Introduktion til området

Kontorhotel Viby J

Viby er en bydel i Aarhus med 31.333 (2017) indbyggere og postnummer 8260. Viby Torv ligger fire kilometer sydvest for Aarhus City. Viby var sidst i 1800-tallet en landsby. I de følgende årtier bredte Aarhus sig ud over sine grænser, og Viby blev en af hovedbyens forstæder. Ved kommunalreformen i 1970 blev Viby og andre yderkvarterer lagt sammen med Aarhus købstad til Aarhus Kommune, så Viby blev til en bydel i Aarhus. Bydelen Viby består af fire sogne, Viby med Viby Kirke, opført sidst i 1100-tallet og 8.270 indbyggere (per 1. januar 2017) Fredens Sogn mod øst, Ravnsbjerg Sogn mod sydvest og Langenæs Sogn mod Nordvest. Kvartererne Kongsvang, Rosenvænget og Fredensvang var de første, der blev udbygget langs grænsen til Aarhus. Senere blev de fulgt af Præstevangen og Rosenvang. Disse kvarterer er ligesom Alderslyst og senere Kildevang overvejende bebygget med parcelhuse, men længere ude er der senere opført mange etageejendomme, blandt andet Rosenhøj i 1960erne og Grøfthøjparken cirka 1970. Der ligger flere skoler og andre uddannelsesinstitutioner i Viby, herunder Viby Skole og Viby Gymnasium i Rosenhøj. Århus Købmandsskole har handelsgymnasium på Viemosevej samt Business Center og erhvervsuddannelser på Sønderhøj, hvor også Erhvervsakademi Aarhus har til huse. Teknologisk Institut har endvidere en større afdeling i Kongsvang ved Marselis Boulevard. Landets eneste kondomfabrik, Morgenavisen Jyllands-Posten og Arla Foods er blandt de mange virksomheder, der har domicil i Viby. Ved Viby Torv ligger indkøbscentret Viby Centret og nord for Ringvej Syd indkøbscentret Mega Syd, der blandt andet har flere filialbutikker.

Områdets historie

Kontorlokale i Viby J

Viby var et vigtigt sted for vikingerne, der omkring 800 bosatte sig ved mundingen af Aarhus Å og grundlagde den jyske hovedstad. ”Vi” betyder en nordisk, hedensk helligdom. Og Vi’et menes at have ligget vest for Viby Stadion på Tyrseng, og det navn tyder på, at den nordiske krigsgud Tyr har været dyrket her. Ikke langt herfra lå Kongsgården, som man fandt rester af i 1915, da man gravede ud til Viby Skole. Det var på Kongsgården, at kongen og hans mænd boede, når de var i området. Til daglig blev den bestyret af kongens foged, der opkrævede skatter, opbevarede de indkasserede midler og sørgede for orden. Mellem kongsgården og byen lå kongens enge, marker og hestefolde  i det kvarter, der stadig hedder Kongsvang. Tæt på Kongsvang lå byens skibsværft ved Eskelund, som tidligere hed Snekkeeng. Snekke er en slags vikingeskibe, og udgravninger ved Eskelund har afsløret mange spor efter skibsbyggeri. Fund af potteskår viser, at flådens mandskab boede i området, mens de byggede og reparerede skibene. Man ved, at kongens ledingsflåde senere benyttede Aarhus som samlingssted, og det har nok også været tilfældet i vikingetiden. Viby Sogn har rødder langt tilbage i tiden, men sognet omfattede frem til januar 1874 godset Marselisborg (tidligere Havreballegård), som i overført betydning, ejede Viby Sogn i form af fæstegårde, indtil Marselisborg baroni blev ophævet i begyndelsen af 1800-tallet, og en udstykning af godset iværksattes. Marselisborg Gods strakte sig i den nordlige del af Viby Sogn helt ind til Aarhus Købstad, hvor sognegrænsen gik fra Mølleengen, Aarhus Mølle Sø, Søgade, Stationsvej og syd om den nuværende Aarhus Hovedbanegård ud til kysten. I 1869 foreslog Ning Herred, at det delvist bebyggede terræn mellem sognegrænsen til Aarhus og Marselisborg Hovedgård fik navnet “Frederiksbjerg”, hvilket Viby Sogneråd gik med til. Området er hermed opkaldt efter Frederik VI.

Områdets infrastruktur

Viby J Station

Infrastruktur, kollektiv transport og betjening er vigtige elementer i forhold til overvejelse af leje af erhvervslokaler i en given kommune. I dag har Viby en udbygget infrastruktur og gode offentlig placering tæt på motorvejsnettet har haft stor betydning for infrastrukturens niveau i området og Århus Bugten begrænset byens udvikling i den retning. Århus, som Viby er en del af, har en effektiv kollektiv trafik med mange bybuslinjer, der alle drives af Midttrafik. Som hovedbyen i Østjylland fører en del regionsbusser ind til byens busterminal, Århus Rutebilstation, som også betjener Viby og de øvrige omegnsbyer. De fleste buslinjer går som radiallinjer ud fra byens centrum og ud i forstæderne, men derudover er der to ringlinjer 5A og 6A. De kører på Århus’ to ringveje, som de lokaler kalder for Ringgaden den indre og Ringgaden den ydre. Århus har ikke færre end 26 jernbanestationer, hvoraf hovedparten hører til Odderbanen eller Grenaabanen. Den største er Århus Hovedbanegård, der betjener DSB’s og Arrivas tog. Viby J er en anden større station med mange gennemkørende tog, der betjener Odderbanen og siden en større udvidelse af stationen i 2006 også Arrivas tog. Letbanens etape 1 blev sat i drift i midten af 2017, og planlægningen af etape to, som skal løbe mellem Århus Ø og Brabrand er i gang. En del af en anden etape medfører en forlængelse af letbanen fra Lisbjerg Skole til Hinnerup. For busserne er der etableret et nyt net, bygget op omkring seks A-linjer, der er koordinerede med letbanen. Den interne infrastruktur på Århus Ø, som også får betydninger for Vibys infrastruktur, er under realisering, ligesom det er tilfældet i Lisbjerg. Og i Gellerup og Toveshøj er der etableret en helt ny trafikal infrastruktur.

Erhvervs- og forretningsliv

Boligejendom i Viby J

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Viby et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Viby er noget ganske særligt og Centrum og gågaden byder på et hav af butikker, hvor man kan finde næsten hvad som helst. Midt i byen ligger gågaderne Kongensgade og Vestergade, som danner rammen om byens handelsliv, der tilbyder det bedste inden for dansk og international mode, skønhed, indretning og design med meget mere. I Viby har du også adgang til det store shoppingcenter Mega Syd, som kan prale af en fremragende logistisk placering på Ringvej Syd, der er en del af Ringvejs-systemet og nært forbundet til de tre store indfaldsveje fra Syd; nemlig Skanderborgvej, Christian d. X's Vej og Oddervej. Det er særdeles nemt at komme til og fra Mega Syd, der med sine 800 parkeringspladser til fri afbenyttelse, tilbyder optimale parkeringsforhold for kunderne. Mega Syd har samlet de store butikker et sted og har et samlet areal på 30.000 kvadratmeter. Her kan du handle hos BabySam og T. Hansen, i fakta, hos Harald Nyborg, i Bauhaus, Kvickly, PetWorld, Elgiganten, Power, Skousen og Jysk med flere. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Viby i Aarhus Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Viby er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Viby.

Købekraften i området

Boligejendom i Viby J

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Viby er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i her i byen. Købekraften i kommunen er beskeden, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 61. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aarhus Kommune 262.802 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aarhus Kommune, hvor Viby J hører til, en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Århus og herunder Viby en samlet placering som nummer 79, hvor kommunen i 2015 fik en 49. plads. Erhvervsvenlighed er altså gået 30 pladser tilbage i perioden. Huspriserne i Viby er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Viby og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der er ikke handlet nogen fritidshuse og 14 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 18.863 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +2,29 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 20.587 kroner per kvadratmeter, og det er et fald på -3,08 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet 39 parcel- og rækkehuse i Aarhus Kommune.

Parkeringsmuligheder

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til erhvervslokaler i Viby. Alligevel er det nyttigt at kende til parkeringsforholdene i byen, og det er faktisk forholdsvist nemt at være parkant i Viby J, når du har kundebesøg, skal shoppe eller deltage i nogle af byens events. Du finder information om parkeringsmuligheder og zoner samt licenser, priser og afgifter i Viby og det øvrige Aarhus finder du på Aarhus Kommunes hjemmeside. På kommunens hjemmeside finder man desuden et kort over parkeringsområder og en lille parkeringsguide med forklaring af zoner, skilte og lovgivning. Du kan også læse mere om parkeringsregler, licenser, afgifter med videre. I Aarhus Kommune arbejdes der i disse år på at sikre god fremkommelighed i trafikken og forbedre parkeringsforholdene for byens virksomheder, borgere og besøgende.

Udvikling i området

Erhverslokaler til kontor i Viby J

Når du overvejer at leje erhvervslokaler i Viby, så er det en god ide at kende til udviklingsplanerne og dermed din virksomheds vækstpotentiale i Aarhus Kommune, som Viby tilhører. Med til de igangværende planer hører udvikling og realisering af torveareal og nærområde i Viby Syd. Indstillingen indebærer en ny disponering af området, som indeholder en række nye mangfoldige byrum, tværforbindelser, bebyggelsesformer og funktioner. Indstillingen til byrådet har fokus på den samlede dispositionsplan for området og de nye byrum. De enkelte delprojekter for medborgerhus, kontorhus, boliger med mere er en del af dispositionsplanen, der udvikles sideløbende og besluttes uafhængigt. De første fysiske forandringer forventes realiseret 2018-2019, mens de øvrige forventes igangsat i foråret 2020 i forlængelse af et samlet udbud og lokalplanudarbejdelse. Det nye torveareal og nærområde vil sammen med de igangværende sociale indsatser, være med til at realisere helhedsplanens effektmål for tryghed, uddannelse, beskæftigelse, sundhed med mere. Indstillingen er godkendt i sin helhed og den samlede dispositionsplan for området, vil blive udviklet og konkretiseret i den videre proces. Midlerne til den kommunale del af de nye byrum er bevilget og de afsatte midler fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er frigivet. Et andet af kommunens største igangværende projekter er det kommende ’superhospital’. Aarhus får nemlig et af Nordeuropas største hospitaler. Området omkring Det Nye Universitetshospital (DNU) skal udvikles til et af de vigtigste sundheds- og velfærdsteknologiske vidensmiljøer i hele Norden. Rundt om hospitalet er et miljø med inkubatorer, rådgivning i forhold til virksomhedsudvikling, forskning og uddannelse under kraftig udvikling. Første spadestik blev taget i 2012 og hospitalet forventes at være fuldt færdigbygget i 2019. Kapaciteten på hospitalet bliver omfattende med plads til 100.000 indlagte patienter og 900.000 ambulante patienter årligt. Hospitalet kommer til at beskæftige 9.000 ansatte.

Industrien

Kontorlokale i Viby J

Morgenavisen Jyllands-Posten er Viby Jyllands absolut største virksomhed. Bladhuset flyttede i 1964 fra Frederiksgade i Århus midtby til det nybyggede bladhus på Ravnsbjergbakken i Viby. Selv om man flyttede for at få mere plads, blev der hurtigt brug for en udvidelse, og i dag er der blevet bygget til ni gange. Bladhuset i Viby dækker i dag mere end 22.000 kvadratmeter. I 2008 var Jyllands-Posten ligesom de øvrige betalte morgenaviser typisk en abonnementsavis. Det betød, at langt hovedparten af avisens oplag blev solgt til faste abonnenter. Fordelingen var dengang cirka 90 procent på faste abonnementer og cirka 10 procent i løssalg. Jyllands-Posten bliver stadig trykt både i Jylland og på Sjælland, men hovedparten af oplaget trykkes i Erritsø ved Fredericia. På årsbasis brugte Morgenavisen Jyllands-Posten mere end 20.000 tons avispapir til cirka 100 millioner kroner. Papiret kommer fra store plantager i Norge, Sverige og Finland, hvor man planter nye træer i takt med, at man fælder de gamle. Rotationspressen kan ikke trykke på genbrugspapir, da det ikke er stærkt nok, men avisen sælger alt overskudspapir fra produktionen til genbrug. Papirrullerne indeholder hver 18 kilometer papir, og til en hverdagsproduktion bruges cirka 50-60 ruller. Til søndagsavisen bruges helt op til 200 papirruller, og det svarer til strækningen fra Danmark til Egypten, hvis man rullede dem ud i forlængelse af hinanden. På årsbasis svarer papirforbruget til cirka syv gange rundt om jorden ved Ækvator. Antallet af heltidsbeskæftigede medarbejdere var i december 2008 godt 500 personer. Hertil kom ansatte i trykkeriet, distributionen og løst ansatte korrespondenter, bude med flere. Alene antallet af bude var dengang på hverdage cirka 4.000 og om søndagen 5.000. I efteråret 1995 begyndte Morgenavisen Jyllands-Posten at udkomme som netavis. Nyhederne på internetavisen bliver løbende opdateret døgnet rundt. Det billede har ændret sig mig i dag (2017).

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Erhverslokaler til kontor i Viby J

Med erhvervslokaler i Viby, og der opstår behov for indkvartering af gæster, så er det en smal sag at finde et sted at sove i Aarhus, som ligger små fire kilometer fra Viby. Dobbeltværelse, enkeltværelse, suite eller lejlighed – i Aarhus er mulighederne mange. Her finder du hoteller og vandrerhjem, campingpladser og bed and breakfasts og lidt uden byen finder du også flere fine hotelkroer. Du kan vælge, om du vil bo midt i byen, ved vandet, i skoven eller helt ude på landet. Det firestjernede Comwell Aarhus, som slog dørene op for første gang i juli 2014, er moderne indrettet i samarbejde med de danske designere fra HAY. De 240 værelser, som er fordelt på 12 etager, er lyse, komfortable og med en fin udsigt over Aarhus by. Alle værelser har gratis trådløst internet, og du kan også benytte hotellets fitnessrum, restaurant samt bar- og loungeområde, hvor du kan få en forfriskning. Hotellet ligger 300 meter fra Aarhus Banegård og det indendørs shoppingscenter Bruuns Galleri, og du er dermed tæt på Aarhus bymidte, hvor du fx kan besøge kunstmuseet ARoS eller rejse en tur tilbage i tiden på købstadsmuseet midt i Aarhus, Den Gamle By. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Aarhus til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.