Introduktion til området

Vejle natur
Vejle Fjord.

Vejle er en større dansk by i Sydjylland beliggende i det inderste af Vejle Fjord, hvor Vejle Ådal og Grejsdalen møder hinanden. Med sine 55.876 indbyggere (2017) er Vejle landets niende største by. Vejle er hovedby i Vejle Kommune, som i dag har flere end 113.000 (2017) indbyggere og blev etableret ved kommunalreformen i 2007, hvor Vejle også blev regionshovedstad i Region Syddanmark. Bynavnet kommer af det olddanske ord wæthel, som betyder vadested. Vejle ligger nemlig ved et vådområde, som i vikingetiden kunne krydses ad Ravningbroen. Byen nævnes første gang i 1256, og de ældste kendte købstadsprivilegier blev udstedt af Kong Valdemar III i 1327. Arkæologiske udgravninger syd for Kirketorvet i det centrale Vejle har vist, at området har været bebygget siden cirka 1100. Kongens borg, Castrum Wæthel, lå dengang, hvor Vejle Trafikcenter ligger i dag. Dominikanerordnens kloster lå i årene 1310 til 1531, hvor Vejle Rådhus ligger i dag. Fjordens stejle skrænter på begge sider af byen er højest omkring Munkebjerg, der er kendt som stedet, hvor bøgen ofte springer ud først og varsler forårets komme i Danmark. Det centrale Vejle blev grundlagt omkring Vejle Å og Grejs Å, og gadenavne som Søndergade, Torvegade, Nørregade og Vestergade illustrerer ganske godt, hvordan Vejle har udviklet sig. I 1930erne anlagde man dæmningen og boulevarden i vest, og senere er byen vokset op over bakkerne med satellitbyerne Søndermarken, Mølholm og Vinding mod syd, Nørremarken og Uhrhøj mod nord og Bredballe mod øst. I Vejle kan du som et af de få steder i Danmark opleve alpine stigningsprocenter. Landets vistnok stejleste vej er Chr. Winthersvej med en stigningsprocent på 25. Man forbinder ikke typisk alpinhøjder med Danmark, der er kendt for at være relativt fladt, men Vejle og Vejle Ådal er undtaget. Her findes ikke bare nogle af landets stejleste bakker, det er også det sted i Danmark, hvor der er flest asfalterede højdemeter inden for et så smalt område. Mest kendt er Kiddesvej, hvor kongeetapen i PostNord Danmark Rundt løber ad stablen. Derfor valfarter cyklister og cykelryttere til Vejle for at træne benmuskler.

 

Områdets historie

Kontorlokale Vejle
Kontorlokaler i grønne omgivelser på Boulevarden
19D, Vejle.

I år 965 tog vikingekongen Harald Blåtand afsked med de nordiske guder og sagde ja til den kristne gud. Begivenheden lod han mejsle i en stor runesten i Jelling tæt på stenen som hans far, Gorm den Gamle, rejste få år forinden. På stenen lader Harald verden vide, at han vandt Danmark og Norge og gjorde danskerne kristne: ”Kong Harald opførte dette gravmæle efter Gorm, hans far og Thyra, hans mor, Harald der vandt Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”. Runestenen betragtes som Danmarks dåbsattest og kristusfiguren fra stenen er afbilledet i alle danske pas. Gorm den Gamles noget mindre mindesten over Dronning Thyra bærer indskriften: ”Gorm konge gjorde dette dødeminde efter sin kone Thyra, Danmarks pryd”. Det er det ældste vidnesbyrd om Danmarks navn, og runestenen kaldes derfor ”Danmarks navneattest”. Harald lod i sin regeringstid også to enorme gravhøje og en kirke opføre på stedet. I dag har Haralds grandiose vikingeanlæg en central placering i Jelling midtby. Den nordlige høj har et gravkammer i træ, som formentlig er opført af Harald Blåtand til minde om hans far og senere henlagt til den kristne Jelling Kirke, som er en romansk stenkirke, opført omkring år 1100 og bygget oven på Harald Blåtands trækirke fra 900-tallet. I 2000 blev Gorm den Gamle genbegravet i kirkens kammergrav. Hele anlægget er omgivet af hundredvis af nyopførte hvide betonstolper, der markerer palisadehegnets omtrentlige placering. Jelling-monumenterne betegnes som Europas fornemste fra vikingetiden og er med på UNESCOs verdensarvsliste.

 

Områdets infrastruktur

Vejle som handelsby.
Vejle er centralt placeret i landet og et
trafikknudepunkt.

Infrastrukturen i den by og kommune, hvori du påtænker at leje kontorer, hvorfra du vil drive din virksomhed effektivt og fornuftigt, har betydning i forhold til rekruttering, varelevering, kundebesøg med videre. Derfor kan det være interessant at se på Vejles infrastrukturelle forhold. Historisk set har Vejles udvikling været styret af byens centrale beliggenhed og fjorden, der har gjort det nemt at sejle varer til og fra byen. Endvidere har byens mange åer og vandløb, som tidligere skabte vandkraft til industrivirksomheder, præget bybilledet. Vejles gågade ligger i dag, hvor de ældste veje flød, og gennem glasmontre i Torvegade kan man se den historiske handelsgade et par meter under det nuværende gadeforløb. Vejle er centralt placeret i landet og et trafikknudepunkt, hvorfor byen er hjemsted for landets første store transportcenter ved Gateway E45. Fra Vejle Trafikcenter forbinder ni bybuslinjer de forskellige bydele, ligesom der fra trafikcentret kan opnås forbindelser med bus og tog til hele landet. Vejle Station blev indviet i 1868 og er i dag en central station på det dansk jernbanenet. Danmarks næststørste lufthavn, Billund Lufthavn, ligger cirka 30 kilometer fra Vejle centrum, og der er regelmæssig offentlig kørsel med lufthavnsbusser fra Vejle Trafikcenter til lufthavnen. Vejle Havn blev indviet i 1827 på dens nuværende placering. I årene efter Anden Verdenskrig voksede havnen til Danmarks næststørste efter Københavns Havne, og frem til 1932 sejlede de to fjorddampere Jeppe Jensen og Hvidbjerg og (opkaldt efter havnens anlægger) mellem havnelejet og Munkebjerg, Tirsbæk, Ulbækhus og Fakkegrav. Vejle Havn er i dag en økonomisk rentabel havn, hvis største virksomhed er Lantmännen Mills, der har etableret en moderne mølle på Sydhavnen til en samlet pris af en halv milliard kroner. Den nordlige del af havnen er blevet udviklet til et bolig- og parkområde, der forbinder Vejle med fjorden ud til Henning Larsen Architects arkitektoniske vartegn, Bølgen fra 2009, som er Vestdanmarks dyreste boligprojekt gennem tiderne.

 

Erhvervs- og forretningsliv

Vejle tæt på fin natur
De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en
afgørende faktor.

Med kontorer beliggende i Vejle er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Vejle, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Vejle på Lokalebasen. (postnummer: 7100). Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Vejle et oplagt sted at søge efter kontorer til din kommende virksomhed. Vejle er nemlig noget ganske særligt og har mange store og små butikker ikke mindst i midtbyen, hvor du kan finde næsten hvad som helst. Vejle er derudover en hyggelig handelsby med hundredvis af kendte kædebutikker og spændende specialbutikker. Her kan man gå på opdagelse i gågaden og i de små charmerende sidegader og gårdmiljøer. Der er også mulighed for at tage en pause fra byens puls og træde ind i en atmosfærefyldt verden af kunst med mange stilarter. Gårdbutikkerne i idylliske omgivelser med lokalt fremstillede produkter, specialiteter og unika kunsthåndværk er også et besøg værd, ligesom en øl-, vin eller whiskyoplevelse kan nydes på de lokale destillerier og mikrobryggerier.

 

Købekraften i området

Vækst i Vejle
Vejles erhvervsvenlighed er gået ni pladser frem.

Information om Vejle Kommunes erhvervsvenlighed samt vejlensernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 7100. Købekraften i Vejle ligger i den lavere ende, og den disponible indkomst i kommunen lå i 2014 på en 71. plads i en sammenligning, foretaget af Danmarks Statistik, af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Vejle Kommune 277.594 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Vejle Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Vejle en samlet placering som nummer 33, hvor kommunen i 2015 fik en 42. plads. Vejles erhvervsvenlighed er altså gået ni (9) pladser frem. Huspriserne i Vejle er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Vejle og ikke kun til salg-priserne siger mest. Per første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Vejle 11.795 kroner per kvadratmeter, et fald på -8,76 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 73 hushandler i Vejle Kommune. Der er handlet 129 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 14.157 kroner, hvilket er en stigning på +0,73 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Vejle i perioden.

 

Parkeringsmuligheder

Parkering Vejle
På Vejle Kommunes hjemmeside finder du en
oversigt over de mere end 3.500 kommunale
parkeringspladser i Vejle midtby.

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til dit kontorlejemål i Vejle, men det kan være interessant at vide lidt om de generelle parkeringsforhold i kommunen i forhold til kundebesøg, varelevering med videre. På Vejle Kommunes hjemmeside finder du en oversigt over de mere end 3.500 kommunale parkeringspladser i Vejle midtby samt diverse prisoversigter og information om parkeringsregler og licenser for indbyggere og håndværkere. Nogle er gratis, mens andre er med betaling. Der er to timers gratis parkering på de knap 600 pladser i P-hus Trondur og P-hus Albert i Vejle midtby. P-pladsen ved Vejle Kommune i Skolegade. Du skal have en synlig parkeringstilladelse fra Vejle Kommune i forruden, hvis du vil parkere din bil i over tre timer på Skolegade 1. Der er ved Skolegade parkeringspladser med 1 times parkering, som er forbeholdt borgere og gæster med korte besøg på kommunen. Disse er markeret med hvid skrift og skiltning, der markerer den kortere parkeringstid. Der er også pladser med 3 timers parkering og pladser med 24 timers parkering. Det er alt sammen tydeligt skiltet. Tilladelse til gæsteparkering. Hvis du har møder med os, der varer mere end tre timer, og du parkerer på en tre-timers parkeringsplads, skal du have en tilladelse til gæsteparkering. Det er den person, du skal have møde med eller mødeindkalderen, som skal sørge for udlevering af denne.

 

Udvikling i området

Vejle by erhvervslokaler
Klassiske kontorlokaler på Blegbanken i Vejle.

Igangværende og kommende udviklingsprojekter i en kommune vidner om vækstpotentiale og indtjeningsmuligheder, hvorfor det kan være en god ide at kaste et blik på lokalplaner og strategier, når du overvejer at leje kontorlokale(r) i Vejle. Med ”Vejle med Vilje” ønsker Vejle Kommunes byråd, at borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og det lokale erhvervsliv får indsigt i den fremtid, byrådet ønsker for Vejle. Det betyder, at man skal have noget fælles at navigere efter, der kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal vedtages. Byrådet i Vejle er overbevist om, at en kommune med en klar og fælles vision er en god kommune at drive virksomhed og være borger i. Der er et stærkere fællesskab, flere muligheder og bedre resultater, ligesom en klar vision også er afgørende udadtil. I en tid med stor konkurrence lægger man vægt på, at Vejle eksisterer i kraft af, at borgere og virksomheder aktivt vælger kommunen. Vejle Kommunes hidtidige vision ”Viden, Vækst og Velfærd” blev vedtaget i 2006. Udviklingen er ikke gået i stå, men byrådet har fyldt nyt indhold på den vision, kommunen vil arbejde med og kæmpe for at realisere. Frem til 2020 fokuserer byrådet på konkrete indsatser og aktiviteter, og retter for alvor blikket udad nationalt såvel som internationalt. ”Vejle med Vilje” indeholder fortællingen om Vejle og de tingslige mål, der styres efter og suppleres af øvrige politikker, strategier og planer. Et andet fokusområde i Vejle er den bæredygtige vækst, der handler om, at Vejle har været en del af Danmarks produktive og innovative kerne nærmest så langt øjet rækker og er i dag landets førende iværksætterby, der arbejder innovativt på alle områder inden for erhverv og vidensudvikling. Tidligere drejede det sig alene om industriproduktion. I dag omfatter innovationen også erhverv, services, velfærd og de folkelige fællesskaber, der løbende udvikles. I Vejle er målsætningen, at vækst skal være bæredygtig både når det angår økonomi og livskvalitet. Det vil sige viden, velfærd og modstandskraftighed over for de miljømæssige og sociale forandringer, som verdenen byder på.

 

Industrien

Industri Vejle
Et godt lokalt erhvervsnetværk kan styrke din
virksomheds lokale forankring og dine sociale
relationer.

Når du vælger at drive din virksomhed fra kontor(er) i Vejle, så kan et godt lokalt erhvervsnetværk styrke din virksomheds lokale forankring og dine sociale relationer. Det kan hjælpe dig med din udvikling og skabe vækst i din virksomhed. Der er en række erhvervsnetværk i Vejle og omegnskommunerne, hvoraf BusinessVejle er et af dem. Her mødes nye og etablerede erhvervsfolk på tværs af brancher. Det giver mulighed for erfaringsudveksling og nytænkning og samhandel til gavn for medlemsvirksomhederne. Hvor de fleste netværkstilbud er politisk uafhængige med kontingent, så er IværksætterCafé Vejle et kommunalt tilbud og et eventbaseret iværksætternetværk. Her bringes iværksættere sammen i et miks af faglige og sociale arrangementer. Alle er velkomne helt uforpligtende og gratis. Åbner du IværksætterCafé Vejles Facebook-side og klikker på 'synes godt om', så kan følge med i aktiviteter og mange andre iværksætterrelaterede aktiviteter. IDEA House er et vækst- og iværksætterhus for unge iværksættere med virksomhedsideer. Miljøet henvender sig til unge, der drømmer om at starte egen virksomhed. I IDEA House kan man få sparring og netværk med andre unge iværksættere. Campus Vejle IDEA House og Mediecenter er Vejles vækst- og iværksætterhus, hvor man kan afprøve forretningsideers bæredygtighed i et ungdommeligt iværksættermiljø sammen med andre iværksættere. Her sidder studerende fra flere af byens uddannelsesinstitutioner, fx Campus Vejle, University College Lillebælt, Erhvervsakademiet Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Universitet. Huset er for dig, der drømmer om at starte egen virksomhed. Opfylder du disse krav, og er du seriøs omkring dit iværksætterprojekt, stiller ’idehuset’ følgende ting til rådighed for dig: kontor- og kantinefaciliteter, mødelokaler, trådløst netværk, kopiering og print samt faglig sparring i et iværksættermiljø sammen med mange andre unge iværksættere, der bruger huset. Huset råder også over et professionelt filmstudie, som kan bruges til produktion af reklamefilm. IDEA House har en professionel fotograf og reklamemand tilknyttet, som kan hjælpe dig – også hvis du har en kreativ åre og vil gå den vej.

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Der eksisterer et væld af muligheder
for overnatning i Vejle.

Er dine kontorer beliggende i Vejle, så får dine eventuelle overnattende gæster meget mere end blot en seng for natten, når de tjekker ind på et af Vejles mange overnatningssteder. Her kan man blive forkælet på chikke byhoteller eller et af de herskabelige spahoteller ved fjorden. Der er også flere hotelkroer, vandrerhjem, campingpladser, feriehuse og bed and breakfasts. Vælger du og dine gæster at sejle til Vejle, kan I kaste anker i de levende havnemiljøer. Et af Vejles hoteller er BB-Hotel Vejle – et hyggeligt selvbetjeningshotel beliggende i hjertet af Vejle, tæt på gågade, musikteater og kunstmuseum. Kun fem minutters gang fra Vejle Station. Hotellet er blevet renoveret og har 32 store og lyse værelser alle med eget bad og toilet. Inkluderet i prisen er morgenmadsbuffet, internet og kaffe og te. Hotellet er røgfrit. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Vejle til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.