Introduktion til området

Sct. Mathias Gade.
Gågaden i Viborg. / Wikimedia

Viborg er en af de ældste byer i Danmark. Byen har 40.371 indbyggere (2017) og ligger centralt i Midtjylland ved Hærvejen. Byens navn, som gennem tiderne er skrevet på mange måder, der alle hentyder til et indviet sted til gudsdyrkelse og til byens beliggenhed højt i terrænet. Viborg betyder således ”det hellige sted på bakken”. Der bor 96.477 indbyggere (2017) i hele Viborg Kommune, der arealmæssigt er Danmarks næststørste efter Ringkøbing-Skjern Kommune. Siden 1. januar 2007 har byen været sæde for den centrale forvaltning i Region Midtjylland. I Viborg er der stadig spor efter reformationen, som i 2017 fejrer 500 året for reformationens indtog i byen, længe før resten af landet. Med Viborg Guiderne kan man komme rundt i den gamle bydel og få en god skrøne med på vejen. Er du vild med naturen, så vil du elske området omkring Viborg. Her kan du vælge mellem hedens store åbne vidder, gamle egeskove, Dolleup Bakker og de mange søer og Sønæs, der er en enestående vandpark med udfordringer til store og små. Går du en tur ad Hærvejen kan du følge i gøglere, kræmmere, ludere og lommetyves fodspor på vej til middelalderens markeder. Måske aner du her tidligere tiders pilgrimfærd og kanske du stadig kan finde spor fra studedriverne med deres hornede høveder med kurs mod Hamborg. Er du kunstinteresseret, så kan du på Viborg-egnen finde et udvalg af museer, gallerier og andre spændende kulturinstitutioner. Viborg Kunsthal har skiftende udstillinger med kendte danske og internationale billedkunstnere. Kunsthallen har særligt fokus på den levende og skabende kunst, og har en række ligeløbende arrangementer i forbindelse med udstillingerne. Viborg Kunsthal huser også en kunstskole med undervisningslokaler, kunstnerbolig og to atelierer, hvor kunstnere kan bo og arbejde. Udover udstillingerne kan man besøge kunsthallens butik og cafe.

Områdets historie

Kultur i Viborg.
På billedet ses den omtalte domkirke i Viborg. / Wikimedia

Reformationen forandrede Viborg for bestandig, men købstaden bevarede for en tid sin landspolitiske betydning. I den tidligere katolske bispegård fik den jyske højadel eget hus, hvor man holdt standsmøder, rådslagninger om rigsanliggender, bryllupper og andre store fester. Adelsslægter byggede private huse i byen, hvori de tog bolig, når domkirken ringede snapstinget ind, og der skulle handles jordegods. Ulykkerne væltede dog snart ind over byen med svenskekrigene i midten af 1600-årene. Svenske og tyske landsknægte gik gang på gang den slagne vej ad hærvejen for at tage ophold i Viborg. Da de omsider forlod byen bort, lå Viborg forpint og forarmet tilbage. Store landskaber omkring købstaden var sprunget i lyng, og svensken havde ifølge overleveringer ranet gårde og godser. Byens adelsgårdene var ikke længere hjemsted for de velbeslåede, men asyl for fattige adelsmænd, deres enker, tanter og ugifte døtre. Og som om det ikke var galt nok. Med enevældens indførelse i 1660 skulle de danske konger ikke længere vælges på Viborg ting. Kongehyldningerne faldt bort, og med dem den pomp og pragt, der var fulgt i kongernes kølvand. Der blev for alvor sat punktum for Viborgs retræte fra den nationale scene, da storbrand i 1726 tilintetgjorde omtrent halvdelen af købstaden. Ilden rasede i tre dage rasede og enorme skykloder af røg og gnister steg til vejrs, drev hen over søen og oplandet mod øst. I mange år herefter lå hele kvarterer i ruiner. En af dem er den i dag så frodige Latinerhave. Det tog tid for byen at rejse sig af asken, men kongen forbarmede sig og gav byen et par institutioner, og som en anden fugl føniks rejste Viborg sig langsomt af hængedyndet, da byen fik både regiment og tugthus.  Viborg Tugt- og Manufakturhus gav ikke megen prestige, men salt til æg. I et dystert fængsel ved Søndersø, hvor nu Søndersøparken ligger, samlede ordensmagten gemene skarnsfolk fra hele Jylland. Det var tiggere, tyveknægte og drabsmænd, der sled dagen sort ved spindemaskiner.

Områdets infrastruktur

Viborg st.
Viborg station. / Wikimedia

Det er værd at vide, at du med lager- og produktionslokaler i Viborg, har adgang til en udbygget og velfungerede infrastruktur, og nemt kommer rundt i hele Viborg Kommune med offentlig transport. Viborg Kommune prioriterer udviklingen af infrastruktur højt, fordi en velfungerende infrastruktur har stor betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække investorer, medarbejdere og ikke mindst få transporteret varer og tjenesteydelser til og fra virksomhederne og virksomhedernes kunder. Udover at prioritere fysisk infrastruktur i og mellem byerne og erhvervsområderne i kommunen samt prioriteringen af offentlig transport, er Viborg Kommune frem til 2020 involveret i fire større projekter af betydning for infrastrukturen i kommunen. Viborg ligger tæt på motorvejsnettet med direkte adgang til resten af landet. Fra Viborg Station afgår regional- op Intercitytog til København, Aarhus og Struer. De fleste af byens buslinjer stopper ligeledes på stationen. Adskillige primærruter går til eller fra byen, fx nr. 16 fra Randers til Holstebro. Søndre Ringvej i Viborg går rundt om byen og er en del af primærrute 26, der går fra Aarhus og videre til Skive. Viborg Flyveplads ligger lidt uden for byen, og har tre landingsbaner. Håndtering af den kollektive trafik er delt mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune, og det er Midttrafik, der planlægger den kollektive bustrafik i regionen. Her i kommunen kan man købe Viborg-billetten kontant eller ved brug af rejsekort. Det koster kun 10 kroner at komme et smut ind til byen og tilbage igen. Køb en Viborg-billet i bybussen eller lokalbussen. Billetten gælder en time, så man kan nå at handle i byen og tage bussen tilbage igen. Billetten gælder i to (2) zoner, og man kan bruge den i alle bybusser i Viborg og på lokalruterne. Flexture supplerer den kollektive trafik i landområder, hvor der ikke er basis for normal busdrift. Alle kan bestille en Flextur fra én adresse til en anden mellem kl. 6.00-24.00 alle dage.

Erhvervs- og forretningsliv

Lagerlokaler til leje på Farvervej.
Sådan kunne dine kommende lagerlokaler i Viborg se ud.

Du har adgang til rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder, når du vælger lager- og produktionslokaler i Viborg. Her kan du blandt andet gøre dine indkøb i de lokale delikatesseforretninger eller i en af de mange kendte kædebutikker. Viborgs bymidte er smuk og byder på et varieret og bredt udvalg. Lager- og produktionslokaler vil typisk være beliggende i Viborgs industriområder, fx på Gl Århusvej og Vognmagervej. Lager- og produktionslokaler har flere navne og findes i forskellige kategorier, fx lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt ledige lejemål i Viborg på Lokalebasen, hvor du kan søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne er typisk separate, aflåselige og i mange tilfælde ventilerede med højt til loftet og fx udstyret med betongulve, god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilknyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere.

Købekraften i området

Håndtryk, forretning.
Der er et stort udvalg af ledige lagerlokaler i Viborg. / Shutterstock

Du har adgang til rigtig gode indkøbs- og shoppingmuligheder, når du vælger lager- og produktionslokaler i Viborg. Her kan du blandt andet gøre dine indkøb i de lokale delikatesseforretninger eller i en af de mange kendte kædebutikker. Viborgs bymidte er smuk og byder på et varieret og bredt udvalg. Lager- og produktionslokaler vil typisk være beliggende i Viborgs industriområder, fx på Gl Århusvej og Vognmagervej. Lager- og produktionslokaler har flere navne og findes i forskellige kategorier, fx lagerhotel, self-storage og opbevaring. Har du behov for lager- eller produktionslokaler til din virksomhed eller butik eller lagerplads til din webshop eller privat opbevaring, så finder du nemt ledige lejemål i Viborg på Lokalebasen, hvor du kan søge efter ledige lager- og produktionslokaler i velfungerende, veldrevne ejendomme med gode adgangsforhold. Lagerlokalerne er typisk separate, aflåselige og i mange tilfælde ventilerede med højt til loftet og fx udstyret med betongulve, god belysning og gode parkeringsforhold, med let og direkte adgang hele døgnet til af- og pålæsning. Lager- og produktionslokaler har almindeligvis portadgang, stor vareelevator – hvor lejemålet er i flere etager (fx underetage) – samt adgang til toiletter. I visse tilfælde vil der være mulighed for køb eller leje af tilknyttede kontorer, inventar, herunder lagerreoler samt mulighed for etablering af internetforbindelse, modtagelse og afsendelse af paller, pakker og eksempelvis mulighed for etablering af postadresse, kantineordning, firmaskiltning, leje af mødelokaler med mere.

Parkeringsmuligheder

Der kan være tilknyttet parkeringsplads(er) til dine lager- og produktionslokaler i Viborg, men det kan være interessant at vide lidt om de generelle parkeringsforhold i kommunen i forhold til kundebesøg, varelevering med videre. Viborg har mere end 5.000 gratis p-pladser, så parkanterne har gode forhold her i kommunen. Parkering i Viborg er gratis, men p-skive påkrævet. Dagslicens til parkering for besøgende i Viborg kan købes hos VisitViborg for 50 kroner. Endagslicensen giver mulighed for at parkere i ubegrænset tid på offentlige parkeringspladser, hvor der er parkeringsrestriktioner på en (1) time eller mere indenfor eller på centerringen og Pakhusvej i Viborg. Licensen gælder kun indenfor afmærkede parkeringspladser (opmærkede båse og/eller skilte). Licensen skal lægges synligt i højre side i forruden. Der er ingen garanti for, at der kan findes en ledig p-plads. Køretøjet må højst veje 3.500 kg. På Viborg Kommunes hjemmeside kan du finde flere oplysninger om parkeringsforholdene i Viborg Kommune, herunder placering samt licenser, priser, afgifter med videre.

Udvikling i området

Viborg.
Nytorv er en af de populære adresser i Viborg. / Wikimedia

En kommunes lokalplaner og strategier er ikke uvæsentlige faktorer i overvejelserne omkring leje af lager- og produktionslokaler, da planlagte udviklingsprojekter i kommunen kan have indflydelse på din virksomheds vækstpotentiale og indtjeningsmuligheder. Viborg Kommune har et godt udgangspunkt i forhold til internationaliseringen Det skyldes især, at mange borgere, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og organisationen Viborg Kommune i en årrække har haft fokus på internationaliseringen og de potentialer og udfordringer, der følger med. Viborg byråds vision og udviklingsstrategi indeholder flere relevante betragtninger og målsætninger på området. I Udviklingsstrategien fremhæves det, at: ”Viborg Kommune er en del af en verden, der hele tiden bliver mere og mere internationaliseret og globaliseret – forhold på den anden side af kloden har betydning for vores hverdag og omvendt. Dette giver både muligheder og udfordringer. De potentielle gevinster ved et internationalt indblik og udsyn er meget store. Viborg Kommune har allerede en lang række internationale relationer at bygge videre på – eksempelvis de internationale miljøer i forbindelse med flyvestationen, på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum, på videregående uddannelser og på mange erhvervsvirksomheder, stor kommunal erfaring med systemeksport inden for offentlig knowhow, internationale forbindelser inden for sport og kultur samt kommunens venskabsbyer med videre. Det giver kommunen et internationalt afsæt for den videre udvikling.” Med udgangspunkt i Visionen og Udviklings- strategien har byrådet formuleret ”Politik for internationalisering status, udfordringer, målsætninger og indsatsområder for internationalisering”, der konkretiserer arbejdet. Politik for internationalisering går tværs af kommunale sektorområder og er dermed også en politik, der forventes at have afsmittende effekt på en kommunens kommende politikker. Det er også en politik, der hænger tæt sammen med eksisterende, tværgående politikker og strategier Den hænger ikke mindst tæt sammen med Fælles erhvervspolitik for Viborg Kommune, som byrådet vedtog i 2009. Politik for internationalisering hænger også tæt sammen med Viborg Kommunes markedsføringsstrategi, som skal være med til at synliggøre kommunen i forhold til potentielle tilflyttere, studerende, virksomheder og besøgende. Hovedfokus er på, at indsatsen skal ruste borgerne til at begå sig og klare sig godt i en kompleks verden og klæde borgerne på til at handle i et erhvervsliv og et uddannelsesmiljø, der bliver mere og mere globalisereret, og sørge for, at internationalisering bliver en naturlig del af at vokse op i Viborg, idet man løbende vil videreudvikle kulturtilbud og styrke positionen som et nationalt og internationalt udviklingscenter for børnekultur og videreudvikle indsatsen for, at udenlandske tilflyttere får et positivt møde med danskerne.


Industrien

Udlejes.
Attraktive og velbeliggende lagerlokaler på Vognmagervej, Viborg.

Lejer du lager- og produktionslokaler i Viborg, så kan det være interessant at kaste et blik på erhvervslivets vilkår i kommunen. Mange større som mindre virksomheder i Viborg sysler allerede i dag på tværs af landegrænserne i den globaliserede verden, og her i kommunen er man meget opmærksom på de potentielle gevinster ved et internationalt udsyn. Det ses i forhold til at sikre nye afsætningskanaler og til at hente ny inspiration og ny viden samt sikre en velkvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft. Den fælles erhvervspolitik for Viborg Kommune har fokus på samspillet mellem kreative erhverv, uddannelse og internationalisering. Det skal ses i forhold til, at erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne i Viborg allerede er orienterede mod de mange udviklings- og vækstmuligheder, der eksisterer i relation til de kreative erhverv, fx grøn vækst, it, medier, design og videnservice. Erhvervspolitikken har en bred tilgang til de kreative erhverv, hvor tanken er at stimulere kreative miljøer og dyrke de synergier, som eksisterer i samspillet mellem de kreative brancher og andre brancher med vækst- og udviklingspotentiale. I den sammenhæng koncentrerer den valgte politik sig også omkring at videreudvikle det internationale arbejde Målet er blandt andet at udvikle velfungerende internationale relationer, styrke den internationale vidensdeling og opdyrke nye forbindelser, der understøtter erhvervslivet og uddannelsesmiljøet i Viborg Kommune. I samspil med lokale virksomheder har organisationen Viborg Kommune siden 1998 været involveret i systemeksport inden for blandt andet vandforsyning, spildevand, affaldshåndtering, energi og miljø. Det forventes at kunne udvides til at omfatte andre indsatsområder i fremtiden. En af de store styrker ved systemeksporten er, at den bidrager til en erfarings- og vidensudveksling på tværs af landegrænser samt mellem de offentlige og private aktører. I forbindelse med den globale økonomiske krise steg ledigheden også i Viborg Kommune, men det har ikke ændret på kommunens holdning til, at der på sigt vil være et markant behov for at udvide arbejdsstyrken – blandt andet via tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Hoteller mm.
Der er rig mulighed for at overnatte på et af byens mange hoteller. / Shutterstock

Best Western Golf Hotel Viborg er et førsteklasses hotel, smukt beliggende mellem de idylliske Viborg-søer. Hotellet har alle moderne bekvemmeligheder og byder på mange faciliteter såsom indendørs opvarmet swimmingpool, stort boblebad, sauna, solarium, billardsalon og pejsestue. Udenfor døren venter et hav af aktiviteter, og  kan leje vandcykler, robåde og kanoer, og kun et stenkast fra hotellet ligger der en stor 27-hullers golfbane, som er åben for alle. Kulinariske oplevelser byder hotellet på i to panoramarestauranter, hvor man kan nyde en god middag med musik til og slutte aftenen af med et besøg i baren på Golf Salonen. Hotel Palads er en anden mulighed. Hotellet, der har fri parkering, ligger tæt på restauranter og shoppingmuligheder, i gågaden i Viborgs centrum. Palads har 100 værelser, heraf 50 superior-værelser og 15 suiter. Alle værelser har bad, kabel-tv, telefon, minibar, hårtørrer og gratis trådløst internet.
Suiter og superior-værelser har desuden privat spa, sauna, køkken samt fri adgang til Viborg Svømmehal.
 Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Viborg til dine overnattende projektarbejdere eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.