Introduktion til området

Kontorhotel Viby J

Viby Jylland, Viby J eller bare Viby er en bydel i Aarhus med 31.333 indbyggere (2017). Viby var sidst i 1800-tallet en landsby, men da Aarhus i de følgende årtier bredte sig ud over sine grænser, blev Viby til forstad. Ved kommunalreformen i 1970 blev Viby og de øvrige oplandsbyer til Aarhus lagt sammen med Aarhus købstad og blev til Aarhus Kommune. Viby består af tre sogne, foruden Viby – som er opført sidst i 1100-tallet – Fredens Sogn mod øst, Ravnsbjerg Sogn mod sydvest og Langenæs Sogn mod Nordvest. Kvartererne Kongsvang, Rosenvænget og Fredensvang var de første, der blev udbygget langs grænsen til Aarhus. Senere blev de fulgt af Præstevangen og Rosenvang. Disse kvarterer er ligesom Alderslyst og senere Kildevang overvejende bebygget med parcelhuse, men længere ude er der senere opført mange etageejendomme, blandt andet Rosenhøj i 1960erne og Grøfthøjparken cirka 1970. Der ligger flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Viby, heriblandt Viby Skole og Viby Gymnasium i Rosenhøj. Århus Købmandsskole har handelsgymnasium på Viemosevej samt Business Center og erhvervsuddannelser på Sønderhøj, hvor også Erhvervsakademi Aarhus har til huse. Teknologisk Institut har endvidere en større afdeling i Kongsvang ved Marselis Boulevard. Landets eneste kondomfabrik, Morgenavisen Jyllands-Posten og Arla Foods er blandt de mange virksomheder, der har domicil i Viby. Ved Viby Torv finder man indkøbscentret Viby Centret. Nord for Ringvej Syd ligger indkøbscentret Mega Syd med flere store indkøbscentre og kædebutikker.

Områdets historie

Kontorlokale i Viby J

I fordums tid lå Alle Vibys gårde stort set på en lang række fra Nordby, hvor motorvejen støder til Viby Ringvej, langs Viby Ringvej og op til Viby Terp. Men ved udskiftningen i 1794 samlede jorderne, mens gårdene blev liggende hvor de lå. Man etablerede dog fire udflyttergårde yderst i sognet ved Annagård – som i dag hedder  Onsholt – Nicolaigård, Øllegård og Rudolfgård, hvis marker blev lagt sammen omkring gårdene. Fra de øvrige gårde strålede markerne langt så langt øjet rakte. For eksempel strakte præstegårdens mark sig fra præstegården langs Grundtvigsvej og Vilhelm Becks Vej til Jyllands Allé, cirka 1,6 kilometer derfra. I 1805 fik kammerherre og stiftsamtmand baron Güldencrone til Marselisborg tilladelse til – efter at være blevet udstyret med en kongelig bevilling – at udstykke baroniet, som bestod af i alt 21 gårde. Det benyttede han sig af frem til 1810, mens seks gårde vedblev at være fæstegårde til midten af 1840erne, hvor de også blev købt fri. Kort efter 1810 begyndte nogle af de frikøbte gårde at sælge jord fra, og mange nye gårde opstod. Da det gik frem for at landbruget i 1800-tallet blev der mulighed for mange flere gårde og fra 1900 og frem voksede Aarhus i sydgående retning, og der opstod villabebyggelse i den del af Viby, der lå nærmest Aarhus. Omtrent samtidig opstod der også bymæssig bebyggelse med fabrikker i Kongsvang og i Viby, landbrugsarealet blev herefter mindre og mindre, og i dag er der kun rester af landbrug i den alleryderste sydvestlige del af Viby. Omtrent samtidig opstod der også bymæssig bebyggelse med fabrikker i Kongsvang og i Viby, landbrugsarealet blev mindre og mindre, og i dag er der kun rester af landbrug i den alleryderste sydvestlige del af Viby. Husmandsstederne er ikke særligt veldokumenterede, men man har antaget, at husmændene boede i Terp, men at de fra 1830erne begyndte de at flytte ud til deres jorde, og i 1852-1853 købte de den udflyttede ejendom af ejeren af Marselisborg. En anden slags husmænd opstod ved, at der blev købt at stykke jord udstykket fra gårdene, mens Viby formentlig kun fik enkelte af de statshusmandsbrug, der blev oprettet i begyndelsen af 1900-tallet. Efterhånden kom der husmandsbrug mange forskellige steder i Viby. Mens gårdene og husmandsstederne er opstået fra fæstejord og senere tilkøb, er gartnerierne opstået ved omdannelse af gårde og husmandssteder til gartnerier. De første gartnerier opstod i sidste halvdel af 1800-tallet, og i begyndelsen opstod de tættest på Aarhus, men kom senere længere væk fra byen. Mens mange husmænd oprindelig var tvunget til også at have andet erhverv, kunne gartnerne udelukkende erhverve sig ved gartnergerningen. Der er ikke længere nogen gartnerier i Viby. De ligger alle syd for Vibys gamle kommunegrænse.

Områdets infrastruktur

Viby Station

I fordums tid lå Alle Vibys gårde stort set på en lang række fra Nordby, hvor motorvejen støder til Viby Ringvej, langs Viby Ringvej og op til Viby Terp. Men ved udskiftningen i 1794 samlede jorderne, mens gårdene blev liggende hvor de lå. Man etablerede dog fire udflyttergårde yderst i sognet ved Annagård – som i dag hedder  Onsholt – Nicolaigård, Øllegård og Rudolfgård, hvis marker blev lagt sammen omkring gårdene. Fra de øvrige gårde strålede markerne langt så langt øjet rakte. For eksempel strakte præstegårdens mark sig fra præstegården langs Grundtvigsvej og Vilhelm Becks Vej til Jyllands Allé, cirka 1,6 kilometer derfra. I 1805 fik kammerherre og stiftsamtmand baron Güldencrone til Marselisborg tilladelse til – efter at være blevet udstyret med en kongelig bevilling – at udstykke baroniet, som bestod af i alt 21 gårde. Det benyttede han sig af frem til 1810, mens seks gårde vedblev at være fæstegårde til midten af 1840erne, hvor de også blev købt fri. Kort efter 1810 begyndte nogle af de frikøbte gårde at sælge jord fra, og mange nye gårde opstod. Da det gik frem for at landbruget i 1800-tallet blev der mulighed for mange flere gårde og fra 1900 og frem voksede Aarhus i sydgående retning, og der opstod villabebyggelse i den del af Viby, der lå nærmest Aarhus. Omtrent samtidig opstod der også bymæssig bebyggelse med fabrikker i Kongsvang og i Viby, landbrugsarealet blev herefter mindre og mindre, og i dag er der kun rester af landbrug i den alleryderste sydvestlige del af Viby. Omtrent samtidig opstod der også bymæssig bebyggelse med fabrikker i Kongsvang og i Viby, landbrugsarealet blev mindre og mindre, og i dag er der kun rester af landbrug i den alleryderste sydvestlige del af Viby. Husmandsstederne er ikke særligt veldokumenterede, men man har antaget, at husmændene boede i Terp, men at de fra 1830erne begyndte de at flytte ud til deres jorde, og i 1852-1853 købte de den udflyttede ejendom af ejeren af Marselisborg. En anden slags husmænd opstod ved, at der blev købt at stykke jord udstykket fra gårdene, mens Viby formentlig kun fik enkelte af de statshusmandsbrug, der blev oprettet i begyndelsen af 1900-tallet. Efterhånden kom der husmandsbrug mange forskellige steder i Viby. Mens gårdene og husmandsstederne er opstået fra fæstejord og senere tilkøb, er gartnerierne opstået ved omdannelse af gårde og husmandssteder til gartnerier. De første gartnerier opstod i sidste halvdel af 1800-tallet, og i begyndelsen opstod de tættest på Aarhus, men kom senere længere væk fra byen. Mens mange husmænd oprindelig var tvunget til også at have andet erhverv, kunne gartnerne udelukkende erhverve sig ved gartnergerningen. Der er ikke længere nogen gartnerier i Viby. De ligger alle syd for Vibys gamle kommunegrænse.

Erhvervs- og forretningsliv

Boligejendom i Viby J

Med kontorer beliggende i Viby er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Viby, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Viby, fx på Åhave Parkvej og Viby Ringvej på Lokalebasen. (postnummer: 8260). Viby er noget ganske særligt og Centrum og gågaden byder på et hav af butikker, hvor man kan finde næsten hvad som helst. Midt i byen ligger gågaderne Kongensgade og Vestergade, som danner rammen om byens handelsliv, der tilbyder det bedste inden for dansk og international mode, skønhed, indretning og design med meget mere. I Viby har du også adgang til det store shoppingcenter Mega Syd, som kan prale af en fremragende logistisk placering på Ringvej Syd, der er en del af Ringvejs-systemet og nært forbundet til de tre store indfaldsveje fra Syd; nemlig Skanderborgvej, Christian d. X's Vej og Oddervej. Det er særdeles nemt at komme til og fra Mega Syd, der med sine 800 parkeringspladser til fri afbenyttelse, tilbyder optimale parkeringsforhold for kunderne. Mega Syd har samlet de store butikker et sted og har et samlet areal på 30.000 kvadratmeter. Her kan du handle hos BabySam og T. Hansen, i fakta, hos Harald Nyborg, i Bauhaus, Kvickly, PetWorld, Elgiganten, Power, Skousen og Jysk med flere.

Købekraften i området

Boligejendom i Viby J

Information om Aarhus oms erhvervsvenlighed samt vibyboernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 8260. Købekraften i Viby ligger i den lavere ende, og den disponible indkomst i kommunen lå i 2014 på en 61. plads i en sammenligning, foretaget af Danmarks Statistik, af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aarhus Kommune – som Viby J er en del af – 262.802 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aarhus Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Århus og herunder Viby en samlet placering som nummer 79, hvor kommunen i 2015 fik en 49. plads. Erhvervsvenligheden er altså gået 30 pladser tilbage i perioden. Huspriserne i Viby er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Viby og ikke kun til salg-priserne siger mest. Per første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Viby 20.587 kroner per kvadratmeter, et fald på -3,08 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 39 hushandler i Aarhus Kommune. Der er handlet 14 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 18.863 kroner, hvilket er en stigning på +2,29 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Viby i perioden.

Parkeringsmuligheder

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til kontorer i Viby. Alligevel er det nyttigt at kende til parkeringsforholdene i byen, og det er faktisk forholdsvist nemt at være parkant i Viby J, når du har kundebesøg, skal shoppe eller deltage i nogle af byens events. Du finder information om parkeringsmuligheder og zoner samt licenser, priser og afgifter i Viby og det øvrige Aarhus finder du på Aarhus Kommunes hjemmeside. På kommunens hjemmeside finder man desuden et kort over parkeringsområder og en lille parkeringsguide med forklaring af zoner, skilte og lovgivning. Du kan også læse mere om parkeringsregler, licenser, afgifter med videre. I Aarhus Kommune arbejdes der i disse år på at sikre god fremkommelighed i trafikken og forbedre parkeringsforholdene for byens virksomheder, borgere og besøgende.

Udvikling i området

Erhverslokaler til kontor i Viby J

Det hører med til overvejelserne i forbindelse med leje af kontorer i Viby at se på udviklingsplanerne for Aarhus Kommune, som Viby tilhører, og det lokale erhvervsliv, fordi det påvirker din virksomheds vækstmuligheder og indtjeningspotentiale. Aarhus er i stigende grad blevet frontløber for væksten i hele landsdelen, ligesom den jyske hovedstad er Vestdanmarks kulturelle og erhvervsmæssige kraftcenter. Aarhus har et udbygget samarbejde med nabokommunerne om erhvervsudvikling, kultur og infrastruktur, hvor man i fælleskab søger at skabe betingelser, der skaber attraktive jobs og tiltrækker virksomheder og kvalificerede medarbejdere til området. Aarhus er en by, hvor uddannelser og virksomheder skaber viden og internationalt udsyn. Aarhus har blandt andet et universitet i verdensklasse, og er en by i vækst, hvor kommune, borgere, erhvervs- og handelsliv gerne vil bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft i byen. Derfor vægter kommunen fortsat at være en god by for alle med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed over for omverdenen. Aarhus vil på den baggrund skabe nye rammer for mobilitet og have en by, hvor der er plads til alle og brug for alle. Udvikling kræver noget nyt af aarhusianerne, myndigheder og instanser, og det har givet en helt ny dimension i kommunevisionen. Kommuneplan 2017 har øget fokus på fortætning og på, at fortætningen af byrummene ikke må ske på bekostning af det grønne. Derfor anviser kommuneplanen muligheder for at skabe en grønnere by i form af multifunktionelle arealer og der stilles krav om grøn merværdi ved byggeri og anlæg og et øget beskyttelseshensyn i forhold til byens mange træer. Imedens italesættes et større helhedssyn på klimatilpasning og den grønne by. I det åbne land gives desuden øget incitament til skovrejsning, idet flere områder udpeges til det formål. Parallelt hermed er der skabt klarhed om, at landområderne tilknyttes byerne ved at udpege ’bynære landskaber’ i hovedstrukturen såvel som rammer til erstatning af kommunens grønne kiler.

Industrien

Kontorlokale i Viby J

Det er nyttigt at kende lidt til erhvervslivet og industrien i Viby Jylland, og dermed Aarhus, i forbindelse med leje af kontorer i den jyske hovedstad. Titlen som europæisk kulturhovedstad 2017 har i den grad sat Aarhus og Østjylland på verdenskortet, og journalister og gæster fra hele verden strømmer til. Med ”Aarhus2017” brander kommunen sig om vækstdriver for erhvervslivet. Smilets by er et kommercielt tilnavn for byen Aarhus, som lejlighedsvis benyttes af den brede offentlighed. Benævnelsen fremkom efter et bestyrelsesmøde i Aarhus Turistforening i 1938, hvor man planlagde at gøre et fremstød for byen. Man ville blandt andet udsende en folder i 50.000 eksemplarer med titlen ”Aarhus – Sommerens og Smilets By”. Tilnavnet fik ikke nogen særlig god modtagelse, hverken i pressen eller hos byens borgere. Man fandt det prætentiøst eller ligefrem latterligt. Alligevel slog det an og sidder stadig fast i dag – og bliver jævnligt brugt af medierne, når talen falder på Aarhus. I 2011 forsøgte kommunen at ændre på byens brandingstrategi, så den var mere internationalt orienteret. Derfor spenderede Aarhus Kommune en million kroner på at markedsføre det nye slogan ”Aarhus – Danish for progress”. Det slog imidlertid overhovedet ikke igennem, hvorfor man i oktober 2014 opgav det nye slogan og gik tilbage til smilets by. I 2017 brandes byen igen, denne gang under titlen: ”Aarhus2017 som vækstdriver for erhvervslivet”. I 2017 arbejdes der på den langsigtede vision for projektet og hvordan det lokale erhvervsliv kan drage nytte af de mange begivenheder og gæster. Erfaringer fra andre kulturhovedstæder har vist, at der er en meget lang eftereffekt af at være kulturhovedstad, fx mærker Liverpool stadig positive ”efterveer” 10+ år efter, den engelske by var kulturhovedstad. Og i det hele taget ligger der tilsyneladende meget succes og venter på byer, der satser stort.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Har du kontorer i Viby J, og der opstår behov for indkvartering af gæster, så er det at finde overnatningssteder i Aarhus, som ligger fire kilometer fra Viby. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus er et firestjernet hotel med femstjernede konferencefaciliteter. Sammen med Scandinavian Congress Center danner hotellet rammen om et af landets mest centralt beliggende hotel- og konferencecentre med plads til 4.200 personer. Hotellet har 234 værelser med bad, telefon, kabel-tv og filmkanal, klimaanlæg, minibar, buksepresse og hårtørrer. To restauranter på hotellet serverer lokale og internationale retter, og en parkeringsplads på hotellet er bekvem for gæster, der ankommer i bil. Hotellets restauranter, Scenario og La Pyramide, byder på internationalt cuisine i afslappede omgivelser. Der er gratis internetadgang fra alle værelserne på hotellet, der ligger 500 meter fra Aarhus Hovedbanegård, fire kilometer fra Viby J Station, og tæt på mange af byens seværdigheder, fx ARoS Kunstmuseum og havnen. Der er ingen hoteller i Viby, men du kan blandt andet reservere hotelværelser i Aarhus til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.