Her er opskriften: Sådan får virksomheden og dit arbejdsliv hybrid succes

Her er opskriften: Sådan får virksomheden og dit arbejdsliv hybrid succes

15
feb
2023
Steen Uno
De danske indretningsarkitekter LAIKA Rumdesign, som bistår firmaer med at afklare, designe og indrette deres kontormiljøer, leverer i ny bog manualen til at skabe de helt ideelle rammer for dit hybride arbejdsliv.
15
feb
2023
Steen Uno

  

 

 

 

 
"I tiden efter den sidste corona-nedlukning oplevede vi, at virksomheder veg lidt tilbage fra at sløjfe eller omdanne deres tomme kontorpladser, selv om adskillige af deres medarbejdere fortsatte med at arbejde hjemmefra på skift.

De virkede en tid nervøse for at indrette flydende arbejdsstationer, men ikke længere. I dag er der et større fokus på helheden og de behov, der skal opfyldes, for at medarbejderne kan opleve det meningsfyldt og tilfredsstillende at møde ind på kontoret."

Sådan siger Lene Becker, stifter og CEO i LAIKA Rumdesign, der senest har udgivet bogen Det Hybride Arbejdsliv, som fokuserer på det globale arbejdsmarkeds nye fleksible og friere workflows.

LAIKA stiller her skarpt på virksomheders muligheder for at omfavne de nye hybride arbejdsmønstre, der manifesterede sig og fik et overbevisende gennembrud under pandemien og de globale covid-nedlukninger.


Aktivitetsbaseret

"Netop nu mærker vi, at firmaerne har meget travlt med at konvertere deres kontorarealer til inspirerende miljøer, der er i stand til at imødekomme deres medarbejderes nye hybride arbejdsliv.

Det kræver bestemt stadig plads til fordybelse og produktion, men muligheden for at mødes og connecte fylder på en anden måde, når man også arbejder hjemmefra engang imellem," pointerer Lene Becker.

For den enkelte virksomhed drejer det sig kort og godt om at finde ind til netop de inspirerende designs og kreative arbejdsrum, som giver de hybridarbejdende ansatte lyst til at møde ind på det fælles kontor til dagens opgaver fremfor at vælge skrivebordet derhjemme.


  Det hybride arbejdsliv understøttes og trives bedst i et veldesignet, aktivitetsbaseret
arbejdsmiljø, der rummer plads til såvel samarbejde som fordybelse.
                                                                                                          Fotos: LAIKA Rumdesign

 

 

"Først som sidst bør virksomheder gøre sig det klart, at deres moderne storrumskontorer ikke - ja, tit endda langtfra - kan betragtes som aktivitetsbaseret  arbejdsmiljø.

Det hybride arbejdsliv understøttes og trives bedst i et veldesignet, aktivitetsbaseret arbejdsmiljø, der giver adgang til såvel samarbejde og samhørighed som til fordybelse. Der skal være plads til mange slags attraktive rumligheder: 

Hjemområder, adgang til inspirerende faciliteter, til varierede mødemuligheder, rum til koncentration, til digitale møder, til tiltrækkende, identitetsskabende indretning med planter, hygge, fælles aktiviteter, god kaffe etc.," siger Lene Becker. 


Hotel-testen

I Det Hybride Arbejdsliv opfordres virksomheden til at kigge på sine arbejdsrum med friske kritiske øjne og underkaste det fælles kontormiljø den såkaldte hotel-test.

Hvis wifi´en er dårligere på kontoret, lokalerne sjaskede, kaffen tyndere, hvorfor så møde ind? Hvorfor skulle en ansat så bruge tid og penge på at pendle ind til et sted, hvor rammerne for at passe sit arbejde er ringere end hjemme?

 
 "Hvis wifi´en er dårligere på kontoret, lokalerne sjaskede, kaffen tyndere, hvorfor så
overhovedet møde ind?" spørger Lene Becker, CEO hos LAIKA Rumdesign, i bogen
Det Hybride Arbejdsliv.

 


"Hvis en nats søvn på et hotel er værre end den, du ville have i den egen seng, stiller du spørgsmål ved, hvorfor du gad bo der. Det samme gør ansatte, som under coronaen har oplevet hjemmekontoret som både effektivt og behageligt.

Hotel-teste kan hjælpe arbejdsgivere til at forstå de nye normer og spilleregler i medarbejdernes forandrede hybride dagligdag og fokusere på aktiviteter, der kan højne oplevelsen af kontoret som attraktivt alternativ til hjemmearbejdet.

Det kan være alt fra inspirerende og hyggelige rammer til uformelt samarbejde og social omgang med kolleger, skønne stillezoner til individuelt fokuseret arbejde og til den ekstra gode frokostbuffet og kaffe," forklarer Lene Becker.


Hør nærmere

LAIKA Rumdesign har inden for de seneste år indrettet aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer til LEGOs ny campus i Billund, Kammeradvokatens ny domicil på Kalvebod Brygge, Novo Nordisk, UNICEF Visma, Semler Group med flere.     

Selv har de københavnske rumspecialister indrettet sig med et hyper kreativt, indtagende aktivitetsbaseret arbejdsmiljø i Schous gamle sæbefabrik i NV med smittende inspirerende arbejdsstationer og zoner i alle nuancer og kategorier.


  Selv har LAIKA Rumdesign indrettet et hyper kreativt, spændende aktivitetsbaseret
arbejdsmiljø i Schous gamle sæbefabrik i NV med inspirerende arbejdsstationer og
zoner i alle nuancer og kategorier.

 


Mind-Mondays mødes de ansatte til 15 min. meditation eller tibetanere efter frokost, Walking-Tuesday går de frokosttur med sandwiches, Planke-onsdag kalder til 15 min. fysisk træning, mens medarbejderne hver anden torsdag bydes på vin og leg ofte i forlængelse af et tegnestuemøde. 

"Vi har indrettet rum til både samarbejde og fordybelse samt et Teams-’hjemmekontor’. Mine 40 kolleger har frihed til at arbejde hjemmefra op til to dage om ugen afstemt med nærmeste leder," siger Lene Becker.

LAIKA Rumdesign har tidligere udgivet bøgerne Sammen hver for sig på arbejde, Fremtidens distance arbejdsplads, Gode rum til din hjerne på arbejde og Space Matters 2.0.  ●

 

Læs mere her:
Kontakt LAIKA for at høre mere om ´Det hybride arbejdsliv´

Berlingske.dk: Du risikerer at miste din livsglæde derhjemme
Forbes.com: How to design hybrid workspaces that really work
Coworker.com: How to optimize your hybrid workplace for 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo