Introduktion til området

Efter Århus er Herning, med sine cirka 50.000 indbyggere, den største by i Region Midtjylland. Der bor 87.593 indbyggere i Herning Kommune per 1. januar 2016. Målt på areal er Herning landets tredjestørste kommune. Herning by ligger centralt i kommunen og er vokset sammen med forstæderne Gjellerup, Hammerum, Birk, Lind, Snejbjerg, Tjørring og Gullestrup, der ligger rundt om byen. Centerbyerne i kommunen er Sunds, Vildbjerg, Aulum, Kibæk og Sdr. Felding samt en lang række mindre byer og landsbyer rundt om i kommunen.

I Herning siger de om sig selv ”her er alle muligheder åbne”. Uanset om du er til natur eller kultur, by- eller landliv, venter der masser af muligheder og oplevelser i Herning. Her kan du opleve moderne kunst i spændende omgivelser, musik på byens spillesteder og teaterforestillinger. Og du kan udforske den relativt unge bys historie, som er præget af iværksættertrang og udvikling.

Der er en bred vifte af shoppingmuligheder, spisesteder og sportslige begivenheder på højt niveau samt internationale koncertnavne og store udstillinger og messer, ligesom naturen byder på mange skønne oplevelser, hvad enten du er til trave- og cykelture i den vestjyske natur, fiskeri eller noget andet.

Uden tekstil- og beklædningsindustrien ville Herning by ikke se ud, som den gør. Villaernes høje kældre, værksteder i baghaverne og fabriksbygninger ligger overalt i byens centrum. Her har systuer og strikkerier fremstillet alt fra undertøj til slips, mens de store fabrikker i Birk, fører historien op til i dag. Tekstil- og beklædningsindustrien er en del af Hernings DNA.

Herning er også midtpunkt for kultur, ikke bare med de store arrangementer i JYSKE BANK BOXEN, som har huset mere end 100 store events siden 2010. Herning har et bredt kulturudbud og i Birk ligger de to kunstmuseer, Herning Museum of Contemporary Art (HEART) og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, som begge har udstillinger på internationalt niveau. Det er også i Birk, at kan se Ingvar Cronhammers enorme skulptur Elia, som er blevet et vartegn for Herning.

Områdets historie

Vestre Kirkegård opfattes af mange herningensere som byens gamle kirkegård, mens Nordre Kirkegård på Gullestrupvej er den nye. Men da Vestre Kirkegård blev anlagt i 1872, havde der allerede boet mennesker i Herning i flere hundrede år, og som alle andre steder i landet havde herningenserne bygget en kirke i middelalderen der, hvor Hedeagerkirken ligger i dag.

På bakkeskråningen syd for kirken lå den oprindelige landsby Herning i det nuværende kvarter omkring Solvænget og Højvænget og Sneppevej og Falkevej. Gl. Kirkevej minder om forbindelsen mellem landsbyen Herning og dens kirke. Rundt om kirken blev der etableret en kirkegård, og en del af den findes endnu.

Den gamle kirkegård er stadig omgivet af det dige, der skulle holde de løsgående kreaturer væk fra gravene. Kirkegården på bakken havde imidlertid to problemer. Det væsentligste var vand, fordi jorden var så fugtig, at der ofte skulle fjernes vand fra de nyligt gravede grave, så kisterne ikke skulle sænkes ned i vand. Hernings byudvikling var en anden udfordring.

Byens udvikling havde siden 1830erne foregået omkring Tinghuset, Hotel Eyde og Torvet. Det betød, at de nye herningensere fik et godt stykke vej til kirke og kirkegård. Derudover blev kirkegården for lille i takt med, at byen voksede. Og den voksede hurtigt. Fra 1830, hvor den første byudvikling satte ind, til 1870 blev fordobledes indbyggertallet fra cirka 500 til mere end 1.000.

Postmesteren, apotekeren, sagføreren og gæstegiveren udgjorde kirkegårdsudvalget, og gik i gang med at finde plads til en ny kirkegård tættere på byen. Udvalget købte i 1872 et stykke jord vest for en plantage, Hedeselskabet havde planlagt. Plantagen blev senere til Vestre Anlæg og Hernings første offentlige park.

Byens nye kirkegård fik navnet Assistens Kirkegård, da det i begyndelsen var meningen, at den skulle aflaste den gamle. Betegnelsen opnåede imidlertid aldrig folkeligt rodfæste, og da begravelserne efterhånden ophørte på den gamle kirkegård, fik kirkegården ved anlægget det mere mundrette navn, Herning Kirkegård, eller i daglig tale blot kirkegården. I dag hedder den Vestre kirkegård, et navn, der opstod da Nordre Kirkegård blev indviet i 1969.

Områdets infrastruktur

Er dine butikslokaler beliggende i Herning, er det interessant at vide, at netop Herning er knudepunkt for offentlig transport med bus og tog i regionen, og at der er direkte forbindelse til de fleste større byer i Region Midtjylland samt direkte tog til København (rejsetid cirka tre timer).

Lufthavnen i Karup og Billund ligger henholdsvis 20 og 45 minutters kørsel fra Herning, og små private fly kan lande på Herning Flyveplads, som ligger i udkanten af Herning. Der er ingen direkte bus- eller togforbindelse mellem Billund Lufthavn og Herning. Både DSB og Arriva betjener togtrafikken til og fra Herning, og der er timedrift på forbindelsen til København.

I Herning er det nemt at komme rundt med bus, da busnettet dækker hele byen og til store koncerter og events i MCH Messecenter i Herning og JYSKE BANK BOXEN kører der shuttlebusser før og efter arrangementet. Hos EUOPCAR kan du leje biler og Herning Taxa kan du ringe til på telefon 97 12 02 77.

Har du brug for oplysninger om, hvilke muligheder der er for at bruge kollektiv trafik i Herning Kommune, så kan du finde informationerne hos Midttrafik. På kommunens hjemmeside annonceres info om trafikken løbende. Dette gælder både når der er større arrangementer i byen og når der sker vejarbejde i kommunen.

Midttrafik oplyser om køreplantider for bybusser, regionale busser, natbusser, ekstra kørsler til arrangementer samt trafikale ændringen vedrørende kollektiv trafik. Rejseplanen er en nem og hurtig måde at få information om bus- og togtider.

Erhvervs- og forretningsliv

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Herning, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil.

Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Herning på Lokalebasen, fx i Fonnebechsgade, Østergade og Bredgade eller på Silkeborgvej.

Har du butikslokaler i Herning, er du i godt selskab. Der er et stort udbud af specialbutikker, kædebutikker og supermarkeder og bynært omkring Bredgade og Østergade i City, eller under tag i herningCentret, der er kåret som Danmarks bedste shoppingcenter, finder du et udvalg af butikker, der kan tilfredsstille enhver smag.

I herningCentret finder du alt, hvad du har brug for. Med 80 forskellige butikker, finder du noget for enhver smag, både dagligvarer og lækre luksusvarer. herningCentret er vært for en del spændende arrangementer året rundt, og med gode butikker, skønne spisesteder og faciliteter i top, er herningCentret altid et godt udflugtsmål.

I Herning City finder du mere end 150 forskellige forretninger, hvor du kan købe tøj, sko, brugskunst, tasker, parfume, make-up, madvarer og meget mere. Herning Cityforening er en forening der er båret af detailhandelen, hotel- og restaurationsvirksomheder, liberale, finansielle og kulturelle aktører, som har en særlig interesse i liv og oplevelser i Herning City.

Det betyder i praksis, at du kan forvente en del events, koncerter og oplevelser i absolut topklasse spredt ud over hele året i Herning City. Fonnebechsgade er et mekka for feinschmeckere, som byder på alt lige fra økologi, håndværk, design, mode, kunst, gallerier, cafeer, bageri og hyggelige spisesteder med atmosfære i international klasse.

Købekraften i området

Står valget på butikslokaler i Herning, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Herning relevant. Og købekraften i Herning er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 49. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik.

Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Herning Kommune 203.505 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter.

Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Herning Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner.

I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Herning igen i 2016 en flot placering som nummer 7, hvor kommunen i 2015 fik en 5. plads, og altså er gået to pladser tilbage.

Huspriserne i Herning er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Herning og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 er der ikke handlet nogen fritidshuse, men 27 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 12.462 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på -9,02 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 10.909 kroner per kvadratmeter, et fald på -0,10 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 110 parcel- og rækkehuse i Herning Kommune.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsforholdene er gode og velbeskrevet i Herning Kommune. Det betyder, at både kunder til butikken og butikspersonale, der kommer i bil, forholdsvis nemt finder et sted at parkere tæt på dine butikslokaler. Her kan du se et kort over alle parkeringspladserne i Herning Kommune. I Herning Kommune kan du ikke leje eller købe offentlige parkeringspladser. På kortet kan du finde parkeringspladser til biler. Du kan også finde handicapparkering eller parkeringskælder. Klik på det blå P-ikon og se antal pladser.

Inden for tættere bebygget område, inden for byzoneskiltene, må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende. Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kilo standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet. Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane. Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads samt foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kroner.

I Herning kan kommunen eller politiet pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

Udvikling i området

En kommunes udviklingsplaner er relevante i forhold til din kommende butiks omsætningspotentiale og vækstmuligheder og i Herning sker der meget i disse år. Herning Kommune er godt i gang med renoveringen af gågaden i Herning Bymidte. Den del af gaden som ligger mellem Torvet og Poulsens Plads renoveres i 2016 og arbejdet med at forny Hernings gågade går raskt og arbejdet med at lægge den nye belægning er i fuld gang. Belægningsarbejdet var halvvejs startnovember 2016.

I slutningen af november (uge 47) lægges der midlertidig asfalt på tredje etape (fra Citypassagen til Poulsens Plads), så julehandlende kan komme rundt og i uge 44 blev der lagt midlertidig asfalt i Bryggergade. I løbet af vinteren vil de første træer blive plantet og der bliver monteret cykelstativer, bænke, parasolbøsninger og affaldskurve i første og anden etape af renoveringsprojektet.

I foråret 2017, når sandet mellem fliserne har sat sig, bliver der lagt en fast fuge på strækningen, som betyder, at belægningen bliver helt plan. Produktionen af de nye bænke til gågaden har været i udbud, hvor PBN Furniban fra Videbæk vandt, og de er nu i gang med at producere de første dele. Hele projektet skal være tilendebragt inden sommeren 2017.

I de kommende måneder vil man opleve, at håndværkerne arbejder på visse lørdage, for at være helt sikre på, at tidsplanen holder. Mens der bygges er der desværre nogle gener for beboere og butiksindehavere i Bredgade. Omdannelsen af gågaderne i Herning er en del af bymidteplanen, som har til hensigt at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og et godt byrum.

Industrien

Herning er en rigtig erhvervskommune, og det gavner også det lokale butiksliv. Og der er mange etablerede og større virksomheder i kommunen. En af dem er revisionsvirksomheden BDO, som har omkring 1.000 medarbejdere fordelt på kontorer i 30 byer i hele landet. BDO har en stærk lokal indsigt, der betyder, at de er tæt på deres kunders hverdag. Samtidig er virksomheden en del af et verdensomspændende BDO-netværk, så når kunder har internationale spørgsmål, kan BDO i Herning trække på viden fra mere end 55.000 medarbejdere i 138 lande.

Innovatorium er Danmarks innovationshus, som betyder, at gode forretningsideer kan udnytte de optimale vækstbetingelser i Herning-Ikast-området. Her bor iværksættere dør som dør med erhvervsfremmede aktører, studerende, rådgivere og vækstvirksomheder, som alle bidrager til fællesskab og udvikling gennem netværk og videndeling. Dertil kommer, at Innovatorium er et pulserende inkubationsmiljø for talenter og startups. Et værdiskabende hus for iværksættere og virksomheder i vækst.

Kulturinstitutionerne i Herning er også virksomheder, og en af dem er HEART – Herning Museum of Contemporary Art, som åbnede i september 2009 i en helt ny bygning tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. Museet er opstået i grænselandet mellem kunst og erhverv og er båret frem af den landskendte skjortefabrikant Aage Damgaard, som har skabt fundamentet for museets samling. HEARTs samling tager udgangspunkt i dansk og international konceptuel og eksperimenterende kunst fra 1930erne og frem til i dag og har værker af store kunstnere som Bjørn Nørgaard, Piero Manzoni, Paul Gadegaard, John Kørner og mange flere.

Hvert år viser HEART trefire udstillinger med nogle af samtidens største danske og internationale kunstnere. Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum blev indviet i september 1976 og udvidet med en tilbygning i 1993. Museet giver med sine 4.000 værker af kunstnerægteparret et omfattende indtryk af de to store danske malere med tilknytning til den internationale cobra-gruppe. Kunstværkerne er skænket Herning Kommune af Carl-Henning Pedersen. Museumsbygningen er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller og er en arkitektonisk og kunstnerisk attraktion i sig selv. Ydersiden er beklædt med en 90 m lang stentøjsfrise, som Carl-Henning Pedersen har skabt til bygningen.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Med butikslokaler i eller omkring Herning, så har du flere hoteller at vælge imellem, opstår behovet for at indkvartere fx butikspersonale, leverandører eller samarbejdspartnere. Med Hernings centrale beliggenhed, er området et godt udgangspunkt, uanset om turen går til Jyske Bank BOXEN, MCH Herning Kongrescenter, Legoland eller en af de øvrige store jyske seværdigheder.

Herning har mange gode hoteller at vælge imellem, heriblandt Østergaards Hotel. Hotellet har en attraktiv beliggenhed kun få minutters gang fra stort indkøbscenter, 10 minutters gang fra Herning Kongrescenter og bycentrum samt naturskønne omgivelser. Hotellet byder på renoverede værelser og suiter og råder også over en penthouselejlighed samt har gode konferencefaciliteter.

En anden mulighed er Hotel Birkegaarden. Birkegaarden er et familiedrevet hotel med 55 velindrettede værelser, som tilbyder gratis trådløst internet. Hotel Birkegaarden er centralt placeret i den østlige del af Herning, på en sidevej til Silkeborgvej, kun 500 meter fra herningCentret, to kilometer fra bymidten, og seks kilometer fra Jyske Bank BOXEN og MCH Messecenter Herning.

Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Herning til dit overnattende butikspersonale, leverandører eller projektarbejdere på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.