Introduktion til området

Fredericia Market Square

Fredericia, som først hed Frederiksodde, er en af landets yngste byer. Med beliggenhed ved Lillebælt og omgivet af smuk natur, så er den gamle fæstningsby et godt udgangspunkt for oplevelser ved eller på vandet. Her er der rig mulighed for fiskeri, dykning og sejlads. Fredericia og en større by i Sydjylland med 40.248 indbyggere (2016), som dækker et areal på 134,46 kvadratmeter. Fredericia er hovedby i Fredericia Kommune og en del af Region Syddanmark. Fredericias byvåben viser en kronet løve, der holder et sværd i den ene forpote og en palmegren i den anden. Byen blev grundlagt som en militær fæstning, og det fornemmer man stadig, når man besøger byen i dag. Fredericias gader ligger vinkelret på hinanden, og bymidten er omkranset af et af Nordeuropas mest velbevarede voldanlæg fra 1600-tallet. Samtidig er Fredericia grundet beliggenheden et af landets vigtigste trafikknudepunkter, hvor motorvejene E45 og E20 mødes. Dybvandshavnen i Fredericia er Danmarks største målt på godsmængde, og Fredericia Station er en af Danmarks største. Kommunens anden station Taulov Banegård har fortsat en vigtig funktion for godstransport, fordi Fredericia ligger centralt i trekantsområdet (Fredericia, Kolding og Vejle), og har et stærkt erhvervsliv med tilstedeværelse af flere af Danmarks største virksomheder. Fredericiaområdet er blandt andet hjemsted for flere store spillere på energiområdet, herunder DONG Energy (som skiftede navn til Radius i april 2916) og Energinet. Fredericia markerer sig også på fødevareområdet med et stort Carlsberg bryggeri, og Arla driver et af Europas største ostemejerier i Taulov. Fæstningen i Fredericia har haft stor betydning i Danmarkshistorien. Mest kendt er nok udfaldet af Slaget om Fredericia i 1849 , som var en stor militærsejr for Danmark. Hvert år i juli fejres dagene til minde om sejren og militæret har stadig tilknytning til Fredericia, da Telegrafregimentet holder til i byen. Med kontorer placeret i Fredericia er der med andre ord god mulighed for at udnytte den gode beliggenhed i smukke omgivelser samt en effektiv infrastruktur.

Områdets historie

The statue The Foot Soldier in Fredericia

Krig er i bogstaveligste forstand hjørnestenen for Fredericias tilblivelse, idet byen blev grundlagt som en fæstning i 1650. 1600-tallets Europa var præget af mange og længerevarende uroligheder. Trediveårskrigen fra 1618 til 1648 berørte det meste af Europa, og på det tidspunkt bestod en voldsom rivalisering om herredømmet over Østersøen mellem Christian IV og den svenske konge, hvilket blandt andet i 1640erne førte til svensk belejring af Jylland. Allerede i 1630erne havde kongen planer om at bygge en fæstning, som kunne beskytte Jylland, og i 1648 – Christian IV’s dødsår – blev den endelige placering vedtaget, da man besluttede at anvende et skanseanlæg opført af de svenske besættelsestropper ved Bersodde, som akse for det nye fæstningsbyggeri. I dag går anlægget under navnet Kastellet. Fredericia emmer af historie, hvor kirker og begravelsespladser vidner om fremmede folkeslag og trosretninger, og de mange monumenter beretter om en voldsom fortid og om mennesker med mod og mandshjerte. Fredericia er en bemærkelsesværdig by, som bygger på en drøm om frihed og magt. Efter flere års krig og konflikt i Europa i første halvdel af 1600-tallet havde Danmark brug for et stærkt forsvar af Jylland og Fæstningen Fredericia blev grundlagt i 1650 efter tidens internationale og moderne idealer og byen fik status af fristad med milevide fordele for de af byens indbyggere, der skulle sikre forsyninger og omsætning. Frederik III, som havde overtaget tronen efter Christian Firtals død, ville oven i købet gøre byen til landets hovedstad. Fristadens privilegier (religionsfrihed) fik folk fra hele Europa til at bosætte sig i byen, hvorfor Fredericia med tiden blev en international smeltedigel af kulturer, religioner og sprog. Under borgerkrigen, som opstod i forbindelse med, at fyrstedømmerne Slesvig og Holsten ville løsrive sig fra Danmark, opstod der våbnet konflikt om Fredericia, der i mange måneder var belejret af slesvig-holstenske oprører, før det lykkedes den danske hær at drive dem på flugt. Byen holder stadig de stolte traditioner i hævd, og hvert år den 5. og 6. juli mindes fredericianerne de mange hundrede danske og slesvig-holstenske soldater, der blev dræbt ved det blodige slag om Fredericia i 1849 under den borgerkrig, som først sluttede i 1864. Begivenheden markeres med festligheder på volden og i bymidten.

 

Områdets infrastruktur

Fredericia infrastructure

Verden er lige rundt hjørnet i Fredericia. Det er her, motorvejene nord-syd og øst-vest krydser, jernbanesporerne mødes, og på Fredericia Havn lastes året rundt Danmarks største godsmængde. Her et Bykort over Fredericia. Driver du din virksomhed fra kontorer i DanmarkC bliver du en del af væksten i trekantsområdet (Kolding, Vejle, Fredericia), og den centrale placering vil desuden være gunstig i forhold til rekruttering af medarbejdere. Med kontorer beliggende i Fredericia, kommer personale og kunder nemt til og fra byen, der ligger meget tæt på motorvejsnettet og som blandt giver adgang til den jyske lufthavn Billund Airport. Den offentlige trafik er også rigtig udmærket. Der ligger to togstationer i byen, Fredericia Banegård, som ligger i Jernbanegade, hvorfra der blandt andet kører IC3-tog til Fyn og København (Københavns Lufthavn) og Taulov Station, som forbinder Fredericia med resten af Jylland. Sydtrafik har ansvaret for busdriften i Fredericia, som omfatter flere bybusser, lokale og regionale ruter samt natbusser, se oversigten over Buslinjer i Fredericia og planlæg din rejse. Infrastrukturen er effektiv og Fredericia indgår i samarbejdet omkring forbedringer af den overordnede infrastruktur i Øst- og Sydjylland frem mod år 2050. Der er vedtaget flere planer, der skal fremme samfundsudviklingen, herunder infrastrukturen og den trafikale afvikling omkring krydsning af Lillebælt, jernbaneforbindelse mellem Lillebælt og Århus, samt tre nye jernbaneknudepunkter på samme strækning, opgradering af vejstrækningen af rute 176 mellem Kolding og Give, letbane mellem henholdsvis Silkeborg og Århus og Billund og Vejle, samt indsættelse af hurtigbusser på motorvejene. Alt sammen tiltag, der vil få positiv indflydelse på infrastrukturen i Fredericia fremover. Alt tyder på en fortsat vækst i området, der også udgør flaskehalse for transport mellem landsdelene og de internationale færdselsstrømme. Derfor har det højeste prioritet at binde nord og syd sammen.

Erhvervs- og forretningsliv

Fredericia shopping

De kontorlokaler, hvorfra du driver din virksomhed har stor betydning for din kommende virksomheds profil, og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Fredericia, da virksomhedens omgivelser kan styrke profilen. Dine kontorer er en del af gesjæftens ansigt udadtil og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image, hvorfor det er værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Det handler i virkeligheden om, at der skal være overensstemmelse mellem dit brand og kontorlokalernes placering, størrelse og interiør. Kontorernes placering og beskaffenhed har også betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende, og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Fredericia på Lokalebasen.

Med kontorer i og omkring Fredericia midtby, så har du gode indkøbs- og shoppingmuligheder tæt på. Der ligger flere dagligvarebutikker i byen, herunder føtex, Daglig- og SuperBrugsen, Netto, Fakta, Rema 1000, Dagrofa, Kiwi, Lidl, Superbest, Aldi og Spar. Derudover er der mange fødevarebutikker, herunder special- og delikatesseforretninger, som Slagter Jacobsen, Generalen, Provianten og et utal af andre. Med kontorer i Fredericia, kan du også handle online hos OSUMA og bestille dagligvarer, der leveres til døren. Fredericia Shopping er Fredericia Citys forening. Foreningen blev stiftet i 1866 som Fredericia Handelsstandsforening og repræsenterer byens mange butikker og virksomheder (omkring 200 i juni 2016), der er medlem af foreningen og som bakker op omkring byen og det lokale handelsliv. Fredericia Shopping markedsfører byens butikker og shoppingliv på Facebook kombineret med tilbagevendende events og oplevelser for byens besøgende. Fredericia Shoppings økonomiske fundament er medlemmerne, som er med til organisere events i byen og konstant udvikle Fredericia som et spændende sted at besøge og købe ind. I sommerhalvåret er der den første søndag i hver måned Bagagerumsmarked fra klokken 10.00 til 15.00 på Esplanaden i FredericiaC. Her kan du gøre et godt fund og her kan du se oversigten over Butikker i Fredericia. Hver år den 6.-7. juli fejrer Fredericia et stykke danmarkshistorie, når byen er ramme om genfortællingen af Slaget om Fredericia, med musik, optog, parader, taler og koncerter, herunder jazz- og bluesfestival. Alle koncerter er gratis, hvis ikke andet er anført. Du kan se hele programmet på www.bruunskepakhus.dk).

Købekraften i området

Fredericia purchasing power

Købekraften kan have indflydelse på din virksomheds omsætning og vækstpotentiale, derfor kan det være interessant at kende niveauet i det område, du overvejer at etablere kontorer. Købekraften i Fredericia udvikler sig i disse år, og den disponible indkomst i kommunen indtager en fyrretyvende plads i sammenligning med alle 98 danske kommuner, foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge samme oversigt er indkomsten lavest på øerne, hvor beboerne på Langeland har landets laveste disponible indkomst og Gentofte den højeste. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. I opgørelsen over fordelingen af disponibel indkomst i landets kommuner inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark hele opgørelsesåret. Vest for Storebælt er det borgerne i Skanderborg, der i gennemsnit har den højeste disponible indkomst. I de fire store bykommuner var indkomsten højest i Aarhus efterfulgt af København, Aalborg og Odense. Købekraften i Fredericia er derfor middel, sammenlignet med landets øvrige kommuner. Huspriser er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har at gøre godt med, og i første kvartal af 2016, var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse (i postnummer 7000) 10.670 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på 8,17 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Tallene er baseret på, at der blev foretaget 54 hushandler i første kvartal 2016. For ejerlejligheder ligger kvadratmeterprisen i 2016 på 10.540 kroner, og det er en stigning på 7,06 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Der i første kvartal 2016 handlet 20 ejerlejligheder i Fredericia. Stigningerne er udtryk for en positiv udvikling i kommunen.

Udvikling i området

Fredericia Theater Foto: www.visitdenmark.co.uk

Fredericia vil gerne have den positive vinkel på dagsordenen, og fokuserer i disse år på innovation, vækst, erhverv og kreativitet, og fremtiden ser lys ud for byen, vurderer Lokalavisens redaktion i juni 2016. Det går rigtig godt i Fredericia, og det vil også gå godt i fremtiden, når man ser på, hvor meget der bliver investeret i fremtiden i Fredericia og omegn. Det gælder også kulturen, herunder hos Fredericia Teater, der i løbet 2016 i endnu højere grad end tidligere formåede at iscenesætte sig selv og Fredericia som et af landets mest interessante kultursteder. Man ser det på havnen, hvor flere tusinde krydstogtgæster hvert år puster ekstra liv i byen, og hvor FredericiaC’s nye bydel forventes at få omkring 1.000 nye boliger og op mod 2.800 nye arbejdspladser. Men man ser det også uden for voldene eksempelvis i Fredericias Taulov-område, hvor der i 2016 blev holdt rejsegilde på et af Fredericias største byggerier, Blue Water Shippings nye terminal. I Skærbæk ombygges Skærbækværket for næsten to milliarder kroner. “Det går fremad for Fredericia,” siger borgmester Jacob Bjerregaard (S) og peger på mange gode tendenser, herunder nye og tilflyttende virksomheder. Det er en udvikling, han blandt andet tilskriver de seneste års ændringer i kommunens erhvervspolitik. Efter nogle år med store huller i Fredericias detailhandel er de værste, åbne huller nu lukket, og den socialdemokratiske borgmester glæder sig over fredericianernes vilje til at bakke op om det lokale handelsliv. Når nye butikker rykker ind i midtbyen og vestbyen, ser han det som en klar blåstempling af Fredericia. Butikkerne vælger Fredericia, fordi de kan se, hvad der er ved at ske i byen. Den succes vil de være med i. Der er en 7000-stolthed, som man fornemmer mere og mere, og Fredericia C har for alvor taget hul på den udvikling, som har været undervejs i årevis, udtaler byens borgmester i juli 2016.