Det aktivitetsbaserede kontor breder sig og forandrer dit arbejdsliv - for altid

Det aktivitetsbaserede kontor breder sig og forandrer dit arbejdsliv - for altid

28
nov
2018
Steen Uno
Syv ud af 10 ledere i erhvervs-ejendomsbranchen ønsker ifølge en ny undersøgelse aktivitets-baserede arbejdsmiljøer i deres virksomheder, og et nyt svensk studie konkluderer, hvorledes aktivitetsbaserede kontorrum og arealer indrettes allerbedst.
28
nov
2018
Steen Uno


 

 

 

 

Ifølge CBREs undersøgelse er aktivitetsbaseret indretning af arbejdspladser og rum vokset som stadig mere populær tidstrend, der er i hastig stigning og udbredelse på alverdens arbejdspladser.

Activity-based workplace design (ABW) udvikler stadig nye spændende former for fleksible transparente samarbejdsmiljøer, som bevisligt er i stand til at øge kreativitet, produktivitet og omkostnings-effektivitet på en enkelte arbejdsplads, konkluderer rapporten.

Optimering og nyindretning af arbejdsrum står højt på agendaen hos adskillige virksomheder, og hele otte ud af 10 firmaer gentænkte således sidste år deres arbejdsarealer ifølge CBRE.

At aktivitetsbaseret indretning i disse år er i så markant fremgang, kan blandt andet ses som årtiers modreaktion på virksomhedernes vidtåbne kontormiljøer, der undervejs har mødt megen og tit også heftig kritik for deres forstyrrende støjniveau og atmosfære især.


Revolutionerende indvirkning

Grundtanken bag ABW er at give medarbejdere mulighed for at bevæge sig hensigtsmæssigt mellem forskellige arbejdszoner indrettet og skræddersyet til bestemte arbejdsopgaver og aktiviteter.

Ansatte skal alt efter konkret arbejdsopgave kunne vælge mellem varierede arbejdsstationer - for eksempel stillerum til opgaver, der kræver ro og koncentration, eller kreativt indrettede samarbejdszoner, som appellerer til løssluppen idéudvikling med videre.


 "Det er en forudsætning for at lykkes med et aktivitetsbaseret kontormiljø, at firmaet
virkelig er klar til denne måde at arbejde på," siger Henrik Axell, concept manager for
Kinnarps Next Office. Foto: Kinnarps

 


Indretningseksperter understreger vigtigheden af, at design og indretning af de enkelte arbejdsstationer rent faktisk tilskynder og får  medarbejderne til at bevæge sig og cirkulere i overensstemmelse med deres aktuelle opgaver.

Derfor bør indretning af arbejdszoner i design og kvalitet matche de øvrige, så de ansatte ikke falder til at favorisere og blive hængende i én zone længere end nødvendigt. Desuden må både infrastruktur og teknologi være på plads, så medarbejderne nemt kan bevæge sig fra zone til zone og opretholde samme kvalitet i deres arbejde.

Når aktivitetsbaseret arbejde lykkes, viser undersøgelser, at det kan have revolutionerende indvirkning på produktivitet, arbejdskvalitet, moral samt teamwork og samarbejde.


De konkrete behov

"En af de grundlæggende forudsætninger for at lykkes med sit aktivitetsbaserede kontormiljø er, at virksomheden virkelig er klar til denne måde at arbejde på. Sådan er det ikke altid," siger Henrik Axell, concept manager for Kinnarps Next Office.

"Kunsten er at undgå at låse sig fast på færdige koncepter og løsninger. Det perfekte kontormiljø skaber man ene og alene ved at tage direkte udgangspunkt i sine medarbejderes konkrete behov."


 Medarbejdere må have nem adgang til at skifte arbejdsstation/zone - ellers går det
let ud over den ansattes effektivitet og produktivitet, viser nyt svensk ABW-studie.
Foto: WeWork Devonshire Square Coworking Offices, London 

 


Next Office er den internationale kontormøbel-gigant Kinnarps´ aktivitetsbaserede indretnings-koncept, der baserer sig på en fem-trins analyse af en virksomheds aktuelle fysiske rum, ledelse, organisation og digitale miljø.

"Løsningen er ikke at presse den enkelte virksomhed og dens medarbejdere ind i færdige koncepter, men at tage udgangspunkt i firmaets arbejdsmåde og de forskellige behov - sådan som vores Next Office-koncept handler om," understreger Henrik Axell.


Nemt at skifte

En ny svensk undersøgelse har netop detaljeret analyseret 239 kontoransattes arbejdsmønstre i fire aktivitetsbaseret indrettede embedsmandskontorer i Stockholm - hvor og hvor længe de opholdt sig på en arbejdsstation, hvornår de skfitede til en ny, deres tilfredshedsgrader og meget andet.

Hovedkonklusionen var, at jo oftere en medarbejder skifter arbejdsstation eller zone, des mere effektivt synes den ansatte at performe, agere og producere professionelt.

Budskabet til virksomheder, der planlægger at indrette aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer lyder: Gør det enkelt og nemmest mulig at skifte arbejdsstation/zone for dine medarbejdere og minimér den tid, de skal lede efter en ny ledig station/zone - ellers risikerer det let at gå ud over deres ydeevne og produktivitet.  ●

 

                       

Se mere her:
Kinnarps.dk: Glem alt, (du tror) du ved om aktivitetsbaserede kontorer
Onofficemagazine.com: How activity based working is revolutionising the modern office
Sciencedirect.com: Self-rated productivity and employee well-being in activity-based offices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo