Introduktion til området

The theater of Horsens in 2012

Horsens er kommunen midt i Danmark. Her er der masser af liv, kultur, natur, varme, nærvær og sammenhold. Horsens ligger lige midt i Østjylland med central placering langs med E45 og med let adgang til både Aarhus i nord og Trekantområdet i syd. Herfra er der aldrig langt til noget – hverken job, butikkers eller oplevelser. Det er en af forklaringerne på, at flere og flere vælger Horsens som base for deres virksomhed. Horsens er en by i Østjylland og er med sine 57.517 indbyggere (2016) landets ottende største by, beliggende for enden af Horsens Fjord på den jyske østkyst. Horsens er hovedby i Horsens Kommune med i alt 87.736 indbyggere (2016) og et areal på 542 kvadratkilometer i Region Midtjylland . Horsens er Østjyllands tredjestørste by efter Aarhus og Randers. Horsens Kommune opstod ved sammenlægningen af kommunerne Brændstrup, Gedved og Horsens som del af strukturreformen i 2007. Horsens er hovedby i Horsens Kommune med i alt 87.736 indbyggere (2016) og et areal på 542 kvadratkilometer i Region Midtjylland . Byen nævnes første gang i det 12. århundrede og er en betydelig by i middelalderen med flere fæstningsanlæg og klostre. I dag forskønner patriciervillaer som Jørgensens Hotel byen, og vidner om, at Horsens også var købmændenes by i 1700-tallet. I dag er Horsens inde i en udviklingsfase med ny industri, der flytter til byområdet eller udvider eksisterende aktiviteter. Transportcentrum er siden 2015 rykket fra Trekantområdet til Horsens, som har en stor elektronikindustri og en del grafiske virksomheder. Horsens har endvidere landets eneste industrimuseum.

Områdets historie

Scandic Bygholm Park hotel Foto: www.scandichotels.com

De sidste 700+ år har Bygholm Gods været en velkendt del af geografien i Horsens.

Historien om bygningen tage sin begyndelse i starten af 1300-tallet med et bondeoprør mod Kong Erik Menved i spidsen. Kongens styrker gjorde det i 1313 af det af med bondehæren i et slag på Hatting Mark.
Som straf blev bønderne tvunget til at bygge en kongeborg på en stor, kunstig banke i det sumpede område omkring Bygholm å.
I mange år herefter var slottet bopæl for kongens lokale repræsentant i Horsens. Men efterhånden forfaldt bygningerne og i 1617 blev residensen flyttet til Stjernholm Hovedgård.
Det efterhånden helt ødelagte slot lå hen til 1670erne, hvor Joachim Werner Bülow overtog det og begyndte at bygge et nyt gods, blandt andet af materialerne fra det gamle slot. I 1766 erhvervede Lars de Thygesen sig stedet og efter giftemålet med Abel Marie de Lichtenberg i 1768 besluttede de to at genopbygge gården, hvilket fandt sted i midten af 1770erne. Bygmesteren hed Anders Møller, og hans og ægteparrets bestræbelser resulterede i det Bygholm, vi kender i dag, nemlig et trefløjet barokanlæg.
Lars de Thygesens efterkommere havnede i dyb gæld og staten overtog ejendommen i 1829. Seks år senere købte familien Schütte godset og drev det indtil kommunen overtog det i 1918. Det har ikke været billigt da godset og dets 2.400 tønder land kostede 3,5 millioner kroner. Til sammenligning kan det nævnes, at kommunens budget på samme tid balancerede med 2,4 millioner kroner.
Bygholm var den herregård, som lå tættest på byen, Bygholms markjorde blev grundlaget for Horsens bys udvidelse mod vest i begyndelsen af 1900-tallet.
Bygningerne blev efter kommunens overtagelse omlagt til hotel og restaurant samt et vandrehjem – indviet i juli 1939 – i den sydlige sidebygning. I begyndelsen af 1980erne blev vandrehjemmet flyttet til Flintebakken, og siden 2005 har hovedbygningen på Bygholm alene fungeret som hotel og restaurant.

Områdets infrastruktur

Horsens Transport

Ligger dine kommende butikslokaler i Horsens befinder du dig lige midt i Jylland. De internationale lufthavne Billund Lufthavn og Aarhus Lufthavn kan nås på henholdsvis 45 og 75 minutter fra Horsens by. Derudover er der kun 2,5 time til Københavns Lufthavn, hvorfra man med Intercitytog og lyntog kan køre direkte til Horsens midtby. Den østjyske motorvej E45 gør det ligeledes nemt at komme til Horsens. Midttrafik står for den kollektive trafik i Region Midtjylland, og dermed Horsens. Du kan finde aktuelle køreplaner både til bybusserne i Horsens Kommune, og til de regionale ruter, ligesom det er muligt at få realtidsoplysninger om den kollektive bustrafik via en ny app ”Midttrafik live”, som du kan downloade til din smartphone. Find og planlæg dit Horsens-besøg på DSB, som varetager togdriften i kommunen. Som et tillæg til den kollektive trafik tilbyder Horsens Kommune desuden flexture som et supplement til den kollektive trafik.
Flextur er et dør til dør-tilbud til alle. Med Flextur bestiller du selv rejsen, og du vælger selv, hvornår du vil af sted. Der er ingen stoppesteder og køreplaner. Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn med særlig tilladelse, og du kører sammen med andre kunder ligesom i bus og tog. De mange nye virksomheder og logistikbranchens markante tilstedeværelse er det bedste vidnesbyrd om Horsens effektive infrastruktur. Motorvej E45, der forbinder Nord og Sydeuropa, er lige ved døren.

Erhvervs- og forretningsliv

Stores for rent in Horsens

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Horsens, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Find ledige butikslokaler i Horsens på Lokalebasen, fx på Silkeborgvej eller i Smedegade.

Påtænker du at drive butik fra butikslokaler i Horsens, så bliver din butik en del af udbuddet i en velfungerende og etableret handelsby med en ret stort opland, qua Horsens ideelle placering centralt i Østjylland. Der er gode shopping- og indkøbsmuligheder i Horsens City. Uanset om du foretrækker det nye eller det klassiske, det pikante eller det delikate. Horsens har masser af steder, der kan inspirere og lokke indenfor mode og fine specialvare- og delikatessebutikker samt et væld af smagfulde spisesteder, når der skal tankes ny energi. Og oplevelserne fortsætter uden for byen, med masser af fristelser, der er værd at køre efter. Horsens er en levende midtby med rigtig udmærkede indkøbsmuligheder og et rigt shoppingmiljø. Og CityHorsens er galionsfiguren, når det handler om at skabe og tilbyde et spændende shoppingliv kombineret med events, kulturelle begivenheder og Cityoplevelser. CityHorsens’ vision er at tilbyde den ultimative indkøbsoplevelse qua god service, god stemning og et attraktivt udvalg af butikker. Når man er medlem af CityHorsens, er man samtidig medlem af et fællesskab. Her samles man om det fælles mål at give kunderne en speciel oplevelse og et stort udbud af varer. Energien og vitaliteten fra de mange aktiviteter i Horsens Citys brede gågade er med til at gøre Horsens til et attraktivt sted at købe dagligvarer og shoppe.

Købekraften i området

Horsens purchasing power

Står valget på butikslokaler i Horsens, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Horsens relevant. Og købekraften i Horsens er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 51. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Horsens Kommune 204.107 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Horsens Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Og Horsens Kommune var årets højdespringer i 2016. Horsens gik fra en placering som nummer 92 i 2015 til en placering som nummer 36 i analysen i 2016. Altså en fremgang på hele 56 pladser. De vigtigste årsager hertil er blandt andet, at Horsens har forbedret sig på parmetre inden for byggesagsbehandling og udlicitering på de tekniske områder. Derudover klarer Horsens sig generelt bedre på de fleste parametre. Alle disse faktorer tilsammen er med til at sikre, at kommunen gik så markant frem. Huspriserne i Horsens er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Horsens og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I tredje kvartal 2016 er der ikke handlet nogen fritidshuse, men 36 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 12.498 kroner per kvadratmeter, hvilket er et fald på -4,23 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 11.499 kroner per kvadratmeter, en stigning på +0,40 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 125 parcel- og rækkehuse i Horsens Kommune.

Parkeringsmuligheder

Horsens parking

Med butikslokaler i Horsens, kan det – uanset om der er tilknyttet parkeringspladser til dit butikslejemål, eller der er mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på – være interessant at se lidt på parkeringsforholdene i kommunen, hvor du påtænker at leje butikslokaler. I Horsens Kommune er der etableret betalingsparkering flere steder i midtbyen. Virksomheder med mange kortvarige ærinder i centrum, og som gerne vil slippe for at skulle købe parkeringsafgift ved hver parkering på offentlige parkeringspladser, har mulighed for at købe en erhvervslicens. Månedskort kan købes og koster 660,00 kroner om måneden. Ved parkering på kommunale parkeringspladser med betaling, skal kortet ligge synligt i forruden, og p-skiven stilles efter gældende regler, der må herefter parkeres i to (2) timer for hvert stop. Såfremt parkeringstiden ikke kan overholdes skal bilen flyttes ud af området og der skal foretages en ny parkering inden p-skiven igen indstilles. Ved bestilling skrives en mail til trafik@horsens.dk  der skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse, cvr.nr., og bilens registreringsnummer samt perioden, der ønskes erhvervslicens for. Læs mere om parkeringsforholdene i Horsens Kommune og søg efter ledige butikslokaler i Horsens Kommune og se, om der er tilknyttet parkeringspladser på Lokalebasen.

Udvikling i området

Koncert på FÆNGSLET Foto: www.visithorsens.dk

Det er Horsens Kommunes erklærede målsætning at være en vækstkommune. Det betyder, at vækst i bosætning og vækst i antallet af arbejdspladser og virksomheder, er afgørende forudsætninger for at Horsens udvikler sig; og det gælder både kommunens store byer og mindre bysamfund. Horsens’ brand og gode image fremhæves som bevis for, at Horsens er en levende og dynamisk oplevelsesby med koncerter, festivaler og events, som de seneste 10-15 år har været med til at fjerne nogle barrierer for potentielle tilflyttere. Kombineret med lavere hus- og grundpriser, fantastisk natur og geografisk central placering langs med motorvejsstrækningen E45, har gjort Horsens til en af landets absolut hurtigst voksende kommuner. Derfor fortsætter Horsens med at oprette flere vuggestuepladser og bygge nye daginstitutioner, ligesom der investeres kommunens folkeskoler. Der bygges også hundredvis af nye boliger i hele kommunen, og der er for alvor kommet gang i udviklingen af Horsens Havn som nyt og interessant bolig- og erhvervsområde. Samtidig har Horsens udviklet sig til at være en af Danmarks vigtige uddannelsesbyer med tusindvis af både danske og udenlandske studerende på blandt andet VIA University College Campus Horsens. Det tidligere statsfængsel i Horsens – i dag FÆNGSLET - er Horsens’ nyeste bud på en kulturinstitution, som med fængselsmuseum i autentiske rammer og en lang række koncerter, events, møder og konferencer har potentiale til at blive en både national og international turistperle. FÆNGSLET har tegnet Horsens i fortiden og kommer til at tegne Horsens i fremtiden, og det vil helt sikkert medvirke til at fastholde og styrke Horsens’ position i danskernes bevidsthed og i mange år frem være med til at brande Horsens som kultur- og oplevelsesby, skriver Horsens Kommune, som i det hele taget har et aktivt erhvervs-, forenings- og kulturliv, og det skaber et solidt fodstykke for vækst og fremgang. Et godt eksempel på dette er etableringen af Horsens Alliancen, som er et samarbejde mellem Dansk Industri, LO, BusinessHorsens og Horsens Kommune. Horsens Alliancen blev søsat i slutningen af 2013, og formålet er at forbedre erhvervslivets vilkår gennem en fjernelse af dækningsafgiften i takt med, at man i fællesskab reducerer antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

Industrien

Blue icecream truck from Hjemis in Horsens

Horsens har et aktivt erhvervsliv og en del industri. BusinessHorsens er en uafhængig medlemsorganisation med formålet at fremme udvikling og innovation i lokale virksomheder. Organisationen er forankret i omtrent 800 lokale virksomhedsmedlemmer i en tæt alliance med Horsens Kommune og Væksthus Midtjylland. Det er en uafhængig og uvildig instans som sparringspartner og drivkraft for erhvervslivet, som tilbyder vejledning af et kompetent hold af forretningsorienterede konsulenter, som er parate til hurtigt at rykke ud med akut vejledning og sparring til nye og etablerede virksomheder. Business Horsens arbejder også for at skabe gode rammebetingelser for virksomheder i Horsens Kommune. Horsens ligger lige midt i det tætbefolkede østjyske kraftcenter. Det betyder, at butiksindehavere og andre virksomheder har adgang til et stort udbud af kompetent arbejdskraft, herunder butikspersonale. Derudover har Horsens en effektiv infrastruktur med et udbygget vejnet tæt på E45, 40 minutters kørsel til Billund Lufthavn, erhvervshavn til godstransport samt gode bus- og togforbindelser. Fx er der fire togafgange i timen fra Horsens mod Aarhus. Endelig betyder den centrale placering lige mellem Aarhus og Trekantområdet, at Horsens er tæt på både potentielle butikskunder i både nord og syd. Den kraftige vækst i Horsens Kommune betyder, at der er ekstra fokus på infrastrukturen i disse år. Det er et meget væsentligt element i planlægningen af Horsens fremtid. Man er således meget opmærksom på, hvor vigtigt det er, at butikker og andre virksomheder har let adgang til transport af varer og arbejdskraft. I 2016 begyndte etableringen af en ny omfartsvej i den sydlige del af Horsens, en ny motorvejstilslutning ved Hatting og tredje spor på E45 fra Aarhus til Vejle er i høring. For langt de fleste butikker og virksomheder i Horsens Kommune går udviklingen i positiv retning, hvorfor kommunen tænker erhvervslivets vækstmuligheder ind i lokalplaner, infrastruktur og uddannelse. Resultatet er, at man med butik i Horsens Kommune har mulighed for at fremtidssikre sin butiks vækstpotentiale.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Brædstrup Kro Hotel Foto: www.visithorsens.dk

I Horsens finder du charmerende hoteller både midt på strøget og tæt på natur og park, så med butikslokaler her i byen, har du gode indkvarteringsmuligheder, og kan vælge mellem hoteller, bed and breakfasts og vandrehjem, hvis der opstår behov for at indlogere butikspersonale, leverandører eller andre gæster i kortere eller længere perioder. Brædstrup Kro i Brændstrup er en hyggelig kro ikke langt fra Horsens City. Foruden krostuen, hvor man hver dag året rundt kan nyde et måltid mad, er der selskabslokaler. Brædstrup Kro har otte to-sengs-værelser, der alle har tv, bad og toilet. Værelserne er enkle, men med alle moderne bekvemmeligheder, samt en lille privat terrasse. Morgenmad kan tilkøbes og serveres efter aftale. Brædstrup Kro er bygget i år 1809 og nænsomt renoveret flere gange. Kroen har en hyggelig krostue, hvor man kan nyde mad og drikkevarer. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Horsens til dine overnattende gæster på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.