Introduktion til området

Wadden Sea National Park

Esbjergs vartegn, den ni meter høje skulptur Mennesket ved havet, skuer ud over både Vadehavet og Vesterhavet. Esbjerg er stedet, hvor mennesker, hav, kunst og kultur mødes. Derfor er oplevelser i Esbjerg et vidt begreb. Esbjergenserne er kendte for at være åbne, imødekommende og hjælpsomme. Byen er landets femtestørste, men man kan alligevel cykle den hele rundt på kort tid. Der sker en masse i Esbjerg. På torvet er der liv med skøjtebane og cafeer, og man fornemmer, at byen summer af udvikling, med renovering af gågaden og den nye bydel, der skyder op ved havnen. Esbjerg har 72.151 (2016) indbyggere, og er den vestjyske hovedstad. Esbjerg er handels- og regionscenter med en alsidig industri, med hovedvægten inden for energi og offshore-firmaer i forbindelse med havnen. Det danske Vadehav ligger ved Sydvestjyllands vestkyst syd for Horns Rev, hvor verdens største, bevarede træfyrskib – med samme navn – har ligget afrigget siden 1988. Før i tiden tilbød Vadehavet naturhavne læ bag øerne, og dybene mellem øerne sikrede adgang til fastlandet. Sejlads og handel har altid spillet en stor rolle for menneskene ved Vadehavet. De mange naturhavne og den gode placering med adgang til de store handelsområder i det vestlige Europa, gjorde Vadehavet til et naturligt centrum for skandinavisk handel i oldtiden. I senere århundreder ernærede Vadehavets beboere sig som sømænd, fangere og fiskere indtil i dag, hvor Esbjerg Havn er blevet et centrum for offshore-virksomheder. Esbjerg har meget at byde på for natur-, kulturelskere og livsnydere. I Esbjerg kan man tage på bunkerture, kræmmer- og loppemarkeder, Vadevandringer og deltage i Esbjerg Festuge i august, tage på byvandringer og kutterture. Der afholdes flere grønne koncerter i løbet af sommeren og friluftsopera, når Det Kongelige Teater inviterer til gratis operakoncerter rundt om i Danmark.

Områdets historie

Statue of king Christian X on Esbjerg mainsquare

I dag er Esbjerg Vestkystens hovedstad. Kom man derimod til Esbjerg i 1867, bestod byen af to gårde og tre huse, og der var 23 indbyggere. Udviklingen kom først i gang, da Rigsdagen vedtog loven om anlæg af en havn ved Esbjerg i april 1868. Efter krigen mod Preussen i 1864 havde Danmark mistet alle sine havne på den jyske vestkyst, hvilket nødvendiggjorde anlæg af en havn på den danske Vestkyst primært til håndtering af landbrugets eksport af levende kreaturer, svin og får. I august 1874 åbnede havnen for besejling, men helt færdig blev den først i 1878. I alt 250 meter kaj var der fra begyndelsen. Fiskeri tænkte ingen på, ej heller at der ville komme en by ved havnen, men anderledes gik det. Den knappe, men stadigt voksende bebyggelse skabte grobund for et begyndende handelsliv med købmænd, slagtere og bagere, ligesom de første fiskere fandt vej til Dokhavnen. Da eksporten af levende kreaturer blev pålagt udenlandsk told, kunne Esbjerg Havn bruges til eksport af smør og bacon, som blev dansk landbrugs nye eksportvarer. Det skete samtidig med en massiv industrialisering i Danmark, og snart blev Esbjerg omtalt som mulighedernes by. Samtidig med at byen voksede, kæmpede esbjergenserne for at få deres by udbygget med skoler, kirke, ting- og arresthus med videre. Fra 1890erne og de næste mange år voksede fiskeriet støt, og omkring 1970 lå der over 600 fiskerfartøjer i Esbjerg Havn. I slutningen af 1960erne gav eftersøgningen af olie i Nordsøen resultat, og med energikrisen i 1973 blev udvindingen indbringende. Det spandt Esbjerg ind i et offshore-eventyr, som gjorde byen til Danmarks første og eneste center for olieaktiviteter. Inden for de seneste 20 år er olien blevet suppleret med vindenergi, og i dag er Esbjerg landets absolutte energimetropol. Udskibning af vindmøller præger ikke blot havneområdet, men også landeveje og rundkørsler i og omkring byen og på havnen.

Områdets infrastruktur

Ferry Fenja from Esbjerg to Fano in the Danish Wadden Sea

Infrastrukturen i Esbjerg er effektiv i forhold til adgang til byens butiksliv, havn, motorvejsnet, lufthavne (Esbjerg og Billund) samt offentlig transport, men vejforbindelsen fra Esbjerg mod syd til Tyskland ad Rute 11 har kapacitetsproblemer. For at skabe en god og sikker forbindelse til det tyske vejnet og dermed til Hamborg, arbejdes der for en udbygning af vejen. Hamborg er interessant for Esbjerg, ikke kun i forhold til den tunge industri på Esbjerg Havn, men også i forhold til potentielle turister, som bor i området fra grænsen og ned til og med Hamborg. Det drejer sig om op imod to millioner mennesker, som vil kunne udnytte en bedre tilgængelighed til den danske vadehavskyst, Nationalpark Vadehavet, og dermed vil kunne øge væksten i hele områdets turisterhverv. Den kommende (men i 2016 endnu ikke vedtagne) Nærbanen vil sammenbinde de tre banestrækninger Ribe-Bramming-Esbjerg, Esbjerg-Varde og Varde-Oksbøl. Byerne har tilsammen mere end 100.000 indbyggere og et stort antal arbejdspladser. Det understøtter behovet for en nærbane, der vil øge mobiliteten og fungere som oplandsinfrastruktur til det nationale banenet. Nærbanedriften indledes med etableringen af en ny station i Jerne samt halvtimes drift på strækningen Ribe-Esbjerg-Varde. Som følge af udbygningen af Syddansk Universitet i Jerne forventes der en stigning i passagerantallet på 30 procent. Ved at prioritere stationsnær boligudbygning i nærbanens stationsbyer understøttes nærbanedriften og brugen af toget til pendling. Færgerne til Fanø har en betydning for turismen, for hvor attraktiv Esbjerg er som by samt for ind-pendling af arbejdskraft til især Esbjerg. Fanø har en af Danmarks bedste badestrande. Den bliver med en billig og hyppig færgeforbindelse til en bystrand i cykelafstand fra Esbjergs bymidte. På Sydtrafik kan du se byens bus- og togruter samt køreplaner og priser og planlægge din rejse til og fra Esbjerg.

Erhvervs- og forretningsliv

Shops in Esbjerg

Dine butikslokaler er din butiks ansigt mod verden, hvorfor valget af butikslokaler er afgørende i forhold til markedsføring af dit brand og din butik, og der er flere ting at være opmærksom på, når der skal vælges butikslokaler, da butikkens omgivelser er med til at styrke butikkens image og dermed tiltrække kunder, også fra Esbjergs opland. Derfor er det værd at overveje, om butikslokalerne sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og butikslokalernes placering, størrelse og indretning. Butik kommer af det franske ord boutique, og anvendes typisk om et fysisk sted, men i stigende grad også om internetbutikker. Nogle butikker sælger kun bestemte varer, mens andre butikker sælger varer inden for flere forskellige varekategorier. Supermarkeder har fx et meget bredt sortiment, der dækker mange kategorier. Esbjerg er en købstad med meget at byde på, et levende restaurationsliv og et blomstrende butiksliv, der bugner af dansk og international mode, genbrugsguld, brugskunst og møbeldesign. Tjek Lokalebasen og se butikslokaler til leje i Esbjerg.

Esbjerg og mange af de øvrige byer i området har et aktivt og blomstrende by- og butiksliv. I Esbjerg finder du Danmarks længste gågade med flere end 200 specialbutikker samt cafeer og restauranter for enhver smag, og i udkanten af byen er der både shoppingcentre og varehuse. Som butiksindehaver i byen ved havet, kan det give mening at blive en del af handelstandsforeningen Esbjerg City, som blev stiftet i oktober 1998 som en sammenlægning af de to gamle gadeforeninger Torvegade- og Kongensgadeforeningerne for at muliggøre optagelsen af alle forretningsdrivende i midtbyen i en fælles indsats for at trække kunder til byen. Esbjerg City arbejder for at markedsføre og videreudvikle Esbjergs bymidte som et attraktivt handelscentrum til gavn for industri, handel, specielt detailhandlen, sport og kultur, samt at varetage foreningens og medlemmernes interesser over for de offentlige myndigheder. Enhver næringsdrivende, institution og grundejer i bymidten samt virksomheder udenfor bymidten kan optages. Alle, som driver virksomhed i midtbyen, har en fælles interesse i en stærk og attraktiv midtby med mange aktiviteter og en overordnet markedsføring heraf. Med butikslokaler placeret i Esbjerg, så har du gode indkøbsmuligheder tæt på. Du kan handle dagligvare i flere supermarkeder, blandt andet Bilka, Aktiv Super, Netto, Rema 1000, Fakta, Kvickly, Dagli’ Brugsen, Min Købmand, Hbl Esbjerg, Aldi, M.P. Marked, Lidl med flere. Derudover finder du også Esbjerg Storcenter i byen. Med 36 spændende specialbutikker tilbyder Esbjerg Storcenter noget for enhver smag. Her finder du alt lige fra elektronik, skobutikker og modebutikker til personlig pleje, brugskunst og dagligvarer i Vestjyllands største Kvickly. Fra maj til september er der hver mandag kræmmermarked på Torvet i Esbjerg. I samme periode holdes der også Bagagerumsmarked i Esbjerg. Her kan private stadeholdere sælge deres egne brugte ejendele og danske husflidsarbejder. Det kan ske fra bilens bagagerum, trailer, bord, en presenning på græsset eller asfalten.

 

Købekraften i området

Esbjerg purchasing power

Planlægger du at drive forretning fra butikslokaler i Esbjerg, så kan købekraften give en nyttig pejling om din butiks omsætnings- og vækstpotentiale. Derfor er det interessant at kende lidt til niveauet i det område, du overvejer at åbne butik. Købekraften i Esbjerg udvikler sig i disse år, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 48. plads i sammenligning af alle 98 danske kommuner, foretaget af Danmarks Statistik. Hustandsindkomsten er ifølge samme måling lavest på øerne, hvor beboerne på Langeland har landets laveste disponible indkomst og Gentofte den højeste. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. I opgørelsen over fordelingen af disponibel indkomst i landets kommuner inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark hele opgørelsesåret. Vest for Storebælt er det borgerne i Skanderborg, der i gennemsnit har den højeste disponible indkomst. Købekraften i Esbjerg er altså middel, sammenlignet med landets øvrige kommuner. Et områdes huspriser er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til rådighed, og i første kvartal af 2016, var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Esbjerg Kommune 10.749 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på 2,92 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Tallene er baseret på, at der blev foretaget 188 hushandler i første kvartal 2016. Kvadratmeterprisen for ejerlejligheder i samme periode er 13.653, hvilket er en stigning på 3,88 procent, baseret på, at der er handlet 36 ejerlejligheder i Esbjerg i første kvartal af 2016. Stigningerne er udtryk for en positiv udvikling i kommunen.

Parkeringsmuligheder

Esbjerg parking

Med butikslokaler i Esbjerg, er det vigtigt  at vide noget om parkeringsforholdene, da det har betydning for, hvor nemt kunder og personale kommer til din butik. Vær opmærksom på, at når du søger efter butikslokaler i Esbjerg på Lokalebasen, så får du altid oplyst om der er tilknyttet parkeringspladser til lejemålet eller om der er mulighed for at parkere tæt på. Der er gratis parkering på alle kommunale parkeringspladser i hele Esbjerg City, men du skal huske at stille P-skiven. Der er enkelte private pladser, hvor der er mulighed for betalingsparkering. Hold godt øje med skiltningen, når du parkerer. Ved Esbjerg Havn er der mulighed for ubegrænset parkering døgnet rundt, på Dokvej og i Auktionsgade. Der tilbydes gratis langtidsparkering på museumspladsen, Nørregade 19 (parkering maks. syv døgn) eller mod betaling hos Europark i Jernbanegade.  På Dokvej og Dokken er der også mulighed for langtidsparkering hos International Car Rental. Det koster DKK 50,00 kroner om dagen. Ved Esbjerg Storcenter er der 750 parkeringspladser lige ved døren helt gratis. Det er nemt, selv for kørestolsbrugere at komme ind i Esbjerg Storcenter, der indeholder otte parkeringspladser, reserveret til handicapparkering. Tæt på havnen, og lige for enden af strøget, finder du central og bekvem parkering i parkeringskælder under ejendommen Strandbygade 20, som blandt andet rummer bank, fitness, kontorer og restauration. I Borgergade (tæt på gågaden) er der to timers tidsbegrænsning og i Danmarksgade (tæt på Torvet og gågaden) er der to timers tidsbegrænsning. På Museumspladsen i Nørregade (tæt på bibliotek og banegård) er der – som nævnt – ingen tidsbegrænsning. På Parkering i Esbjerg kan du se et kort midtbyens parkeringspladser.

Udvikling i området

Modern homes in the Dokken part of the harbor at Esbjerg

Esbjerg Kommune er i rivende udvikling, og et af byens mange igangværende projekter er planen for den rekreative havn ved Esbjerg Strand. Målet er at udvikle den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde med lystbådehavn, rekreative, maritime og grønne områder samt badeanlæg og domiciler for havnerelaterede virksomheder, offentlig og privat service. Esbjerg Strand består af delområderne Esbjerg Brygge, havneøen med lagunen og klitlandskabet. Det er vedtaget, at der skal anlægges et nyt byområde og en lystbådehavn her. Den nye bydel skal give byens borgere bedre adgang til en af Esbjergs store attraktioner havet, og Esbjerg Strand bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter med lystbåde, ro- og kajakfaciliteter, badeanlæg, klubhuse, havneskole, nye byrum og udflugtsmål. Esbjerg huser i dag foreninger og maritime aktiviteter i den tidligere fiskerihavn, men den nye havn giver mulighed for flere aktiviteter og tilbud, som også skal gavne erhvervs- og butikslivet. Ud over havnerelaterede aktiviteter kan der etableres havnerelateret kontor og domicilbyggeri, eller virksomheder der understøtter og servicerer havnens funktioner, havneerhverv samt kiosk, cafeer, restauranter og butikker i tilknytning til lystbådehavnen. Esbjerg Strand kommer til at rumme et nyt erhvervsområde med mulighed for domicilbyggeri. Der bliver ydermere plads til etablering af et nyt kunstmuseum og andre kulturelle aktiviteter, ligesom det forventes, at der etableres turistfaciliteter i tilknytning til lystbådehavnen. Projektet afvikles i tre etaper. I etape 0 etableres en ny adgangsvej, der gør det muligt at udvikle de eksisterende erhvervsarealer på det inddæmmede område nord for Molevej og H.E. Bluhmes Vej forlænges, så man kan køre direkte fra Sædding Strandvej til Molevej. Anlægget af dele af Havnetorvet og den nordvendte Esbjerg Brygge igangsættes, så der skabes et besøgsmål og de første virksomheder sikres attraktive mødesteder og friarealer. I første etape etableres et nyt dækværk og et dige omkring den nye havnelagune, så lystbådehavnen kan anlægges. Samtidig med lystbådehavnen udvikles havneøen med virksomheder, klubber og spisesteder. Der etableres desuden strand og badeanlæg i lagunen. Fovrfeld Bæk forventes omlagt, så løbet føres nord om Esbjerg Strand og en ny broforbindelse mellem Esbjerg Strand og til Mennesket ved havet kan etableres. I anden etape opføres endnu et dækværk, der giver mulighed for at anlægge en forhavn, en ny vestvendt badestrand og et nyt klitlandskab, der omgiver hele havnen.

Industrien

Esbjerg industry Foto: www.visit-esbjerg.com

Esbjerg Kommune prioriterer erhvervslivet højt og lægger vægt på, at alle lokalt forankrede virksomheder har de bedste forhold, uanset hvilken industri de opererer i. Det er også derfor Esbjerg løbende forbedrer infrastrukturen, udbyder nye attraktive erhvervsgrunde og har flere lokale og stærke erhvervsnetværk. Virksomhederne i Esbjerg har mange kompetencer, og er særligt stærke inden for fokusområderne offshore-energi, bioenergi, intelligent energi, plastindustri samt arbejdsmiljø og sikkerhed. Der er cirka 11.000 virksomheder (inklusive butikker) i Esbjerg Kommune, hvilket vidner om en meget erhvervsaktiv kommune. Hos Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) finder du landets største erhvervsfremmende netværk med 900 medlemsvirksomheder. Hos EnergiMetropol har de omkring 20 partnervirksomheder, der står sammen om en fælles rekrutteringsindsats. Indsatsen har til formål at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til virksomhederne i Esbjerg. Driver du din virksomhed fra butikslokaler i byen, så kan det give god mening at blive en del af en lokal erhvervs- og eller handelsstandsforening. Esbjerg Erhvervsudvikling udvikler og formidler samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, videninstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst. Foreningen markedsfører Esbjerg Kommune som et attraktivt sted for bosætning, uddannelse, arbejde, iværksætteri, virksomhedsdrift, kursus- og mødeaktivitet samt afholdelse af ferie. Foreningen fokuserer på værdier som engagement, forandringslyst, initiativ, dynamik og gennemslagskraft. I 2016 har foreningen cirka 1.000 medlemmer, som tilbydes et stort udvalg af værktøjer, arrangementer og tilbud indenfor et bredt felt. eeu hjælper med etablering, iværksætteri, eksport, sparring, talent- og lederudvikling, netværk og afholder flere arrangementer i løbet af året. Uanset om din virksomhed står overfor udfordringer eller muligheder, så har eeu noget at byde på, især inden for områder som vækst, strategi og ledelse, rekruttering, eksport, salg og markedsføring.

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hjerting Badehotel Esbjerg Foto: Booking.com

I Esbjerg er der overnatningsmuligheder for enhver smag og pengepung. Lige fra campingpladser, hytter og vandrehjem til lækre feriehuse og hoteller. Hjerting Badehotel er opført i 1914, og ligger på Strandpromenaden i Esbjerg Vest, ni kilometer fra Esbjerg bymidte. Det byder på gratis trådløs internetadgang, spa samt en imponerende udsigt til Vesterhavet. De lyse og luftige værelser på Hjerting Badehotel har alle fladskærms-tv og minibar. Mange af værelserne har naturskøn udsigt over Skallingen, Fanø og Langli. Gæsterne kan nyde gourmetretter og panoramaudsigt over Ho Bugt i hotellets Restaurant Strandpavillonen. Ship-Inn, hotellets engelske pub og cafe, serverer lette anretninger og drikkevarer i afslappede omgivelser. Man kan leje cykler på hotellet, så man kan udforske området. Hotellets personale kan desuden anbefale flere golfbaner i nærheden. Der er gratis parkering. Sweet Home Bed & Breakfast ligger i centrum af Esbjerg, og her tilbydes smukt indrettede værelser med gratis internet, fladskærms-tv samt te- og kaffefaciliteter. Esbjerg Banegård ligger to minutters gang derfra. Samtlige værelser på Sweet Home Bed & Breakfast har køleskab, spisebord og skrivebord. Der er badekåbe på alle værelserne og adgang til fælles badeværelse og der er fælles have og terrasse. Ejendommens yderligere faciliteter omfatter bagageopbevaring og vaskeri. Hotellet ligger i en charmerende bygning fra 1906 og handelsgaden Kongensgade ligger få minutters gang derfra. Ligger dine butikslokaler Esbjerg, kan du hurtigt og nemt booke hotelværelser til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com, TripAdvisor og booking.com.