Introduktion til området

Aalborg Kommune flag
Aalborg Kommunes flag / Shutterstock

Aalborg, der er en by i Region Nordjylland, har 113.147 (2017) indbyggere, og er dermed landets fjerdestørste by. Aalborg er samtidig byregion Aalborgs hovedby og betegnes som Nordjyllands hovedstad. Aalborg Kommune omfatter Aalborg og Nørresundby og har i alt 134.672 (2017) indbyggere, en befolkningstæthed på 179 indbyggere per kvadratkilometer, og dækker et areal på 1.152 kvadratkilometer. Aalborg har mange visioner og mange natur- og kulturoplevelser at byde på. Musikkens Hus, som tegner byen, er et koncerthus med en akustik på internationalt niveau, der er omdrejningspunkt for Aalborgs musiske og kulturelle miljø. Tanken med huset har været at fremme videndeling og synergi på tværs af musikhusets mange gæster og brugere og samtidig skabe et omdrejningspunkt i høj arkitektonisk kvalitet, som er et vartegn for Nordjylland. Aalborg indbyder til et aktivt liv, holder mange events og har ofte besøg udefra, blandt andet af en lang række Street Art-kunstnere, i forbindelse med festivalerne WEAArt og Out in the Open. Kunstnerne sætter deres aftryk på byen og har gennem tiderne skab forundring hos beskuerne af deres smukke værker. Det er populært at gå på opdagelse i Aalborg, hvor den næste store kunstoplevelse altid venter lige forude. Tæt på Aalborgs midtby ligger et af landets enestående fortidsminder, Lindholm Høje. Her mødes to epokegørende historiske perioder, på grund af det nordjyske klima er bevaret for eftertiden til glæde for beboere og besøgende i Aalborg. Ved Lindholm Høje er der fundet grav- og bopladser fra både vikingetiden og den germanske jernalder, deriblandt 682 grave og 150 skibssætninger. Nord for gravpladsen lå den tilhørende landsby, hvoraf der blandt andet er fundet huse, brønde og kogegruber. Området ved Lindholm Høje var plaget af sandflugt, og omkring år 1000 dækkede flyvesand gravpladsen fuldstændigt, hvorved stensætninger og en nypløjet mark blev bevaret til nutidens arkæologers og besøgendes fornøjelse.

Områdets historie

Vikingegrav i Aalborg
Stengrav fra Vikingetiden ved Aalborg / Shutterstock

Da Aalborg Helligaandshus i 1451 blev optaget i Helligaandsordenen – en hospitalsorden, stiftet i Sydfrankrig og som allerede fra begyndelsen havde stor bevågenhed fra Vatikanets side – begyndte en vigtig epoke i den nordjyske hovedstad. Under Pave Innocens III indrettede Helligaandsordenen sit moderkloster i San Spirito in Sassia, tæt på Peterskirken i Rom. I den forbindelse fik Aalborg Helligaandskloster til opgave at tage sig af syge hittebørn, fattige og vanføre (invalide), hvorfor klosteret blev udstyret med ret omfattende privilegier. Det betød, at klostret havde store ejendomsbesiddelser overalt i Nordjylland – egne teglværker, møller, dampbrug og ladegårde, der foruden klosterbygningerne i Aalborg omfattede to lukkede gårde, Søstergården og Brødregården (opført omkring år 1500) – da klosteret blev nedlagt i forbindelse med reformationen i 1536. De to bygninger skyldtes, at ordenenes brødre og søstre blev holdt helt adskilt i deres daglige liv og virke. Efter reformationen blev institutionen omdannet til stiftshospital, og i en af klosterbygningerne åbnede en latinskole. Indtil 1848 lå Aalborg Katedralskole derfor i den bygning, hvis gavl ligger bag posthuset. Helligaandskirken, som lukkede Brødregården mod syd, der hvor Latinergyden ligger i dag, blev revet ned efter reformationen, og stenene herfra blev fragtet ned til havnen, hvor de blev anvendt til bygningen af Aalborghus Slot. Siden er der indrettet en ny kirke i den vestligste fløj,  der i dag fungerer som en afdeling af Aalborg Domkirke.

Områdets infrastruktur

Skilt ved Aalborg Lufthavn
Humoristisk skilt ved Aalborg Kiss'n'Ride afsætning / Shutterstock

Står valget på erhvervslokaler i Aalborg, så er din virksomhed ideelt placeret i forhold til motorvejsnettet (E45) og har adgang til en udbygget infrastruktur. Aalborgs trafikale samlingspunkt er John F. Kennedys Plads med Aalborg Busterminal og Aalborg Station. Der er hyppige togforbindelser mod København (5½ time), Aarhus (1½ time), Hjørring (40 minutter), Frederikshavn (1¼ time) og Skørping (21 minutter). Aalborg er knudepunkt for bustrafikken i hele Region Nordjylland og har desuden X-busforbindelser til Rønbjerg, Nykøbing Mors, Løkken, Viborg, Frederikshavn, Silkeborg, Holstebro, Randers, Århus, Esbjerg og Thisted. Med stationerne Lindholm, Vestbyen, Skalborg og Aalborg, der alle betjenes af regionaltog, er Aalborg en af de forholdsvis få byer i Danmark, der betjenes fra flere regionaltogsstationer. DSBs InterCity lyntog stopper alle på Vestbyen Station, Lindholm Station og Aalborg Banegård. Kommunen betjenes også af tog via Aalborg Nærbane, der ud over Aalborg Station standser på stationerne Lindholm, Vestbyen, Svenstrup og Skalborg. Nordjyllands Trafikselskab står for betjening af byens busser. Aalborg har fire (4) metrobuslinjer, otte (8) almindelige bybuslinjer, tre (3) servicebuslinjer, syv (7) basisbuslinjer (busser der kører omkring midnat), fem (5) natbuslinjer og seks (6) lokale buslinjer. Metrobuslinjerne 1 og 2 kører på en fællestrækning gennem centrum, hvorefter de deles ud til andre byer. Aalborg Letbane er et af byens helt store indsatsområder og vil i fremtiden fungere som rygraden i Aalborgs kollektive trafik. Man ønsker en højklasset letbane fra Aalborg Vestby via Aalborg Centrum til det nye Universitetshospital med planlagte udvidelser til Aalborg Lufthavn, Aalborg Øst, City Syd, Bouet eller Løvvang i Nørresundby. Aalborg håber, at Folketinget godkender projektet i 2017, og at letbanen vil kører Aalborg inden 2025. Der er færgeforbindelse for personer og biler til øen Egholm. Færgelejet på Aalborgsiden ligger ved Fjordparken i Vestbyen. Aalborg Lufthavn er landets tredjestørste og indenrigsruten til København er Danmarks uden sammenligning største med mere end 20 daglige afgange. Ruten beflyves af både Norwegian og SAS. Hertil kommer en stærkt stigende chartertrafik. Lige ved siden af Aalborg Lufthavn ligger Flyvestation Aalborg.

Erhvervs- og forretningsliv

Udsigt over Aalborg
Udsigt over Aalborg by / Shutterstock

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Aalborg et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Aalborg er noget ganske særligt og har et rivende handelsliv. Erhvervslokaler beliggende her i byen giver adgang til gode indkøbs- og shoppingmuligheder i byen, der fleres sted omtales som en æske fyldt chokolade. Aalborg Centrum har et bredtfavnende udbud af specialbutikker side om side med store traditionelle varehuse. Her ligger de to store gågader Bispensgade og Algade med sidegader og gyder. Med erhvervslokaler i Aalborg har du desuden adgang til masser af kulturoplevelser og en effektiv kollektiv trafik. Alle forhold, der har indflydelse på profileringen af din virksomhed. Erhvervslokaler findes i flere kategorier og anvendes blandt andet til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Aalborg Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Aalborg er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer. Søg efter erhvervslokaler på Lokalebasen; din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Aalborg.

Købekraften i området

Aalborg Havnefront
Aalborg havnefronts nybyggeri / Shutterstock

Information om kommunalperformance, indtægtsniveau og købekraft i Aalborg er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i Aalborg. Købekraften i kommunen er middel, og den disponible indkomst i kommunen indtog i 2014 en 31. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge 2016-tal ligeledes fra Danmarks Statistik er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Aalborg Kommune 256.507 kroner. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Aalborg Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri (DI) har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Aalborg en samlet placering som nummer 91, hvor kommunen i 2015 fik en 94. plads – altså en fremgang på tre (3) pladser i Aalborgs erhvervsvenlighed i perioden, så der er plads til forbedring. Huspriserne i Aalborg er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Aalborg og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I første kvartal 2017 er der handlet 42 fritidshuse til en kvadratmeterpris på 9,363 kroner, et fald på -0,09 procent, baseret på 42 solgte fritidshuse. Der er solgt og købt 199 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 18.545 kroner, hvilket er et fald på -2,90 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 14.080 kroner, en stigning +2,92 procent i forhold til fjerde kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden blev handlet 312 parcel- og rækkehuse i Aalborg Kommune.

Udvikling i området

Aalborg Cable Park
Wakeboarder i Aalborg Cable Park i havnebassin / Shutterstock

Med til overvejelserne i forbindelse med leje af erhvervslokaler i Aalborg hører udviklingsplaner for by og erhvervsliv, fordi det påvirker din virksomheds vækstmuligheder og indtjeningspotentiale. Hele området omkring Aalborgs Østre Havn er nu lokalplanlagt og i fuld gang med en forvandling fra industri til urban bydel med et anderledes bymiljø, der skal skabes i mødet mellem den industrielle kulturarv, moderne arkitektur og et aktivt byliv omkring Stjernepladsen og Østre Havnebassin. Ved Stjernepladsen er der aktuelt to nye boligprojekter på vej, med publikumsorienterede professioner i stue- etagen. Det er tanken, at derved vil kunne fornemme stjernestrukturen med smalle stræder, der stråler ud fra den centralt beliggende plads. Ud mod Nyhavnsgade ved det nye Østre Havnegadekryds forberedes opført en dagligvarebutik med boliger ovenpå og et stort parkeringshus. På havnebassinets østside er den forhenværende værftsbygning ved at blive omdannet til eksklusive ejerboliger parallelt med, at der planlægges opført et punkthus ved siden af. På den sydøstlige side af havnebassinet er tre andre boligprojekter på vej, herunder et alment boligprojekt, der vender ud mod Nyhavnsgade. Ved skaber havnebassinet Aalborg Cablepark liv med wakeboardaktiviteter og andre aktiviteter, og i det grønne område, hvor de har deres faciliteter på landjorden, skal der være et rekreativt område, hvor Østre Havns beboere og Aalborgs øvrige borgere kan nyde livet. Aalborgs bæredygtighedsstrategi, som er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur- og klima- politik, skal sikre sammenhæng og helhed i den kommunale planlægning inden for disse områder, men også i forhold til kommunens øvrige planlægning. Det gælder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan og landdistriktspolitik med videre. Strategierne på miljø-, natur- og klimaområdet skal sikre, at der samtidig skabes økonomisk grøn vækst og social udvikling i kommunen. Bæredygtighedsstrategien udarbejdes hvert fjerde år og omsætter kommunens forpligtigelser for en bæredygtig udvikling i Aalborg Commitments. Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 bærer navnet ”Sammen skaber vi et GRØNT og STÆRKT Aalborg, hvor mennesker TRIVES” blev godkendt af byrådet i november 2016 og fokuserer på, at styrke indsatsen for at skabe en bæredygtig kommune sammen med erhvervsliv og borgere.

Industrien

Fragtskib
Fragtskib i Aalborg havn / Shutterstock

Erhvervsforhold hører med til overvejelserne i forbindelse med leje af erhvervslokaler i Aalborg, fordi det påvirker rammebetingelser og driften af din (kommende) virksomhed. Aalborg Kommune erhvervsstrategi indeholder vision, strategi og handlinger for kommunens erhvervspolitik, og Erhvervsplan 2015-2018 har fået overskriften ”Aalborg – Den Globale Videns- og Industriby”. Det fremgår af indledningen til erhvervsplanen, at den tager afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Aalborg Kommune vil på den måde understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være en moderne industriby, hvor viden og forskning bliver omsat til nye produkter og forretningsmodeller. Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. Der er opstillet to konkrete måltal i erhvervsplanen, som skal fungere som pejlemærker for Aalborgs erhvervsindsats. Målet er, at der skabes 7.500 flere arbejdspladser frem mod 2018. Tanken er, at der skal skabes og fastholdes videns-, service- og produktionsarbejdspladser, og arbejdspladser i andre brancher. Aalborg opjusterede målet fra 5.000 til 7.500 i efteråret 2016, da der medio 2016 allerede var skabt 4.779 flere arbejdspladser i kommunen siden erhvervsplanen trådte i kraft. Målet er at øge værdiskabelsen per medarbejder, så virksomhederne skaber en højere merværdi per medarbejder. Målet er en vækst på 10 procent i værditilvæksten per medarbejder indtil 2018. Erhvervsplanen angiver en helhedsorienteret erhvervs- strategi, hvor klynger, tiltag og aktører spiller positivt sammen. Strategien tager udgangspunkt i erhvervslivets behov, Aalborgs DNA og eksisterende styrkeområder. Erhvervsmæssigt er Aalborg blandt andet kendt for produktionen af hvid og grå cement på cementfabrikken Aalborg Portland og for snapsen Rød Aalborg, som tog navn efter byen, fordi De Danske Spritfabrikker blev grundlagt her i 1881 af C.F. Tietgen og C.A. Olesen. En betydelig del af byens og områdets erhvervsliv er organiseret i handelskammeret Erhverv Norddanmark, der har rødder i Guds Legems Laug, der blev indstiftet af lokale købmænd i 1431. Lauget, der er landets ældste af sin art, har i dag (2017) 500+ medlemmer. De største arbejdspladser i Aalborg (med minimum 500 fuldtidsstillinger) er Aalborg Kommune, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet, Siemens Wind Power, Telenor, Spar Nord Bank, IDA Service, KMD, University College Nordjylland og cementgiganten Aalborg Portland.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Aalborg Borg
Aalborg Borg på en snefuld vinterdag / Shutterstock

Erhvervsforhold hører med til overvejelserne i forbindelse med leje af erhvervslokaler i Aalborg, fordi det påvirker rammebetingelser og driften af din (kommende) virksomhed. Aalborg Kommune erhvervsstrategi indeholder vision, strategi og handlinger for kommunens erhvervspolitik, og Erhvervsplan 2015-2018 har fået overskriften ”Aalborg – Den Globale Videns- og Industriby”. Det fremgår af indledningen til erhvervsplanen, at den tager afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Aalborg Kommune vil på den måde understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være en moderne industriby, hvor viden og forskning bliver omsat til nye produkter og forretningsmodeller. Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. Der er opstillet to konkrete måltal i erhvervsplanen, som skal fungere som pejlemærker for Aalborgs erhvervsindsats. Målet er, at der skabes 7.500 flere arbejdspladser frem mod 2018. Tanken er, at der skal skabes og fastholdes videns-, service- og produktionsarbejdspladser, og arbejdspladser i andre brancher. Aalborg opjusterede målet fra 5.000 til 7.500 i efteråret 2016, da der medio 2016 allerede var skabt 4.779 flere arbejdspladser i kommunen siden erhvervsplanen trådte i kraft. Målet er at øge værdiskabelsen per medarbejder, så virksomhederne skaber en højere merværdi per medarbejder. Målet er en vækst på 10 procent i værditilvæksten per medarbejder indtil 2018. Erhvervsplanen angiver en helhedsorienteret erhvervs- strategi, hvor klynger, tiltag og aktører spiller positivt sammen. Strategien tager udgangspunkt i erhvervslivets behov, Aalborgs DNA og eksisterende styrkeområder. Erhvervsmæssigt er Aalborg blandt andet kendt for produktionen af hvid og grå cement på cementfabrikken Aalborg Portland og for snapsen Rød Aalborg, som tog navn efter byen, fordi De Danske Spritfabrikker blev grundlagt her i 1881 af C.F. Tietgen og C.A. Olesen. En betydelig del af byens og områdets erhvervsliv er organiseret i handelskammeret Erhverv Norddanmark, der har rødder i Guds Legems Laug, der blev indstiftet af lokale købmænd i 1431. Lauget, der er landets ældste af sin art, har i dag (2017) 500+ medlemmer. De største arbejdspladser i Aalborg (med minimum 500 fuldtidsstillinger) er Aalborg Kommune, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet, Siemens Wind Power, Telenor, Spar Nord Bank, IDA Service, KMD, University College Nordjylland og cementgiganten Aalborg Portland.