Dansk alarm: Drop det åbne kontorlandskab - det dræber arbejdsglæden

Dansk alarm: Drop det åbne kontorlandskab - det dræber arbejdsglæden

14
maj
2019
Steen Uno
I to årtier har arbejdsgivere lovprist det åbne storrumskontor og dets positive indflydelse på de ansattes videndeling, samarbejde og firmaets innovation. Nu råber dansk forskerrapport vagt i gevær: Åbne kontorlandskaber er dræbende for motivation og arbejdsglæde.
14
maj
2019
Steen Uno

 

 

 

 

 

"Medarbejdere i åbne kontorer rapporterede lavere tilfredshed med deres arbejdsplads, velvære og daglige interaktion med kolleger sammenlignet med andre ansatte, der arbejder i cellekontorer eller i rum med få andre.

Beslutningstagere bør derfor i højere grad overveje det åbne kontormiljøs indvirkning på deres medarbejdere frem for udelukkende at fokusere på storrumskontorernes omkostningsmæssige fordele, fleksibilitet og produktivitet."

Så skarp lyder konklusionen af et netop offentliggjort forskningsprojekt ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet. Undersøgelsen dementerer, at det nødvendigvis fremmer videndeling og samarbejde, at så mange sidder og arbejder i samme rum.

Tværtimod virker åbne kontorlandskaber dræbende for den enkelte medarbejders velbefindende, velvære og arbejdsglæde. Jo flere man sidder i samme storrumskontor, des sværere er det at føle glæde og tilfredshed med sit arbejde, sammenfatter den nye danske rapport.


Støj på linjen

"Storrumskontorer er ikke velegnede til arbejde, der kræver en høj grad af koncentration. Der er mere støj og flere forstyrrelser, kolleger taler hele tiden til højre og venstre. Disse mange distraktionsmomenter besværliggør samarbejdet og kommunikationen, selv om kollegerne sidder lige ved siden af.

Fordelene ved storrumskontorer synes at være overvurderede, når man ser på al den forskning, der er lavet på området. Det er ikke så enkelt bare at sætte en masse mennesker i samme rum, fordi det er koblet med en række negative konsekvenser," siger projektets leder, lektor Tobias Otterbring, til Djøfbladet.


 Jo flere man sidder i samme åbne storrumskontor, des sværere er det at føle glæde
og tilfredshed med sit arbejde, sammenfatter den nye danske forskerundersøgelse
fra Aarhus Universitet. (Foto: Gusto, San Francisco)

 


Det stående argument for at erstatte traditionelle kontorrum med åbne storrum med færre vægge og døre er som oftest, at det åbne kontorlandskab bidrager til bedre kommunikation, øget samarbejde og værdifuld videndeling på arbejdspladsen.

Men ikke blot de nye danske fra Aarhus Universitet, men efterhånden også adskillige andre internationale forskningsresultater har påvist, at samarbejde og videndeling ikke automatisk opstår og trives, blot fordi mange medarbejdere sættes sammen i et stort fælles kontorrum.


Færre samtaler 

En tilsvarende undersøgelse fra Harvard viste for nylig, at ansatte i to forskellige virksomheder efter skiftet til åbent kontorlandskab havde færre one-to-one samtaler med hinanden. 72 procent brugte mindre tid på disse samtaler, mens til gengæld 56 procent sendte flere e-mails og 67 procent flere chat-beskeder til hinanden.

Og atter andre surveys har påvist, hvordan støjen fra det åbne storrumskontor får dets brugere til at isolere sig bag hovedtelefon samt til i stigende omfang at arbejde hjemmefra, når de har mulighed for det, ligesom mange foretrækker at maile fremfor at snakke ansigt til ansigt med kollegerne.

 Støjen i det åbne storrumskontor får dets brugere til at isolere sig bag hovedtelefon,
til at arbejde hjemmefra og til at maile i stedet for at snakke med hinanden.

 


"Det er jo altså ikke ideelt for trivslen, kulturen og relationerne på arbejdspladsen, hvis medarbejderne kun sender emails til hinanden," siger Tobias Otterbring.

"Hovedparten af forskningen på området konkluderer, at det ikke bare kan gå ud over samarbejdet, medarbejdernes velbefindende og arbejdsglæde, men at det åbne storrumskontor også tit kan være årsag til et dårligere arbejdsmiljø, til stress samt flere sygemeldinger."


Gængs standard

Siden årtusindskiftet har de åbne storrum og rumindretninger for alvor manifesteret sig som gængs standard på også den danske kontorarbejdsplads - ikke mindst af økonomiske grunde: Den enkelte medarbejders pladsbehov kan reduceres helt ned til ca. 10 m² i et storrumskontor.

Men i ligeså lang tid har rækkevis af undersøgelser devalueret virksomhedernes lovpriste fordele ved de nye rumdesigns. Blandt andet har forskere påvist, at ansatte i åbne kontorer har op til to tredjedele mere sygefravær, rapporterer mere stress, mindre arbejdsglæde og produktivitet end dem, der har mulighed for at arbejde i afgrænsede rumenheder.  ●                                                                            

 

 

Læs mere her:
Djoefbladet.dk: Forsker: Drop åbne kontorlandskaber

Sjweh.fi: The relationship between office type and job satisfaction
Techrepublic.com: 10 survival skills for the great wide open office
Forbes.com: How Your Open-Plan Office Is Killing Your Privacy and Safety

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo