Introduktion til området

Læs meget mere om Aarhus og erhvervslivet her i artiklen

Aarhus er en by med mange kvaliteter. Vigtigst er dog de 335.684 (2017) mennesker, der bor, lever og driver virksomheder i Aarhus Kommune. I en by med en lang historie, har Aarhus med landets yngste befolkning opnået en fin kombination af dybe rødder, tradition og et højt vidensniveau. Aarhus er Jyllands største og landets næststørste by med 269.022 (2017) indbyggere. Derudover er Aarhus den centrale by i Region Østjylland, der med et befolkningstal estimeret til mellem 1,0 1,4 millioner er Danmarks største vækstcenter uden for hovedstadsområdet. Byen ligger i Østjylland ved Aarhusbugten med udsigt til halvøen Mols i østlig retning og til Kattegatøerne Samsø og Tunø længere mod sydøst. Byens indbyggerne kaldes aarhusianere og aarhusiansk er adjektivet til Aarhus og samtidig navnet på den lokale dialekt (rigsdansk med østjysk tonefald). Byen skiftede den 1. Januar 2011 officielt navn tilbage til Aarhus, som også var byens navn før indførelsen af bolle-å med retskrivningsreformen i 1948. Aarhus er smukt placeret i et typisk østjysk landskab i en grøn dal omkranset af skov og strand og fuldt fortjent udvalgt som europæisk kulturby 2017. En by, som vægter fællesskab og hjælper dem, der har brug for det, ligesom Aarhus også bryster sig af at være en by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. Aarhus er samtidigt en by i bevægelse og en storstad med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv. En by, hvor man dyrker nye ideer, som afprøves i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi løbende udvikles og tages i anvendelse. Aarhus er en stor by med plads til at udfolde sig, uanset om man er ung, gammel eller børnefamilie, studerende, kunstner, etableret erhvervsvirksomhed eller iværksætter.

Områdets historie

Den gamle by, Aarhus
Den gamle by i Aarhus

Aarhus har en lang og rig historie, som byens mange kvarterer, foruden Den Gamle By, fint afspejler. Med sine fine, gamle bindingsværkshuse og brolæggerstræder er Latinerkvarteret den ældste bydel i Aarhus – og uden tvivl også en af byens hygsomste. Alligevel er Latinerkvarteret et af de mest moderne og trendy steder i Aarhus, især når det gælder det store udvalg af mode- og designbutikker. Frederiksbjerg er den aarhusianske bydel, der har gennemgået den største forvandling inden for de senere år. Flere og flere unge bosætter sig i denne del af byen, hvilket bidrager til byens positive udvikling. Nye cafeer, restauranter og specialforretninger skyder hele tiden op, og især Jægergårdsgade og M. P. Bruuns Gade er meget populære. Og Ingerslev Torv tiltrækker også mange besøgende; især onsdag og lørdag, hvor der er marked. Møllestien i Aarhus har eksisteret fra før 1300 og navnet har været anvendt siden det femtende århundrede. Husene blev oprindeligt opført som etplans huse og var ikke ret store. Størstedelen af husene på Møllestien blev bygget i perioden mellem 1870 og 1885 og Trøjborg er stadig den bydel, hvor der bor flest studerende. Det er en lille by med egen biograf, restauranter, cafeer og et rigt butiks- og handelsliv,

hvilket skaber en livlig atmosfære. Trøjborg ligger op til Riis Skov og Den Permanente Strand. Den Gamle By i Aarhus er lands- og også verdenskendt. Den Gamle By blev grundlagt af den aarhusianske lærer og translatør Peter Holm på sin nuværende placering i Botanisk Have i Aarhus i 1914, og Peter Holms tanker informerer fortsat museets arbejde. Tankerne om det, der skulle blive til Den Gamle By, begyndte at tage form i 1907, da Holm blev medlem af Aarhus Museums bestyrelse og samtidig fik ansvaret for den lokalhistoriske afdeling på den store landsudstilling, som var planlagt i 1909. I dag er Den Gamle By blandt landets mest populære seværdigheder.

Områdets infrastruktur

Turistbus, sightseeing
Turistbus i Aarhus

En bys eller kommunes infrastruktur har indflydelse på virksomhedsdriften, når der skal lejes kontorlokaler i Aarhus. Byens placering ved åens udmunding og vandet, som blev anvendt til transport, har haft stor betydning for infrastrukturens udvikling i Aarhus. Hovedbyen ligger tæt på motorvejsnettet – Østjyske Motorvej E45 – med direkte adgang til resten af landet og verden udenfor Danmarks grænser. Aarhus har derudover også en effektiv kollektiv trafik med mange bybuslinjer, der alle drives af Midttrafik. Som Østjyllands hovedby fører flere regionsbusser ind til byens busterminal, Aarhus Rutebilstation. De fleste buslinjer går ud fra byens centrum og ud i forstæderne, men derudover er der to ringlinjer 5A og 6A, som kører på Aarhus’ to ringveje. Aarhus har 26 jernbanestationer, hvoraf hovedparten hører til Odderbanen eller Grenaabanen. Den største er Aarhus Hovedbanegård, der betjener DSBs og Arrivas tog. Viby J er en anden større station med mange gennemkørende tog, der betjener Odderbanen og siden en større udvidelse af stationen i 2006 også Arrivas tog. Letbanens etape 1 blev sat i drift i midten af 2017, og planlægningen af etape to, som kommer til at løbe mellem Aarhus Ø og Brabrand er i gangsat. I anden etape forlænges letbanen fra Lisbjerg Skole til Hinnerup. For busserne er der desuden etableret et nyt net, bygget op omkring seks A-linjer. I 2016 så kommunen på mulighederne for et BRT-system (Bus Rapid Transport) – herunder konkret for mulige buslinjer fra Skanderborgvej til Hasselager og på Ringvejen. I forbindelse med byvækst- og omdannelsesprojekter er der gennemført en ombygning af strækningen Kystvejen – Skolebakken – Havnegade for at minimere den gennemkørende trafik i Aarhus Midtby og for at sikre bedre sammenhæng mellem Aarhus Ø og Midtbyen. Den interne infrastruktur på Aarhus Ø er under realisering, ligesom det er tilfældet i Lisbjerg. Og i Gellerup og Toveshøj er der etableret en helt ny trafikal infrastruktur.

Erhvervs- og forretningsliv

Salling, Butik, Aarhus
Salling Varehus Aarhus

Med kontorer beliggende i Aarhus er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden vigtig faktor, og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Aarhus, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Aarhus på Lokalebasen. (postnummer: 8000+), fx i Ceresbyen, på Kystvejen og i Mejlgade. Vælger du kontorlokaler i Aarhus, så har du rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder, og det gastronomiske niveau i Aarhus er højt. Hele fire restauranter med Michelin-stjerner placerer Aarhus i den gastronomiske elite, og det er blevet belønnet i 2017, hvor Aarhus og Region Midtjylland er udnævnt til europæisk gastronomiregion.

Købekraften i området

Butikker, Strøg
Butikstorv i Aarhus centrum

Information om Aarhus Kommunes erhvervsvenlighed samt aarhusianernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 8000+. Købekraften i Aarhus er udmærket, og den disponible indkomst i kommunen lå i 2014 på en 61. plads i en sammenligning, foretaget af Danmarks Statistik, af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aarhus Kommune 262.802 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aarhus Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Aarhus en samlet placering som nummer 79, hvor kommunen i 2015 fik en 49. plads. Aarhus’ erhvervsvenlighed er altså gået 30 pladser tilbage (red.: et fald i en enkelt af de parametre, DI måler på, kan give et voldsomt udslag i den samlede placering). Huspriserne i Aarhus er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Aarhus og ikke kun til salg-priserne siger mest. Per første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Aarhus 20.619 kroner, en stigning på +2,67 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 397 hushandler i Aarhus Kommune. Der er handlet 327 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 30.238 kroner, hvilket er en stigning på +4,20 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. I første kvartal 2017 er der handlet ni (9) fritidshuse i Aarhus til en kvadratmeterpris på 17,264 kroner, hvilket er et fald på -31,48 procent.

Parkeringsmuligheder

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til kontorlokaler i Aarhus. Alligevel er det nyttigt at kende til parkeringsforholdene i byen, og det er faktisk forholdsvist nemt at være parkant i Aarhus, når du har kundebesøg, skal shoppe eller deltage i nogle af byens events. Du finder information om parkeringsmuligheder og zoner samt licenser, priser og afgifter i midtbyen og det øvrige Aarhus finder du på Aarhus Kommunes hjemmeside. Byens parkeringspolitik er fra 2012, og der pågår et arbejde som skal opdatere politikken, så den bedre afspejler nye tanker om parkering i forhold til byliv og liveability, som det fremgår af strategien. I 2016 vedtoges det første oplæg til en strategi for kombinationsrejseanlæg, hvor målet er at muliggøre en fleksibel og effektiv kombination af transportmidler i den daglige transport. De første konkrete tiltag omfatter opgradering af letbanens standsningssteder med parkeringsfaciliteter samt et Parker og rejs anlæg i Lisbjerg. Revisionen af den samlede trafikinfrastruktur i Aarhus Kommune er i overensstemmelse med andre arealreservationer i kommuneplanen. Der vil være behov for erhvervelse af areal i forbindelse med realiseringen af de planlagte infrastrukturprojekter, som påvirker parkeringsforholdene i kommunen, som arbejder på at sikre god fremkommelighed i trafikken, men har fokus på, at når man er kommet frem, skal man også kunne komme af med bilen og videre til den ønskede destination. På aarhus.dk/parkering finder finde også kort over parkeringsområder og en parkeringsguide med forklaring af zoner, skilte og lovgivning.

Parkering i området

Udvikling i området

Havnefront, strand, Aarhus
Havnenfront med strandi Aarhus

Det hører med til overvejelserne i forbindelse med leje af kontorer i Aarhus at se på udviklingsplanerne for kommunen og det lokale erhvervsliv, fordi det påvirker din virksomheds vækstmuligheder og indtjeningspotentiale. Aarhus er i stigende grad blevet frontløber for væksten i hele landsdelen, ligesom den jyske hovedstad er Vestdanmarks kulturelle og erhvervsmæssige kraftcenter. Aarhus har et udbygget samarbejde med nabokommunerne om erhvervsudvikling, kultur og infrastruktur, hvor man i fælleskab søger at skabe betingelser, der tiltrækker virksomheder, attraktive jobs og kvalificerede medarbejdere til området. Aarhus er en by, hvor uddannelser og virksomheder skaber viden og internationalt udsyn. Aarhus har blandt andet et universitet i verdensklasse. Aarhus er samtidig en by i vækst, hvor kommune, borgere og erhvervs- og handelsliv gerne vil bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft i byen. Derfor vægter kommunen fortsat at være en god by for alle med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed overfor omverdenen. Aarhus vil på den baggrund skabe rammer for mobilitet i bredeste forstand og have en by, hvor der er plads til alle og brug for alle. Udvikling kræver noget nyt af aarhusianerne, myndigheder og instanser, og det har givet en helt ny dimension i kommunevisionen. Kommuneplan 2017 har øget fokus på fortætning og på, at fortætningen af byrummene ikke må ske på bekostning af det grønne. Derfor anviser kommuneplanen muligheder for at skabe en grønnere by i form af multifunktionelle arealer og der stilles krav om grøn merværdi ved byggeri og anlæg og et øget beskyttelseshensyn i forhold til byens træer. Samtidig italesættes et større helhedssyn på klimatilpasning og den grønne by. I det åbne land gives øget incitament til skovrejsning, da flere områder udpeges til det formål. Parallelt hermed er der skabt klarhed om, at landområderne tilknyttes byerne ved at udpege ’bynære landskaber’ i hovedstrukturen såvel som rammer til erstatning af kommunens grønne kiler.

Industrien

Industri, Havn, Aarhus
Industrihavnen Aarhus

Det er nyttigt at kende lidt til erhvervslivet og industrien i Aarhus i forbindelse med leje af kontorer i den jyske hovedstad . Titlen som europæisk kulturhovedstad 2017 har i den grad sat Aarhus og Østjylland på verdenskortet, og journalister og gæster fra hele verden strømmer til. Med ”Aarhus2017” brander kommunen sig om vækstdriver for erhvervslivet. Smilets by er et kommercielt tilnavn for byen Aarhus, som lejlighedsvis benyttes af den brede offentlighed. Benævnelsen fremkom efter et bestyrelsesmøde i Aarhus Turistforening i 1938, hvor man planlagde at gøre et fremstød for byen. Man ville blandt andet udsende en folder i 50.000 eksemplarer med titlen ”Aarhus – Sommerens og Smilets By”. Tilnavnet fik ikke nogen særlig god modtagelse, hverken i pressen eller hos byens borgere. Man fandt det prætentiøst eller ligefrem lattervækkende. Alligevel slog det an og sidder fast – det bliver jævnligt brugt af medierne, når talen falder på Aarhus. I 2011 forsøgte kommunen at ændre på byens brandingstrategi, så den var mere internationalt orienteret. Derfor spenderede Aarhus Kommune en million kroner på at markedsføre det nye slogan ”Aarhus – Danish for progress”. Det slog imidlertid overhovedet ikke igennem, hvorfor man i oktober 2014 opgav man det nye slogan og gik tilbage til smilets by. I 2017 brandes byen igen, denne gang under titlen: ”Aarhus2017 som vækstdriver for erhvervslivet”. Titlen som europæisk kulturhovedstad 2017 har i den grad også sat Aarhus og det øvrige Østjylland på verdenskortet, nu hvor journalister og gæster fra hele verden strømmer til. Så i 2017 arbejdes der på den langsigtede vision for projektet og hvordan det lokale erhvervsliv kan drage nytte af de mange begivenheder og gæster. Erfaringer fra andre kulturhovedstæder har vist en meget lang eftereffekt af at være kulturhovedstad, fx mærker Liverpool stadig positive efterveer 10+ år efter, den engelske by var kulturhovedstad. Og i det hele taget ligger der tilsyneladende meget succes og venter på byer, der satser stort.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel, Konference
Konference center i Aarhus

Har du kontorer den Aarhus, og der opstår behov for indkvartering af gæster, så er det at finde overnatning i Aarhus en smal sag. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus er et firestjernet hotel med femstjernede konferencefaciliteter. Sammen med Scandinavian Congress Center danner hotellet rammen om et af landets mest centralt beliggende hotel- og konferencecentre med plads til 4.200 personer. Hotellet har 234 værelser med bad, telefon, kabel-tv og filmkanal, klimaanlæg, minibar, buksepresse og hårtørrer. To restauranter på hotellet serverer lokale og internationale retter, og en parkeringsplads på hotellet er bekvem for gæster, der ankommer i bil. Hotellets restauranter, Scenario og La Pyramide, byder på internationalt cuisine i afslappede omgivelser. Der er gratis internetadgang fra alle værelserne på hotellet, der ligger 500 meter fra Aarhus Hovedbanegård og tæt på mange af byens seværdigheder, som fx ARoS Kunstmuseum og den idylliske havn. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Aarhus til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.