Introduktion til området

Kort over Viborg.
Gammeldags kort over Viborg. / Wikimedia

Viborg har meget at byde på, uanset om man er til natur, by, kunst eller historie. I Viborgs rundkirke, Søndermarkskirken, hænger fx det 10 meter lange Hærvejstæppet med 13 hovedmotiver og 30 mindre motiver broderet af 16 lokale damer. Her kan man få indblik i historier om konger, pilgrimme og historiske begivenheder fra Hærvejen gengivet af millioner af sting. I Viborg er der stadig spor efter reformationen, som i 2017 fejrer 500 året for reformationens indtog i byen, længe før resten af landet. Med Viborg Guiderne kan man komme rundt i den gamle bydel og få en god skrøne med på vejen. Er du vild med naturen, så vil du elske området omkring Viborg. Her kan du vælge mellem hedens store åbne vidder, gamle egeskove, Dolleup Bakker og de mange søer og Sønæs, der er en enestående vandpark med udfordringer til store og små. Går du en tur ad Hærvejen kan du følge i gøglere, kræmmere, ludere og lommetyves fodspor på vej til middelalderens markeder. Måske aner du her tidligere tiders pilgrimfærd og kanske du stadig kan finde spor fra studedriverne med deres hornede høveder med kurs mod Hamborg.
 Er du er inkarneret lystfisker, beskeden entusiast eller nybegynder, så tag dit grej med til Viborg-egnen og få nogle fantastiske oplevelser ved Karup Å og ved Viborg-søerne og i Hald Sø. Her i området har du også gode muligheder for at spille golf. Viborg er en af de ældste byer i Danmark. Byen har 40.371 indbyggere (2017) og ligger centralt i Midtjylland ved Hærvejen. Byens navn, som gennem tiderne er skrevet som Wiborg, Wibjerg, Wibiærgh, Wybærgh, Wiburgh og på latin Wibergis, hentyder til et indviet sted til gudsdyrkelse (Vi på olddansk betyder helligdom) og til byens beliggenhed højt i terrænet. Viborg betyder således ”det hellige sted på bakken”. I hele Viborg Kommune er der 96.477 indbyggere (2017). Kommunen er arealmæssigt Danmarks næststørste efter Ringkøbing-Skjern Kommune.

Områdets historie

Viborg by.
På billedet ses bl.a. domkirken i Viborg, samt den omkringliggende by. / Wikimedia

Arkæologiske fund tyder på, at den første bydannelse i Viborg fandt sted i slutningen af 900-tallet og begyndelsen af 1000-tallet. På den tid blev en eller flere store vikingetidsgårde udstykket i mindre parceller langs en gade. Viborg er nævnt i den litterære kilde ”Gisle Surssøns Saga”, der er beretningen islandske Gisle, de sammen med to af hans fæller gjorde rejsen sydpå til Danmark og endte i købstaden Viborg, hvor de blev vinteren over hos en mand ved navn Sigurhaddur. Det fandt ifølge sagaen sted i 961, men da den er nedfældet flere hundrede år senere, er teksten ikke noget sikkert vidnesbyrd om Viborgs alder. Omkring 1060 blev Jylland inddelt i bispedømmer og Viborg blev bispestad. I begyndelsen af 1100-tallet begyndte opførelsen af domkirken. I midten af 1100-tallet blev byen i forbindelse med striden mellem Svend, Knud og Valdemar – der alle ville være konge – befæstet med en vold og en grav. Adgang til byen var derefter gennem de fem byporte ved Skt. Mathias Gade, Skt. Mikkels Gade, Skt. Hans Gade, Skt. Mogens Gade og Skt. Ibs Gade. I begyndelsen af 1300-tallet byggede Erik Menved (Erik VI) en befæstning på en bakkeknold ved Viborgsøerne. Befæstningen blev ikke bygget til beskyttelse af byen og dens borgere, men var en såkaldt tvingborg, som skulle sikre kongens indflydelse på Viborg Landsting. Borgen blev dog revet ned igen i forbindelse med det næste kongeskifte i 1319, da Erik Mendveds bror Christoffer II blev konge. Bakkeknolden, hvor befæstningen lå, er i dag en del af parkanlægget Borgvold. På toppen af bakken står et monument for Erik Ejegod. I middelalderen havde Viborg fem klostre og tolv sognekirker. Med undtagelse af en del af Gråbrødre Kloster samt den til Sortebrødre Kloster hørende kirke, blev alle klostrene og de tolv sognekirker revet ned i forbindelse med reformationen. Den lutherskevangeliske reformation af Danmark begyndte i Viborg i forbindelse med Hans Tausens ophold i byen 1525-1529. I den forbindelse er det værd at nævne, at Søndre Sogns kirke var den første danske kirke, der fik lov til at holde lutherske gudstjenester. Viborg er fortsat midtpunkt for den romerskkatolske menighed i Midt- og Vestjylland. Viborg har været udsat for flere store brande, blandt andet i 1501 og i 1567. Den helt store katastrofe skete fandt sted i 1726, da der opstod en brand, som i løbet af flere dage ødelagde hele den østlige del af byen med domkirken, Sortebrødre Kirke og rådhuset. Der gik flere år, før Viborg kom på fode igen. Byen, som i middelalderen havde haft 4–5.000 indbyggere, havde i midten af 1700-tallet under 2.000 indbyggere. Viborg begyndte at vokse igen i 1830erne blandt andet i forbindelse med, at Stænderforsamlingen for Nørrejylland fik sæde i Viborg. Siden garnisonen og landets første kreditforening og Hedeselskabet til Viborg. Og i 1864 indviedes jernbanestrækningen fra Langå over Viborg til Skive. Den første banegård lå ved Søndersø, men i 1896 førtes banen sydvest om byen, og den nye banegård blev opført samme år. To andre jernbanelinjer, som gik fra Viborg over Karup til Herning og fra Viborg over Pårup til Mariager, er nedlagt igen. Fra 1865 til 2001 havde Viborg en garnison, idet tredje regiment, som senere fik navnet Prinsens Livregiment, var garnisoneret i byen. Viborg Kaserne, som blev bygget i 1930erne, blev overtaget af Viborg Kommune, da regimentet flyttede til Skive. Kaserneområdet er udbygget til et videns- og uddannelsescenter, og Viborgs nye rådhus åbnede på området i 2011.

Områdets infrastruktur

DSB.
Byen har igennem mange år haft en velfungerende infrastruktur. / Wikimedia

Det er værd at vide, at du med kontorer i Viborg, har adgang til en udbygget og velfungerede infrastruktur, og nemt kommer rundt i hele Viborg Kommune. Viborg Kommune prioriterer udviklingen af infrastruktur højt. Velfungerende infrastruktur har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække investeringer, ansatte og ikke mindst få transporteret varer og tjenesteydelser til og fra virksomhederne og virksomhedernes kunder. Udover at prioritere fysisk infrastruktur i og mellem byerne og mellem byerne og erhvervsområderne i kommunen samt prioriteringen af offentlig transport, er Viborg Kommune frem til 2020 involveret i fire større projekter af betydning for infrastrukturen i kommunen. Viborg ligger tæt på motorvejsnettet med direkte adgang til resten af landet. Fra Viborg Station afgår regional- op Intercitytog til København, Aarhus og Struer. De fleste af byens buslinjer stopper ligeledes på stationen. Adskillige primærruter går til eller fra byen, fx nr. 16 fra Randers til Holstebro. Søndre Ringvej i Viborg går rundt om byen og er en del af primærrute 26, der går fra Aarhus og videre til Skive. Viborg Flyveplads ligger lidt uden for byen, og har tre landingsbaner. Håndtering af den kollektive trafik er delt mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune, og det er Midttrafik, der planlægger den kollektive bustrafik i regionen. Her i kommunen kan man købe Viborg-billetten kontant eller ved brug af rejsekort. Det koster kun 10 kroner at komme et smut ind til byen og tilbage igen. Køb en Viborg-billet i bybussen eller lokalbussen. Billetten gælder en time, så man kan nå at handle i byen og tage bussen tilbage igen. Billetten gælder i to (2) zoner, og man kan bruge den i alle bybusser i Viborg og på lokalruterne. Flexture supplerer den kollektive trafik i landområder, hvor der ikke er basis for normal busdrift. Alle kan bestille en Flextur fra én adresse til en anden mellem kl. 6.00-24.00 alle dage.

Erhvervs- og forretningsliv

Viborg udlejning.
Indbydende kontorlokaler på Holstebrovej, i Viborg.

Med kontorer beliggende i Viborg er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Viborg, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Viborg på Lokalebasen, fx på Ramsvej og Vesterbrogade. (postnummer: 8800). På Viborg-egnen er der masser af spændende butikker at gå efter. Viborgs bymidte er smuk og charmerende hele året og byder på et varieret og bredt udvalg. Her kan du power-shoppe i kendte butikskæder, eller gå en tur i de idylliske gågader og dyrke udvalget i de mange specialforretninger og nyde en café latte eller et solidt måltid mad på en af byens cafeer eller restauranter.

Købekraften i området

Købekraften.
Hvis du overvejer at leje lokaler i Viborg, er det værd at vide noget om købekraften. / Shutterstock

Information om Viborg Kommunes erhvervsvenlighed samt viborgensernes indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 8800. Købekraften i Viborg er middel, og den disponible indkomst i kommunen lå i 2014 på en 54. plads i en sammenligning, foretaget af Danmarks Statistik, af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste). Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Viborg Kommune 263.220 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Viborg Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer i byen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Viborg en samlet placering som nummer 49, hvor kommunen i 2015 fik en 47. plads. Viborgs erhvervsvenlighed er altså gået to pladser frem. Huspriserne i Viborg er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Viborg og ikke kun til salg-priserne siger mest. Per første kvartal 2017 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i Viborg 8.975 kroner, et fald på -2,71 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 163 hushandler i Viborg Kommune. Der er handlet 10 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 11.908 kroner, hvilket er en stigning på +23,68 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Der er ikke handlet nogen fritidshuse i Viborg i perioden.

Parkeringsmuligheder

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til dit kontorlokaler i Viborg, men det kan være interessant at vide lidt om de generelle parkeringsforhold i kommunen i forhold til kundebesøg, varelevering med videre. Viborg har mere end 5.000 gratis p-pladser, så parkanterne har gode forhold her i kommunen. Parkering i Viborg er gratis, men p-skive påkrævet. Dagslicens til parkering for besøgende i Viborg kan købes hos VisitViborg for 50 kroner. Endagslicensen giver mulighed for at parkere i ubegrænset tid på offentlige parkeringspladser, hvor der er parkeringsrestriktioner på en (1) time eller mere indenfor eller på centerringen og Pakhusvej i Viborg. Licensen gælder kun indenfor afmærkede parkeringspladser (opmærkede båse og/eller skilte). Licensen skal lægges synligt i højre side i forruden. Der er ingen garanti for, at der kan findes en ledig p-plads. Køretøjet må højst veje 3.500 kg. På Viborg Kommunes hjemmeside kan du finde flere oplysninger om parkeringsforholdene i Viborg Kommune, herunder placering samt licenser, priser, afgifter med videre.

Udvikling i området

Kontorlokaler.
Sådan kunne indretningen se ud, i dine kommende kontorlokaler, i Viborg.

Overvejer du at leje kontorer i Viborg, så kan planlagte udviklingsprojekter i kommunen sige noget om din kommende virksomheds vækstpotentiale og indtjeningsmuligheder, hvorfor det kan være en god ide at kaste et blik på lokalplaner og strategier. Viborg Kommune har en række videninstitutioner, der sammen med erhvervslivet er grund- stenene for fremtidens vækst i regionen. Internationaliseringen stiller en række krav til den måde, som kommune og virksomheder arbejder på i Viborg, hvilket har betydet, at begge ’instanser’ får ny viden samt nye forsknings- og uddannelsesmæssige kompetencer. I Viborg har det udmøntet sig i et intensiveret fokus på kreativitet, innovation og international indsigt. I den forbindelse har relationerne på tværs af landegrænserne har stor betydning. En af udfordringerne har været at drage nytte af erfaringsudveksling i forhold til andre landes forsknings- og uddannelsesmiljøer. Blandt mulighederne har været at udnytte nye kommunikationsformer samt i kortere eller længere perioder at udveksle danske og udenlandske folk med særlig ekspertise inden for forsknings- og uddannelsesmiljøerne. Organisationen Viborg Kommune fokuserer i samspil med lokale og internationale samarbejdspartnere på at gennemføre projekter, der kan skabe udvikling (især inden for forskning og uddannelse) og samtidig tiltrække finansiering fx fra EU’s støtteprogrammer. I dette arbejde har kommunen været særlig opmærksom på de muligheder, som samarbejdet med Central Denmark EU Office i Bruxelles og Danmarks Eksportråd rummer. Naturvidenskabernes Hus (NVH), der blev indviet i 2009, er resultatet af et bredt samarbejde mellem erhverv, uddannelse, kommune samt eksterne aktører, er et eksempel på en ny uddannelsessatsning med internationalt perspektiv. NVH arbejder på den måde for at styrke de uddannelsesmæssige rammebetingelser, som er centrale for Danmarks fremtidige konkurrenceevne Målet er at bidrage til mere inspirerende naturfagsundervisning i folkeskoler og gymnasier og derigennem styrke interessen for naturvidenskab. NVH har samtidig fokus på internationale projekter, der er med til at skabe internationale relationer og hente ny inspiration til den naturfaglige undervisning. Campus Viborg, der blev indviet i 2010, er en vigtig del af den internationale satsning på uddannelsesområdet i Viborg. Det skyldes dels, at Campus Viborg samler flere uddannelsesretninger og dermed mange danske og uden- landske studerende og dels, at opførelsen af et moderne uddannelseskompleks og attraktive kollegieboliger samt etableringen af et studenterhus har gjort rammerne omkring det sociale, kulturelle og faglige uddannelsesmiljø i Viborg endnu bedre.

Industrien

Holstebrovej, Viborg.
Attraktive kontorlokaler i central placering i Viborg.

Er dine kommende kontorlokaler beliggende i Viborg, så kan det være interessant at se på det lokale erhvervslivs betingelser. Viborg Kommune har fokus på det internationale, og dette kommer til udtryk ved, at en lang række institutioner og dele af kommunen har internationale forbindelser, der i mange tilfælde rækker år tilbage. Derudover har Viborg Kommune flere internationale medarbejdere, der fx varetager koordinering og udbredelse af det internationale arbejde og står for systemeksport. Viborg Kommune er erkender, at det er en udfordring at udvikle en international kultur, hvor medarbejderne har både ejerskab til det internationale og de rette kompetencer samt tid til at tænke og handle internationalt. En anden kendt udfordring er at få fremhævet de gode eksempler fra det internationale arbejde og derigennem bidrage til øget vidensdeling om internationale forhold. Det internationale samfund står over for en række fælles udfordringer, der relaterer sig til klima, miljø og sundhed og Viborg Kommune har tilkendegivet, at man er opmærksom på udfordringerne og ønsker at bidrage konstruktivt til løsningen af dem.

Opmærksomheden på de internationale udfordringer ses i samspillet mellem kommunen og det lokale erhvervsliv, fx i forhold til dem gennem en årrække gennemført systemeksport inden for drikkevand, spildevand, affaldshåndtering og miljø blandt andet i Østeuropa og Asien. Viborg fremhæver desuden samarbejdet omkring udarbejdelsen af en klimastrategi i samt forebyggelses- og sundhedspolitik. Viborg Kommune bruger mange ressourcer på internationalt samarbejde og internationale aktiviteter – og ikke mindst på det lokale samarbejde, der i mange sammenhænge er afgørende for det internationale samarbejde. Internt har Viborg Kommune fokus på at samle og servicere lokale samarbejdspartere, fx i Dialogforum og Uddannelsesrådet, og på den måde skabe grundlag for det lokale samarbejde, som kan føre til internationale satsninger.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Overnatning i Viborg.
Hotel og overnatning i byen. / Shutterstock

Er dine erhvervslokaler beliggende i Viborg, og opstår der behov for at indkvartere gæster, kan du kan blandt andet reservere hotelværelser i Viborg til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com. Men uanset beliggenhed og løsning man vælger, så er der ikke langt til noget. I Viborg kan man nemlig bo midt i byen, ved skov og sø. Her finder man overnatningsmuligheder i alle afskygninger og prisklasser; fra camping og vandrerhjem til kroer og hoteller, fx Rindsholm Kro og Hotel på Gl. Århusvej. Den oprindelige færgekroen er fra 1315, og gæsterne kalder den for et levende museum og et udflugtsmål i sig selv. Hotellet har naturligvis egen restaurant, den hyggelige og historiske Bryggerstuen, som er kendt for sit gode midtjyske køkken, med mad for enhver smag. Kroen har otte dobbeltværelser, alle med bad og toilet, tv, trådløst internet og lænestole. Kroen ligger idyllisk ved Nørreå, i udkanten af Viborg og drives af ”glade jyder” – som de kalder sig selv – og i den tilhørende park finder man Danske Soldaters Mindelund. På Vinkelvej, også i Viborg, ligger Danhostel Viborg i et hyggeligt skovområde 200 meter fra Søndersø og ikke langt fra centrum.