Introduktion til området

Kontorhotel Viby J

Viby J en bydel i Aarhus Kommune, som har 335.684 indbyggere per 1. jan 2017. Viby Torv ligger fire kilometer sydvest for Aarhus City. Viby oprindeligt en landsby, men siden 1800-tallet, da Aarhus for alvor begyndte at vokse ud over sine grænser, blev Viby forstad den jyske hovedstad. I 1970 blev Viby og andre forstæder lagt sammen med Aarhus købstad og ændrede navn til Aarhus Kommune. Bydelen Viby består dog stadigvæk af de fire sogne: Viby med Viby Kirke, der blev opført sidst i 1100-tallet og har 31.333 indbyggere (per 1. januar 2017) Fredens Sogn mod øst, Ravnsbjerg Sogn mod sydvest og Langenæs Sogn mod Nordvest. Kvartererne Kongsvang, Rosenvænget og Fredensvang var de første, der blev udbygget langs grænsen til Aarhus. Senere blev de fulgt af Præstevangen og Rosenvang. Disse kvarterer er ligesom Alderslyst og senere Kildevang overvejende bebygget med parcelhuse, men længere ude er der senere opført mange etageejendomme, blandt andet Rosenhøj i 1960erne og Grøfthøjparken cirka 1970. Der ligger flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Viby, heriblandt Viby Skole og Viby Gymnasium i Rosenhøj. Århus Købmandsskole har handelsgymnasium på Viemosevej samt Business Center og erhvervsuddannelser på Sønderhøj, hvor også Erhvervsakademi Aarhus har til huse. Teknologisk Institut har endvidere en større afdeling i Kongsvang ved Marselis Boulevard. Landets eneste kondomfabrik, Morgenavisen Jyllands-Posten og Arla Foods er blandt de mange virksomheder med hjemsted i Viby J. Ved Viby Torv ligger indkøbscentret Viby Centret. Nord for Ringvej Syd ligger indkøbscentret Mega Syd, der især rummer store forretninger.

Områdets historie

Kontorlokale i Viby J

Alle Vibys gårde lå stort set i en lang række fra Nordby, der hvor motorvejen bliver til Viby Ringvej langs Viby Ringvej og op til Viby Terp. Ved udskiftningen i 1794 samlede jorderne, mens gårdene blev liggende hvor de lå. Man etablerede dog fire udflyttergårde yderst i sognet ved Annagård – som i dag hedder  Onsholt – Nicolaigård, Øllegård og Rudolfgård, hvis marker blev lagt sammen omkring gårdene. Fra de øvrige gårde strålede markerne langt så langt øjet rakte. For eksempel strakte præstegårdens mark sig fra præstegården langs Grundtvigsvej og Vilhelm Becks Vej til Jyllands Allé, cirka 1,6 kilometer derfra. I 1805 fik kammerherre og stiftsamtmand baron Güldencrone til Marselisborg tilladelse til – efter at være blevet udstyret med en kongelig bevilling – at udstykke baroniet, som bestod af i alt 21 gårde. Det benyttede han sig af frem til 1810, mens seks gårde vedblev at være fæstegårde til midten af 1840erne, hvor de også blev købt fri. Kort efter 1810 begyndte nogle af de frikøbte gårde at sælge jord fra, og mange nye gårde opstod. Da det gik frem for at landbruget i 1800-tallet blev der mulighed for mange flere gårde og fra 1900 og frem voksede Aarhus i sydgående retning, og der opstod villabebyggelse i den del af Viby, der lå nærmest Aarhus. Omtrent samtidig opstod der også bymæssig bebyggelse med fabrikker i Kongsvang og i Viby, landbrugsarealet blev herefter mindre og mindre, og i dag er der kun rester af landbrug i den alleryderste sydvestlige del af Viby.

Områdets infrastruktur

Viby Station

Infrastruktur, kollektiv transport og betjening er vigtige elementer i forhold til overvejelse af leje af kontorhotel i en given kommune. I dag er har Viby en udbygget infrastruktur og gode offentlig placering tæt på motorvejsnettet har haft stor betydning for infrastrukturens niveau i området og Århus Bugten begrænset byens udvikling i den retning. Århus, som Viby er en del af, har en effektiv kollektiv trafik med mange bybuslinjer, der alle drives af Midttrafik. Som hovedbyen i Østjylland fører en del regionsbusser ind til byens busterminal, Århus Rutebilstation, som også betjener Viby og de øvrige omegnsbyer. De fleste buslinjer går som radiallinjer ud fra byens centrum og ud i forstæderne, men derudover er der to ringlinjer 5A og 6A. De kører på Århus’ to ringveje, som de lokaler kalder for Ringgaden den indre og Ringgaden den ydre. Århus har ikke færre end 26 jernbanestationer, hvoraf hovedparten hører til Odderbanen eller Grenaabanen. Den største er Århus Hovedbanegård, der betjener DSB’s og Arrivas tog. Viby J er en anden større station med mange gennemkørende tog, der betjener Odderbanen og siden en større udvidelse af stationen i 2006 også Arrivas tog. Letbanens etape 1 blev sat i drift i midten af 2017, og planlægningen af etape to, som skal løbe mellem Århus Ø og Brabrand er i gang. En del af en anden etape medfører en forlængelse af letbanen fra Lisbjerg Skole til Hinnerup. For busserne er der etableret et nyt net, bygget op omkring seks A-linjer, der er koordinerede med letbanen. Den interne infrastruktur på Århus Ø, som også får betydninger for Vibys infrastruktur, er under realisering, ligesom det er tilfældet i Lisbjerg. Og i Gellerup og Toveshøj er der etableret en helt ny trafikal infrastruktur.

Erhvervs- og forretningsliv

Boligejendom i Viby J

Konceptet kontorhotel bliver mere og mere populært i en tid, hvor deleøkonomi især for mindre virksomheder har vist sig et attraktivt alternativ til mere omfattende etableringsomkostningstunge løsninger. Det gælder også i Aarhus Kommune. Et kontorhotel er en bygning, hvor flere virksomheder kan leje sig ind i dertil indrettede erhvervslokaler og deles om de fælles faciliteter. Der er enkelte kontorhoteller i Viby med- og uden mangagement facility-services og i flere prisklasser. Der kan være god økonomi i at vælge kontorhotelløsningen, da der er flere fordele ved at benytte et kontorhotel, herunder kortere lejeaftaler, hurtig indflytning og tilpasning, såfremt dine lokalebehov ændrer sig over tid. Typisk tilbydes fælles reception med kopifaciliteter, kollektiv madordning eller kantine samt adgang til mødelokaler, ligesom der vil være etableret internet og telefonlinjer, som administreres af kontorhotellet. Kontorhoteller tilbyder desuden ofte fx telefonpasning, PA-service samt mulighed for at leje møblerede kontorer. Kontorhoteller tilbyder ud over fælles wifi, reception og business center ofte også te- og kaffeordninger. Der er altså rigtig gode muligheder for dig, der ønsker at ’tjekke ind’ på et af Vibys kontorhoteller. Søg efter kontorhoteller i Viby (postnummer 8260) på Lokalebasen og se, hvor der er ledige kontorhotelplads(er), fx på Gunnar Clausens Vej eller Bjørnholms Allé. Kontorhoteller beliggende her i byen giver adgang til gode indkøbs- og shoppingmuligheder. Viby er noget ganske særligt og Centrum og gågaden byder på et hav af butikker, hvor man kan finde næsten hvad som helst. Midt i byen ligger gågaderne Kongensgade og Vestergade, som danner rammen om byens handelsliv, der tilbyder det bedste inden for dansk og international mode, skønhed, indretning og design med meget mere. I Viby har du også adgang til det store shoppingcenter Mega Syd, som kan prale af en fremragende logistisk placering på Ringvej Syd, der er en del af Ringvejs-systemet og nært forbundet til de tre store indfaldsveje fra Syd; nemlig Skanderborgvej, Christian d. X's Vej og Oddervej. Det er særdeles nemt at komme til og fra Mega Syd, der med sine 800 parkeringspladser til fri afbenyttelse, tilbyder optimale parkeringsforhold for kunderne. Mega Syd har samlet de store butikker et sted og har et samlet areal på 30.000 kvadratmeter. Her kan du handle hos BabySam og T. Hansen, i fakta, hos Harald Nyborg, i Bauhaus, Kvickly, PetWorld, Elgiganten, Power, Skousen og Jysk med flere.

Købekraften i området

Boligejendom i Viby J

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Viby er relevant, før du tjekker ind på et af Vibys kontorhoteller. Købekraften i byen er beskeden, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 61. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aarhus Kommune, som Viby er en del af, 262.802 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aarhus Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje dig ind på et af byens kontorhoteller. Huspriserne i Viby er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Viby og ikke kun til salg-priserne siger mest. I første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Viby 20.587 kroner per kvadratmeter, et fald på -3,08 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 39 hushandler i Aarhus Kommune. Der er handlet 14 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 18.863 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på +2,29 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Viby i perioden. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Århus og herunder Viby en samlet placering som nummer 79, hvor kommunen i 2015 fik en 49. plads. Erhvervsvenlighed er altså gået 30 pladser tilbage i perioden.

Parkeringsmuligheder

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til kontorhoteller i Viby, men det er ikke altid tilfældet. Alligevel er det nyttigt at kende til parkeringsforholdene i byen, og det er faktisk forholdsvist nemt at være parkant i Viby J, når du har kundebesøg, skal shoppe eller deltage i nogle af byens events. Du finder information om parkeringsmuligheder og zoner samt licenser, priser og afgifter i Viby og det øvrige Aarhus finder du på Aarhus Kommunes hjemmeside. På kommunens hjemmeside finder man desuden et kort over parkeringsområder og en lille parkeringsguide med forklaring af zoner, skilte og lovgivning. Du kan også læse mere om parkeringsregler, licenser, afgifter med videre. I Aarhus Kommune arbejdes der i disse år på at sikre god fremkommelighed i trafikken og forbedre parkeringsforholdene for byens virksomheder, borgere og besøgende.

Udvikling i området

Erhverslokaler til kontor i Viby J

Din (kommende) virksomheds vækstmuligheder og indtjeningspotentiale er påvirket af flere faktorer. En af dem, der hører med til overvejelserne i forbindelse med indtjekning på et af kontorhotellerne i Viby, er udviklingsplanerne for kommunen. Omdrejningspunktet i den aktuelle kommuneplan er, at Aarhus skal blive ved med at være attraktiv, og i virkeligheden mere attraktiv, end smilets by er i dag. Derfor er planen, at Aarhus skal blive ved med at vokse, fordi det skaber bevægelse, fornyelse og dynamik. Aarhus har fokus på, ”klog vækst” som i udviklingen af bæredygtig – social, økonomisk og miljømæssig vækst – kombineret med at man skaber bedre bykvalitet og bedre rammer for det gode hverdagsliv. Kort sagt liveability. Byrådet vil fokusere væksten, så det sikres, at byen udvikler sig til at stå endnu stærkere. Et af kommunens største igangværende projekter er det kommende ’superhospital’. Aarhus får i løbet af de næste par år et af Nordeuropas største hospitaler, og de vil også have indflydelse på Vibys udvikling. Området omkring Det Nye Universitetshospital (DNU) skal udvikles til et af de vigtigste sundheds- og velfærdsteknologiske vidensmiljøer i hele Norden. Første etape af byggeprojektet begyndte tilbage i 2012 og forventes at være fuldt færdigbygget i 2019. Kapaciteten på hospitalet bliver omfattende med plads til 100.000 indlagte patienter og 900.000 ambulante patienter årligt. Hospitalet beskæftiger 9.000 ansatte. I forhold til Kommuneplan 2013 oplever Aarhus i disse år en skærpelse af byudviklingsstrategien om omdannelse, fortætning og fremme af de nye byer Lisbjerg og DNU, og det forventes, at den tætte by vil bevæge sig fra Midtbyen ud i områderne inden for Ringvejen og længere ud, hovedsageligt i form af en række prioriterede vækstakser langs letbanens kommende etaper. Kommuneplanen tager højde for ønsker om forbedret mobilitet og infrastruktur ved at udpege vækstakserne, hvor der er planlagt kollektive trafikløsninger. Samtidig forventes det, at en tættere by generelt betyde et reduceret transportbehov på grund af den større nærhed til at få dækket hverdagsbehovene så som indkøb, aflevering og afhentning af børn i daginstitutioner med videre. Det yderligere transportbehov inden for den nuværende by vil fremover skulle betjenes af letbanen.

Industrien

Kontorlokale i Viby J

Før du tjekker ind på et af Viborgs kontorhoteller, så kan det være nyttigt at se lidt på det lokale erhvervslivs vilkår i kommunen. Og Viby J kommer ikke uden om tilknytningen til smilets by, som er det kommercielle tilnavn for Aarhus, som lejlighedsvis benyttes af den brede offentlighed. Benævnelsen fremkom efter et bestyrelsesmøde i Aarhus Turistforening i 1938, hvor man planlagde at gøre et fremstød for byen. Man ville blandt andet udsende en folder i 50.000 eksemplarer med titlen ”Aarhus – Sommerens og Smilets By”. Tilnavnet fik ikke nogen særlig god modtagelse, hverken i pressen eller hos byens borgere. Man fandt det prætentiøst eller ligefrem lattervækkende. Alligevel slog det an og sidder fast – det bliver jævnligt brugt af medierne, når talen falder på Aarhus. I 2011 forsøgte kommunen at ændre på byens brandingstrategi, så den var mere internationalt orienteret. Derfor spenderede Aarhus Kommune en million kroner på at markedsføre det nye slogan ”Aarhus – Danish for progress”. Det slog imidlertid overhovedet ikke igennem, hvorfor man i oktober 2014 opgav man det nye slogan og gik tilbage til smilets by. I 2017 brandes byen igen, denne gang under titlen: ”Aarhus2017 som vækstdriver for erhvervslivet”. Titlen som europæisk kulturhovedstad 2017 har i den grad også sat Aarhus og det øvrige Østjylland på verdenskortet, nu hvor journalister og gæster fra hele verden strømmer til. Så i 2017 arbejdes der på den langsigtede vision for projektet og hvordan det lokale erhvervsliv kan drage nytte af de mange begivenheder og gæster. Erfaringer fra andre kulturhovedstæder har vist en meget lang eftereffekt af at være kulturhovedstad, fx mærker Liverpool stadig positive efterveer 10+ år efter, den engelske by var kulturhovedstad. Og i det hele taget ligger der tilsyneladende meget succes og venter på byer, der satser stort. Aarhus har blandt modtaget flere bud på, hvordan erhvervslivet i Østjylland kan drage nytte af årets begivenheder i byen, og mælkeproducenten Arla har fx droppet sit sponsorat af fodboldlandsholdet og erstattet det med et aktivt sponsorat af Aarhus2017.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Erhverslokaler til kontor i Viby J

Vælger man at tjekke ind på et af Vibys kontorhoteller, og der opstår behov for indkvartering af gæster, så er det at finde overnatning i Aarhus, små fire kilometer fra Viby, en smal sag. Helnan Marselis Hotel i Aarhus hører til blandt de finere hoteller. Hotellet er med havudsigt og beliggende ved skov og strand og tæt på Aarhus midtby. Som et af landets eneste tilbyder hotellet 100 procent havudsigt fra alle hotellets værelser. Hotellet har 163 værelser inklusive suiter, og fra de 148 kan du nyde den skønne udsigt direkte ud over Aarhusbugten. Du kan også vælge at bo i Bondehuset, som er hotellets tilstødende bindingsværkshus, ligesom du har mulighed for at booke et værelse med tekøkken, som er velegnet, hvis du ønsker at bo i Aarhus i en længere periode. Når du tjekker ind på hotellet, så har du adgang til hotelrestauranten, swimmingpool, sauna og fitnessrum. Trods hotellets rolige beliggenhed, ligger det kun fem minutters kørsel fra den aarhusianske hovedstad, der byder på masser af kultur, shopping og cafeliv. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Viby J til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.