Introduktion til området

Læs om Aarhus inden du finder dit nye butikslokaler i Aarhus By

Aarhus er smukt beliggende i det østjyske landskab i en grøn dal omkranset af skov og strand. Aarhus er endvidere den centrale by i Region Østjylland, der med en befolkningstal estimeret til mellem 1,0 1,4 mio. er Danmarks største vækstcenter uden for Københavnsområdet. Byen ligger i Østjylland ved Aarhusbugten med udsigt til halvøen Mols i østlig retning og til Kattegatøerne Samsø og Tunø længere mod sydøst. Aarhus er en by med plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. En by, som vægter fællesskab og hjælper dem, der har brug for det, ligesom Aarhus også bryster sig af at være en by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. Aarhus er samtidigt en by i bevægelse og en storstad med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv. En by, hvor man dyrker nye ideer, som afprøves i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi løbende udvikles og tages i anvendelse. Byen skiftede den 1. Januar 2011 officielt navn tilbage til Aarhus, som også var byens navn før indførelsen af bolle-å med retskrivningsreformen i 1948. Aarhus, der er Jyllands største og landets næststørste by med 269.022 (2017) indbyggere, er udvalgt som europæisk kulturby 2017. Der er 335.684 indbyggere i hele Aarhus Kommune. Handelsstrøget i Aarhus midtby byder på rigtig mange butikker; hvor især de store supermarkedskæder, foruden stormagasinerne Salling, Magasin du Nord, Bruuns Galleri og Storcenter Nord, er repræsenteret. Og ved Vadestedet ligger cafeerne side om side, og det pulserende liv, der findes her, siges at være indbegrebet af Aarhus midtby, hvor Vadestedet er Aarhus’ svar på en strandpromenade, og på en lun sommeraften er stemningen her næsten sydlandsk.

Områdets historie

Aarhus' Historie, udvikling af havnefront
Udvikling af Aarhus Havnefront / Shutterstock

Arkæologiske udgravninger har vist, at Aarhus Å oprindeligt var en brakvandsfjord, hvor byen opstod på en ø ved dens udmunding. Den sejlbare fjord gav mulighed for at bringe skibe ind i landet, hvor de var mere sikre i forhold til fjendtlige angreb, vind og vejr. En vold, der omkransede byen, som gav den form efter de kendte ringborge, blev opført i 900-tallet. Det var en stor investering, som vidner om den betydning, byen har haft som handelsmæssigt og muligvis også militært omdrejningspunkt for området. Bispesædets betydning og havnens handelsmuligheder gav opportune vilkår for, at middelalderbyen Aarhus kunne udvikle sig til en af landets hovedbyer. Den stigende handel med fx Norge og Tyskland førte til en velstand, der genspejlede byens fysiske udvikling. Kirken investerede over tid anselige summer på at udvide sin position i byen og var i middelalderen bygherre for en lang række større bygninger med domkirken som den vigtigste, men ingenlunde den eneste. Igennem middelalderen oplevede Aarhus en stor befolkningstilvækst, med en betydelig udvidelse af byens areal på begge sider af åen til følge. Med kysthavnens etablering i slutningen af 1840erne, blev mulighederne for handel over lange afstande markant bedre, hvilket førte storkapital til byen. Det betød, at forudsætningerne for byens eksplosive vækst efter 1860 var tilstede, og Aarhus blev hurtigt landets næststørste by. Industri dominerede Aarhus i anden halvdel af 1800-tallet, hvor de to vigtigste aktører var Otto Mønsteds Margarinefabrik og Frichs Maskinfabrik. Behovet for arbejdskraft i industrien førte til en eksplosion i befolkningstallet, som steg fra 7.000 til 15.000 mellem 1840 og 1870 og til 50.000+ i 1900. Det satte sit præg på byens fysiske udseende og udstrækning og Aarhus voksede støt, efterhånden som nye kvarterer med etageejendomme til industriarbejderne blev opført omkring det historiske centrum. I 1880erne igangsatte bystyret og byens spidser tillige en række prestigeprojekter for at vise, at Aarhus var moderne og i fremgang. Især opførelsen af Clemensbro over åen og området omkring broen tolkes af eftertiden som et klart tegn på denne udvikling med gadeplan i to etager og relativt høje huse efter forbillede fra andre europæiske storbyer.

Områdets infrastruktur

Cykler
Cykelparkering

Aarhus’ infrastruktur er helt afgørende, når der skal lejes butikslokaler her i byen, netop fordi den har så stor indflydelse på butiksdrift, rekruttering af butikspersonale, varelevering og opland. Aarhus' placering ved åens udmunding og vandet, som blev anvendt til transport, har haft stor betydning for infrastrukturens udvikling i Aarhus. Hovedbyen ligger tæt på motorvejsnettet – Østjyske Motorvej E45 – med direkte adgang til resten af landet og verden udenfor. Aarhus har en effektiv kollektiv trafik med mange bybuslinjer, der alle drives af Midttrafik. Som Østjyllands hovedby fører flere regionsbusser ind til byens busterminal, Aarhus Rutebilstation. De fleste buslinjer går ud fra byens centrum og ud i forstæderne, men derudover er der to ringlinjer 5A og 6A, som kører på Aarhus’ to ringveje. Aarhus har 26 togstationer, hvoraf hovedparten hører til Odderbanen eller Grenaabanen. Den største er Aarhus Hovedbanegård, der betjener DSBs og Arrivas tog. Viby J er en anden større station med mange gennemkørende tog, der betjener Odderbanen og siden en større udvidelse af stationen i 2006 også Arrivas tog. Letbanens etape 1 blev sat i drift i midten af 2017, og planlægningen af etape to, som kommer til at løbe mellem Aarhus Ø og Brabrand er i gangsat. I anden etape forlænges letbanen fra Lisbjerg Skole til Hinnerup. For busserne er der desuden etableret et nyt net, bygget op omkring seks A-linjer. I 2016 så kommunen på mulighederne for et BRT-system (Bus Rapid Transport) – herunder konkret for mulige buslinjer fra Skanderborgvej til Hasselager og på Ringvejen. I forbindelse med byvækst- og omdannelsesprojekter er der gennemført en ombygning af strækningen Kystvejen – Skolebakken – Havnegade for at minimere den gennemkørende trafik i Aarhus Midtby og for at sikre bedre sammenhæng mellem Aarhus Ø og midtbyen. Den interne infrastruktur på Aarhus Ø er under realisering, ligesom det er tilfældet i Lisbjerg. Og i Gellerup og Toveshøj er der etableret en helt ny trafikal infrastruktur, som betyder, at trafikken her er mere glidende.

Erhvervs- og forretningsliv

Erhvervsliv i Aarhus
Aarhus fra havet

I Aarhus har du noget nær optimale indkøbs- og shoppingmuligheder, og så kan du tillige gå på havnen efter friskfangede fisk fra Aarhusbugten, lækre lokale delikatesser, grøntsager fra Samsø og råvarer fra Djursland. Det gastronomiske niveau i Aarhus er højt. Hele fire restauranter med Michelin-stjerner placerer Aarhus i den gastronomiske verdensklasse, og også byens gourmetkokke forstår at beruse gane og sjæl. Spændende restauranter, cafeer og små butikker med lækre delikatesser gør byens restaurant- og cafemiljø enestående. Aarhus og Region Midtjylland er i 2017 udnævnt til europæisk gastronomiregion, hvor Aarhus er udpeget som europæisk kulturby 2017 og must see-destination af flere store internationale rejsemagasiner med flere. Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Aarhus, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Aarhus på Lokalebasen, fx i Søndergade eller på Viborgvej.

Købekraften i området

Købekræft i Aarhus
Butikstorv Aarhus

Står valget på butikslokaler i Aarhus, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Aarhus relevant. Købekraften i Aarhus er rigtig udmærket, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 61. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aarhus Kommune 262.802 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aarhus Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Aarhus i 2016 en placering som nummer 79, hvor kommunen i 2015 fik en 49. plads, og altså er gået 30 pladser tilbage (red.: et fald i en enkelt af de parametre, DI måler på, kan give et voldsomt udslag i den samlede placering). Huspriserne i Aarhus er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Aarhus og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der handlet ni (9) fritidshuse i Aarhus til en kvadratmeterpris på 17,264 kroner, hvilket er et fald på -31,48 procent. Der er til gengæld handlet 327 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 30.238 kroner, hvilket repræsenterer en stigning på +4,20 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 20.619 kroner, en stigning på +2,67 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet 397 parcel- og rækkehuse i Aarhus Kommune.

Parkeringsmuligheder

Der vil ikke typisk være tilknyttet parkeringsplads(er) til butikslokaler i Aarhus. Derfor er det nyttigt at kende til parkeringsforholdene i byen, og det er faktisk forholdsvist nemt at være parkant i Aarhus. Du finder information om parkeringsmuligheder og zoner samt licenser, priser og afgifter i midtbyen og det øvrige Aarhus finder du på Aarhus Kommunes hjemmeside. Byens parkeringspolitik er fra 2012, og der pågår et arbejde som skal opdatere politikken, så den bedre afspejler nye tanker om parkering i forhold til byliv og liveability, som det fremgår af strategien. I 2016 vedtoges det første oplæg til en strategi for kombinationsrejseanlæg, hvor målet er at muliggøre en fleksibel og effektiv kombination af transportmidler i den daglige transport. De første konkrete tiltag omfatter opgradering af letbanens standsningssteder med parkeringsfaciliteter samt et Parker og rejs anlæg i Lisbjerg. Revisionen af den samlede trafikinfrastruktur i Aarhus Kommune er i overensstemmelse med andre arealreservationer i kommuneplanen. Der vil være behov for erhvervelse af areal i forbindelse med realiseringen af de planlagte infrastrukturprojekter, som påvirker parkeringsforholdene i kommunen, som arbejder på at sikre god fremkommelighed i trafikken, men har fokus på, at når man er kommet frem, skal man også kunne komme af med bilen og videre til den ønskede destination. På aarhus.dk/parkering finder finde også kort over parkeringsområder og en parkeringsguide med forklaring af zoner, skilte og lovgivning.

Parkering i området

Udvikling i området

Vandfly
Vandfly mellem Aarhus og København

Aarhus er en by, der slår på at være bygget på handlekraft og fællesskab. En by i rivende udvikling, som hvert år vokser i størrelse og i betydning. En by, hvor man tager medansvaret for regionens udvikling alvorligt og samtidig en by, hvor der er udsyn og skabes relationer nationalt og internationalt. Aarhus er en by med ambitioner om vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft, og en by, der emmer af vilje til fornyelse. Aarhus er også en by, hvor medborgerskab er en erklæret værdi, hvor man løbende gentænker mulighederne for at leve i og udvikle Aarhus. Her er der fokus på sammen at skabe rammerne for det gode liv. Kommuneplan 2017 har et øget fokus på at styrke Aarhus som en by i social balance. Derfor stiller planen flere krav til at udvikle byen med blandede byområder og indeholder retningslinjer for krav om almene boliger og for supplering med familieegnede boliger inden for Ringvejen, hvor udbuddet af denne boligtype er begrænset. Derudover åbnes der mulighed for at skabe større alsidighed i parcelhusområder ved at muliggøre flere boliger på én grund i udvalgte områder. Der sættes generelt retning for, at nye, større boligprojekter i eller i tilknytning til nuværende boligområder skal vurderes for, hvordan projektet kan bidrage til en mere blandet beboersammensætning i bydelen. Målet om en mere blandet by har også givet udslag i, at der er lavet en fordelingsnøgle for fordelingen mellem bolig og erhverv i de enkelte byområder. Med Kommuneplan 2017 ønsker kommunen et større og skarpere fokus på det liv, der ønskes skabt i de nye byområder og på at opnå høj kvalitet i miljø og byens rum. Der skal arbejdes med en arkitektonisk helhedsvirkning og tilpasning til omgivelserne, som tager udgangspunkt i og bygger videre på områdets identitet, og så skal der etableres mødesteder i områderne. Planen er at skabe opholdsarealer af høj kvalitet.

Industrien

Industri, Containere, Aarhus
Industri i Aarhus Havn

Det er relevant at indhente information om erhvervsliv og industri i Aarhus i forbindelse med leje af butikslokaler i den jyske hovedstad, og kommuneplanerne udstikker rammer og indeholder projekter, der har indflydelse på din butiks vækstpotentiale. Centerstrukturen ’står for skud’ i den aktuelle (2017) plan, som hviler på princippet om, at hver by har et bycenter, og hver bydel har et bydelscenter. Således indeholder kommuneplanen et bycenter for hver fritliggende by og Aarhus City for det sammenhængende byområde. Der er afgrænset i alt 15 bycentre for de fritliggende byer, heraf mangler Lisbjerg og Hårup fortsat et fungerende bycenter med detailhandel. Udviklingen i retning af det digitale samfund har medført færre funktioner for by- og bydelscentrene, hvor banker og posthuse stort set er forsvundet. Tilvæksten af dagligvarebutikker og internethandelen har også haft betydning for centrenes stagnation. De enkeltstående butikker og lokale butikscentre understøtter dagligvarehandlen i Aarhus Kommunes større byområder, hvor der kan være langt til by- eller bydelscentret. Der er siden 2013 åbnet flere end 20 dagligvaresupermarkeder, hvor der ikke var butikker før. Samlet er antallet af dagligvarebutikker dog kun vokset moderat. Handlen i by- og bydelscentrene er aftagende, selvom der ikke har været direkte tilbagegang i det samlede butiksareal i Aarhus Kommune og de mindre dagligvarebutikkers andel af omsætningen har bare været stigende på bekostning af de større dagligvarebutikker med et bredt varesortiment. Cityområdet udvides med trekantsområdet ved Godsbanen og mod nord med arealer på begge sider af ringgaden. Dele af området er overført fra det hidtidige bydelscenter i Åbyhøj. Det er i by- og bydelscentrene, der er mulighed for at placere de større dagligvarebutikker. Og samtidig er der plads til at lave torvefunktioner, udeserveringer og legepladser, biblioteker, institutioner, idræt og fitness, læger, tandlæger med videre. På den baggrund er der fokus på en fortætning af by- og bydelscentrene i Kommuneplan 2017 og mulighederne er mange. Der kan ske udvidelser af centrene med en tættere bebyggelse end den nuværende, visse centre kan udvides i højden med fx boliger, men ikke mindst er der mange steder brug for anden tilgang til parkerings- og opholdsarealer, hvis centrene skal danne en god ramme for byliv. Centerafgrænsningerne er mange steder justeret, således at centerområdet er reduceret til det område, hvor der reelt er butikker og hvorved der rettes fokus på det område, hvor den fremtidige udvikling forventes at komme. Der udlægges nye bydelscentre i Hasselager, Åby og på Aarhus Ø. I Lisbjerg, Lystrup og Solbjerg ændres bycentrets placering. . Aarhus City-området udvides desuden hen over Nørreport ved Knudrisgade. Ændringen af City mod vest er den del af udviklingen af det den nye bydel – Det Nye Brokvarter og kobler butiksarkaden ved Silkeborgvej sammen med City.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel Aarhus
Hotel Royal i Aarhus

Åbner du butik i smilets by, og får behov for at indkvartere gæster, så er det at finde en seng for natten i Aarhus en smal sag. Villa Provence er en lille oase fyldt med atmosfære i hjertet af Aarhus. Alle 35 værelser og fire suiter er indrettet individuelt i provencalsk stil, og giver dig en oplevelse ud over det sædvanlige. Her tilbydes du en udpræget personlig service og opmærksomhed, hvor du kan føle dig hjemme, når du er ude. I Villa Provence tjekker du ind i den hyggelige lounge, hvor du også kan nyde en espresso eller en pastis. I hotelcafeen kan du begynde dagen med en velsmagende morgenmad, der giver dig en god start på dagen. Den unikke brostensbelagte gårdhave med rislende fontæne og høje lindetræer er det perfekte sted til et glas køligt vin eller en aperitif. Villa Provence har privat parkering og gratis trådløst internet. Hotellet ligger i den ældste del af Aarhus med huse helt tilbage fra 1500-tallet. Områdets navn er inspireret af det parisiske latinerkvarter med smalle brostensbelagte gader, små cafeer og bistroer, butikker og gallerier. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Aarhus til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.