Dansk undersøgelse: Kontorfolk får alt for lidt dagslys ved skrivebordet

Dansk undersøgelse: Kontorfolk får alt for lidt dagslys ved skrivebordet

03
sep
2019
Steen Uno
Kontormedarbejdere eksponeres i gennemsnit for blot en tiendedel af det lys, som andre folk med udendørsarbejde får, viser en ny undersøgelse fra et dansk forskerteam. Det kan påvirke deres energi, døgnrytme og humør.
03
sep
2019
Steen Uno


 

 

 

 

Der er i dagtimerne op til 10 gange så lidt lys i dine kontorlokaler, som der findes uden for murene. Selv i sommermånederne er kontoransatte i markant underskud for lys sammenlignet med folk, der arbejder udendørs. 

Manglen på tilstrækkeligt dagslys og lyseksponering kan hos mange kontorfolk give sig udslag i mental ubalance, træthed og tristhed - ja, i dårligt humør slet og ret. 

"Folk, som arbejder indendørs, får meget lidt dagslys i arbejdstiden. I store dele af året får de så lidt, at det er i stand til at påvirke deres mentale helbred," siger Henrik Kolstad, professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet til Videnskab.dk.

Sammen med forskerkolleger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns samt Aalborg Universitet står han bag undersøgelsen ´Lys eksponering dag og nat ved udendørs og indendørs arbejde´.  


Testgrupper

Mangelfuld eller dårlig belysning kan forårsage en række både fysiske og mentale sundhedsmæssige problemer: Trætte belastede øjne, hovedpine, generel træthed, stress og endda angst i pressede arbejdsmiljøer.

Det danske forskerstudie bekræfter, at indendørs arbejdende folk som følge af det svagere lys biologisk set faktisk lever i mørke, hvor deres øjne tilpasser sig den reducerede lysmængde.  


 Manglende dagslys og ringe lyseksponering generelt kan hos mange kontorfolk tit
afstedkomme mentale ubalancer, træthed, tristhed og dårligt humør. Fotos: iStock

 


Forskerteamet overtalte 560 testpersoner til i en uge at bære et specialudviklet armbåndsur, hvor urværket var erstattet af en lyssensor, der målte, hvor meget lys testpersonerne hver især blev udsat for i perioden. Sensoren var i stand til at registrere lyset med intervaller på et minut.

Testpersonerne var sammensat af tre lige store grupper af udendørs-, indendørs- samt natarbejdere. Udendørsarbejderne bestod især af håndværkere, gartnere, landmænd og pædagoger, mens natarbejderne primært var sygeplejersker og industriarbejdere.


Vigtig viden

Mængden af lys eller lysstyrke måles i lux, hvor 100 lux svarer til en meget mørk og overskyet dag, mens 10.000 lux er fuldt dagslys. Den danske undersøgelse viste, at indendørsarbejdere kun modtager 1.000 lux i dagtimerne om sommeren og 400 lux om vinteren.

Til sammenligning eksponeres udendørsarbejdere i gennemsnit for 4-5.000 lux om sommeren samt 1000-2000 lux om vinteren, hvilket svarer til mængden af lys, der anvendes til behandling af depression.


 Du eksponeres for op til 10 gange så lidt lys på dit kontor som uden for huset - det
kan gavne din mentale balance at flytte arbejdsbordet så tæt på vinduer som muligt.

 


"Målet for vores undersøgelse var at skabe et overblik over, hvor meget eller hvor lidt dagslys vi i virkeligheden modtager i løbet af en dag afhængigt af, hvad vi er beskæftiget med. Det er vigtig viden, fordi dagslys er centralt for vores mentale velbefindende, trivsel og sundhed.

Det er noget, som vi alle hver især bør forholde os til. Og det er i særdeleshed et tema, som arkitekter og bygningsudviklere bør tage i betragtning, når de bygger nye boliger eller designer arbejdspladser," siger Henrik Kolstad.


International resonans

Kontorfolks energi, humør og døgnrytme kan optimeres, hvis deres kontorbygninger designes og indrettes med mere daglys samt med dynamisk LED-lys, der lyser kraftigere og mere blåligt om morgenen, men glider over i rødligt skær om aftenen.

Det danske studie har vakt også international resonans og interesse, fordi sammenhængen mellem vores eksponering for lys og forskellige erhverv ikke tidligere er blevet undersøgt i samme omfattende skala.  ●

 

 

Læs mere her:
Videnskab.dk: Folk der arbejder indendørs får alt for lidt lys
Forbes.com: How Does Lighting Affect Mental Health In The Workplace
Opensourcedworkplace.com: Complete Guide to Office Lighting Best Practices
Academic.oup.com: Light Exposure during Days with Night, Outdoor, and Indoor Work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo