ESG er din arbejdsgivers nye vej til god og bæredygtig opførsel

ESG er din arbejdsgivers nye vej til god og bæredygtig opførsel

16
mar
2023
Steen Uno
ESG er også din arbejdsplads´ nye parameter for, hvor bæredygtigt I påvirker miljø og samfund, og hvor robust og transparent ledelsen håndterer virksomhedsstyring, lederlønninger, revision, intern kontrol og aktionærrettigheder.
16
mar
2023
Steen Uno

  

 

 

 

 
Fra 2024 skal alle børsnoterede virksomheder i EU med over 500 ansatte årligt rapportere, hvilke negative og positive effekter deres aktiviteter har på ESG - miljøforhold, socialt ansvar samt god firmaopførsel og ledelse. 

I de følgende år vil også samtlige EU-virksomheder med flere end 250 ansatte og herefter desuden små børsnoterede virksomheder blive underlagt de nye ESG-rapporteringskrav, vedtog Europa-Parlamentet i november 2022.  

Environmental, Social and Governance, ESG, refererer til de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, der påvirker også dit firma, og som skal udvikle globale standarder for virksomheders tilgange til bæredygtig adfærd.   

At handle anstændigt og ansvarligt er god business. Og ESG vil fremover komme til at påvirke alt fra firmaets talentpleje og fastholdelse, til markedsimage og prestige samt i sidste ende til virksomhedens ret til at agere og drive forretning. 


ESG rammer alle

"EU-direktivet retter sig i første ombæring mod de større virksomheder, men det kommer til at påvirke stort set alle, for de store skal indhente oplysninger hos deres underleverandører for at fortælle om indvirkningerne i deres værdikæder.

Derfor er det vores klare anbefaling, at alle virksomheder allerede nu bør gøre sig klar til at kunne leve op til direktivet,” siger chef for Global udvikling og bæredygtighed hos Dansk Industri, Marie Gad, til DI Business.


 Environmental, Social and Governance, ESG, refererer til de miljømæssige, sociale
samt ledelsesmæssige faktorer, der påvirker også dit firma.                    Fotos: iStock

 


”ESG-visionerne er helt rigtige, for de sigter mod at skabe ens konkurrencevilkår i EU og belønne virksomheder, som arbejder seriøst med bæredygtighed.

Men tingene er måske gået lidt for stærkt, og virksomhederne ved endnu ikke præcist, hvor meget de fremover skal afrapportere,” tilføjer Marie Gad.


Nøgleområder

For kontorvirksomheder og deres medarbejdere er det formentlig i første række især ´Social´ og ´Governance´, som vil have størst relevans.

S´et refererer til, hvordan virksomheden forvalter sit forhold til sine medarbejdere, mens G´et henviser til, hvordan din arbejdsgiver tackler sit lederskab og sine beslutnings-processer i dagligdagen.

 ESG på din kontorarbejdsplads kan have relevans på nøgleområder som ligestilling,
mangfoldighed og inklusion, rekruttering, fastholdelse og uddannelse, sundhed og
velvære, lønniveau samt intern arbejdspolitik og praksis.

 


ESG på din kontorarbejdsplads kan have relevans på nøgleområder som f.eks. ligestilling, mangfoldighed og inklusion, rekruttering, fastholdelse og uddannelse, sundhed og velvære, lønniveau samt intern arbejdspolitik og praksis.

Kontorvirksomheder kan tage socialt ansvar ved at tilbyde en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, fremme faglig udvikling, vækst, støtte de ansattes trivsel samt praktisere gennemsigtig kommunikation og etisk beslutningstagning.


ESG-toget kører

”ESG-toget kører, og det er en fordel at stige tidligt på. Ved at tage tidligt hul på ESG-rapporteringen giver dit firma sig selv mulighed for at prøve disciplinen af og finde ud af, hvad der fungerer godt, og hvor processen må rettes til.

Selv ville jeg starte med at finde ud af, hvor ESG er relevant at rapportere på for netop jeres virksomhed og så fokusere den fælles indsats dér,” siger Bente Overgaard, programdirektør på CBS-bestyrelsesuddannelserne, til Basico Insights.

Hun er en af Danmarks førende ESG-eksperter og udgav i 2022 den meget anmelderroste bog og guide til ESG-ledelse, ”Virksomhedens grønne omstilling”. 


 ”ESG-toget kører, og det er en fordel at stige tidligt på,"
fastslår en af Danmarks førende ESG-eksperter, Bente
Overgaard.

 


”Små og mellemstore virksomheder tænker måske, at de foreløbigt går fri af ESG-kravene, og at det derfor ikke er så relevant for dem at forholde sig til dem.

Men selv om din virksomhed måske ikke er omfattet af lovgivningen i fase 1, så flytter markedskravene sig. Efter at de store og mellemstore virksomheder omfattes af lovkravene, kommer også de mindre firmaer herefter til at stå for tur,” understreger Bente Overgaard.  ●

 Læs mere her:
Basico.dk: ESG-toget kører - og det er en fordel at stige tidligt på
Farrer.co.uk: ESG in the workplace: what is it and why is it important?
Greenbusinessbureau.com: How to create ESG goals for your business in 5 steps 
Workdesign.com: Companies are moving to offices that align with their ESG goals

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo