Introduktion til området

Læs om kontorhoteller i Aarhus og resten af bylivet.

Aarhus er Jyllands største og landets næststørste by med 269.022 (2017) indbyggere, hvor der er 335.684 (2017) indbyggere i hele kommunen. Aarhus er endvidere den centrale by i den østjyske millionby Region Østjylland, der med et befolkningstal estimeret til mellem 1,0 1,4 millioner er Danmarks største vækstcenter uden for Københavnsområdet. Byen ligger i Østjylland ved Aarhusbugten med udsigt til halvøen Mols i østlig retning og til Kattegatøerne Samsø og Tunø længere mod sydøst. Aarhus er en by, som er kendetegnet ved en alsidighed, man ikke ser ret mange andre steder. De gamle bydele og kvarterer er mangesidede, og det ældst bevarede kvarter, Latinerkvarteret, opstod helt tilbage i slutningen af 1400-tallet. Fællesnævneren for byens kvarterer er nærhed og afslappethed, hvor nærheden kan forstås både bogstaveligt og i overført betydning; netop på grund af byens størrelse ligger de forskellige kvarterer relativt tæt på hinanden, men der hersker bare en helt særlig og behagelig atmosfære i byen, som absolut skal opleves. Nøgleordene for området omkring Strøget og ved Vadestedet er shopping og cafeliv. Strøget byder på rigtig mange butikker; hvor især de store supermarkedskæder, foruden stormagasinerne Salling, Magasin du Nord, Bruuns Galleri og Storcenter Nord, er repræsenteret. Ved Vadestedet ligger cafeerne side om side, og det pulserende liv, der findes her, må siges at være indbegrebet af Aarhus midtby, hvor Vadestedet er Aarhus’ svar på en strandpromenade, og på en lun sommeraften er stemningen her næsten sydeuropæisk. Latinerkvarteret, som ligger bag ved domkirken, er stedet hvor gammelt og nyt mødes. Byen skiftede den 1. Januar 2011 officielt navn tilbage til Aarhus, som også var byens navn før indførelsen af bolle-å med retskrivningsreformen i 1948. Aarhus udvalgt som Europæisk kulturby 2017. Aarhus er en af de ældste byer i norden og er i dag samtidig en af de yngste byer, hvis man kigger på Aarhusianernes gennemsnitsalder. Det skylde, at Aarhus er uddannelsesbyen, som har en historie, der allerede begyndte, da vikingerne brugte byens placering til at anlægge datidens Aarhus: Aros.

Områdets historie

Aarhus Gamle by
Den gamle by Aarhus

Den Gamle By i Aarhus er lands- og også verdenskendt. Den Gamle By blev grundlagt af den aarhusianske lærer og translatør Peter Holm på sin nuværende placering i Botanisk Have i Aarhus i 1914, og Peter Holms tanker informerer fortsat museets arbejde. Tankerne om det, der skulle blive til Den Gamle By, begyndte at tage form i 1907, da Holm blev medlem af Aarhus Museums bestyrelse og samtidig fik ansvaret for den lokalhistoriske afdeling på den store landsudstilling, som var planlagt i 1909. Landsudstillingen markerede, at Aarhus nu opfattede sig selv som Jyllands vigtigste by, og på udstillingen gjorde byen sit ypperste for at vise, hvad den evnede. Landsudstillingen skulle som sine udenlandske forgængere også have et afsnit for lokalhistorie. Holm var optaget af det, der var ved at forsvinde. Han havde kendskab til frilandsmuseumstanken fra Frilandsmuseet, der åbnede i Lyngby i 1901, og da han blev opmærksom på, at en gammel århusiansk købmands- og borgmestergård fra Christian IV’s tid var blevet solgt til nedrivning, opstod ideen at indrette Landsudstillingens historiske afdeling i den truede renæssancegård. Holm mødte dog stor modstand fra Aarhus Museums bestyrelse, først og fremmest fra formanden, amatørarkæologen konsul Ollendorff, ligesom den ene af Nationalmuseets to direktører, den fremtrædende arkæolog Sophus Müller, var også imod forslaget. Der var nemlig gået gennemgribende bygningsundersøgelser forud for nedtagningen, som var foretaget dels af Holms ven og rådgiver, museumsinspektør Christian Axel Jensen fra Nationalmuseet, og dels af Borgmestergårdens arkitekt Sophus Frederik Kühnel. I en redegørelse konkluderede Christian Axel Jensen på vegne af Nationalmuseet, at Borgmestergården ”er den eneste større gård fra Christian den Fjerdes tid, som er bevaret i sin gamle udstrækning, og den er i det hele en af de anseligste bindingsværksgårde, måske den anseligste fra sin tid. Og arkæologisk set frembyder gården en ganske særlig interesse, idet det er den ældst bevarede købstadbygning i Danmark, der er udstyret med hængende svaler, som senere, i løbet af 17.-18. århundrede, blev så almindelige rundt om i vore byer”.

Områdets infrastruktur

Havn_Aarhus
Havnen i Aarhus

En bys eller kommunes infrastruktur er interessant, når der skal tjekkes ind på et af Aarhus’ kontorhoteller, fordi den har stor indflydelse på drift, varelevering og kundebesøg. Aarhus' placering ved åens udmunding og vandet, som blev anvendt til transport, har haft stor betydning for infrastrukturens udvikling i Aarhus. Hovedbyen ligger tæt på motorvejsnettet – Østjyske Motorvej E45 – med direkte adgang til resten af landet og verden udenfor Danmarks grænser. Aarhus har derudover også en effektiv kollektiv trafik med mange bybuslinjer, der alle drives af Midttrafik. Som Østjyllands hovedby fører flere regionsbusser ind til byens busterminal, Aarhus Rutebilstation. De fleste buslinjer går ud fra byens centrum og ud i forstæderne, men derudover er der to ringlinjer 5A og 6A, som kører på Aarhus’ to ringveje. Aarhus har 26 jernbanestationer, hvoraf hovedparten hører til Odderbanen eller Grenaabanen. Den største er Aarhus Hovedbanegård, der betjener DSBs og Arrivas tog. Viby J er en anden større station med mange gennemkørende tog, der betjener Odderbanen og siden en større udvidelse af stationen i 2006 også Arrivas tog. Letbanens etape 1 blev sat i drift i midten af 2017, og planlægningen af etape to, som kommer til at løbe mellem Aarhus Ø og Brabrand er i gangsat. I anden etape forlænges letbanen fra Lisbjerg Skole til Hinnerup. For busserne er der desuden etableret et nyt net, bygget op omkring seks A-linjer. I 2016 så kommunen på mulighederne for et BRT system (Bus Rapid Transport) – herunder konkret for mulige buslinjer fra Skanderborgvej til Hasselager og på Ringvejen. I forbindelse med byvækst- og omdannelsesprojekter er der gennemført en ombygning af strækningen Kystvejen – Skolebakken – Havnegade for at minimere den gennemkørende trafik i Aarhus Midtby og for at sikre bedre sammenhæng mellem Aarhus Ø og Midtbyen. Den interne infrastruktur på Aarhus Ø er under realisering, ligesom det er tilfældet i Lisbjerg. Og i Gellerup og Toveshøj er der etableret en helt ny trafikal infrastruktur.

Erhvervs- og forretningsliv

Indkøb, Erhverv, Aarhus
Handelsgade i Aarhus

Konceptet kontorhotel bliver mere og mere populært i en tid, hvor deleøkonomi især for mindre virksomheder har vist sig et attraktivt alternativ til mere omfattende etableringsomkostningstunge løsninger. Det gælder også i Aarhus Kommune. Et kontorhotel er en bygning, hvor flere virksomheder kan leje sig ind i dertil indrettede erhvervslokaler og deles om de fælles faciliteter. Der er enkelte kontorhoteller i Aarhus (blandt andet i Aarhus) med- og uden mangagement facility-services og i flere prisklasser. Der kan være god økonomi i at vælge kontorhotelløsningen, da der er flere fordele ved at benytte et kontorhotel, herunder kortere lejeaftaler, hurtig indflytning og tilpasning, såfremt dine lokalebehov ændrer sig over tid. Typisk tilbydes fælles reception med kopifaciliteter, kollektiv madordning eller kantine samt adgang til mødelokaler, ligesom der vil være etableret internet og telefonlinjer, som administreres af kontorhotellet. Kontorhoteller tilbyder desuden ofte fx telefonpasning, PA-service samt mulighed for at leje møblerede kontorer. Kontorhoteller tilbyder ud over fælles wifi, reception og business center ofte også te- og kaffeordninger. Der er altså rigtig gode muligheder for dig, der ønsker at ’tjekke ind’ på et af Aarhus’ kontorhoteller. Søg efter kontorhoteller i Aarhus (postnummer 8000+) på Lokalebasen og se, hvor der er ledige kontorhotelplads(er), fx på Marselis Boulevard, i Grønnegade, på Nørre Allé eller i Filmbyen. Kontorhoteller beliggende her i byen giver adgang til gode indkøbs- og shoppingmuligheder. I Aarhus kan du gøre dine indkøb og på havnen hente friskfangede fisk fra bugten, lækre lokale delikatesser, grøntsager fra Samsø og råvarer fra Djursland. Det gastronomiske niveau i Aarhus er højt. Hele fire restauranter med Michelin-stjerner placerer Aarhus i den gastronomiske verdensklasse, og også byens gourmetkokke forstår at beruse gane og sjæl. Spændende restauranter, cafeer og små butikker med lækre delikatesser gør byens restaurant- og cafemiljø enestående. Aarhus og Region Midtjylland er i 2017 udnævnt til europæisk gastronomiregion, hvor Aarhus er udpeget som europæisk kulturby 2017 og must see-destination af flere store internationale rejsemagasiner med flere.

Købekraften i området

Butikker, Aarhus
Magasin butikscenter i Aarhus

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Aarhus er relevant, når der skal vælges kontorhotel her i kommunen. Købekraften i byen er overmiddel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 61. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aarhus Kommune 262.802 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aarhus Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje dig ind på et af byens kontorhoteller. Huspriserne i Aarhus er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Aarhus og ikke kun til salg-priserne siger mest. I første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Aarhus 20.619 kroner per kvadratmeter, en stigning på +2,67 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 397 hushandler i Aarhus Kommune. Der er handlet 327 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 30.238 kroner, hvilket udgør en stigning på +4,20 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. I første kvartal 2017 er der handlet ni (9) fritidshuse i Aarhus til en kvadratmeterpris på 17,264 kroner, hvilket er et fald på -31,48 procent. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Aarhus i 2016 en samlet placering som nummer 79, hvor kommunen i 2015 fik en 49. plads. Aarhus’ erhvervsvenlighed gik dermed 30 pladser frem i perioden (red.: et fald i en enkelt af de parametre, DI måler på, kan give et voldsomt udslag i den samlede placering).

Parkeringsmuligheder

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til kontorhoteller i Aarhus, men da det ikke gælder alle, kan det være nyttigt at kende til parkeringsforholdene i byen, og det er faktisk forholdsvist nemt at være parkant i Aarhus, når du har kundebesøg, skal shoppe eller deltage i nogle af byens events. Du finder information om parkeringsmuligheder og zoner samt licenser, priser og afgifter i midtbyen og det øvrige Aarhus finder du på Aarhus Kommunes hjemmeside. Byens parkeringspolitik er fra 2012, og der pågår et arbejde som skal opdatere politikken, så den bedre afspejler nye tanker om parkering i forhold til byliv og liveability, som det fremgår af strategien. I 2016 vedtoges det første oplæg til en strategi for kombinationsrejseanlæg, hvor målet er at muliggøre en fleksibel og effektiv kombination af transportmidler i den daglige transport. De første konkrete tiltag omfatter opgradering af letbanens standsningssteder med parkeringsfaciliteter samt et Parker og rejs anlæg i Lisbjerg. Revisionen af den samlede trafikinfrastruktur i Aarhus Kommune er i overensstemmelse med andre arealreservationer i kommuneplanen. Der vil være behov for erhvervelse af areal i forbindelse med realiseringen af de planlagte infrastrukturprojekter, som påvirker parkeringsforholdene i kommunen, som arbejder på at sikre god fremkommelighed i trafikken, men har fokus på, at når man er kommet frem, skal man også kunne komme af med bilen og videre til den ønskede destination. På aarhus.dk/parkering finder finde også kort over parkeringsområder og en parkeringsguide med forklaring af zoner, skilte og lovgivning.

Parkering i området

Udvikling i området

Udvikling, Havn, Aarhus
Havneudvikling i Aarhus

Din (kommende) virksomheds vækstmuligheder og indtjeningspotentiale er påvirket af flere faktorer. En af dem, der hører med til overvejelserne i forbindelse med check-in på et af kontorhotellerne her i byen er udviklingsplanerne for kommunen. Omdrejningspunktet i den aktuelle kommuneplan er, at Aarhus skal blive ved med at være attraktiv, og i virkeligheden mere attraktiv end den er i dag. Derfor er planen, at Aarhus skal blive ved med at vokse, også fordi det skaber bevægelse, fornyelse og dynamik. Aarhus har fokus på, ”klog vækst” som i udviklingen af bæredygtig – social, økonomisk og miljømæssig vækst – kombineret med, at man skaber bedre bykvalitet og rammer for det gode hverdagsliv. Kort sagt liveability. Byrådet vil fokusere på væksten, så det sikres, at Aarhus udvikler sig til at stå endnu stærkere. Et af kommunens største igangværende projekter er det kommende ’superhospital’. Aarhus får i løbet af de næste par år et af Nordeuropas største hospitaler. Området omkring Det Nye Universitetshospital (DNU) skal udvikles til et af de vigtigste sundheds- og velfærdsteknologiske vidensmiljøer i hele Norden. Første etape af byggeprojektet begyndte tilbage i 2012 og forventes at være fuldt færdigbygget i 2019. Kapaciteten på hospitalet bliver omfattende med plads til 100.000 indlagte patienter og 900.000 ambulante patienter årligt. Hospitalet beskæftiger 9.000 ansatte. I forhold til Kommuneplan 2013 oplever Aarhus i disse år en skærpelse af byudviklingsstrategien om omdannelse, fortætning og fremme af de nye byer Lisbjerg og DNU, og det forventes, at den tætte by vil bevæge sig fra Midtbyen ud i områderne inden for Ringvejen og længere ud, hovedsageligt i form af en række prioriterede vækstakser langs letbanens kommende etaper. Kommuneplanen tager højde for ønsker om forbedret mobilitet og infrastruktur ved at udpege vækstakserne, hvor der er planlagt kollektive trafikløsninger. Samtidig forventes det, at en tættere by generelt vil betyde et reduceret transportbehov på grund af den større nærhed til at få dækket hverdagsbehovene så som indkøb, aflevering og afhentning af børn i daginstitutioner med videre. Det yderligere transportbehov inden for den nuværende by vil fremover skulle betjenes af letbanen, cykelhandlingsplan og så videre.

Industrien

Smilets by
Smilets by er et stort turistmål

Smilets by er et kommercielt tilnavn for byen Aarhus, som lejlighedsvis benyttes af den brede offentlighed. Benævnelsen fremkom efter et bestyrelsesmøde i Aarhus Turistforening i 1938, hvor man planlagde at gøre et fremstød for byen. Man ville blandt andet udsende en folder i 50.000 eksemplarer med titlen ”Aarhus – Sommerens og Smilets By”. Tilnavnet fik ikke nogen særlig god modtagelse, hverken i pressen eller hos byens borgere. Man fandt det prætentiøst eller ligefrem lattervækkende. Alligevel slog det an og sidder fast – det bliver jævnligt brugt af medierne, når talen falder på Aarhus. I 2011 forsøgte kommunen at ændre på byens brandingstrategi, så den var mere internationalt orienteret. Derfor spenderede Aarhus Kommune en million kroner på at markedsføre det nye slogan ”Aarhus – Danish for progress”. Det slog imidlertid overhovedet ikke igennem, hvorfor man i oktober 2014 opgav man det nye slogan og gik tilbage til smilets by. I 2017 brandes byen igen, denne gang under titlen: ”Aarhus2017 som vækstdriver for erhvervslivet”. Titlen som europæisk kulturhovedstad 2017 har i den grad også sat Aarhus og det øvrige Østjylland på verdenskortet, nu hvor journalister og gæster fra hele verden strømmer til. Så i 2017 arbejdes der på den langsigtede vision for projektet og hvordan det lokale erhvervsliv kan drage nytte af de mange begivenheder og gæster. Erfaringer fra andre kulturhovedstæder har vist en meget lang eftereffekt af at være kulturhovedstad, fx mærker Liverpool stadig positive efterveer 10+ år efter, den engelske by var kulturhovedstad. Og i det hele taget ligger der tilsyneladende meget succes og venter på byer, der satser stort. Aarhus har blandt modtaget flere bud på, hvordan erhvervslivet i Østjylland kan drage nytte af årets begivenheder i byen, og mælkeproducenten Arla har fx droppet sit sponsorat af fodboldlandsholdet og erstattet det med et aktivt sponsorat af Aarhus2017.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel, Aarhus.
Hotel i Aarhus.

Vælger man at tjekke ind på et af Aarhus’ kontorhoteller, og der opstår behov for indkvartering af gæster, så er det at finde overnatning i Aarhus en smal sag. Helnan Marselis Hotel (en del af hotelkæden Helnan Hotels) – i Aarhus hører til blandt de finere hoteller. Hotellet er med havudsigt beliggende ved skov og strand og tæt på Aarhus midtby. Som et af Danmarks eneste hoteller tilbyder hotellet 100 procent havudsigt fra alle hotellets værelser. Hotellet har 163 værelser inklusive suiter, og fra de 148 kan du nyde den skønne udsigt direkte ud over Aarhusbugten. Du kan også vælge at bo i Bondehuset, som er hotellets tilstødende bindingsværkshus. Du har også mulighed for at booke et værelse med et lille tekøkken, som er velegnet, hvis du ønsker at bo i Aarhus i en længere periode. Når du tjekker ind her på hotellet, så har du også adgang til en eksklusiv restaurant, swimmingpool, sauna og fitnessrum. Trods hotellets rolige beliggenhed, ligger det kun fem minutters kørsel fra den aarhusianske bymidte, der byder på masser af kultur, shopping og cafeliv. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Aarhus til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.