arrow_upward

Søg erhvervslokale i hele Danmark

Lejelovny

Få tjek på ændringerne i den nye lejelov

22
jun
2015
Steen Uno
Efter et langt tilløb træder den nye lejelov omsider i kraft pr. 1. juli. Se her, hvilke ændringer og justeringer, som du bør være opmærksom på og kende - både som lejer og udlejer.
22
jun
2015
Steen Uno


    


Når du fra onsdag 1. juli 2015 underskriver en lejekontrakt, skal du være opmærksom på en
række ændringer og justeringer, der træder i kraft med den nye forenklede lejelov.

En af de væsentlige ændringer er, at udlejere fremover skal udføre et til- og fraflytningssyn
med tilhørende rapporter. I modsat fald vil udlejeren ikke længere kunne kræve en krone til
istandsætning af sit lejemål, når kontrakten udløber.

En anden nyhed i den fremtidige lejelov er, at en udlejer ikke længere må lade huslejen stige
med et bestemt  beløb pr. måned hvert år - den såkaldte trappeleje.

Fra 1. juli skal udlejere i stedet benytte et nettoprisindeks, hvis de ønsker, at en husleje skal
stige over tid.


Nye grænser for istandsættelse

Fremover vil udlejere heller ikke længere kunne skrive ind i en lejekontrakt, at en lejer skal aflevere lejemålet nyistandsat, selv om denne har overtaget nyistandsat.

Efter 1. juli kan en udlejer kun kræve, at lejeren dækker udgifterne til en såkaldt normalistandsættelse - dvs. nødvendig hvidtning, maling og tapetsering incl. maling af træ, jern samt evt. mellemslibning og gulvlakering.

Fremover vil det betragtes som normal vedligeholdelse at male sine lejede lokaler min. hvert femte år. Hvis en lejer har anvendt et lejemål i en længere periode uden at male, kan denne blive pålagt at gøre det ved fraflytning.

Omvendt skal et lejemål, der ikke er overtaget nymalet, ved fraflytning ikke nødvendigvis afleveres nymalet eller i bedre stand end overtaget.

De nye regler vil kun gælde for lejekontrakter underskrevet efter 1. juli. Det danske udlejningsmarked vil derfor i en årrække komme til at operere med to lejelove: Én gældende for lejeaftaler indgået før 1. juli, en anden for leje-kontrakter underskrevet efter 1. juli 2015. ●


Læs mere her om den ny lejelov

Kort deadline til at få styr på nye lejeregler
Ny lejelov vedtaget – få overblik over ændringerne
Finans.dk 19.06.2015: Stadig tvivl om reglerne

 

 
<< Se alle nyheder
Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo trustpilot.svg
  • Lokalebasen medlemskab logo googlestreetview.svg
  • Lokalebasen medlemskab logo fdih.svg
  • Lokalebasen medlemskab logo ejendomsforeningen.svg
  • Lokalebasen medlemskab logo copyrighted.svg