Når kontorets design og indretning sætter sig mellem to stole

Når kontorets design og indretning sætter sig mellem to stole

04
feb
2020
Steen Uno
Det aktivitetsbaserede kontor definerer fremtidens arbejdsmiljø, men for mange virksomheder indretter for mange uigennemtænkte storrum, der ikke er i stand til at understøtte de ansattes aktiviteter i rette balanceforhold, siger ekspert i workplace design.
04
feb
2020
Steen Uno

 

 

 

 

 

"Alle vi, der arbejder med vores hoveder mere end med vores hænder, har samme to dominerende behov: Behov for mange forskellige slags samarbejde og behov for koncentreret enearbejde. For nogle er balancen 50-50, for andre, der i højere grad producerer, kan den måske være 20-80 samarbejde henholdsvis enearbejde.

Problemet med de mange uigennemtænkte storrum er, at de forventes at kunne understøtte begge aktiviteter samme sted, på samme tid og oftest uden ekstra faciliteter. Først når vi begynder at fokusere på, hvor medarbejderne egentlig er henne, og hvilke aktiviteter de har i løbet af en dag, kan vi gå i gang med at indrette vores kontorkvadratmeter med de rigtige faciliteter."

Sådan siger ekspert i workplace design og adm. direktør Lene Becker, LAIKA Rumdesign, der hjælper virksomheder med at afklare, designe og indrette deres kontorrum og arbejdsmiljøer.

Hun mener, at firmaer i alt for utilstrækkelig grad spørger ind til medarbejdernes reelle arbejdsdag og pladsbehov ved skrivebordet, når de skal indrette nye moderne, som oftest aktivitetsbaserede kontormiljøer.   


Aktivitetsbaseret indretning

I praksis arbejder den enkelte ansatte ofte i sin egen individuelle cyklus, og derfor opstår behovet for samarbejde og for koncentration blandt medarbejderne i storrummet asynkront i løbet af en dag.

"Når en virksomhed starter på rejsen mod aktivitetsbaseret arbejde, er det værdifuldt at indsamle fakta om, hvordan organisationen reelt bruger de eksisterende faciliteter. Det kan foregå ved forskellige kvantitative og kvalitative målinger," siger Lene Becker.   


  Problemet med de mange, uigennemtænkte kontorstorrum er, at de forventes at
skulle understøtte de ansattes behov for samarbejde og koncentreret enearbejde
på én og samme tid.                                                                 Fotos: LAIKA Rumdesign 

 


"Hvis vi over en kortere periode stiller skarpt på indholdet af vores arbejdsdag, får vi mulighed for at opdage alle de mange forskellige former for aktiviteter, der fylder vores arbejdskalender op, og hvordan aktiviteterne er vægtet i forhold til hinanden.

Vi kender metoden fra forskellige ernæringsparadigmer baseret på idéen om, at registrering af vores madindtag skaber overblik over, hvad vi reelt putter i munden. Men modsat visse kosttilgange handler aktivitetsbaseret arbejde ikke om at kvitte ´mellemmåltidernes tomme kalorier´, men derimod om at få mest muligt ud af dem."   


Differentierede rum

Aktivitetsbaseret indretning af arbejdspladser og rum er i dag blevet tæt på et must, når virksomheder i alle størrelser og brancher skal implementere nye eller opdatere deres bestående arbejdsrum.

"Kontorets indretning bør afspejle, hvad det er, at vi og vores hjerner har brug for, og gøre det nemt og intuitivt for os at finde det i omgivelserne," understreger Lene Becker.


 "Virksomheder stiller i for ringe grad skarpt på medarbejdernes reelle arbejdsdag og
pladsbehov ved skrivebordet, når de indretter deres aktivitetsbaserede kontormiljø,"
siger ekspert i workplace design Lene Becker, LAIKA Rumdesign.

 

 

"Forskellige rum til dagens forskellige aktiviteter," lyder således LAIKAs klare overordnede overskrift til virksomheder, der ønsker at sadle om og differentiere deres arbejdsrum med aktivitetsbaseret indretning:

´Homebases´ i definerede zoner, hvor det står klart, om man er stille eller snakkende, åbne mødefaciliteter til de uformelle møder, inspirerende mødesteder til brainstorm med tavler, velindrettede identitetsskabende møderum til de større, eksterne præsentationer samt livgivende stillezoner, hvor man ikke må forstyrres.


Variation og trivsel

"Nysgerrighed på vor tids ændrede arbejdsdag både i rum og adfærd er dybt nødvendig og vigtig for vores arbejdsglæde. Både som individ og organisation er der meget at hente ved en åben tilgang til vores arbejde - og hvad vi som mennesker behøver for at trives: 

Fællesskab, samarbejde, leg, ro, følelsen af effektivitet - det er kvaliteter, man bør finde i et veldesignet, aktivitetsbaseret arbejdsmiljø med dets palet af rum og plads til alle vores mange daglige aktiviteter og behov," siger Lene Becker. 

 


Forskellige rum til dagens forskellige aktiviteter, lyder LAIKAs overordnede budskab
til virksomheder, der vil sadle om og differentiere deres arbejdsrum med aktivitets-
baseret indretning.

 


"Fordi vi som mennesker naturligt søger variationen, har vores hjerne et løbende behov for forskellige former for aktiviteter for at holde energien oppe under en arbejsdag og producere optimalt.

Det stiller store kvalitetsmæssige krav til virksomheders aktivitetsbaserede indretning for at de varierede faciliteter til klart og tydeligt at invitere og imødekomme medarbejdernes forskellige behov," siger Lene Becker.  ● 

 

 

Læs mere her:

Lene Becker: Kontorets kostpyramide
Lene Becker: Når kontoret sætter sig mellem to stole
Officesnapshots.com: Activity based office workplaces and designs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo