Introduktion til området

Er dine erhvervslokaler beliggende i Herning er du placeret midt i Midtjylland. Herning er administrativ hovedby i Herning Kommune og regionens fjerdestørste med 48.531 indbyggere (2016), som foruden Herning omfatter Tjørring, Snejbjerg, Lind, Birk, Hammerum og Gjellerup, som qua industrikvartererne i området er vokset sammen med selve købstaden. Herning Kommune har i alt 87.593 indbyggere, og er vokset med 4,7 procent siden 2006. Hvert år flytter knap 4.000 nye beboere til Herning, hvor et parcelhus i gennemsnit koster 10.909 kroner per kvadratmeter. Det er under halvdelen af priserne i Århus. Der er 17,6 millioner kvadratmeter skov, naturlegepladser, løbestier, ridestier, parker, badesøer, åer og mountainbikespor i kommunen, og Herning er byen, der er kendt for sine mange koncerter og store messer. Herning byder i det hele taget på masser af oplevelser, gode overnatningsmuligheder, restauranter, attraktioner, aktiviteter, events, messer, koncerter og kunst og et must-see i byen er Den Hvide By Birk, hvor kunst, kultur, uddannelse og erhvervsliv går op i en højere enhed. Uanset om du er til natur eller kultur, by eller land, venter der masser af muligheder og oplevelser i Herning Kommune, ikke mindst med de store arrangementer i JYSKE BANK BOXEN, som har huset mere end 100 store events siden 2010. Herning har et bredt kulturudbud med masser af tilbud. I Birk ligger desuden de to kunstmuseer, Herning Museum of Contemporary Art (HEART) og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, som begge har udstillinger på internationalt niveau. Det er også i Birk, at man finder Ingvar Cronhammers enorme skulptur Elia, som er blevet et vartegn for Herning. Der ligger desuden en række spillesteder og teatre, herunder Fermaten og Team Teatret og med Skovsnogen i den sydlige del af kommunen, er kunsten rykket ud i naturen.

Områdets historie

Herning Kirke / Foto: VisitHerning

Hedekoret Herning er et af Hernings ældste kor med rødder helt tilbage til 1924, hvor herrekoret Harmonien blev stiftet som et arbejdersangkor. Koret var meget aktivt med rejser til Hernings venskabsbyer i Foreningen Norden, Holmestrand i Norge og Vänersborg i Sverige. Derudover medvirkede koret i revyer og andre forestillinger. Herrekoret eksisterede indtil sidst i 1960erne. Herning Damekor, som blev stiftet i 1946, var ligeledes et arbejdersangkor og ligesom Harmonien medlem af DASOM (Dansk Arbejder Sanger- og Musikerforbund). Herning Damekor eksisterede frem til sentresserne. I 1970 skulle der i DASOM-regi  holdes landssangerstævne i Herning, hvor de to kor var arrangører. På det tidspunkt havde begge kor oplevet faldende medlemstal, så det var svært at opretholde koret. Men ildsjæle ville ikke give op. Man havde tidligere deltaget i forskellige korstævner sammen, og nu slog man pjalterne fra de to kor sammen, og blev enige om at danne et fælles kor. Navnet var oplagt, Hedekoret Herning blev skabt. Man var stadig med i DASOM, ligesom repertoiret typisk var dansk. Det nye kor voksede og deltog i flere stævner, ligesom det engelske sprog langsomt holdt sit indtog i repertoiret. I 1970erne og 1980erne voksede koret til den nuværende størrelse, cirka 40–50 sangere, som lagde masser af energi i at udvikle koret. I dag er Hedekoret et voksenkor med visioner om hele tiden at udfordre grænserne for sangernes formåen. Koret, som kunne fejre 40 års jubilæum i 2010, har deltaget i diverse samarbejder, blandt andet Turbo Town, en forestilling med Det Kgl. Teater, MCHighlights i Herning Kongrescenter, samarbejde med Herning Koncertorkester og Herning Amatør Symfoniorkester. Koret har parallelt med disse aktiviteter været på rejser til blandt andet Ungarn og Tyskland.

Områdets infrastruktur

En bys infrastruktur er helt afgørende i forhold til etablering af erhvervslokaler i byen, og Herning er knudepunkt for offentlig transport med bus og tog i regionen, og har direkte forbindelse til de fleste større byer i Region Midtjylland samt direkte tog til København (rejsetid cirka tre timer). Lufthavnen i Karup og Billund ligger henholdsvis 20 og 45 minutters kørsel fra Herning, og små private fly kan lande på Herning Flyveplads, som ligger i udkanten af Herning. Der er ingen direkte bus- eller togforbindelse mellem Billund Lufthavn og Herning. Både DSB og Arriva betjener togtrafikken til og fra Herning, og der er timedrift på forbindelsen til København. I Herning er det nemt at komme rundt med bus, da busnettet dækker hele byen og til store koncerter og events i MCH Messecenter i Herning og JYSKE BANK BOXEN kører der shuttlebusser før og efter arrangementet. Hos EUOPCAR kan du leje biler og Herning Taxa kan du ringe til på telefon 97 12 02 77. Har du brug for oplysninger om, hvilke muligheder der er for at bruge kollektiv trafik i Herning Kommune, så kan du finde informationerne hos Midttrafik. På kommunens hjemmeside annonceres info om trafikken løbende. Dette gælder både når der er større arrangementer i byen og når der sker vejarbejde i kommunen. Midttrafik oplyser om køreplantider for bybusser, regionale busser, natbusser, ekstra kørsler til arrangementer samt trafikale ændringen vedrørende kollektiv trafik. Rejseplanen er en nem og hurtig måde at få information om bus- og togtider.

Erhvervs- og forretningsliv

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Herning et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Herning Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Herning er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer (fx i HI-Park og Industrivej Syd). Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Herning.

Med en af Danmarks bedste gågader og herningCentret, der er kåret som Danmarks bedste shoppingcenter, finder du med erhvervslokaler her i kommunen, et udvalg af butikker, der kan tilfredsstille enhver smag. Med 80 forskellige butikker, finder du noget for enhver smag, både dagligvarer og lækre luksusvarer. herningCentret er vært for en del spændende arrangementer året rundt, og med gode butikker, skønne spisesteder og faciliteter i top, er herningCentret altid et godt udflugtsmål for hele familien. I Herning City finder du mere end 150 forskellige forretninger, hvor du kan købe tøj, sko, brugskunst, tasker, parfume, make-up, madvarer og meget mere. Herning Cityforening er en forening der er båret af detailhandelen, hotel- og restaurationsvirksomheder, liberale, finansielle og kulturelle aktører, som har en særlig interesse i liv og oplevelser i Herning City. Det betyder i praksis, at du kan forvente en del events, koncerter og oplevelser i absolut topklasse spredt ud over hele året i Herning City. Herning City og herningCentret har tilsammen mere end 275 butikker og 4.050 gratis parkeringspladser, så der er mange grunde til at købe dagligvarer og shoppe tøj, sko, kunst med mere. i Herning. Herning Cityforening er en forening, der er båret af detailhandelen, hotel- og restaurationsvirksomheder, liberale, finansielle og kulturelle aktører, som har en særlig interesse i liv og oplevelser i Herning City. Det betyder i praksis, at du kan forvente mange events, koncerter og oplevelser i absolut topklasse spredt ud over hele året i Herning City.

Købekraften i området

Gågade Herning / Foto: VisitHerning

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Herning er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i postnummer 7400. Købekraften i Herning er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 49. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Herning Kommune 203.505 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Herning Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Herning en samlet placering som nummer syv, hvor kommunen i 2015 fik en femteplads – altså en mindre tilbagegang på to pladser i Hernings erhvervsvenlighed. Huspriserne i Herning er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Herning og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 er der er ikke handlet nogen fritidshuse og 27 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 12.462 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på -9,02 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 10.909 kroner per kvadratmeter, og det er et fald på -0,10 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 110 parcel- og rækkehuse i Herning Kommune.

Parkeringsmuligheder

Er dine erhvervslokaler beliggende i Herning, giver det god mening at indhente information om parkeringsforholdene i byen, uanset om der er tilknyttet parkeringspladser til de aktuelle erhvervslokaler eller ej. Kommune har flere typer parkering, herunder offentlige parkeringspladser til parkering i kort eller lang tid. De fleste af dem har fri parkering lørdage, søndage og helligdage. For lastbiler og busser over 3.500 kilo. kan du flere steder i kommunen finde mulighed for natparkering. Her kan du se et kort over alle parkeringspladserne i Herning Kommune. Inden for tættere bebygget område, inden for byzoneskiltene, må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende. Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning. Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kilo standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet. Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane. Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads samt foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kroner.

Udvikling i området

Elia Cronhammer kunstværk

Hernings udvikling er ikke uden betydning, når man påtænker at etablere erhvervslokaler her i byen. Udviklingen har jo netop indflydelse på din virksomheds indtægtsmuligheder og vækstpotentiale, og i disse år planlægges en helt ny by ved Herning, som skabes sammen med Region Midtjylland. Arkitema Architects er udpeget som rådgiver på planlægningen af den nye by Helstrup ved det kommende hospital i Gødstrup. Byen får cirka 4.000 indbyggere, fordelt i 1.800 boliger. Byen har fået arbejdstitlen ”Ny Nordisk By, Helstrup, og skal binde det kommende hospital DNV- Gødstrup sammen med Hernings mange faciliteter. Byudviklingen ved Helstrup skal sikre en tæt sammenhæng mellem hospitalet og ny byudvikling i området. Herning Kommune har derfor inviteret Region Midtjylland til at deltage i arbejdsprocessen for planlægningen af området. Samarbejdet mellem Herning Kommune og Region Midtjylland er væsentligt for at opbygge og fastholde en langsigtet vision for byudviklingen ved Helstrup, der også har en bred politisk opbakning. Region Midtjylland har behov for placering af fx lægeboliger uden for hospitalsgrunden. Lægeboligerne forventes at kunne bidrage positivt til Herning Kommunes ideer om bosætning i området syd for hospitalet. Regionen arbejder desuden med rekreative arealer som en del af hospitalsområdet. Samarbejdet omfatter også muligheden for at etablere en forbindelse fra den kommende togstation, umiddelbart nord for hospitalet, gennem hospitalets område til Helstrup på tværs af Vesterholmvej. Forbindelsen skal være en del af landskabet og forbinde hospitalets rekreative områder med Helstrups byrum og rekreative udfoldelsesmuligheder. Helstrup er en helt ny type by opført på en bar mark i forbindelse med det nye regionshospital, og det er planen, at der skal være fokus på nordiske værdier, fællesskab og sundhed. I byen skal indtænkes centerfunktioner i form af detailhandel, institutioner, uddannelse og erhverv. Masterplanen har til formål at skabe overblik over de forudsætninger og udviklingsmuligheder, der er i hele området omkring Gødstrup, hvad angår bebyggelse, trafik, infrastruktur, rekreative områder og sammenhæng til de omgivende byområder.

Industrien

FC Midtjyllands hjemmebane i Herning

Herning Kommune er en erhvervskommune med fokus på at sikre høj kvalitet og en smidig og effektiv erhvervsservice. Det er målet, at alle virksomheder skal opleve, at der er god hjælp at hente i kommunen. Herning er en regional, national og international aktør og kendt som en dynamisk erhvervskommune, hvor det lokale erhvervsklima ligger i top. Det viser Dansk Industris måling af de danske kommuners erhvervsklima, hvor Herning siden 2010 har ligget i top 10. Der er 43.870 arbejdspladser i Herning og arbejdsløsheden på 3,7 procent ligger under landsgennemsnittet. Driver du virksomhed fra erhvervslokaler i Herning, tilbyder Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande gratis en række værdiskabende ydelser til virksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner. Rådet er uvildigt, og her kan du prøve nye ideer af, lufte din virksomheds udfordringer eller søge støtte til udvikling og vækst. Erhvervsrådets konsulenter tilbyder gratis et 360 graders eftersyn af din virksomhed, hvor I sammen gennemgår udfordringer og udviklingspotentiale. Rådet er er ligeledes indgangen til erhvervsfremmesystemet, som rummer et stort udbud af nyttig viden og attraktive støtteordninger. Erhvervsrådets arbejde for virksomhederne er finansieret af Herning og Ikast-Brande kommuner og stilles derfor gratis til rådighed for alle virksomheder i de to kommuner. Erhvervsrådet har defineret deres rolle som en art stifinder gennem systemjunglen, og kan derfor bygge bro mellem din virksomhed og den organisation eller rådgiver, som er den helt rigtige for din kommende virksomhed.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Lejer du erhvervslokaler i Herning har du mange hoteller at vælge imellem, skulle der opstå behov for at indlogere fx leverandører eller samarbejdspartnere. Med Hernings centrale beliggenhed, er området et godt udgangspunkt, uanset om turen går til Jyske Bank BOXEN, MCH Herning Kongrescenter, Legoland eller en af de øvrige store jyske attraktioner. Herning har mange gode hoteller at vælge imellem både centralt beliggende i Herning og i byens umiddelbare nærhed. Thorstedlund Hotel & Konferencecenter tilbyder overnatning i lækre dobbeltværelser med dejlige landlige naturomgivelser i Kølkær kun 12 kilometer fra Herning City. Alle værelser er med eget bad og toilet samt egen terrasse, tv, internet med mere. Der er adgang til Thorstedlunds have og kursusfaciliteter, og der kan i forbindelse med opholdet arrangeres teambuilding-aktiviteter og events. En anden mulighed lidt uden for byen ligger som en oase på den jyske hede, og hedder Sinatur Skarrildhus. En nænsomt restaureret herregård midt i en enestående rododendronpark ved Karstoft Å. Ejendommens 500 hektar giver mulighed for naturoplevelser i skoven eller på hede og eng langs Skjern Å.  Arealet bruges ofte til teambuilding, kanoture, å-fiskeri samt gå eller løbeturer på afmærkede stier eller oplevelser med naturvejleder med mere. Moderne, velindrettede konferencefaciliteter, som er velegnede til hold med 5-90 deltagere. Smukke lyse lokaler, hvoraf de fleste har parkudsigt. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Herning til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.