Introduktion til området

Herning er byen, der er kendt for sine mange koncerter og store messer, men Herning byder i det hele taget på masser af oplevelser, gode overnatningsmuligheder, restauranter, attraktioner, aktiviteter, events og kunst. Uanset om du er til natur eller kultur, by eller land, venter der masser af oplevelser i Herning Kommune. Birk ved Herning, hvor kunst, kultur, uddannelse og erhvervsliv går op i en højere enhed, er fx et besøg værd. Her kan man nyde det storslåede hedelandskab ved Trehøje Bakker eller cykle en tur gennem den vestjyske natur på Alhedestien, der er etableret på den nedlagte jernbane mellem Herning og Viborg. Man kan sejle i kano eller fiske i Karup Å eller Skjern Å. På den kulturelle front fremhæves kunstneriske oplevelser i særklasse, herunder Ingvar Cronhammars kæmpeskulptur Elia (Hernings nye vartegn) samt Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum og Herning Museum of Contemporary Art (HEART), – der i 2009 flyttede ind i et helt nybygget hus tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl – som begge har udstillinger på internationalt niveau. Herning er midtpunkt for kultur, ikke bare med de store arrangementer i JYSKE BANK BOXEN, som har huset mere end 100 store events siden 2010, for Herning har et bredt kulturudbud med en stribe af tilbud. Der ligger desuden en række spillesteder og teatre, såsom Fermaten og Team Teatret. Og så er der jo også de lokale museer, der fortæller om egnens fortid, samt tilbud, der i høj grad appellerer til børnefamilierne. Hele året rundt er Herning altså en velbesøgt messeby. Her finder du messer om design, gastronomi, ferie, biler, landbrug og meget mere og i kongrescentret og på Fermaten er der især koncerter med både ukendte og kendte kunstnere.

Områdets historie

Nøvling_kirke

Engang var Herning synonymt med tøjproduktion. Alle vidste, at Midtjylland var stedet, hvor danskernes tøj blev til, og tekstilindustrien havde kronede dage fra 1950erne frem til 1980erne. At det blev sådan, er en historie, der strækker sig tilbage til 1600-tallets omkringvandrende hosekræmmere, og som stadig ånder blandt nutidens globale modevirksomheder. I 1600-tallet var heden et fattigt område. Derfor satte en række innovative personer gang i en produktion af strikkede strømper, eller hoser, som det hed dengang. Hosebindere strikkede dem og hosekræmmerne tog sig af salget. Det var gesjæftige, lokale mænd, der indsamlede de strikkede varer og solgte dem videre til opkøbere fra hele landet. På den måde kom de midtjyske strømper ud til landets forbrugere og til resten af Europa. I løbet af 1800-tallet lagde hosebinderne strikkepindene på hylden, håndarbejdet blev erstattet af strikmaskiner. Anlæggelsen af hovedvejen og jernbanen åbnede nye muligheder. Man fik bomuld fra Egypten og teknologi fra England og Tyskland. På samme tid fik Herning sin første dampmaskine og dermed var vejen banet for den første industri. Grunden til det store industrieventyr blev lagt i 1930erne i kældre, på loftsrum og i baggårde, hvor unge mænd knoklede for at skabe deres egne tekstilvirksomheder. Pladsen var trang, midlerne små og maskinparken bestod af gamle udtjente maskiner. Men de unge mænds foretagsomhed og merkantile talent var stort. I baghuset til Dalsgade 45 ligger Hakkelsesskæreriet. Bygningen var oprindelig rejsestald for områdets bønder, men i takt med, at bilerne afløste hestene, blev bygningen lejet ud til unge mænd fra landet. De søgte i 1920erne og 1930erne ind til byen for at prøve lykken i den spirende tekstilindustri. Blandt disse finder vi Damgaard-brødrene Mads Eg og Aage. De startede i Hakkelsesskæreriet virksomhederne Egetæpper og Angli.

Områdets infrastruktur

Herning Station

Med kontorer beliggende i Herning Kommune er du ideelt placeret i forhold til en udbygget og effektiv infrastruktur. Herning er nemlig knudepunkt for offentlig transport med bus og tog i regionen, og har direkte forbindelse til de fleste større byer i Region Midtjylland samt direkte tog til København (rejsetid cirka tre timer). Lufthavnen i Karup og Billund ligger henholdsvis 20 og 45 minutters kørsel fra Herning, og små private fly kan lande på Herning Flyveplads, som ligger i udkanten af Herning. Der er ingen direkte bus- eller togforbindelse mellem Billund Lufthavn og Herning. Både DSB og Arriva betjener togtrafikken til og fra Herning, og der er timedrift på forbindelsen til København. I Herning er det nemt at komme rundt med bus, da busnettet dækker hele byen og til store koncerter og events i MCH Messecenter og JYSKE BANK BOXEN kører der shuttlebusser før og efter arrangementerne. Hos EUOPCAR kan du leje biler og Herning Taxa kan du ringe til på telefon 97 12 02 77. Har du brug for oplysninger om, hvilke muligheder der er for at benytte kollektiv trafik i Herning Kommune, så kan du finde informationerne hos Midttrafik. På kommunens hjemmeside annonceres info om trafikken løbende. Dette gælder både, når der er større arrangementer i byen og når der er vejarbejde i kommunen. Midttrafik oplyser om køreplantider for bybusser, regionale busser, natbusser, ekstra kørsler til arrangementer samt trafikale ændringer vedrørende kollektiv trafik. Rejseplanen er en anden nem og hurtig måde at få information om bus- og togtider også i Herning Kommune.

Erhvervs- og forretningsliv

Biblioetket i Herning

Med kontorer beliggende i Herning er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Herning, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Herning på Lokalebasen.

 

Købekraften i området

Information om Herning Kommunes erhvervsvenlighed samt herningensernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 7400. Købekraften i Herning er middelgod, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 49. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Herning Kommune 203.505 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Herning Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Herning en samlet placering i top 10 som nummer 7, hvor kommunen i 2015 fik en 5. plads. Hernings erhvervsvenlighed er altså gået to pladser tilbage. Huspriserne i Herning er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Herning og ikke kun til salg-priserne siger mest. I andet kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Herning 10.909 kroner per kvadratmeter, et fald på -0,10 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 110 hushandler i Herning Kommune. Der er handlet 27 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 12.462 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på -9,02 procent i forhold til årets første kvartal. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Herning i perioden.

 

Parkeringsmuligheder

Med kontorer placeret i Herning, er det interessant at vide noget om parkeringsforholdene i byen, uanset om der er tilknyttet parkeringspladser til kontorlejemålet eller ej. Kommune har flere typer parkering, herunder offentlige p-pladser til parkering i kort eller lang tid. De fleste af dem har fri parkering lørdage, søndage og helligdage. For lastbiler og busser over 3.500 kilo har du mulighed for natparkering flere steder i kommunen. Her kan du se et kort over alle parkeringspladserne i Herning Kommune. I Herning Kommune kan du ikke leje eller købe offentlige parkeringspladser. På kortet kan du udover parkeringspladser til personbiler også finde handicapparkering eller parkeringskælder. Klik på det blå P-ikon og se antal pladser. Inden for tættere bebygget område, inden for byzoneskiltene, må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende. Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med en tilladt totalvægt op til 3.500 kilo standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet. Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der eventuelt kan udstedes en parkeringsafgift. Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane. Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads samt foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kroner. I Herning kan kommunen eller politiet pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter. Husk, at du altid får oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til kontorlejemålet – eller om der er mulighed for leje eller tilkøb af parkeringspladser tæt på – når du søger efter kontorer i Herning og resten af landet på Lokalebasen.

Udvikling i området

Herning højskole

I forbindelse med valg af kontorer i Herning vil faktorer så som udvikling være interessant i forhold til indtægtsmuligheder og vækstpotentiale, og Herning er i udvikling, også på erhvervsområdet. Herning skaber fokus på udvikling sammen med Region Midtjylland og de øvrige midtjyske kommuner. Det sker i forbindelse med Aarhus 2017. EU’s Ministerråd har nemlig udpeget Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017, og byen er allerede i fuld gang med at skabe rammerne for et år, hvor kultur og kreativitet vil blive gentænkt under overskriften RETHINK. Projektet vil blandt andet sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Aarhus 2017 spreder sig langt ud over byens og kommunens egne grænser. Målet er at iværksætte et kulturelt laboratorium i hele regionen, hvor nytænkning og alternative løsninger kan udvikle og rodfæste sig. Region Midtjylland og regionens i alt 19 kommuner tager aktiv del i kulturbyprojektet, og Herning deltager også. Konkret byder kommunen ind med en række delprojekter til en samlet værdi af 5,6 millioner kroner fordelt over perioden 2013-2018, hvor Herning byder ind med følgende projekter: udvikling af Artibus – Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museums kunstbus, nyskabende COBRA-udstilling på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum, HEART-bienalen Socle du Monde, kulturfestivalen ”Off Road”, ”Demokratiets Søjler” på Herning Bibliotekerne samt Timeworld og byudviklingsprojekter.

 

Industrien

I forbindelse med valg af kontorer i Herning vil faktorer så som udvikling være interessant i forhold til indtægtsmuligheder og vækstpotentiale, og Herning er i udvikling, også på erhvervsområdet. Herning skaber fokus på udvikling sammen med Region Midtjylland og de øvrige midtjyske kommuner. Det sker i forbindelse med Aarhus 2017. EU’s Ministerråd har nemlig udpeget Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017, og byen er allerede i fuld gang med at skabe rammerne for et år, hvor kultur og kreativitet vil blive gentænkt under overskriften RETHINK. Projektet vil blandt andet sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Aarhus 2017 spreder sig langt ud over byens og kommunens egne grænser. Målet er at iværksætte et kulturelt laboratorium i hele regionen, hvor nytænkning og alternative løsninger kan udvikle og rodfæste sig. Region Midtjylland og regionens i alt 19 kommuner tager aktiv del i kulturbyprojektet, og Herning deltager også. Konkret byder kommunen ind med en række delprojekter til en samlet værdi af 5,6 millioner kroner fordelt over perioden 2013-2018, hvor Herning byder ind med følgende projekter: udvikling af Artibus – Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museums kunstbus, nyskabende COBRA-udstilling på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt Museum, HEART-bienalen Socle du Monde, kulturfestivalen ”Off Road”, ”Demokratiets Søjler” på Herning Bibliotekerne samt Timeworld og byudviklingsprojekter.

 

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Læs hvor du kan finde overnatning efter et besøg i Boxen i Herning

Er dine kontorer beliggende i eller omkring Herning, har du mange overnatningsmuligheder at vælge imellem, opstår behovet for at indkvartere fx kunder, leverandører eller samarbejdspartnere. Med Hernings centrale beliggenhed er området et godt udgangspunkt, uanset om turen går til JYSKE BANK BOXEN, MCH, Legoland eller en af de øvrige store jyske attraktioner. BEST WESTERN Hotel Eyde er et privatejet hotel med en lang og stolt historie baseret på varme, personlig service og en helt unik atmosfære. Her garanteres en unik og særlig hoteloplevelse, hvad enten du er på gennemfart i Herning, gæster byen i forretningsøjemed, eller er her for at nyde en afslappende ferie. Hotellet ligger i centrum af Herning, blot 200 meter fra MCH. Hotellet byder på i alt 119 værelser – heraf 27 nye Business Class-værelser, bygget i 2012, fem store luksussuiter, indrettet i dansk retrostil med møbler af blandt andet Arne Jacobsen og teknisk udstyr fra B&O. Helt nyt og veludstyret fitnesscenter med sauna og omklædningsfaciliteter, gratis trådløs internetadgang på hele hotellet samt fri parkering i gården og mulighed for opladning af elbiler. En anden oplagt mulighed er Hotel Corona, som ligger centralt i byens hjerte midt på Hernings gågade, hvor det har ligget siden 1895. Hotellet ligger altså centralt og heller ikke langt fra Ikast, og kun 400 meter fra Herning Kongrescenter og tre kilometer fra MCH. Hotel Corona råder over 52 værelser, ligeligt fordelt på enkelt- og dobbeltværelser med fladskærms-tv og trådløst internet foruden telefon og radio. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Herning til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.