Introduktion til området

Esbjerg Foto: www.visit-esbjerg.com

Velkommen til Esbjerg Esbjerg Kommune er en del af Region Syddanmark, som siden kommunesammenlægningen (strukturreformen i 2007), består af Esbjerg, Ribe og Bramming – i alt 37 sogne. Hele kommunen dækker et areal på 794,50 kvadratkilometer og har 115.748 indbyggere (2016), hvor Esbjerg er hjemsted for 72.151 af dem og tegner sig for 742,50 af kvadratkilometerne. Esbjerg er således kommunens hovedby og det vestlige Jyllands største byområde. Rejsende til Esbjerg bydes fra søsiden velkommen af Svend Wiig Hansens kæmpeskulptur Mennesket ved havet – i virkeligheden var tiltænkt Skagen – som blev rejst i anledning af, at Esbjerg i 1994 kunne fejre 100 års jubilæum som selvstændig kommune. Skulpturen skildrer det rene og ufordærvede menneskes møde med naturen og blev afsløret den 28. oktober 1995. I 2015 lagde 6.432 skibe an i Esbjerg Havn, og er man på de kanter, er et besøg ved Vadehavet et must. Nationalpark Vadehavet er landets største nationalpark og strækker sig over 1.460 kvadratkilometer og fire kommuner, som foruden Esbjerg omfatter Varde, Fanø og Tønder. Parken udgør cirka 10 procent af det samlede vadehavsområde, som dækker 500 kilometer fra Ho Bugt i nord til Den Helder i Holland mod syd. På Kort over Nationalpark Vadehavet kan du se hele strækningen og dens grænser. Vadehavets ejendommelige natur og landskab med store tidevandspåvirkede områder, klitter, marsk og tilstødende bakkeøer giver muligheder for oplevelser, hvad enten man er til aktivt friluftsliv, fordybelse eller afslapning. Vadehavet er også et oplagt sted at se sæler, og de store pattedyr elsker Vadehavet, som for dem ikke alene er spisekammer, men også et trygt og godt sted at føde deres unger og komme til kræfter. Ungerne dier i de første 3-4 uger, hvorefter de selv må lære at fange fisk og krebsdyr. De fleste sæler i Vadehavet er spættede sæler, men man kan også være heldig at se den store gråsæl. Hvis du vil vide mere om nationalparkens mange udflugtsmuligheder og oplevelsestilbud, er hjemmesiderne for Nationalpark Vadehavet, Destination Sydvestjylland og Vadehavets Formidlerforum gode steder at starte.

Områdets historie

Esbjerg fishing boats

Esbjergs historie Esbjerg Havn har siden 1868 været et knudepunkt for søtransport og handel mellem Danmark og resten af verden. Havnen blev anlagt efter det danske nederlag til Preussen i 1864. Med tabet af Altona Havn havde Danmark brug for en ny havn mod vest, og i dag er Esbjerg Havn et internationalt transportcentrum og en vigtig skandinavisk port til verden, som rummer adskillige rederier, der sammen har et vidt forgrenet rutenetværk til hele Europa. Esbjerg er vokset op omkring den havn, som staten byggede som erstatning for havnen i Altona i det nordvestlige Hamborg, der i 1640 sammen med herresædet Pinneberg var kommet i dansk besiddelse, og som Frederik III i 1864 gjorde til købsstad, da han ikke kunne sælge byen til Hamborg. Altona Havn var indtil afståelsen af hertugdømmerne i 1864 ved slutningen af Anden Slesvigske Krig, monarkiets vigtigste havn i Nordsøen. Hjerting blev overvejet som alternativ til Altona, ingen tænkte på Esbjerg, der i 1801 kun havde omkring 20 indbyggere. Men så blev havnen alligevel anlagt her, og det lille fiskeleje fik vokseværk. I 1870 boede der 460 sjæle i Esbjerg og 10 år senere, i 1880, var der 1.529 indbyggere i Esbjerg. Den eksplosive befolkningsvækst i perioden skyldtes også anlæggelsen af jernbaneforbindelse til Fredericia og Varde i 1874. Omkring årtusindskiftet opstod havvind som et nyt forretningsområde og en række virksomheder i Esbjerg bidrog til udviklingen, da den første danske havvindmøllepark i stor skala, Horns Rev I, blev opført i Nordsøen i 2002. Siden har havvindindustrien udviklet sig eksplosivt. I 2000 overgik Esbjerg Havn fra statseje til kommunal selvstyrehavn. Esbjerg Havn har i perioden 2003-2014 investeret omkring en milliard kroner i nye faciliteter og havneanlæg, der skal imødekomme efterspørgslen fra offshore-industrien og bane vejen for fremtidens vækst. I 2013 åbnede det 650.000 kvadratmeter store havneområde Østhavnen, der i første omgang benyttes til forsamling, test og udskibning af havvindmøller.

Områdets infrastruktur

Esbjerg Infrastructure

Infrastrukturen i Esbjerg Esbjerg Kommune arbejder for at forbedre infrastrukturen, også for at imødekomme krav fra virksomheder med kontorer i byen, med fokus på at fremme og sikre udviklingen af Esbjerg Havn, som er helt central for Esbjergs position som Danmarks energimetropol og tredje vækstcenter. Det betyder, at infrastrukturen udbygges parallelt med, at tilgængeligheden til EnergiMetropol Esbjerg videreudvikles. Esbjerg Havn har fået stor betydning inden for offshore olie, gas og vind på grund af sin geografiske placering som den store industrihavn, der er tættest på aktiviteterne i Nordsøen. Placeringen er i øvrigt også optimal, når det gælder godstransport fra Danmark til Vesteuropa og de oversøiske lande. Offshore- og godsaktiviteterne stiller krav til havnen om store arealer og en god baglandsinfrastruktur. Esbjerg Havns største konkurrenter er alle placeret i udlandet, hvorfor der ved statslige investeringer i Esbjerg Havns udvikling ses ud over Danmarks grænser for at vurdere det felt som Esbjerg Havn er oppe imod. Udfordringen for Esbjerg Kommune består derfor i at benytte denne internationalt orienterede position som løftestang til at få de nationale forbindelser til og fra Esbjerg prioriteret højere på den nationale trafikpolitiske dagsorden. Det tætte samarbejde mellem kommunen og havnen er sat i værk for at sikre de bedste løsninger lokalt, men også for, at byen kan stå stærkere nationalt. Med kontorer i Esbjerg er du allerede i dag godt placeret i forhold til effektiv infrastruktur, der løbende forbedres. Dertil kommer, at Esbjerg ligger tæt på motorvejsnettet og kun 20 kilometer fra Esbjerg Lufthavn. På Sydtrafik kan du se byens bus- og togruter samt køreplaner og priser og planlægge din rejse til og fra Esbjerg.

Erhvervs- og forretningsliv

Bilka shopping center in Esbjerg Foto: www.visit-esbjerg.com

De kontorlokaler, hvorfra du driver din virksomhed har stor betydning for din kommende virksomheds profil, og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Esbjerg, da dine kontorer er gesjæftens ansigt udadtil og dermed kan være med til at styrke virksomhedens image, hvorfor det er værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Det betyder, at der skal være overensstemmelse mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør. Kontorernes placering og beskaffenhed har også betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende, og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Esbjerg på Lokalebasen. Indkøbsmuligheder og shopping i Esbjerg Med kontorer placeret i Esbjerg, så har du gode indkøbsmuligheder tæt på. Du kan handle dagligvarer i flere supermarkeder, blandt andet Bilka, Aktiv Super, Netto, Rema 1000, Fakta, Kvickly, Dagli’ Brugsen, Min Købmand, Hbl Esbjerg, Aldi, M.P. Marked, Lidl med flere. Esbjerg City er Sydvestjyllands førende shoppingcenter med 200 specialforretninger, restauranter og varehuse i et hyggeligt bymiljø og Esbjerg Storcenter tilbyder 36 specialbutikker og har noget for enhver smag. Her finder du alt fra elektronik, sko- og modebutikker til personlig pleje, brugskunst og dagligvarer i Vestjyllands største Kvickly. Og så danner Esbjerg Storcenters hyggelige cafemiljø ramme for shoppeturen, her kan du samle dine indkøb ét sted. Esbjerg Storcenter hed først Gjesing Centret, men blev i 2008 ombygget til det nuværende Esbjerg Storcenter. Her kan du shoppe damemode hos SOLO Concept, SKORINGEN, bahne, FLEUR Bodywear, Frandsen, frøken anna, helm, NANNA XL, CHANGE, Nielsens Damer, byMissingLink og VIPiger. Herremode er der også masser af hos Marcus, WAGNER, DNA, helm og Nielsens Herre, se Esbjerg Storcenters Butiksoversigt. Der er 750 gratis parkeringspladser lige uden for døren. Fra maj til september er der hver mandag kræmmermarked på Torvet i Esbjerg. I samme periode holdes der også bagagerumsmarked i Esbjerg. Her kan private stadeholdere sælge deres brugte ejendele og danske husflidsarbejder. Det kan ske fra bilens bagagerum, trailer, bord, en presenning på græsset eller asfalten. De private overskudslagre i pulterkammer, garage, kælder, loft, skuffer og skabe kan blive tømt og solgt. Her går hygge og handel op i en højere enhed.

Købekraften i området

Esbjerg purchasing power

Købekraften i Esbjerg Et lokalområdes købekraft kan have indflydelse på din virksomheds omsætning og vækstpotentiale. Derfor kan det være interessant at kende niveauet i det område, du overvejer at etablere kontorer. Købekraften i Esbjerg udvikler sig i disse år, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 48. plads i en sammenligning af alle landets 98 kommuner, foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge samme oversigt er indkomsten lavest på øerne, hvor beboerne på Langeland har den laveste disponible indkomst og Gentofte den højeste. Den disponible indkomst er det beløb, vi har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. I opgørelsen over fordelingen af disponibel indkomst i landets kommuner inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark hele opgørelsesåret. Vest for Storebælt er det borgerne i Skanderborg, der i gennemsnit har den højeste disponible indkomst. I Danmarks fire store bykommuner var indkomsten højest i Aarhus efterfulgt af København, Aalborg og Odense. Købekraften i Esbjerg er derfor middel, sammenlignet med landets øvrige kommuner. Huspriser er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har at gøre godt med, og i første kvartal af 2016, var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Esbjerg Kommune 10.749 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på 2,92 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Tallene er baseret på, at er foretaget 188 hushandler i første kvartal 2016. Kvadratmeterprisen for ejerlejligheder i samme periode er 13.653, og repræsenterer en stigning på 3,88 procent, baseret på, at der er handlet 36 ejerlejligheder i Esbjerg i første kvartal af 2016. Stigningerne er udtryk for en overordnet positiv udvikling i kommunen.

Parkeringsmuligheder

Esbjerg parking

Parkeringsmuligheder i Esbjerg Ligger dine kontorer i Esbjerg, kan det være relevant at vide noget om parkeringsforholdene. Du skal dog være opmærksom på, at søger du efter kontorlejemål i Esbjerg på Lokalebasen, så får du altid oplyst om der er tilknyttet parkeringspladser til lejemålet eller om der er mulighed for at parkere i nærheden. Der er gratis parkering på alle kommunale parkeringspladser i hele Esbjerg City, men du skal alligevel huske at stille P-skiven. Der er enkelte private pladser, hvor der er mulighed for betalingsparkering. Hold godt øje med skiltningen, når du parkerer. Ved Esbjerg Havn er der mulighed for ubegrænset parkering døgnet rundt, på Dokvej og i Auktionsgade. I weekenden er der mulighed for at parkere ved Domhuset på Adgangsvejen og Toldbodvej. På Dokvej og Dokken er der desuden mulighed for langtidsparkering hos International Car Rental. Det koster DKK 50,00 kroner om dagen. Når du handler i Esbjerg Storcenter behøver du ikke bekymre dig om at finde en parkeringsplads. Her har du 750 parkeringspladser lige ved døren helt gratis. Det er nemt, også for kørestolsbrugere at komme ind i Esbjerg Storcenter der har otte handicappladser. Tæt på havnen, og lige for enden af strøget, finder du central og bekvem parkering i parkeringskælder under ejendommen i Strandbygade 20, som rummer bank, fitness, kontorer og restauration. I Borgergade (tæt på gågaden) er der mulighed for parkering med to timers tidsbegrænsning. I Danmarksgade (tæt på Torvet og gågaden) er der to timers tidsbegrænsning. Museumspladsen i Nørregade (tæt på bibliotek og banegård) er der ingen tidsbegrænsning, dog max. Syv (7) døgn. På Parkering i Esbjerg kan du se et kort over Indre Bys parkeringspladser samt relevant information.

Udvikling i området

Park with blue fountain in Esbjerg

Udvikling i Esbjerg Med kontorer placeret i Esbjerg Kommune, så bliver din virksomhed en del af en rivende udvikling. Der sker rigtig meget, på mange forskellige fronter, og mange mindre og større anlægsprojekter pågår i disse år (fra 2015 og frem). Med afsæt i Syddansk Universitets planer om at bygge et nyt universitet og flere andre aktuelle udviklingsplaner i området, har byrådet udarbejdet en masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, der skal koordinere de mange igangværende projekter og skabe en sammenhængende fysisk ramme for områdets udvikling. Masterplanen udstikker rammerne for den fysiske planlægning af et aktivt bolig- og uddannelsesområde, hvor tusindvis af beboere og studerende får deres daglige gang. Der skabes plads til udbygning, renovering og samspil mellem områdets aktiviteter. Jerne bolig- og uddannelsesområde er en mangfoldig bydel, der i de kommende år videreudvikles til en bydel med særligt fokus på idræt og læring. Området skal styrkes qua et gennemgående grønt tema, der også vil styrke sammenhængen i bydelen, til de omkringliggende bydele og til resten af Esbjerg. Planen for Syddansk Universitets nybyggeri vest for Degnevej, og renoveringen af Ungdomsbos boliger på Stengårdsvej er også undervejs. Disse initiativer forventes at blive efterfulgt af andre planer og aktiviteter, der skal være med til at løfte området. Ønsket er at skabe en sammenhængende fysisk struktur, der udover at samordne de mange udviklingsprojekter i området skal bidrage til at skabe et sted i byen med sin egen identitet og rolle i Esbjerg og dermed basis for, at området får nyt liv både socialt og fysisk med mere by- og erhvervsliv, bedre service, bredere beboersammensætning samt flere arbejdspladser og studerende. Det er målet, at masterplanen skal skabe gode fysiske rammer for områdets udvikling og komme med løsninger på de fysiske udfordringer, der er i området, herunder løsninger på områdets trafikale problemer. Med afsæt i masterplanens overordnede retningslinjer igangsættes der efterfølgende projekter for de enkelte byrum og bebyggelser i området.

Industrien

Panorama of Esbjerg oil harbor

Erhverv og industri i Esbjerg Esbjerg er uløseligt forbundet til Esbjerg Havn, der er årsag til, at byen voksede fra meget få indbyggere – efter borgerkrigens afslutning i 1864 – til at være landets femtestørste i dag. Tidligere var fiskeri den største industri i byen, men i de senere år anvendes havnearealerne i stigende grad til lastning af dele til offshore-aktiviteter, hvor vindmølleindustrien fylder rigtig meget. En af hovedaktørerne på havnen er Maersk Oil (Mærsk Olie og Gas) samt flere andre offshore-virksomheder, der understøtter olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Med havnen som koryfæ er der i Esbjerg-området cirka 11.000 arbejdspladser inden for olie og gas og cirka 2.500 inden for design, installation og service af havmølleparker. Havnen anvendes desuden fortsat til godstransport, primært containergods. Selvom flere større virksomheder i de senere år har valgt at forlade Esbjerg – Hjem-Is, Danish Crown og Vestfrost – så er mange af de store blevet i byen. Det gælder fx TripleNine (999), som producerer hav- og landbrugsprodukter samt dyrefoder. Kakaomælksgiganten, Cocio holder også til i Esbjerg, der ligesom Semco Maritime har hovedsæde i byen. Semco er en førende leverandør af olie og gas, vindenergi, rig- og energiprojekter til offshore-sektoren i Danmark og udlandet. Esbjergenseren VIKING Life Support Equipment har hjemsted i Esbjerg og er hovedleverandør af sikkerhedsudstyr til segmenterne passager, cargo, offshore (olie, gas og vind), forsvar, fiskeri, yachting og brand. Claus Sørensen Gruppen har hovedkvarter på Esbjerg Havn, hvorfra der drives køle- og frysehuse, der ligger strategisk godt placeret i forhold til produktionen af danske fødevarer. Den samlede kapacitet er på over 800.000 kubikmeter. CSG er førende inden for servicering af fødevareindustrien ved hjælp af branchens mest veludbyggede it-system. Virksomheden har cirka 240 medarbejdere. Blue Water Shipping ligger på Trafikhavnskaj i Esbjerg og er specialister inden for industrigods, køletransporter, olie og energi, havneaktiviteter, maritim logistik og Nordatlanten. Blue Water tilbyder transportløsninger med bil, bane, sø og luft fra kontorer i hele verden.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel Scandic Olympic Esbjerg Foto: www.scandichotels.com

Hoteller i Esbjerg I Esbjerg-området findes hoteller inden for alle kategorier, lige fra de internationale og landsdækkende kæder til små, hyggelige hoteller. Inden for en radius af 30 kilometer fra Esbjerg er der cirka 2.500 senge til rådighed, hvoraf de 1.100 ligger i Esbjerg. Flere af hotellerne i Esbjerg råder også over gode møde- og konferencefaciliteter, se mere på Meet & More, som dækker både Ribe og Esbjerg. Esbjerg Conference Hotel blev renoveret i 2013. Bygningerne går tilbage til 1955 og husede dengang Esbjerg Højskole, som helt frem til 2012 var en af landets største og mest populære højskoler. Placeringen op til den naturskønne Vognsbølparken og de få minutters gang til centrum og havet gør hotellet oplagt til ophold af enhver art. Hotellet byder på musik-, natur-, wellness- og golfoplevelser. Hotellet byder på en række forskellige pakkeløsninger, så du under dit ophold også har mulighed for at opleve en masse. Ved Danmarks smukke vestkyst ligger Hotel Scandic Olympic. Hotellet har en ideel placering i centrum af havnebyen ved Vesterhavet og Vadehavet. Besøg de nærliggende seværdigheder, fx Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg Kunstmuseum, Musikhuset Esbjerg og Esbjerg Legeland. Gå en tur langs Esbjerg Havn, eller tag på shopping i Danmarks længste sammenhængende gågade, Kongensgade. Er du til golf, bør du ikke snyde dig selv for en runde på en af områdets mange golfbaner. Hotellet ligger i gåafstand til stationen, 10 kilometer fra Esbjerg Lufthavn og 60 kilometer fra Billund Airport. Er dine kontorer beliggende i Esbjerg, kan du nemt reservere hotelværelser til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com, TripAdvisor og booking.com.