En erhvervslejekontrakt

Udarbejd en dynamisk erhvervslejekontrakt på 10-15 min!

På blot 10-15 minutter vil du blive guidet igennem 8 simple trin, hvor der skal udfyldes nødvendige oplysninger vedrørende parterne (hvem), lokalerne (hvad) og pris/varighed (hvornår), hvorefter du står med en færdig udarbejdet erhvervslejekontrakt i hånden. De 8 trin er følgende:

 1. Udlejer - Hvem udlejer lokalerne?
 2. Lejer - Hvem skal leje lokalerne?
 3. Anvendelse - Hvad skal lokalerne bruges til?
 4. Placering - Hvor ligger lokalerne?
 5. Stand - Hvilken stand er lokalerne i?
 6. Periode - Hvor længe skal lokalerne lejes?
 7. Økonomi  - Hvad koster lokalerne?
 8. Godkend  - Tjek at alle dine oplysninger er korrekte.

Når du er igennem de 8 trin, får du automatisk sendt en e-mail med kontrakten i pdf-form. Efterfølgende kan du via linket i e-mailen nemt gå tilbage og rette i den – helt gratis.

.

Set i medierne

Erhvervslejekontrakt værktøj i Berlinske
Som set på 180Grader

 

 

Med lov skal land bygges

Når en lejekontrakt for erhvervslejemål skal udfærdiges, skal man holde sig den gældende lovgivning for øje. Denne kan ændre sig med tiden – og derfor er det vigtigt at have den rette juridiske bistand, som kan sikre at kontrakten til hver en tid lever op til de i erhvervslejeloven nedskrevne regler for udlejning af erhvervsejendomme.

Lokalebasen.dk har i et tæt samarbejde med Advokat, Theis Guttenberg, udarbejdet en service, som ved hjælp af få simple spørgsmål, besvaret lige her via en formular, sammensætter en fuldt gyldig lejekontrakt til erhverv, som er skræddersyet til netop dit lejemål – og så tager det blot 10-15 minutter! Derefter modtager du den pr. mail.

Regler for udlejning af erhvervslejemål står nedfældet i erhvervslejeloven. Disse regler gælder for alle erhvervslokaler, såsom kontorlokaler, lager- og produktionslejemål og butik mm. Der kan dog være en del detaljer, som skal holdes styr på, når den endelige erhvervslejekontrakt skal udarbejdes.

Theis Guttenberg har som advokat specialiseret sig inden for erhvervslejemål og de regler og regulativer, der gør sig gældende i forbindelse med leje af erhvervsejendomme. Theis Guttenberg er Advokat med møderet for Højesteret og medstifter og medindehaver af HALDGUTTENBERG Advokatfirma. De har med stor ekspertise og erfaring eksisteret siden 2010 med advokattraditioner, der løber mere end 100 år tilbage i historien.

Med speciale i erhvervslejeret og transaktioner rådgiver Theis Guttenberg et bredt udsnit af virksomheder og organisationer indenfor domicilkøb, facilitering af entrepriseudbud og erhvervsudlejning.

Derudover er Theis Guttenberg medlem af:

 • Danske Advokaters forening for Erhvervsejendomme
 • Dansk Selskab for Boligrett
 • Det Danske Selskab for Byggeret
 • By- og planudvalget for Byggesocietetet

Advokat Theis Guttenberg

Advokat Theis Guttenberg

haldguttenberg.dk

 

Din skræddersyet professionelle erhvervslejekontrakt

Mens Theis har udarbejdet de kontraktlige juridiske forhold samt vejledende tekst, så har Lokalebasen.dk udviklet den tekniske del, som gør det muligt for dig at skræddersy erhvervslejekontrakten til netop dine behov. Spørgefelterne er let udfyldelige og du bliver guidet igennem hele processen.

Ved at følge 8 enkelte punkter via vores webformular får du tilsendt din lejekontrakt som en samlet pdf-fil. Skal der efterfølgende ændres en detalje eller to, så klikker du blot ind på kontrakten via det tilsendte link, retter til, gemmer og får tilsendt en ny udgave af kontrakten – alle rettelser er helt gratis og er med i prisen på kr. 475 eks. moms.

 

Jakob Dalhoff, Dorektør hos Lokalebasen.dk "En erhvervslejekontrakt fra Lokalebasen.dk er den hurtigste og mest effektive måde at få styr på papirarbejdet. Det tager ikke mere end 10-15 minutter"

- Jakob Dalhoff, CEO Lokalebasen.dk A/S

Eksempel på vores erhvervslejekontrakt

Se et eksempel på netop den erhvervslejekontrakt du kan udarbejde igennem vores værktøj. Vi har udfærdiget et eksempel på en standard lejekontrakt for erhverv i pdf format, som du kan downloade kvit og frit.

Hent erhvervslejekontrakt eksempel her

Hent tjekliste til erhvervslejekontrakt

Den officielle tjekliste for erhvervslejekontrakter til er fra Erhvervsstyrelsen. Listen kan hjælpe dig når du skal udarbejde en standard erhvervslejekontrakt, eller når du som lejer skal gennemlæse din kontrakt.

Hent tjeklisten her

Se vores video præsentation

 

 

Som udlejer af et erhvervslejemål er det utrolig vigtigt at have en professionel erhvervslejekontrakt, så samarbejdet mellem lejer og udlejer kan fungere optimalt. Ved hjælp af en lejekontrakt til erhverv skabes der forudsigelighed, troværdighed og sikkerhed parterne imellem. Det vil vi gerne hjælpe med!

Denne lejekontrakt er mere end blot et dokument, idet du har fri mulighed for at gå tilbage og rette helt gratis, hvis lejeforholdene skulle ændre sig.

Prisen for denne fyldestgørende guide og dynamiske erhvervslejekontrakt er kr. 475 eks. moms. Vi har tilbudt denne service siden 2008, hvor vi har solgt flere hundrede lejekontrakter hvert år. Skal vi lave en til dig?

I det følgende kan du læse mere om hvad du bør være opmærksom på i forbindelse med erhvervslejemål lejekontrakter – både som lejer og som udlejer. Hvis du sikrer dig, at kontrakten er på plads inden du lejer dit næste erhvervslejemål, kan du som lejer sove roligt om natten i tryg forvisning om at alting er som det skal være. Og som udlejer er du garanteret en lejeproces, som lever op til den danske lovgivning.

Kan udlejer ændre lejekontrakt til erhvervslejemål?

Lige som det gør sig gældende i lejeloven for udlejning af beboelsesejendom, vil det som udgangspunkt ikke være muligt for en udlejer at ændre en erhvervslejemål lejekontrakt når først denne er underskrevet af både lejer og udlejer.

Lejemålet kan i særlige tilfælde ophæves af udlejer. Dette kan finde sted hvis lejer fraviger kontrakten eller misligeholder denne. Har lejer for eksempel fremlejet ejendommen eller lokalerne uden at holde udlejer informeret herom, eller har lejer ikke opretholdt sin del af aftalen når det gælder vedligeholdelse – måske endda udvist grov forsømmelse – kan udlejer kræve lejekontrakten ophævet.

Særligt for ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål gælder dog ifølge erhvervslejelovens §14, at udlejer og lejer kan indgå en aftale om at udlejer kan stille krav om ændring af lejevilkårene, og opsige lejer såfremt en forhandling desangående ikke fører til en enighed om de fremtidige lejevilkår.

En sådan ændring af vilkårene for leje kan tidligst træde i kraft otte år efter kontraktens indgåelse, og ligeledes tidligst otte år efter det tidspunkt, hvor lejevilkårene senest er ændret, ligesom ændringen af vilkårene tidligst kan få virkning fire år efter seneste markedsregulerede lejeforhøjelse.

Som lejer bør du altid være opmærksom på dette forhold, som skal fremgå af erhvervslejemål lejekontrakten. Det er altid en god idé at læse kontrakten grundigt igennem sammen med en advokat med speciale inden for erhvervslejemål.

Skal du have udfærdiget en specialkontrakt?

Hvis du står og skal udleje et særligt erhvervslejemål, som kræver specielle modifikationer og tilføjelser til kontrakten, anbefaler vi, at du kontakter Theis Guttenberg på tlf.: +45 33 11 50 30 eller e-mail tg@haldguttenberg.dk. For yderligere information om Theis Guttenberg og hans arbejde, klik her.

Har du flere ledige erhvervslejemål?

Sidder I med flere erhvervslejemål, som I endnu ikke har lejet ud, så kan vi også hjælpe jer med dette. Lokalebasen.dk tilbyder flere muligheder for at annoncere og udleje via vores hjemmeside. Hør mere ved at kontakte os på e-mail: info@lokalebasen.dk eller tlf.: +45 70 20 08 14.

Denne side er senest opdateret d. 17. oktober, 2023.


Vores medlemskab
 • Lokalebasen medlemskab logo
 • Lokalebasen medlemskab logo