4-dages arbejdsuge på kontoret styrker din arbejdskraft og glæde

4-dages arbejdsuge på kontoret styrker din arbejdskraft og glæde

25
nov
2022
Steen Uno
Oven på corona-kapitlet orienterer fortsat flere kontorvirksomheder og deres medarbejdere sig efter forsøg med gode resultater mod fire-dags arbejdsuge, som HR-eksperter tipper vil udvikle sig til norm i 2030.
25
nov
2022
Steen Uno


 

 

 

 
En arbejdsuge afkortet til fire dage kan med høj sandsynlighed udvikle sig til og manifestere sig som den nye norm på arbejdsmarkedet i løbet af de næste 10 år.

Det mener globale rekrutteringseksperter efter en række forsøg med gode resultater, der - med corona-nedlukningerne nu lagt bag sig - er blevet afviklet på arbejdspladser rundt over hele verden.

"En afkortet arbejdsuge betyder mere tid til din familie og til at pleje, forøge og optimere dit mentale og fysiske helbred," vurderer størstedelen af eksperterne samstemmende.

"En ekstra dag til "livet" betyder, at du er mere tilbøjelig til at hvile, træne, planlægge lægebesøg, nyde udendørsliv, stifte familie, lege med dine børn og passe dine ældre uden at skulle betale for det med løn eller karriere." 


Lovende forsøg

I juni i år indledte 70 britiske virksomheder et seks måneder langt pilotprojekt, hvor over 3.300 ansatte arbejder efter en 100:80:100 model: Fuld løn for 80% af den hidtidige arbejdstid, men forpligtet til 100% produktivitet.  

Midtvejs i forsøgsperioden rapporterede 88% af de responderende firmaer stor tilfreds med udviklingen, og stort set alle erklærede sig indstillet på at fortsætte i samme positive spor, når forsøget var forbi.

En ekstra dag til "livet" betyder, at du er mere tilbøjelig til at hvile, træne, planlægge
lægebesøg, nyde udendørsliv, stifte familie, lege med dine børn, passe dine ældre
uden at skulle betale for det med løn eller karriere.                                   Fotos: iStock


 

"Forsøget med en fire-dages arbejdsuge har indtil videre været yderst vellykket for os," fastslår et engelsk marketingfirma blandt pilotprojektets deltagere.

"Vores produktivitet er forblevet helt i top, vores ansatte føler stigende velvære i deres hverdag, og på business-siden har vi præstereret ikke mindre end 44% bedre økonomisk." 


Global interesse

I Belgien lagde parlamentet i september grundstenen for en kommende lov om den fri ret til at udføre en hel arbejdsuge på fire dage i stedet for de sædvanlige fem uden tab af løn.

I Island lagde en række forsøg i 2015-17 med forkortet arbejdsuge grunden til, at næsten 90% af de erhvervsaktive islændinge i dag arbejder på reduceret arbejdstid eller med andre goder.  


 Ud over at øge de ansattes velvære opnåede et engelske marketingfirma at øge sin
produktivitet og forbedre økonomien med 44% i et forsøg med fire-dages uger.   


 

Tyskland praktiserer i forvejen en af det europæiske arbejdsmarkeds korteste arbejdsuger på gennemsnitlig 34,2 timer, men 71% af alle ansatte samt de store fagforbund kræver nu lovfæstet mulighed for kun at arbejde fire dage om ugen.

I Japan testede Microsoft i 2019 fire-dages arbejdsuge, hvor produktiviteten månedlig øgedes med 40%. Nu afvikler mange firmaer lignende forsøg for at efterkomme regeringskrav om forbedret balance mellem arbejde og privatliv.  

I en amerikansk survey siger tre ud af fire medarbejdere (74%), at de vil være i stand til at udføre samme mængde arbejde på fire dage og nævner forbedret mental sundhed og øget produktivitet som klare fordele ved kortere arbejdsuge.


Få chefen med

"Det er utrolig konstruktivt og givende for travle medarbejderes mentale sundhed og velvære, hvis de kan råde over en ekstra dag til at pleje sig selv og privatlivet," siger Daryl Appleton, psykoterapeut og ekspert i virksomheds-velvære.

Hun opfordrer den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppe på arbejdspladsen til at få arbejdsgiveren eller lederen med på idéen om at afprøve fire-dages ugen over et aftalt tidsrum.

 
 "Det er utrolig konstruktivt og givende for travle medarbejderes mentale sundhed
og velvære, at de kan råde over en ekstra dag til at pleje sig selv og privatliv," siger
Daryl Appleton, psykoterapeut og ekspert i virksomheds-velvære.
 


 

"Men inden må du have din research parat. Vær skarp på argumenter for, hvad sådan et forsøg betyder for dig/jer. Kom forberedt med alt, hvad du har på bordet, for det er måske den eneste chance, som I får," foreslår Daryl Appleton.

"Først som sidst må du overbevise din chef om, hvordan en fire-dages arbejdsuge vil gavne virksomheden. Fortæl om de gode resultater på andre virksomheder, der ligner jeres, og hvordan dit forslag vil øge eller fastholde overskuddet, skære ned på udgifterne og øge produktiviteten."  ●

 

 

Læs mere her:
Information.dk: Oplagt løsning på flere af arbejdsmarkedets kriser
Lederstof.dk: Her sikrer en fire dages arbejdsuge mere effektivitet og tilfredse medarbejdere
Forbes.com: Could the four-day workweek become the new global standard
Computerworld.com: The four-day workweek works 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo