring i Aabenraa by, som skal flette campusområdet sammen med resten af byen. Arena Aabenraa får en aktivitetsplads, når Aabenraa Kommune anlægger AktivSpot. Pladsen er første etape af CampusRamblaen, og bliver cirka 1.500 kvadratmeter. Den kommer til at rumme en multibane, hvor man kan spille fodbold, basketball, håndbold og hockey. Der bliver også anlagt et fitnessområde og opstillet trampoliner, og der anlægges græsbakker og beplantning.

Industrien

Padborg ligger lidt syd for Aabenraa og er en vigtig handelsby
Aabenraa og Padborg ligger i skarp konkurrence om at være Nordeuropas førende transportcenter - Wikimedia

Erhvervsklimaet i Aabenraa Kommune er sundt, og det er en væsentlig faktor, når du overvejer tjekke ind på et af byens kontorhoteller. Historisk har Sønderjylland haft stor betydning for transportbranchen, og Padborg har været omdrejningspunktet og distributionscenter mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Der har gennem tiden været større fokus på at udvikle Padborg som ’funktion’ end som by, og udviklingen af området er i høj grad også sket qua byens status som transportmekka. Siden 1920, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland blev draget, har Padborg udviklet sig til et af Nordeuropas største transportcentre. Transportcentret har døgnåbnet og passeres dagligt af i omegnen af 4.500 lastbiler. På det næsten fem kvadratkilometer store område beskæftiges omkring 3.000 ansatte, fordelt på 150 transport- og logistikvirksomheder og knap 50 servicevirksomheder. I begyndelsen af 1920erne var der stort set ingenting, og Padborg havde på det tidspunkt kun 47 indbyggere. Efter Første Verdenskrig voksede transportindustrien op omkring jernbanen, grænsen og et nyt toldområde, og der opstod behov for at etablere speditions- og transportvirksomheder ved den dansktyske grænse. Fra 1920erne til 1960erne stod jernbanen for en betydelig del af transporterne, men efter Anden Verdenskrig blev lastbiler den dominerende og afgørende faktor for den hastige vækst for Padborgs transportindustri. Da motorvejen E45 åbnede i 1978, og godsmængderne fortsat steg voldsomt, udviklede erhvervsområdet sig længere mod vest ud langs den nye motorvej. Grænsen, som på det tidspunkt var lukket, betød også flere arbejdspladser til tjenestemænd, politi, toldere og DSB-personale, hvilket betød, at befolkningstilvæksten steg eksplosivt. Det medførte behov for flere boliger og bedre infrastruktur. Bov, Padborg og Kruså voksede støt, og i dag er der cirka 14.000 (2017) indbyggere i området, hvoraf de 4.389 bor i Padborg, 8.106 i Bov og 1.613 i Kruså.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel Europa i Aabenraa er bl.a. anbefalet af TripAdvisor
Hotel Europa i Aabenraa er altid et besøg værd - Hotel Europa

I Aabenraa og grænselandet findes et bredt udvalg af overnatningsmuligheder og der
er noget for enhver smag. Fra dejlige hoteller til ferielejligheder, sommerhuse, private værelser og campingpladser. Hotel Europa ligger i hjertet af Sønderjylland, midt i Aabenraa midt mellem gågade, skov og havn, og der er kun 30 kilometer til den dansktyske grænse. Hotellet har værelser, som alle har badeværelse med brus og hårtørrer samt strygejern, fladskærms -tv, klimaanlæg, minibar, telefon, Nespresso-maskine og gratis trådløst internet, ligesom der er skrivebord og behagelige stole på alle værelser. I lobbyen er der gratis te og kaffe med hjemmebagte småkager og gæste-pc til fri afbenyttelse. Receptionen er bemandet døgnet rundt. Hotellet har to tilknyttede restauranter; Restaurant No. 10 og den skotske pub Fox & Hounds i kælderen. Fra hotellets lobby er der udgang til den 150 kvadratmeter store terrasse, som byder på et udvalg af retterne fra de to restauranter. Til de kølige aftner har terrassen terrassevarmere, tæpper og lammeskind til fri afbenyttelse. Desuden er der flere cafeer og restauranter inden for få minutters gang og skovområder velegnet til en gå- eller løbetur. Driver du din virksomhed fra et af Aabenraas kontorhoteller kan du blandt andet reservere hotelværelser i Aabenraa til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.