Introduktion til området

Gågaden i Viborg.
Sct. Mathias Gade, i hjertet af Viborg.

Hvis du har hørt om Viborg, har du sikkert også hørt om Hærvejsmarchen, der hvert år tiltrækker flere tusinde feststemte deltagere. Der er nogle, der mener, at besøger man Viborg-egnen, så er man på en tidsrejse, og det har de ikke uret i. Her fornægter historiens vingesus sig hverken i den smukke domkirke med kalkmalerierne, flagermusene i kalkgruberne, jernalderlivet i Hvolris eller højspændingen på Energimuseet. Her kan du også besøge det arbejdende museum i Bruunshåb. Og har du tid, kan du gå hele verden rundt på verdenskortet i Klejtrup. Viborg er hygge, tidløs charme, masser af historie og en smuk og afvekslende natur. Den stolte kongeby i midten af Jylland har i det hele taget meget at byde på. Samtidig findes der masser af spændende attraktioner i Viborg og omegn. Viborg er en af de ældste byer i Danmark, der i dag har 40.371 indbyggere (2017) og ligger centralt ved Hærvejen. Byens navn, som gennem tiderne har været skrevet på mange måder, fx Wiborg, Wibjerg, Wibiærgh, Wybærgh, Wiburgh og på latin Wibergis, hentyder til et indviet sted til gudsdyrkelse [red.: ”Vi-” betyder helligdom på olddansk] og til byens beliggenhed højt i terrænet. Viborg betyder altså ”det hellige sted på bakken”. I hele Viborg Kommune bor der i 2017 præcis 96.477 indbyggere. Kommunen er arealmæssigt landets næststørste efter Ringkøbing-Skjern Kommune. Siden 1. januar 2007 har Viborg været sæde for den centrale forvaltning i hele Region Midtjylland. Er du fascineret af Danmarks spændende og drabelige historie, så kan du godt glæde dig til det overflødighedshorn af oplevelser der er på Viborg-egnen i 2017. Viborg er nemlig Danmarks landets vigtigste reformationsby, og næsten 500 år efter, at Hans Tausen slog biskoppen på flugt, fejrer Viborg i et helt år reformationen med kongehyldningsspil, kunstudstillinger, teaterforestillinger, reformationsøl og underholdning i bispegårdens have.

Områdets historie

Attraktion i Viborg.
Viborg domkirke. / Wikimedia

Viborg er kendt for sin domkirke, som fylder godt i bymidten. Dens areal er dog klejnt sammenholdt med de områder, den katolske kirke lagde beslag på i middelalderen. Viborgs betydning kunne faktisk aflæses i antallet af kirker og klostre. Bispesædet kom i 1065 og i løbet af de næste par århundreder opførtes domkirken, to klosterkirker, tolv sognekirker og fire klostre inden for købstadens fem porte. Byens jævne befolkning var ikke udelt begejstret. Munkene tilførte vigtig viden om mølledrift og teglbrænding, og deres afgrøder, planter og urter fra klosterhaverne bragte lindring, når sygdommen plagede. Men klerkenes antal var en belastning, for det var borgere og bønder, der skulle betale deres underhold. Derfor lånte borgerne kætteren Hans Tausen en klækkelig skilling, da han i 1525 begyndte at tale paven og den katolske kirke imod. Det hele endte som bekendt med reformationen, efter at gnisten var antænd i Gråbrødre kirke i Viborg. Herefter gik man grundigt til værks. Viborggenserne rev alle tolv sognekirker ned. Et par kirkegårde blev udlagt til torve, de nuværende Hjultorv og Nytorv. Munke og nonner blev brutalt smidt på porten, og borgerne tog for sig af byggematerialet, hvilket i dag ses i talrige stenhuse og på trappesten, som stikker ud over fortovet. Dele af to klostre findes endnu. Lidt syd for domkirken på en bakketop ligger Sortebrødre Klosterkirke, og få hundrede meter nord for domkirken står en fløj af gråbrødremunkenes klosteranlæg. I gården, der er skærmet af mørkbrændte teglstensmure, fornemmes en fredfyldt atmosfære, og her hører man næsten franciskanermunkenes højstemte messesange, som de lød for 500 år siden. Vej- og gadeskiltene her kan også lede en på sporet af, hvor nogle af de gamle kirker lå. De gode helgener, som oprindeligt gav navn til kirkerne, har siden lagt navn til gaderne i det indre Viborg. Der er selvfølgelig undtagelser. Sct. Leonis Gade fik navn efter Lones kilde eller Lones brønd, som lå i Stiftsprovstegårdens have, hvor kvarterets kvinder dagligt hentede vand. Blandt dem var ”Gamle Lone”. I en svunden tid holdt man ting på Gammeltorv under åben himmel. Her stod også byens kag, en høj skamstøtte, hvortil tyveknægte blev lænket, før de blev brændemærket. Det var også her man kunne høre de smertende skrig, når mestermanden med den nihalede pisk sønderrev ’synderne’ til blods, når horkarle og skøger blev straffet. Torvet var i 1536 skueplads for rettergangen over skipper Clement, hvorved den store borgerkrig i Danmark – Grevens Fejde – fandt sin afslutning i det jyske. Clement havde, tro mod den afsatte Christian II, ledet den jyske bondehær, men hæren var blevet knust af grev Rantzaus rytteri ved Aalborg, og i 1536 blev skipperen slæbt ind på torvet med blykrone på hovedet. Bødlen radbrækkede Clement, halshuggede ham, og satte hans lig på hjul og stejle til skræk og advarsel for oprørske borgere og bønder.

Områdets infrastruktur

Infrastruktur.
Viborg har en velfungerende infrastruktur. / Shutterstock

Det er værd at vide, at du med butikslokaler i Viborg, har adgang til en udbygget og velfungerede infrastruktur, og nemt kommer rundt i hele Viborg Kommune. Viborg Kommune prioriterer udviklingen af infrastruktur højt. Velfungerende infrastruktur har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække investeringer, ansatte og ikke mindst få transporteret varer og tjenesteydelser til og fra virksomhederne og virksomhedernes kunder. Udover at prioritere fysisk infrastruktur i og mellem byerne og mellem byerne og erhvervsområderne i kommunen samt prioriteringen af offentlig transport, er Viborg Kommune frem til 2020 involveret i fire større projekter af betydning for infrastrukturen i kommunen. Viborg ligger tæt på motorvejsnettet med direkte adgang til resten af landet. Fra Viborg Station afgår regional- op Intercitytog til København, Aarhus og Struer. De fleste af byens buslinjer stopper ligeledes på stationen. Adskillige primærruter går til eller fra byen, fx nr. 16 fra Randers til Holstebro. Søndre Ringvej i Viborg går rundt om byen og er en del af primærrute 26, der går fra Aarhus og videre til Skive. Viborg Flyveplads ligger lidt uden for byen, og har tre landingsbaner. Håndtering af den kollektive trafik er delt mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune, og det er Midttrafik, der planlægger den kollektive bustrafik i regionen. Her i kommunen kan man købe Viborg-billetten kontant eller ved brug af rejsekort. Det koster kun 10 kroner at komme et smut ind til byen og tilbage igen. Køb en Viborg-billet i bybussen eller lokalbussen. Billetten gælder en time, så man kan nå at handle i byen og tage bussen tilbage igen.

Erhvervs- og forretningsliv

Viborg.
Viborg på danmarkskortet. / Shutterstock

Der er rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder i Viborg, så åbner du butik her, kommer du i godt selskab. Viborgs bymidte er smuk og charmerende året rundt og byder på et varieret og bredt udvalg, ligesom der er mange kendte butikskæder her på egnen. I Viborg kan også gå en tur i de idylliske gågader og gå på opdagelse i de mange specialforretninger og snuppe en espresso eller et måltid mad på en af byens mange cafeer eller restauranter. Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Viborg, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Viborg på Lokalebasen, fx i Gravene, i Center Vest og i Sct. Mathias Gade.

Købekraften i området

Centret i viborg.
Sct. Mathias Centret i Viborg.

Står valget på butikslokaler i Viborg, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Viborg relevant. Købekraften i Viborg er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 54. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Viborg Kommune 263.220 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Viborg Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Viborg i 2016 en placering som nummer 49, hvor kommunen i 2015 fik en 47. plads, og altså er gået to pladser tilbage. Huspriserne i Viborg er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Viborg og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der ikke handlet nogen fritidshuse, men 10 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 11.908 kroner, hvilket er en stigning på +23,68 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 8.975 kroner, et fald på -2,71 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet solgt og købt 163 parcel- og rækkehuse i Viborg Kommune.

Parkeringsmuligheder

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til dine butikslokaler i Viborg, men det kan være interessant at vide lidt om de generelle parkeringsforhold i kommunen i forhold til butikskunder, varelevering med videre. Viborg har mere end 5.000 gratis p-pladser, så parkanter har gode forhold her i kommunen. Parkering i Viborg er gratis, men p-skive påkrævet. Dagslicens til parkering for besøgende i Viborg kan købes hos VisitViborg for 50 kroner. Endagslicensen giver mulighed for at parkere i ubegrænset tid på offentlige parkeringspladser, hvor der er parkeringsrestriktioner på en (1) time eller mere indenfor eller på centerringen og Pakhusvej i Viborg. Licensen gælder kun indenfor afmærkede parkeringspladser (opmærkede båse og/eller skilte). Licensen skal lægges synligt i højre side i forruden. Der er ingen garanti for, at der kan findes en ledig p-plads. Køretøjet må højst veje 3.500 kg. På Viborg Kommunes hjemmeside kan du finde flere oplysninger om parkeringsforholdene i Viborg Kommune, herunder placering samt licenser, priser, afgifter med videre.

Udvikling i området

Udvikling i Viborg.
Det kan være relevant at vide noget om udviklingen i det område, du påtænker at placere din virksomhed i. / Shutterstock

Påtænker du at starte butik i Viborg, så kan planlagte udviklingsprojekter i kommunen sige noget om din kommende butiks opland, vækstpotentiale og indtjeningsmuligheder, hvorfor det kan være en god ide at kaste et blik på aktuelle lokalplaner og strategier. Viborg Kommune er begunstiget af flere styrkepositioner, der bruges som afsæt for markedsføringen af kommunen. Det drejer sig om historie og kultur, sport, erhvervsliv og natur.
Viborg Kommunes markedsføringsstrategi, som skal udvikle handelsbyen yderligere frem mod 2020, har fået overskriften ”Viborg på verdenskortet og attraktiv for besøgende”. Med den ’i hånd’ er sigtet, at Viborg også skal tiltrække udenlandske besøgende – turister og erhvervsfolk. I den indsats vil man fokusere på, at Viborg Kommune med sin natur, sine mange oplevelsesmuligheder, sit varierede handelsliv og sine konferencefaciliteter har rigtig meget at tilbyde de definerede målgrupper. I den forbindelse består udfordringen de kommende år i at styrke samarbejdet mellem de aktører, som er i kontakt med og leverer serviceydelser til udenlandske besøgende – og samtidig markedsføre Viborg Kommune med afsæt i de kvaliteter, som er fremhævet i markedsføringsstrategien. Det handler i det store hele om, at få Viborg på verdenskortet i en udstrækning, er der gør, at udlandet får øjnene op for byen. Viborg tager aktiv del i internationaliseringen og deltager i internationale projekter og aktiviteter, som vinder større og større indpas i kommunerne i Danmark og organisationer rundt ude i verden. Det er vigtigt for Viborg Kommune, der betragter sig selv som en dynamisk og kreativ kommune i udvikling, at erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne fremstår som attraktive samarbejdspartnere i forhold til internationale projekter og aktiviteter. Selvom Viborg mener, de har meget at byde på, så er man opmærksom på, at tilflyttere og besøgende ikke kommer af sig selv. Derfor arbejdes der aktivt for at udbrede kendskabet til egnen, oplevelsesmulighederne og faciliteterne. Det er sigtet med markedsføringsstrategien for Viborg Kommune at markedsføre Viborg bredt, hvor de konkrete tiltag tilgodeser blandt andet de handelsdrivende, turismen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Strategien er forankret i kommunens kerneidentitet, der beskrives nøgleordene ægte, kvalitet, “midt i” [landet] og dynamisk.

Industrien

butikslokaler.
Centralt beliggende butikslokaler i Viborg.

Har du butikslokaler i Viborg, så kan det være en god ide at se på det lokale erhvervslivs vilkår i kommunen. Handelsbyen Viborgs bymidte er charmerende og byder på et varieret og bredt udvalg. Her finder du alle de kendte butikskæder samt et stort udvalg af delikatesseforretninger, specialforretninger, cafeer og restauranter. Hver fredag og lørdag året rundt er der torvehandel på Hjultorvet. Byens indkøbscenter Sct. Mathias Centret byder på 35 specialforretninger under ét tag, og i Center Vest ligger en række af de store møbel- og varehuse, hvor butiksgæsterne tilbydes gratis parkering med p-skive. Lejer du butikslokaler her i byen, kan det give mening at melde dig ind i Viborg Handel, som repræsenterer cirka 250 medlemmer inden for detailhandel, service og liberale erhverv, og som i fællesskab støtter indsatsene på at fastholde Viborgs position som handelsby. Foreningen er ikke offentligt støttet og har kontor i Erhvervenes Hus i Viborg. Ifølge sammenslutningen Viborg Handels hjemmeside, sørger de bland andet for markedsføring af handelsbyen Viborg i lokalaviser og andre medier. Foreningen planlægger og gennemfører desuden diverse aktiviteter, kampagner og større events såsom Open by Night, juleaktiviteter og udsalg. Det elektroniske gavekort, som kan anvendes mere end 100 forskellige steder i Viborg, administrerer Viborg Handel, ligesom de også er det lokale handelsliv talerør i forhold til. Derudover varetager foreningen medlemmernes interesser og arbejder for samarbejde mellem turisme, kultur og handel for at opnå synergieffekt og omsætning. Viborg Kommune har inklusiv Viborg otte handelsbyer; Bjerringbro, Frederiks, Karup, Klejtrup, Møldrup, Rødkærsbro og Stoholm. I Bjerringbro finder man mange af de private og offentlige servicetilbud, som ellers kun findes i landets større byer. Samtidig har Bjerringbro et alsidigt handelsliv med syv supermarkeder. Dagligvarehandlen trives side om side med en bred vifte af specialbutikker, som er samlet i de to butikscentre Bymidten og Sønderbrocenteret. Samtidig finder man butikker med særlige krav til beliggenhed og plads i byens periferi. Begge Bjerringbros butiksområder er velforsynet med offentlige parkeringspladser tæt på butikkerne. Der er helt fri parkering uden tidsbegrænsning de fleste steder.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hotel i Viborg.
Hotel i Viborg. / Shutterstock

Med butikslokaler i Viborg har du flere overnatningsmuligheder at vælge imellem, hvis der opstår behov for at indkvartere personale, agenter eller andre. BEST WESTERN Palads Hotel er beliggende i centrum ved Viborgs gågade. Hotellet har en stor parkeringsplads lige ved hotellet, som er gratis for hotellets gæster, som desuden tilbydes bagagehjælp døgnet rundt. Gæster har gratis adgang til Viborg Vandland og fitnesscenter. Best Western Palads Hotel har specialtilbud på brudesuiter, romantisk weekend, håndbold, golf og wellness samt gratis internetcafe for alle gæster. Alle værelser er udstyret med kabel-tv, telefon og minibar. Hotellet råder over flere luksussuiter, VIP-værelser og standardværelser. Suiter og VIP-værelser har privat jacuzzi, sauna, køkken og gratis ADSL-forbindelse. En anden mulighed i ’samme familie’ er Best Western Golf Hotel Viborg & Golf Salonen, som ligger naturskønt ved Viborg-søerne og tæt ved midtbyen. Hotellet har to panoramarestauranter med vue til søerne og tæt på en golfbane med 27 huller samt en ni-hullers ”Pay and Play”-bane, som er åben for alle.
Her er alle moderne bekvemmeligheder og faciliteter til både afslapning og motion, indendørs swimmingpool, jacuzzi, solarium, sauna og billardstue samt gratis trådløst internet på hele hotellet. Dette overnatningssted ligger ikke langt fra Viborgs historiske bydel, Viborg Domkirke og by-parken Borgvold, hvor man leje kanoer, robåde og vandcykler. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Viborg til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.