Bifalder fleksibilitet: Din ny kontordag efter covid bliver hybrid

Bifalder fleksibilitet: Din ny kontordag efter covid bliver hybrid

06
apr
2021
Steen Uno
Virksomheder begynder at åbne dørene igen efter corona-nedlukningen. Det er tid til at sige farvel til hjemmekontoret, men i hvilket omfang? Din kommende kontorarbejdsdag oven på covid tegner nemlig til at blive hybrid.
06
apr
2021
Steen Uno

  

 

 

 


Den store langstrakte corona-nedlukning lakker mod enden. Virksomhederne har vinteren igennem været i fuld gang med at reorganisere deres kontormiljøer og tilpasse dem fremtidens nye strukturer, mønstre og måder at arbejde på - i kontorerne, remote eller flex og hybrid.   

Langt størsteparten af kontorvirksomheder verden over synes indstillet på at lade deres ansatte forholdsvis frit vælge, om de foretrækker at arbejde full time på kontoret, derhjemmefra, eller om de - som et klart flertal hælder til - ønsker at kombinere mulighederne.

Fortsat flere firmaer melder sig samtidig parat til at introducere større fleksibilitet i deres indretning af kontorpladser og lokaler for at imødekomme deres mange medarbejdere, som over et helt år har vænnet sig til at performe og levere hjemme fra privaten.

Ifølge en lang række undersøgelser erklærer en overvældende majoritet af kontorfolk sig mest tilbøjelig til at vælge hybride arbejdsmodeller som ny norm for deres fremtidige arbejdsliv. 


Rette balancer

"Tid til fordybelse uden afbrydelser har været en af de helt store gevinster, og det har øget effektiviteten flere steder. Generelt ser vi, at jo bedre medarbejderne og lederne kender hinanden i forvejen, des bedre har det fungeret.

Jeg tror ikke, vi helt kan gå væk fra de fysiske møder, men det er blevet tydeligt for mange, at drift og igangværende projekter fint kan køre videre med virtuelle møder," siger arbejdsmarkedsforsker Steen Erik Navrbjerg til Berlingske.

Han understreger, at udviklingen af bedre digitale løsninger i virksomhederne er en af nøglerne til et arbejdsmarked, hvor vi er mindre afhængige af tid og sted, end vi har været vant til.


 Ifølge adskillige undersøgelser foretrækker en overvældende majoritet af kontorfolk
hybride arbejdsmodeller som ny norm for deres fremtidige arbejdsliv.
                                                                                                                               Fotos: iStock

 

 

Den amerikanske software-gigant Salesforce er blandt de talrige arbejdspladser, der lægger sig i selen for at sikre de rette balancer mellem fleksibelt hjemmearbejde og kontortid i firmaet, som kan matche virksomhedens kultur.

"Størstedelen af vores medarbejdere vil vende tilbage til kontoret i det mindste noget af tiden. Vi ved, at 80 procent af dem er opsatte på at retablere det sociale fællesskab, den kontakt og innovation, der opstår mennesker imellem. 

Vi arbejder således på at omstille vores kontorlokaler til community hubs, som kan fremme en hybrid arbejdsstil - nye samarbejds- og breakout-miljøer, der kan generere alle de tætte kontakter mellem folk, der ikke skabes online," siger Salesforce topchef Brent Hyder.


Mix af flex

Med hybride arbejdsmodeller kan firmaer tilbyde deres ansatte de nødvendige fleksible måder at arbejde på qua et skræddersyet mix af kontorrum og miljøer til fokuseret arbejde, til samarbejde, til virtuel mødeaktivitet m.v..

Eksempelvis kan kontorfolk således som udgangspunkt arbejde eksternt, men med aftalte mellemrum bruge kontoret som samarbejdsrum til social inspiration, brainstorming eller fælles projektarbejde.

 Efter et langt år med hjemmearbejde længes rigtig mange kontorfolk efter igen at
mærke menneskelig relation, socialt nærvær og inspiration kolleger imellem.    

 


Friske undersøgelser viser, at op til ni ud af 10 virksomhedsledere bifalder, at hybridarbejde oven på pandemien vil blive en permanent del af arbejdsrytmen og livet i den enkelte virksomhed.

Arbejdsgiverne imødeser, at de fremtidge hybride arbejdsmodeller vil hjælpe med til at gøre deres firma tilstrækkelig interessant for dens talentmasse og i sidste ende desuden bidrage til at reducere kontor- og lejeomkostninger.


Faren ved hybrid

I sine forberedelser til forestående hybride arbejdsmodeller er teknologi-mastodonten Google bekymret for, hvordan de ændrede arbejdsmønstre eventuelt kan negativt påvirke bærende størrelser som virksomheds-kultur, kreativitet og teamwork.

"Når vi gør klar til at kalde vores arbejdsstyrke tilbage til kontoret, risikerer vi at se mulige effekter på vores evne til at fastholde den fælles virksomhedskultur," som Google nænsomt formulerer det i en intern rapport.  


 Den ideelle hybride arbejdsmodel ser ud til indbefatte to-tre dage på kontoret samt
to-tre dage derhjemme, viser friske undersøgelser.

 


Adskillige surveys peger på, at den ideelle model til hybridarbejde synes at foreslå to-tre arbejdsdage på kontoret samt to-tre dage derhjemme eller på en anden lokation uden for virksomheden.

I gennemsnit mener 43 procent, at en hybrid arbejdsmodel, der involverer to dage på kontoret og to dage hjemme, vill være en ideel løsning. 23 procent drømmer om at arbejde hjemmefra alle fem dage om ugen, mens blot fem procent melder klar til at genoptage en fuld arbejdsuge på kontoret.  ● 


 


Læs mere:
Berlingske.dk: Din fremtidige arbejdsplads er hybrid
Forbes.com: How to sustain company culture in a hybrid work model
Businesswire.com: The new hybrid work expectations of UK employees
Salesforce.com: Creating the best workplace from anywhere, for everyone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo