Din hjerne arbejder, trives og leverer bedst i kloge kontorrum

Din hjerne arbejder, trives og leverer bedst i kloge kontorrum

10
apr
2024
Steen Uno
Hjernen har i løbet af din arbejdsdag brug for variation i form af klogt indrettede kontorrum med skiftende designs for at trives og yde optimalt i en moderne vidensorganisation, forklarer danske LAIKA Rumdesign i sin ny årlige booklet.
10
apr
2024
Steen Uno

  

 

 

 

 
"Vores hjerner har brug for alt på menukortet - snakketid, legetid, fællestid, fokustid, jeg-tænker-på-ingenting-tid - til at generere friske pust og input til vores mange arbejdsopgaver.

Efter timer på samme kontorstol kan vores kloge hjerne give praj om, at nu vil den gås tur med, have adspredelse og afslapning. Hvis vi lytter til dens ønsker, vil vi ofte blive belønnet med bedre løsninger og idéer efter sådan en pause."

Sådan forklarer Lene Becker Bang, CEO hos LAIKA Rumdesign, i de danske indretningsspecialisters netop publicerede booklet ´Design til mental trivsel - gode rum til din hjerne på arbejde´.

Her bidrager flere eksperter med at reflektere over, hvordan arbejdspladsen bedst indrettes til at give også din hjerne de allerbedste betingelser for at præstere, trives og levere.


Skift og variation

"Forskning har vist, at de mest optimale betingelser for vores hjerner sikres gennem forskelligartede aktiviteter i løbet af dagen. Skift og variation i sig selv er et af de allervigtigste grundlag for indlæring.

Her ligger kernen og potentialet i det aktivitetsbaserede arbejdsmiljø og workspace-design: En helhedstænkning, som tager udgangspunkt i hele paletten af daglige aktiviteter, der foregår, når vi er på arbejde," siger Lene Becker Bang.


  Vores hjerner har behov for, at klogt varieret rumdesign i løbet af en arbejdsdag kan
give dem snakke-, lege-, fælles-, fokus- og jeg-tænker-på-ingenting-tid til at kunne
generere friske pust og input til arbejdsopgaverne.                   Fotos: Secondhome.io

 

 

Hun understreger, at det netop er i forståelsen af de individuelle forskelligheder, varierende aktiviteter og i valget af de helt rigtige rammer, at det optimale flow og den eftertragtede arbejdsglæde  kan skabes. 

I "Design til mental trivsel´giver LAIKA Rumdesign anvisninger på, hvordan din vidensarbejdsplads kan nurse, nudge og genoptanke din kreative hjerne - rundt på skift i virksomhedens klogt indrettede fællesrum, fokusrum, legerum, frirum og bevægerum.   


Neurodiversitet

Nye studier afdækker, at gennemsnitlig hver syvende medarbejder på din arbejdsplads (over 15%) er neurodivergente - dvs. at deres hjerner fungerer, indlærer samt behandler information på andre måder end deres "neurotypiske" kolleger.

Neurodivergens omfatter således en række tilstande, herunder varierende grader af besværet koncentration og fokus, autisme, ordblindhed og dyspraxi.


 "De mest optimale betingelser for vores hjerner sikres via forskelligartede aktiviteter i
løbet af dagen. Skift og variation i sig selv er et af de vigtigste grundlag for indlæring,"
pointerer 
Lene Becker Bang, CEO hos LAIKA Rumdesign.

 


"Den neurodivergente medarbejder besidder tit unikke færdigheder, perspektiver, evner til problemløsning. At omfavne neurodiversitet er afgørende for en oprigtigt inkluderende arbejdsplads," understreger Lene Becker Bang.

"Kontor- og arbejdsmiljøer, der gør sig anstrengelser for at imødekomme og opfylde særlige behov, kan generere øget kreativitet og øget værdiskabende innovation."


Rum og rammer

LAIKA Rumdesign - selv med hovedsæde i et absolut aktivitetsoptimeret, inspirerende og altfavnende kontormiljø i NV - har i de sidste 15 år udviklet og indrettet arbejds- og læringsrum til virksomheder, organisationer og institutioner.

Senest har de københavnske indretnings- og rumspecialister designet klogt indrettede, aktivitetsbaserede arbejds-miljøer til bl.a. LEGO, softwarefirmaet Visma, Novo Nordisk og Kammeradvokatens ny domicil på Kalvebod Brygge.


  Arbejdsmiljøer, som gør sig anstrengelser for at imødekomme og opfylde særlige
behov, kan generere øget kreativitet og øget værdiskabende innovation.

 


"Vi er i LAIKA meget optaget af at forstå og til stadighed blive klogere på, hvad det rent faktisk kræver af vores hjerne at være på arbejde, hvad enten det er i en virksomhed eller på en læreanstalt.

Når vi forholder os aktivt til, hvad der sker i hjernen, og hvordan rum påvirker vores oplevelse og adfærd, kan vi designe meningsfuldt, planlægge bevidst, handle konstruktivt - alt det vores hjerne gør bedst, når den får rum og rammer til det," tilføjer Lene Becker Bang.  ●

 

Læs mere her:
Kontakt LAIKA for ´Design for mental trivsel´
Berlingske.dk: Skab rum til verdens bedste arbejdsliv
Techround.co.uk: The impact of office design on employee wellbeing and productivity
Workinmind.org: The relationship between flexible office design and workplace wellbeing

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo