4-dages ugen ligner mere og mere kontorets næste ´must-have´

4-dages ugen ligner mere og mere kontorets næste ´must-have´

17
jul
2023
Steen Uno
Det ER muligt at arbejde færre timer og opretholde samme produktivitets- og lønniveau, viser virksomheders efterhånden mange testforløb med fire-dages arbejdsuger, der har kurs mod at blive kontorfolks nye topprioritet.
17
jul
2023
Steen Uno


 

 

 

 
Corona-pandemien banede og cementerede vejen for arbejdsmarkedets nyindførte hybride arbejdsmodeller - nu lurer allerede næste skridt til en yderligere fleksibilisering af arbejdsugen.

Flere og flere virksomheder verden over ikke blot tester, men implementerer allerede fire-dages arbejdsugen efter 100-80-100 modellen: Fuld løn for 80% af den hidtidige arbejdstid samt 100% produktivitet.

Strategien er at booste mental sundhed hos de ansatte, værne om virksomhedens produktivitet samt sikre de ansatte en tre-dages weekend til at geare ned og samle kræfter til en ny effektiv arbejdsuge.

Et seks måneder langt succesfuldt i 2022 i England, som involverede 61 virksomheder og 2.900 medarbejdere, har 56 af firmaerne nu valgt at gå all in for den tidsreducerede arbejdsuge.


Højere engagement

Englands første app-baserede bank, Atom Bank, var blandt de allerførste til at indføre og tilbyde permanent fire-dages arbejdsuge for sine knap 500 medarbejdere.

"Vi skar 3½ time af hver medarbejders arbejdsuge, mens deres løn forblev uændret. Vi anslog, at denne investering ville udgøre omkring 9% af omkostningerne for hver medarbejder," rekapitulerer Mark Mullen, CEO hos Atom Bank.


  Strategien med 4-dages arbejdsugen er at booste mental sundhed hos de ansatte,
værne om virksomhedens produktivitet og sikre de ansatte en tre-dages weekend
til at geare ned og samle kræfter til en ny effektiv arbejdsuge.
               Fotos: iStock


 

"Vi mærkede ingen målbar forringelse af produktiviteten. Jeg tror ikke, at ansatte er dovne, men færre arbejdstimer om ugen tilskynder uvilkårligt de fleste til at være mere effektive i besværlige opgaver.

Siden har vi set faldende personalenedgang og reduktion i vores rekrutterings-omkostninger, lavere sygefravær samt et større engagement med vores brand. Vi har også dokumenteret højere produktivitet, lønsomhed og kundetilfredshed."


Øget effektivitet

Adskillige undersøgelser viser, at en overbevisende stor andel af kontormedarbejdere er parat til at gennemføre deres ugentlige timepensum på blot fire fremfor fem arbejdsdage.

Samstemmende for de globale surveys er, at 4-dages arbejdsugen typisk bakkes op af 80-90% af de responderende ansatte. Forudsætningen er, at de er i stand til at opretholde deres nuværende løn, hvis og når arbejdsskemaet justeres.

 
 En overbevisende stor andel af kontormedarbejdere er klar til at gennemføre deres
ugentlige timepensum på fire fremfor fem arbejdsdage - forudsat at de er i stand til
at opretholde den samme løn.

 


Et stort antal virksomheder rapporterer efter endte forsøgsperioder om ofte betydelige produktionsmæssige fremgange samt udtalt større medarbejdertrivsel og tilfredshed.

Blandt ulemperne tæller, at ikke alle nationale arbejdsmarkeder tillader, at ansatte med 40 timers arbejdsuger overgår til at arbejde for eksempel fire dage à 10 arbejdstimer. 


Succes i Odsherred

Herhjemme tester et stigende antal kommunale og regionale institutioner mulighederne for at implementere fire-dages arbejdsugen permanent - kommunalforvaltninger, jobcentre, sygehus-personalegrupper med flere. 

I Odsherred kommune i nordvestsjælland sluttede en tre år lang forsøgsperiode med fire-dages ugen sidste vinter med, at ordningen blev gjort permanent og udvidet til flere kommunalt ansatte på skoler, plejecentre og institutioner.


  I Odsherred kommune sluttede en tre år lang forsøgsperiode med fire-dages uger i
vinter med, at ordningen blev gjort permanent samt udvidet til at gælde endnu flere
personalegrupper.

 


Kommunens egen undersøgelse viste, at 82% af medarbejderne på en fire-dages arbejdsuge rapporterede, at den 4-dages arbejdsuge havde haft positiv betydning for deres trivsel og arbejdsglæde.

Og at 80% af de medarbejdere, der havde deltaget i forsøgsperioden med fire-dages arbejdsuge, ønskede at forlænge aftalen med en permanent ordning med fire-dages arbejdsuger.  ●
 

 

Læs mere her:
Odsherred.dk: Det treårige forsøg med en 4-dages arbejdsuge
Entrepreneur.com: A 4-day work week could benefit employees - but
Washingtonpost.com: My company introduced a 4-day workweek. Guess what happened
Allwork.space: How the rise of four-day work weeks could reshape the coworking industry

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo