Introduktion til området

Hinnerup bibliotek og kulturhus

Hinnerup er en attraktiv by med gode indkøbsmuligheder, skole- og idrætsfaciliteter samt let adgang til Aarhus med både bil, tog og bus. Hinnerup er en stationsby i Østjylland med 7.576 indbyggere (2016), der er administrativ hovedby i Favrskov Kommune i Region Midtjylland. Hinnerup, som også er en del af Haldum Sogn, ligger blot 12 kilometer fra Århus C, og fungerer som forstad til denne, da mange pendler til domkirkebyen. Hinnerup er stort set vokset sammen med Søften i syd, og de to byområder har tilsammen cirka 10.000 indbyggere. Favrskov Kommune har 47.655 indbyggere og dækker et areal på 539,36 kvadratkilometer. Favrskov er især kendt for sine herregårde og slotte. Netop derfor var det oplagt, da Hadsten, Hinnerup, Hvorslev og Hammel Kommune blev lagt sammen i 2007 at opkalde den nye kommune efter en stor herregård. Navnet Favrskov kan spores tilbage til 1200-tallet, hvor en stor hovedgård, Faurskov, tæt ved Lyngå første gang blev omtalt. Favrskov byder på et stort udvalg af naturoplevelser. Her ligger fx Lilleåen, Gudenåen, bakker, dale, skove og enge, og der er masser af muligheder for at gå på opdagelse i Favrskovs natur og i det hele tiden have et aktivt friluftsliv. Store skovområder og landbrugsarealer, Gudenådalen ved Ulstrup og Granslev Ådal præger landskabet i Favrskov Kommune. Til fods, på cykel eller i bil, så er man aldrig langt fra å og skov. Favrskov har smukke ådale med græssende dyr og bakketoppe, hvorfra man kan nyde udsigten over et kuperet terræn. I det smukke landskab findes også mange fredede stenaldergravhøje. På hjemmesiden Vores Hinnerup kan virksomheder med erhvervslokaler i byen profilere sig lokalt. Hjemmesiden er oprettet for at samle lokale aktiviteter, synliggøre, hvad der er af fritidsmuligheder i byen samt give et overblik over alle Hinnerups virksomheder.

Områdets historie

Kontorhotel i Hinnerup

I Haldum sogn, hvorunder Hinnerup hører, boede der i 1901 1.039 personer, og blandt dem familien Laursen, som bestod af baneformand Anders Laursen, hans hustru Ellen Marie og deres otte børn. Anders fødtes i Hjermind i 1847, som søn af grovsmed Laurs Andersen og dennes hustru Ane Pedersdatter og Ellen Marie blev født i Tapdrup i 1850, som datter af Gårdmand Niels Andersen Spanggård og hustru Maren Jørgensdatter. Anders var oprindelig ved landvæsenet, men kom i 1877 til banens kolonne efter at han og Ellen var blevet gift i 1873. Efter at have boet forskellige steder kom de til Hinnerup og bosatte sig i vogterhuset, og her blev Anders udnævnt til baneformand. Sammen fik de børnene Laurs, Ane, Maren, Nielssine, Marie, Niels, Ingvard og Kirstine. Det var jo ikke en helt lille børneflok at brødføde, opdrage og hjælpe frem, og sognepræsten, pastor Hofman Bang, skriver i et skudsmål til Anders og Anes yngste datter, da hun dimitterede fra Realskolen: ”Kirstine Laursen er den yngste af Baneformand i Hinnerup Broby, Anders Laursens børn. Forældrene ere særlig hæderlige, agtværdige i enhver henseende, og arbejdsomme. Under forholdsvis små kår have de ført de mange børn godt frem.” Familien havde indtægter ved pasning af led og fra Anders’ baneformandspost, men det rakte ikke, hvorfor Anders’ far optog salget af tørv (benhårdt og beskidt arbejde) fra Doense til byens og omegnens beboere. Der blev solgt mange tørv dengang – tørv og træ var vel nok det mest anvendte brændsel på landet og i mange småhuse i byerne med tørvekakkelovne. Om sommeren solgte familien bær i lispundvis fra haven, og på gården Sløvkrog ved Bjerringbro havde de et par får, hvorfra de fik uld, som de kartede og spandt til garn. Medens børnene var små havde de også et par geder, der græssede på baneskråningerne og fra dem fik familien mælk, mens de lagde skilling på skilling for at give deres mange børn en god start på livet.

Områdets infrastruktur

Med erhvervslokaler i Hinnerup skal man være forberedt på, at infrastrukturen er under udvikling, og at den er markant forbedret siden 2015. Driver du virksomhed fra erhvervslokaler her i byen, kan information om tog, taxi, flextur, stoppesteder, priser og køreplaner for de lokale skolebusruter være nyttig. Det er Midttrafik, der står for den kollektive bustrafik i regionen. På landet og i mindre byer uden stoppesteder standser bussen efter behov. Vær opmærksom på, at bussen kun må standse, hvis det er tilladt efter færdselsloven. I byområder standser bussen kun ved stoppestedsskilte. Der er togstationer i Hinnerup, Hadsten og Ulstrup. Både DSB og Arriva har tog, der betjener stationerne. Se Arrivas køreplan for Århus – Langå – Struer. Se øvrige togkøreplaner på DSBs hjemmeside og find prisen for din togbillet. Alle borgere i Region Midtjylland kan desuden køre med Flextur. Midttur er Midttrafiks tilbud om supplerende kørsel til den almindelige buskørsel. Flextur er kørsel mellem to adresser, som du selv vælger. Det er  en del billigere end at køre i taxa. Prisen afhænger af hvor langt du skal køre og om I er flere, der kører sammen. Når du bestiller, får du prisen oplyst med det samme. Læs mere om Midttur og se hvordan du bestiller din rejse. Ifølge DIs analyse af erhvervsklimaet i landets 98 kommuner, er Favrskov Kommune i 2016 gået 19 pladser frem i kategorien Infrastruktur og transport. Den intensiverede indsats på området skyldes ikke mindst bevidstheden om, at en god infrastruktur er afgørende for især de store virksomheder i kommunen. Favrskov Kommune arbejder herudover på en udvidelse af motorvej E45, hvilket vil medføre en ny rute 26 på strækningen fra E45 til Hammel, hvor trafikken er tættest.

Erhvervs- og forretningsliv

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet og regelmæssig bus- og togtrafik er Hinnerup et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Favrskov Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Hinnerup er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer (med gadenavne hentet fra antikkens Grækenland som Pi, Delta med flere). Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Hinnerup.

I Østjyllands gamle og stemningsfyldte stationsby finder du et bredt udvalg af kendte kædebutikker og specialbutikker, hvor du kan købe alt, hvad du har brug for til rimelige priser, se oversigt over Hinnerups butikker. Tag en tur ned langs Storegade, og gå på opdagelse i de mange små butikker, hvor butikspersonalet er meget bevidste om vigtigheden af at skabe mindeværdige oplevelser, hvorfor du altid vil blive mødet med et meget højt service- og kvalitetsniveau og en uformel og hyggelig atmosfære. Her kan du kombinere indkøbsturen med et besøg på en af byens hyggelige restauranter, eller slå vejen forbi det 1.580 kvadratmeter store Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, som er tegnet af arkitekt Hans Peter Svendler Nielsen fra 3 X Nielsen i Århus. Hinnerup er en levende og aktiv by, og året igennem er der mange større events og mindre arrangementer for både voksne og børn. Parkering er gratis i Hinnerup, og det er kun enkelte steder, man skal benytte parkeringsskive. SKAFFERIET i Hinnerup er en fornøjelse at besøge og handle hos. Her kan du købe sund aftensmad til at tage med hjem, som fx fyldte cannelloni med økogris og hakket okse, gratineret med soffritto (tomatsauce) og revet reggio parmigiano (parmesanost). Her kan du også købe udsøgte delikatesser, som safran-aioli (hvidløgsmayonnaise), blomme-gastrik, kyllingefond og god vin. Chefkokken (der er tre kokke) hos SKAFFERIET hedder Benjamin, og han været i lære hos den kendte franske kok Michel Michaud på Ruths Hotel i Skagen og på Substans og Pondus i Aarhus. SKAFFERIET arrangerer bagekurser ved siden salget af færdigretter, gourmet takeaway og delikatesser.

Købekraften i området

Kontorhotel i Hinnerup

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Hinnerup er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i postnummer 8382. Købekraften i Hinnerup er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 75. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Favrskov Kommune 216.338 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Favrskov Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Favrskov en samlet placering som nummer 6, hvor kommunen i 2015 fik en 23. plads; en markant fremgang i Favrskovs erhvervsvenlighed. Huspriserne i Hinnerup er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Hinnerup og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 er der hverken solgt ejerlejligheder eller fritidshuse i Hinnerup, men kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 15.376 kroner per kvadratmeter, en stigning på 9,43 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 20 parcel- og rækkehuse i Favrskov Kommune.

Parkeringsmuligheder

Er dine erhvervslokaler beliggende i Hinnerup (Favrskov Kommune), kan det være nyttigt at vide noget om parkeringsforholdene i byen, uanfægtet, at erhvervslokaler her i området typisk vil omfatte parkeringsplads(er). Parkering er gratis i Hinnerup, og der er generelt kun tidsbegrænset parkering på strøgene i byerne. Det betyder, at man må parkere gratis i to timer i Storegade (hovedstrøget) og ved Hovedgaden i Ulstrup. Ved Banegårdspladsen i Hinnerup er der tre timers tidsbegrænsning på parkering. Alle øvrige pladser er med fri parkering. Hvis der er tidsbegrænsninger, fremgår det af skiltningen på de enkelte parkeringspladser. Tidsbegrænsningen i de enkelte byer kan du se i tabellen. I Favrskov Kommunes Parkeringsbekendtgørelse kan du blandt andet se, hvor man må parkere med store køretøjer.

Udvikling i området

Lagerbygning i Hinnerup

Virksomheder, der arbejder ud fra et socialøkonomisk fokus, og kombinerer forretningsdrift med et socialt formål, eller påtænker  at starte en socialøkonomisk virksomhed og har brug for at få afklaret om forretningsideen kan udvikles indenfor socialøkonomisk iværksætteri, kan få gratis hjælp og vejledning til begge dele hos Favrskov Erhvervsråd. En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål. Socialøkonomiske virksomheder arbejder for at skabe en positiv forandring for mennesker, kultur og miljø, fx ved at anvende deres økonomiske overskud til at fremme sociale formål. Netop derfor er en socialøkonomisk virksomhed en god forretning, også for samfundet. Socialøkonomiske virksomheder er en anderledes og voksende virksomhedsform, som er karakteriseret ved, at virksomhedsdrift på almindelige markedsvilkår går hånd i hånd med en høj grad af social ansvarlighed. Virksomhederne har et særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Typisk ansættes borgere, der har svært ved at fungere i et almindeligt job, fx fysisk og psykisk handicappede, udviklingshæmmede, sindslidende med videre. I et tværgående samarbejde har Favrskov Kommune og Erhvervsråd tilrettelagt et forløb, som tilbyder vejledning, støtte og hjælp til opstart for virksomheder og iværksættere, der både ønsker at drive virksomhed, og som samtidig brænder for at forbedre livskvaliteten hos ledige, ved at tilbyde dem en meningsfuld funktion på en arbejdsplads. Forløbets formål er er at skabe mulighed for, at iværksættere, frivillige, erhvervsliv, lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan mødes. Hos Favrskov Erhvervsråd kan du få uvildig og gratis vejledning og sparring om din iværksættervirksomheds udvikling og vækst, uanset om du er ny eller etableret iværksætter eller vækstiværksætter. Favrskov Erhvervsråd formidler ekspertvejledning og rådgivning fra et stort netværk af eksterne samarbejdspartnere, og har du ikke allerede en forretningsplan og et budget, kan du downloade skabeloner og budgetmodeller på Erhvervsrådets hjemmeside.

Industrien

Erhvervslokaler i Hinnerup

Favrskov Kommune er pendlerkommune med cirka 1.700 virksomheder (per 1. januar 2014 ifølge CVR-registret) og i omegnen af 21.377 arbejdspladser (Statistikbanken). Seks ud af 10 beskæftigede krydser hver dag kommunegrænsen for at komme til jobbet. Samtidig rejser et stort antal pendlere til Favrskov Kommune for at arbejde på en af kommunens mange virksomheder. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er forbedret siden 2015, men kommunen vil gerne have flere til at bo og arbejde lokalt, og det kræver, at virksomhederne i højere grad gør sig attraktive overfor den arbejdskraft, der allerede bor i kommunen. Samtidig er kommunen meget interesseret i at hjælpe de unge til at vælge en uddannelse, der giver dem de kompetencer, som de lokale virksomhederne efterspørger. Som led heri har iværksatte Favrskov Kommune i 2016 et samarbejdsprojekt mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. Byrådets strategi angående erhvervslokalisering bygger på en forventning om, at velbeliggende og velindrettede erhvervsarealer har indflydelse på virksomhedernes valg af lokalisering. Når det gælder lokalisering af virksomheder og arbejdspladser er den nord-sydgående jyske motorvej rygraden i Favrskov Kommunes erhvervsudvikling. Det gælder især erhvervsarealerne ved Søften. Planerne om motorvej mellem Aarhus og Hammel og motortrafikvej videre til Viborg forventes at gøre Hammel mere attraktiv for erhvervslokalisering. Samtidig vil planerne om den kommende letbane fra Aarhus til Hinnerup og Hadsten øge disse byers potentiale for at fastholde og tiltrække nye erhverv og virksomheder til området. Favrskov Kommune er den sjette bedste erhvervskommune i Danmark. Det viser Dansk Industris (DI) undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2016, og det generelle billede i målingen viser, at Favrskov Kommune har et positivt omdømme på rigtig mange parametre. Virksomhederne placerer kommunen blandt de 10 bedste i landet på 11 parametre ud af 21. Der er stor fremgang i kategorien Information og dialog med kommunen, hvor kommunen på alle tre parametre ligger i top syv, og i kategorien Kommunal sagsbehandling, hvor der er en fremgang på ti pladser. Ligeledes ligger Favrskov Kommune helt i top i vurderingen af den kommunale velfærdsservice og i tilfredsheden med den kommunale udbudsproces overfor private leverandører.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Erhvervslokaler i Hinnerup

Med erhvervslokaler i Hinnerup kan det være lidt af en udfordring at finde indkvartering fx til medarbejdere, kunder eller projektarbejdere, og man må lidt uden for byen og over kommunegrænsen, hvis man skal have flest overnatningsmuligheder. Tarskov Mølle – Anna's Bed & Breakfast & Holiday Apartments ligger knap 11 kilometer fra Hinnerup. Dette Bed & Breakfast ligger ved en sø, kun 15 kilometer fra NRGi Arena, ARoS og NRGi Park. Derudover ligger Tivoli Friheden og Musikhuset Aarhus cirka 15 kilometer derfra. Anna’s har fem (5) værelser, er røgfrit og har have, gratis parkering og gratis trådløst internet på fællesarealerne. Norsminde Kro, som ligger cirka 20 kilometer fra Hinnerup, er en anden mulighed, beliggende på lystbådehavnen, med strand til den ene side, fjord og fuglereservat til den anden. Krohotellet er røgfrit og har to restauranter, en marina og et forretningscenter. Foruden gratis trådløst internet på fællesarealer tilbydes gæster gratis selvstændig parkering. Andre faciliteter inkluderer mødelokaler, hjælp med udflugter og billetter og en flersproget medarbejderstab. Find fx overnatningsmuligheder i omegnen omkring Hinnerup på Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.