Introduktion til området

Aalborg Kommune Flag
Aalborg kommunes flag / Shutterstock

Det er kun i Aalborg, at der findes en samlet udstilling om hele det danske forsvar og besættelsen. På Aalborg forsvars- og garnisonsmuseum i en hangar fra Anden Verdenskrig, kan man se skydevåben, køretøjer, kanoner, jægerfly, politimotorcykler og meget mere. Museet har mange forskellige udstillinger fra hæren, flyvevåbnet, hjemmeværnet, politiet og det øvrige beredskab, og der er lagt vægt på, at besøgende kan komme helt tæt på og i størst muligt omfang røre ved og teste de udstillede genstande. Aalborg er en by i Region Nordjylland med 113.147 (2017) indbyggere og Danmarks fjerdestørste by. Aalborg er også byregionen Aalborgs hovedby og Nordjyllands hovedstad. Aalborg Kommune omfatter Aalborg og Nørresundby og har i alt 134.672 indbyggere, en befolkningstæthed på 179 per kvadratkilometer, og dækker et areal på 1.152 kvadratkilometer. Aalborgs havnefront har i løbet af de seneste år gennemgået en gennemgribende forvandling. Hvor det før var byens travle industrikvarter, er der i dag et fristed midt i byen med arkitektur i verdensklasse, interessant gastronomi og storbystemning. Fra Limfjordsbroen har man smuk udsigt ned over det internationalt anerkendte Utzon Center og naboen Musikkens Hus. Begge kulturinstitutioner er symboler på den forvandling fra grim ælling til smuk svane, som Aalborg har været igennem. I Aalborg bugner det med kunsthåndværk, små og store gallerier og arkitektoniske perler. Aalborg er byen, hvor de store arkitektoniske mestre som Utzon, Aalto og flere andre har sat deres præg på byen. Jørn Utzons sidste mesterværk før hans død, Utzon Center, ligger på Aalborgs nye havnefront og Aaltos smukke kunstmuseum Kunsten ved Aalborgtårnet. Aalborg indbyder også til et aktivt liv, holder mange events og har ofte besøg udefra, heriblandt af en lang række Street Art-kunstnere, i forbindelse med festivalerne WEAArt og Out in the Open. Kunstnerne sætter deres aftryk på byen og har gennem tiderne skab forundring hos beskuerne af deres smukke værker.

Områdets historie

Vikingegravplads
Oldnordiske viking gravplads ved Aalborg / Shutterstock

I begyndelsen voksede Aalborg frem ved det naturlige overfartssted over Limfjorden. I 1400-tallet var der mange sild i fjorden, hvilket på katolicismens storhedstid, var fundamentet for velstand. Det var Erik af Pommern, der i 1420 stadfæstede byens privilegier, og det betød, at handelen med Lifland, Danzig og Lybæk blomstrede og gildevæsenet havde rigtig gode kår, idet mange flyttede til den driftige handelsby, ligesom mange tilflyttere kom fra oplandet ind til storbyen for at få del i det liv, som formentlig har virket dragende på alle Nordjyllands virkelystne mænd og kvinder. En af datidens aalborgensere, Maren Hemmings, var både en velhavende og varmhjertet kvinde, og hun bemærkede, at ikke alle klarede livet i storbyen lige godt, hvorfor hun på Aalborgs Byting den 20. august 1431 skænkede ”et grundstykke, hendes fædrene og mødrene arv, til at oprette et helligaandshus, en institution, hvor alle fattige, trængende, vanføre og syge mennesker kunne finde herberge, husvalelse og hjælp”. Det er på dette stykke jord, at Aalborg Kloster ligger i dag, som dengang lå ved byens vestligste kant, men som i dag, hvor byen har udviklet sig, ligger helt centralt i Aalborg. I 1434 brændte de daværende bygninger, og man påbegyndte opførslen af de nuværende bygninger. I dag er der 28 boliger i de gamle bygninger, som i øvrigt er de ældste beboede i Aalborg. Klosterets 585 års beliggenhed centralt i en af landets største byer har præget Aalborgs udvikling gennem alle årene.

Områdets infrastruktur

Jernbanebro Aalborg
Jernbanebroen over limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby / Shutterstock

I begyndelsen voksede Aalborg frem ved det naturlige overfartssted over Limfjorden. I 1400-tallet var der mange sild i fjorden, hvilket på katolicismens storhedstid, var fundamentet for velstand. Det var Erik af Pommern, der i 1420 stadfæstede byens privilegier, og det betød, at handelen med Lifland, Danzig og Lybæk blomstrede og gildevæsenet havde rigtig gode kår, idet mange flyttede til den driftige handelsby, ligesom mange tilflyttere kom fra oplandet ind til storbyen for at få del i det liv, som formentlig har virket dragende på alle Nordjyllands virkelystne mænd og kvinder. En af datidens aalborgensere, Maren Hemmings, var både en velhavende og varmhjertet kvinde, og hun bemærkede, at ikke alle klarede livet i storbyen lige godt, hvorfor hun på Aalborgs Byting den 20. august 1431 skænkede ”et grundstykke, hendes fædrene og mødrene arv, til at oprette et helligaandshus, en institution, hvor alle fattige, trængende, vanføre og syge mennesker kunne finde herberge, husvalelse og hjælp”. Det er på dette stykke jord, at Aalborg Kloster ligger i dag, som dengang lå ved byens vestligste kant, men som i dag, hvor byen har udviklet sig, ligger helt centralt i Aalborg. I 1434 brændte de daværende bygninger, og man påbegyndte opførslen af de nuværende bygninger. I dag er der 28 boliger i de gamle bygninger, som i øvrigt er de ældste beboede i Aalborg. Klosterets 585 års beliggenhed centralt i en af landets største byer har præget Aalborgs udvikling gennem alle årene.

Erhvervs- og forretningsliv

Gågade i Aalborg
Gådegade i Aalborg centrum / Shutterstock

Butikslokaler beliggende her i byen giver adgang til gode indkøbs- og shoppingmuligheder. Aalborg er som en æske fyldt chokolade. Det gælder også for Aalborgs indkøbs- og handelsliv, hvor du for alvor kan flekse dit shopping-gen. Aalborg midtby har en vifte af specialbutikker, der ligger side om side med store traditionelle varehuse. Her finder du også de to store gågader Bispensgade og Algade med sidegader og gyder. Med butikslokaler beliggende i Aalborg har du adgang til masser af kulturoplevelser og en effektiv kollektiv trafik. Alle forhold, der har indflydelse på profileringen af din virksomhed. Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Aalborg, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Aalborg på Lokalebasen, fx på Vestre Havnepromenade, i Håndværkergade og Læsøgade.

Købekraften i området

Musikkens hus Aalborg
Musikkens Hus Aalborg som bruges til koncerter og øvelokaler / Shutterstock

Står valget på butikslokaler i Aalborg, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Aalborg relevant. Købekraften i Aalborg er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 31. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aalborg Kommune 256.507 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aalborg Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Aalborg i 2016 en placering som nummer 91, hvor kommunen i 2015 fik en 94. plads, og altså er gået tre (3) pladser frem. Huspriserne i Aalborg er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Aalborg og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der handlet 42 fritidshuse til en kvadratmeterpris på 9,363 kroner, hvilket er et fald på -0,09 procent, baseret på 42 solgte fritidshuse. Der er solgt 199 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 18.545 kroner, hvilket er et fald på -2,90 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 14.080 kroner, en stigning på +2,92 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet 312 parcel- og rækkehuse i Aalborg Kommune.

Parkeringsmuligheder

Med til overvejelserne i forbindelse med leje af erhvervslokaler i Aalborg hører udviklingsplaner for by og erhvervsliv, fordi det påvirker din virksomheds vækstmuligheder og indtjeningspotentiale. Frem til 2020 pågår en motiveret indsats for detailhandlen i Aalborg midtby, fordi en stærk detailhandel, ifølge kommuneplanen, i Aalborg Centrum er vigtig af flere grunde. En af hovedårsagen er, at der cirka 9.000 beskæftigede i detailhandelen i kommunen, hvoraf en stor del arbejder i Aalborg Centrum. Handel er isoleret set den største branche i Aalborg Kommune, hvorfor der er en stor opgave og gevinst i at fastholde antallet af ansatte i sektoren, og en endnu større opgave, hvis der skal skabes flere jobs i branchen. Derudover er detailhandlen en vigtig del af byens, som gør det interessant at have butik, bo, leve og besøge Aalborg. Dette er i fokus i Aalborg Kommunes Midtbyplan, som er en helt central del af det kommende arbejde med detailhandlen. Det er første gang, Aalborg Kommune sætter særligt ind for detailhandlen, som den har for en del andre brancher. Der har været løbende dialog omkring den fysiske planlægning, ligesom iværksættere inden for detailhandelsområdet også har mulighed for startrådgivning, men et organiseret samarbejde har ikke eksisteret før nu. Den fysiske renovering af ledninger og belægning samt etablering af en ny indretning af gågaden begyndte i juni 2016. Her er der lagt vægt på, at gadens identitet og karakter bevares med en karakterfuld granitbelægning, og at den bliver meget mere grøn med træer og klatreplanter. Det fysiske anlægsarbejde er i fuld gang og gaden står helt færdig i juni 2017. I forbindelse med arbejdet er der, i samarbejde med gadens butikker og institutioner, igangsat forskellige midlertidige initiativer, der skal understøtte gadens liv. En af kommunens øvrige indsatser danner rammen for en fleksibel udvikling af den nu afviklede tidligere forlystelsespark Tivoli Karolinelund til folkelig park og giver mulighed for at opføre en institution i den sydlige del af parken, at åbne Østerå i et tracer gennem parken og etablere forskellige aktiviteter i parken. Herudover er der et ønske om bevaring af parkens træer og beplantningsprincipper.

Udvikling i området

Havnefront Aalborg
Havnefront i Aalborg med udsigt til nybyggeri og bro til Nørresundby / Shutterstock

Med til overvejelserne i forbindelse med leje af erhvervslokaler i Aalborg hører udviklingsplaner for by og erhvervsliv, fordi det påvirker din virksomheds vækstmuligheder og indtjeningspotentiale. Frem til 2020 pågår en motiveret indsats for detailhandlen i Aalborg midtby, fordi en stærk detailhandel, ifølge kommuneplanen, i Aalborg Centrum er vigtig af flere grunde. En af hovedårsagen er, at der cirka 9.000 beskæftigede i detailhandelen i kommunen, hvoraf en stor del arbejder i Aalborg Centrum. Handel er isoleret set den største branche i Aalborg Kommune, hvorfor der er en stor opgave og gevinst i at fastholde antallet af ansatte i sektoren, og en endnu større opgave, hvis der skal skabes flere jobs i branchen. Derudover er detailhandlen en vigtig del af byens, som gør det interessant at have butik, bo, leve og besøge Aalborg. Dette er i fokus i Aalborg Kommunes Midtbyplan, som er en helt central del af det kommende arbejde med detailhandlen. Det er første gang, Aalborg Kommune sætter særligt ind for detailhandlen, som den har for en del andre brancher. Der har været løbende dialog omkring den fysiske planlægning, ligesom iværksættere inden for detailhandelsområdet også har mulighed for startrådgivning, men et organiseret samarbejde har ikke eksisteret før nu. Den fysiske renovering af ledninger og belægning samt etablering af en ny indretning af gågaden begyndte i juni 2016. Her er der lagt vægt på, at gadens identitet og karakter bevares med en karakterfuld granitbelægning, og at den bliver meget mere grøn med træer og klatreplanter. Det fysiske anlægsarbejde er i fuld gang og gaden står helt færdig i juni 2017. I forbindelse med arbejdet er der, i samarbejde med gadens butikker og institutioner, igangsat forskellige midlertidige initiativer, der skal understøtte gadens liv. En af kommunens øvrige indsatser danner rammen for en fleksibel udvikling af den nu afviklede tidligere forlystelsespark Tivoli Karolinelund til folkelig park og giver mulighed for at opføre en institution i den sydlige del af parken, at åbne Østerå i et tracer gennem parken og etablere forskellige aktiviteter i parken. Herudover er der et ønske om bevaring af parkens træer og beplantningsprincipper.

Industrien

Butiksgade
Butiksgade i Aalborg midtby / Shutterstock

Rammebetingelser og vilkår for virksomhedsdrift i Aalborg er relevante på lige fod med almene erhvervsforhold, når leje af butikslokaler i Aalborg er på tapetet. Ikke mindst fordi disse faktorer påvirker din (kommende) butiks levedygtighed. Aalborg Kommune erhvervsstrategi indeholder vision, strategi og handlinger for kommunens erhvervspolitik, og Erhvervsplan 2015-2018 har fået overskriften ”Aalborg – Den Globale Videns- og Industriby”. Det fremgår af indledningen til erhvervsplanen, at den tager afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Aalborg Kommune vil på den måde understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være en moderne industriby, hvor viden og forskning bliver omsat til nye produkter og forretningsmodeller. Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. Erhvervsmæssigt er Aalborg blandt andet kendt for produktionen af hvid og grå cement på cementfabrikken Aalborg Portland og for snapsen Rød Aalborg, som tog navn efter byen, fordi De Danske Spritfabrikker blev grundlagt her i 1881 af C.F. Tietgen og C.A. Olesen. En betydelig del af byens og områdets erhvervsliv er organiseret i handelskammeret Erhverv Norddanmark, der har rødder i Guds Legems Laug, der blev indstiftet af lokale købmænd i 1431. Lauget, der er landets ældste af sin art, har i dag (2017) 500+ medlemmer. De største arbejdspladser i Aalborg (med minimum 500 fuldtidsstillinger) er Aalborg Kommune, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet, Siemens Wind Power, Telenor, Spar Nord Bank, IDA Service, KMD, University College Nordjylland og cementgiganten Aalborg Portland.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Jomfru Ane Gade, Aalborg
Den kendte bar og gå-i-byen gade, Jomfru Ane Gade i Aalborg / Wikipedia

Med butikslokaler beliggende i Aalborg, er du ideelt placeret, hvis der opstår behov for at indkvartere gæster her i byen, fx BEST WESTERN Prinsen Hotel, centralt beliggende i Aalborg midtby, tæt på Aalborg banegård og busterminal, ligesom der er shuttle til Aalborg Lufthavn tre gange i timen med et kvarters kørsel til lufthavnen og taxiholdeplads over for hotellet, hvor Aalborg Kongres & Kultur Center også ligger. Strøget, museer, butikker og den kendte gå-i-byen-gade Jomfru Ane Gade ligger i gåafstand fra hotellet. Ved siden af hotellet er der hæveautomat, frisør og butikscenter med biograf og flere restauranter. Hotellet, der er røgfrit, har et vist antal gratis parkeringspladser. BEST WESTERN Prinsen Hotel har 37 værelser, alle med bad, toilet og kabel-tv, alle smagfuldt indrettet i moderne design, elevator, bibliotek, business center, bar og morgenmadsrestaurant. Morgenmad er inkluderet i prisen, det samme gælder internet og aviser og der opkræves hverken miljø- eller kreditkortgebyrer. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Aalborg til dine overnattende agenter, leverandøer eller kunderTripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.