arrow_upward

Søg erhvervslokale i hele Danmark

Nyhed31b

Få tjek på ændringerne i den nye lejelov

31
jul
2015
Anne-Kathrine Utzon
Efter et langt tilløb trådte den nye lejelov omsider i kraft pr. 1. juli 2015. Se her, hvilke ændringer og justeringer, som du bør være opmærksom på og kende - både som lejer og udlejer.
31
jul
2015
Anne-Kathrine Utzon


    


Når du efter 1. juli 2015 skriver under på en lejekontrakt, skal du være opmærksom på en
række ændringer og justeringer, der træder i kraft med den nye forenklede lejelov.

En af de væsentlige ændringer er, at udlejere fremover skal udføre et til- og fraflytningssyn
med tilhørende rapporter. I modsat fald vil udlejeren ikke længere kunne kræve en krone til
istandsætning af sit lejemål, når kontrakten udløber.

En anden nyhed i den fremtidige lejelov er, at en udlejer ikke længere må lade huslejen stige
med et bestemt  beløb pr. måned hvert år - den såkaldte trappeleje.

Fra 1. juli skal udlejere i stedet benytte et nettoprisindeks, hvis de ønsker, at en husleje skal
stige over tid.


Nye grænser for istandsættelse

Fremover vil udlejere heller ikke længere kunne skrive ind i en lejekontrakt, at en lejer skal aflevere lejemålet nyistandsat, selv om denne har overtaget nyistandsat.

Efter 1. juli kan en udlejer kun kræve, at lejeren dækker udgifterne til en såkaldt normalistandsættelse - dvs. nødvendig hvidtning, maling og tapetsering incl. maling af træ, jern samt evt. mellemslibning og gulvlakering.

Fremover vil det betragtes som normal vedligeholdelse at male sine lejede lokaler min. hvert femte år. Hvis en lejer har anvendt et lejemål i en længere periode uden at male, kan denne blive pålagt at gøre det ved fraflytning.

Omvendt skal et lejemål, der ikke er overtaget nymalet, ved fraflytning ikke nødvendigvis afleveres nymalet eller i bedre stand end overtaget.

De nye regler vil kun gælde for lejekontrakter underskrevet efter 1. juli. Det danske udlejningsmarked vil derfor i en årrække komme til at operere med to lejelove: Én gældende for lejeaftaler indgået før 1. juli, en anden for leje-kontrakter underskrevet efter 1. juli 2015. ●


Læs mere her om den ny lejelov

Kort deadline til at få styr på nye lejeregler
Ny lejelov vedtaget – få overblik over ændringerne
Finans.dk 19.06.2015: Stadig tvivl om reglerne

 

 
Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo