Introduktion til området

Introduktion til Vejle.
Vejle har i alt 55.876 indbyggere (2017) og er
hovedby i Vejle Kommune.

Vejle, som er en by i Sydjylland og Danmarks niende største med meget at byde på. Her finder man blandt andet Jelling-monumenterne, som i dag regnes blandt Europas fornemste levn fra vikingetiden, og er opført på UNESCOs verdensarvsliste. I oplevelsescentret Kongernes Jelling kan man komme helt tæt på vikingerne få den spændende historie om monumenterne. I år 965 bekender vikingekongen Harald Blåtand sig til den kristne gud fremfor de nordiske guder. På en stor (bevaret) runesten i Jelling skilter Blåtand med, at han har samlet det danske rige og gjort dansken kristen. Her lod han også to vældige gravhøje og en kirke opføre og hans folk anlagde en bro over Vejle Ådal i 979. På fundstedet i Ravning Enge kan du se en rekonstruktion af to brohoveder. Den originale bro var imponerende 760 meter lang og cirka 5,5 meter bred og havde en bæreevne på fem-seks ton. Den bestod af 1.700 stolper, 800 skråstivere og tømmer til kørebanen. Frem til åbningen af den gamle Lillebæltsbro i 1935 var Ravningbroen Danmarks længste bro. I den tidligere stationsbygning fra Vejle-Vandelbanen, som ligger få meter fra rekonstruktionen, kan man se en udstilling om broen, fund og udgravninger. Her kan man også læse om banen og stationen. Hele sommeren kan man komme på togt med det udsmykkede vikingeskib, Jelling Orm, når der er sejlads på Fårup Sø. Her kan man ro med kæmpeårer, orkestreret af vikingestyrmanden om bord. Skibet er bygget af lokale vejlensere midt i 80erne, er 15 meter langt og tre meter bredt. Skibet sejler på udvalgte dage i juli og august. Sejlturen varer omkring. Vejle ligger ud til det inderste af Vejle Fjord, hvor Vejle Ådal og Grejsdalen møder hinanden. Vejle har i alt 55.876 indbyggere (2017) og er hovedby i Vejle Kommune, som blev etableret i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor Vejle også blev regionshovedstad i Region Syddanmark.

 

Områdets historie

Vejles historie
Vejle blev i højere grad end andre købstæder
præget af storindustrien, især inden for jern-
og tekstilområdet.

Vejle havn, som ligger øst for byen, blev indviet i 1827 og fik afgørende indflydelse på etableringen og den fortsatte udvikling af Vejles erhvervsliv. I 1868 fik Vejle jernbaneforbindelse, da byen fik trinbræt og blev station på den jyske længdebane. Med oprettelsen af de to privatbaner Vejle-Give i 1894 og Vejle-Vandel 1897, blev der åbnet op mod den vestlige omegn. I samme periode fik byen også en række andre serviceinstitutioner, herunder vandforsyning, gasværk og telefon. I 1850 var der omkring 3.300 indbyggere i Vejle, men byen voksede så voldsomt i den sidste del af århundredet, at den ved århundredskiftet havde cirka 14.600 indbyggere. Den store tilvækst skyldtes især, at det på få år lykkedes Vejle at udvikle sig fra en handels- og håndværksby til en decideret industriby. Langt ind i 1800-tallet var vandkraften en vigtig energikilde til at drive byens virksomheders voksende maskinpark, men den tidlige industrielle udvikling foregik uden for byen ved Grejs Å og Vejle Å. I midten af århundredet lå de store fabriksanlæg stadigvæk uden for byen, herunder Haraldskær Isenkram- og Kobberfabrik, som havde 15 ansatte, Lerbæk Teglværk og Tirsbæk Teglværk med henholdsvis ni og 20 arbejdere. Med 150 beskæftigede skilte Grejs Klædefabrik sig ud fra de øvrige. I selve Vejle lå der kun 10 virksomheder, der beskæftigede flere end seks ansatte. Fra midten af 1800-årene etableredes dog en række virksomheder, hvor flere voksede til store industrielle aktører. Vejle blev i højere grad end andre købstæder præget af storindustrien, især inden for jern- og tekstilområdet. Med virksomheder som P. Jensen & Co. Jernstøberi (1862), C.M. Hess Jernstøberi (1876), Vejle Bolte- og Møtrikfabrik (1899), Vejle Bomuldsspinderi (1892), Vejle Bomuldsvarefabrikker (1896) og Windfeld-Hansens Bomuldsspinderier (1904). Det var grundlaget for de to industrigrene, som langt op i det 20. århundrede dominerede Vejles erhvervsliv. Senere måtte de vige topplaceringen til fordel for nærings- og nydelsesmiddelindustrien med Tulip og Dandy som førende virksomheder.

 

Områdets infrastruktur

Erhvervslokaler Vejle
Erhvervslokaler på Havneparken, Vejle.

Infrastrukturen i den by og kommune, hvori du påtænker at leje kontorer, hvorfra du vil drive din virksomhed effektivt og fornuftigt, har betydning i forhold til rekruttering, varelevering, kundebesøg med videre. Derfor kan det være interessant at dykke lidt ned i Vejles infrastrukturelle forhold. Historisk set har Vejles udvikling været styret af byens centrale beliggenhed og fjorden, der har gjort det nemt at sejle varer til og fra byen. Endvidere har byens mange åer og vandløb, som tidligere skabte vandkraft til industrivirksomheder, præget bybilledet. Vejles gågade ligger i dag, hvor de ældste veje flød, og gennem glasmontre i Torvegade kan man se den historiske handelsgade et par meter under det nuværende gadeforløb. Vejle er centralt placeret i landet og et trafikknudepunkt, hvorfor byen er hjemsted for landets første store transportcenter ved Gateway E45. Fra Vejle Trafikcenter forbinder ni bybuslinjer de forskellige bydele, ligesom der fra trafikcentret kan opnås forbindelser med bus og tog til hele landet. Vejle Station blev indviet i 1868 og er i dag en central station på det dansk jernbanenet. Alligevel er stationen i dag en udfordring for dansk infrastruktur på grund af et politisk et ønske om at kunne køre i tog mellem Odense og Aarhus på en time. Det kan komme til at betyde, at der skal bygges endnu en bro over Vejle Fjord. Vejle Havn blev indviet i 1827 på dens nuværende placering. I årene efter Anden Verdenskrig voksede havnen til Danmarks næststørste efter Københavns Havne, og frem til 1932 sejlede de to fjorddampere Jeppe Jensen og Hvidbjerg og (opkaldt efter havnens anlægger) mellem havnelejet og Munkebjerg, Tirsbæk, Ulbækhus og Fakkegrav. Vejle Havn er i dag en økonomisk rentabel havn, hvis største virksomhed er Lantmännen Mills, der har etableret en moderne mølle på Sydhavnen til en samlet pris af en halv milliard kroner. Den nordlige del af havnen er blevet udviklet til et bolig- og parkområde, der forbinder Vejle med fjorden ud til Henning Larsen Architects arkitektoniske vartegn, Bølgen fra 2009, som er Vestdanmarks dyreste boligprojekt gennem tiderne. På luftfartsområdet er Vejle Kommune medejer af Danmarks næststørste lufthavn, Billund Lufthavn, som ligger omkring 30 kilometer fra centrum, hvortil der jævnligt kører lufthavnsbusser fra Vejle Trafikcenter.

 

Erhvervs- og forretningsliv

image alt tekst
Kontorer i moderne indretning.

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Vejle et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Vejle er noget ganske særligt og gemmer på mange butikker, store som små. Centrum og gågaden byder på et hav af butikker, og du kan finde næsten hvad som helst. Vejle er en hyggelig handelsby med hundredvis af kendte kædebutikker og spændende specialbutikker. Her kan man gå på opdagelse i gågaden og i de små charmante sidegader og gårdmiljøer. Der er også mulighed for at tage en pause fra byens puls og træde ind i en atmosfærefyldt verden af kunst, der byder på mange stilarter. Gårdbutikkerne i idylliske omgivelser med lokalt fremstillede produkter, specialiteter og unika kunsthåndværk er også et besøg værd, ligesom en øl-, vin eller whiskyoplevelse kan nydes på de lokale destillerier og mikrobryggerier. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Vejle Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Vejle er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Vejle.

 

Købekraften i området

Købekraft
Købekraften i et område er væsentlig når man
skal vælge hvor virksomheden skal placeres.

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Vejle er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i Vejle. Købekraften i kommunen ligger i den lavere ende, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 71. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Vejle Kommune 277.594 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Vejle Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Vejle en samlet placering som nummer 33, hvor kommunen i 2015 fik en 42. plads – altså en fremgang på ni (9) pladser i Vejles erhvervsvenlighed i perioden. Huspriserne i Vejle er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Vejle og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der er ikke handlet nogen fritidshuse og 29 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 14.157 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +0,73 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 11.795 kroner per kvadratmeter, og det er et fald på -8,76 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet 73 parcel- og rækkehuse i Vejle Kommune.

 

Parkeringsmuligheder

Parkering i Vejle.
Det er nemt at finde parkeringspladser i Vejle, og
ellers er der rig mulighed for at cykle i byens gader.

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til dit erhvervslokaler i Vejle, men det kan være interessant at vide lidt om de generelle parkeringsforhold i kommunen i forhold til kundebesøg, varelevering med videre. På Vejle Kommunes hjemmeside finder du en oversigt over de mere end 3.500 kommunale parkeringspladser i Vejle midtby samt diverse prisoversigter og information om parkeringsregler og licenser for indbyggere og håndværkere. Nogle er gratis, mens andre er med betaling. Der er to timers gratis parkering på de knap 600 pladser i P-hus Trondur og P-hus Albert i Vejle midtby. P-pladsen ved Vejle Kommune i Skolegade. Du skal have en synlig parkeringstilladelse fra Vejle Kommune i forruden, hvis du vil parkere din bil i over tre timer på Skolegade 1. Der er ved Skolegade parkeringspladser med 1 times parkering, som er forbeholdt borgere og gæster med korte besøg på kommunen. Disse er markeret med hvid skrift og skiltning, der markerer den kortere parkeringstid. Der er også pladser med 3 timers parkering og pladser med 24 timers parkering. Det er alt sammen tydeligt skiltet. Tilladelse til gæsteparkering. Hvis du har møder med os, der varer mere end tre timer, og du parkerer på en tre-timers parkeringsplads, skal du have en tilladelse til gæsteparkering. Det er den person, du skal have møde med eller mødeindkalderen, som skal sørge for udlevering af denne

 

Udvikling i området

flotte erhvervslokaler
Pæne erhvervslokaler på Enghavevej, Vejle.

Påtænker du at leje erhvervslokaler i Vejle, så er det en god ide at kende til udviklingsplanerne og potentialet i kommunen. Vejle Kommune er et dynamisk vækst- og kraftcenter, hvor man udvikler og udnytter kommunens muligheder og styrker. Der arbejdes strategisk og offensivt på en erhvervsudvikling, der sigter både nationalt og globalt. Vejle vækster i disse år især gennem videnbaseret service og industri, offentlig-privat samarbejde om udvikling samt eksperimentarium for miljøteknologi og grøn energi. Qua denne indsats ønsker Vejle at skabe grobund for nye erhverv man ikke kender til i dag. Samtidig udvikles Vejles professionelle værtskab for oplevelser og erhvervsturisme. Vejle Kommune har ydermere fokus på en udviklingen af infrastrukturen, der vil styrke Vejles placering i det østjyske samt national og international profilering af kommunen. Der satses endvidere på, at flere unge vejlensere tager en uddannelse, fordi det er for langt de fleste er vejen til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor satser Vejle Kommune på at motivere de unge og markedsføre uddannelserne. I den forbindelse vil der være særligt fokus på at guide de unge ind på de uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. Samtidig vil man arbejde for at udvikle nye metoder til at mindske frafaldet fra uddannelserne. Vejle Kommune vil være kendt for at have et stærkt og velfungerende samarbejde med virksomhederne, både inden for og uden for kommunegrænsen. Derfor arbejder kommunen aktivt på at øge kendskabsgraden til kommunale tilbud til det lokale erhvervsliv, så virksomhederne kender kommunen og omvendt, så Vejle kan være på forkant med at imødekomme virksomhedernes behov. Samtidig vil Vejle Kommune i stigende grad opfordre til og anerkende virksomheder, der udviser socialt ansvar. Vejles erhvervspolitik frem til 2020 går under titlen ”Vejle Vinder”, som indeholder fire erklærede 2020-mål: 10.000 flere indbyggere, 5.000 flere jobs, 2.000 flere studerende og 500 flere iværksættere. Kommunen taler om, at Vejle vinder, når det handler om vækst og udvikling. Derfor nytænker Vejle Kommune erhvervspolitikken og sætter ambitiøse mål for egen indsats. Strategien frem mod 2020 gennemføres i et offentlig-privat samarbejde.

 

Industrien

Vejle og dens historie
Historisk set har industrien været afgørende for
Vejles udvikling

Står valget på erhvervslokaler i Vejle, så kan det være nyttigt at se lidt på det lokale erhvervslivs vilkår i kommunen. Vejle er kommunens kulturelle og økonomiske epicenter, og er som en del af vækstcentret Trekantområdet rig på industri, handel og servicefag. Historisk set har industrien været afgørende for Vejles udvikling, hvor man i dag satser mere på handel og service samt vidensvirksomhed. Engang var Vejle kendt som Danmarks Manchester, fordi De Danske Bomuldsspinderier i en periode havde omfattende aktiviteter i byen, hvor vandkraft er let tilgængelig. Vejle markerede sig i første halvdel af det 20. århundrede som en kæmpe inden for den danske tekstilindustri, og omkring 25 procent af byens arbejdere var beskæftiget i industrien. På trods af problemer i industrien allerede i 1950erne og 1960erne overlevede den sidste bomuldsfabrik helt frem til 1993, hvor tekstileventyret fik en ende. I dag anvendes mange af de gamle fabrikslokaler til kunst og erhverv, mens andre fabrikker i de senere år er blevet ombygget til lejeboliger. I Vejle var eventyr forbi, men et andet begyndt. Mange vil huske den tidligere tyggegummigigant Dandy, som i dag er opkøbt af udenlandske investorer og har skiftet navn til Gumlink. Fremstillingen af medicinsk tyggegummi er imidlertid stadig ejet af vejlenseren, Holger Bagger Sørensen. Produktet, som har vundet hævd, bliver fremstillet på tyggegummifabrikken Fertin Pharma i Vejle, som Bagger Sørensen i 2016 solgte til den svenske kapitalfond EQT Mid Market. Endelig har Tulip-slagterierne været en betydelig industriarbejdsplads i Vejle. Tulip har i dag lukket sin fabrik på havnen, men har fortsat en stor produktion i industriområdet i Vejle Nord. En lang række it-virksomheder holder stadig til i Vejle, og beskrivelsen af byen som Danmarks Manchester er i folkemunde erstattet af Danmarks Silicon Valley. Nutidens it-virksomheder har imidlertid slet ikke samme betydning for Vejles udvikling og demografi, som tekstilindustrien fik.

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hoteller og overnatning i flotteste Vejle
Hotelværelse i moderne indretning

Er dine erhvervslokaler beliggende i Vejle, og opstår der behov for at indkvartere gæster, kan du kan blandt andet reservere hotelværelser i Vejle til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com. Midt i uspoleret natur, omgivet af bøgeskov og med fjorden og Vejle Golf Club som nærmeste naboer ligger et af Danmarks bedste hoteller, Munkebjerg Hotel. Her er topprofessionelt personale, femstjernede konferencefaciliteter og festlokaler velegnet til mange forskellige formål. Munkebjerg har som et af landets eneste hoteller en omfattende egenproduktion med slagteri, røgeri, konditori og bageri, hvorfor morgen- og frokostbuffeten er kapitler for sig og med oplevelser for enhver smag – som hotellet selv bebuder på deres hjemmeside. Hotellet er indrettet med danske designermøbler og komfort kendetegner Munkebjerg Hotel. Hotellets værelser og suiter har fladskærms-tv, trådløst internet, minibar samt badeværelser indrettet lyst og med miljørigtige skønhedsprodukter. Her er cafe, natklub og tre restauranter. Her kan du søge lykken på Casino Munkebjerg og slappe af i Fit & Relax med spa- og dampbade, swimmingpool og sauna.