Øget hybridarbejde og cost-of-living krisen gør dit kontor mindre

Øget hybridarbejde og cost-of-living krisen gør dit kontor mindre

11
jan
2023
Steen Uno
Nye hybride arbejdsmåder og økonomiske verdenskrise presser eller motiverer virksomheder til at downsize deres kontorlokaler eller udskifte dem med kontorhoteller eller coworking-miljøer, bekræfter ny lejerundersøgelse fra MatchOffice.
11
jan
2023
Steen Uno

  


To år med corona-nedlukninger, hjemmearbejdende ansatte samt hybride arbejdsmønstre har motiveret virksomheder i stort tal til at downsize deres kontorarealer og i stigende omfang erstatte dem med servicerede kontorløsninger. 

Nu sætter øjeblikkets verdenskrise i energi, fødevarer og økonomi yderligere skred i denne udvikling. I efteråret varslede en række store amerikanske tech-virksomheder betydelige nedskaleringer af deres kontorrum og arealer.

Alternativt styrer markant mange virksomheder målrettet mod de fleksible lokale- og lejeløsninger, som i særdeleshed kontorhoteller og coworking spaces står klar til at tilbyde.  

Ifølge den årlige lejerundersøgelse MatchOffice Client Survey 2022 er antallet af virksomheder, der har implementeret eller betjener sig af servicerede kontortilbud mere end fordoblet i forhold til sidste år - hele 72% i år mod 34% i 2021.   


Stor tilgang

"På trods af de massive udfordringer, som markedet har gennemlevet under først pandemi og senest inflation, har det servicerede kontorfællesskab klaret at udvikle og tilpasse sig stigende efterspørgsel på mere fleksible og omkostnings-effektive løsninger.

Det er i første instans de nye hybride arbejdsformer, som virksomheder i hele verden har taget positivt til sig, der bør tilskrives den overraskende store tilgang til de servicerede kontorløsninger," siger Jakob Dalhoff, CEO hos MatchOffice.

 To år med corona-nedlukning, hjemme- og hybridarbejde motiverer virksomheder
til at downsize deres kontorarealer og prioritere servicerede kontorløsninger.
  
                                                                                                                              Fotos: iStock

 


MatchOffice Client Survey 2022 baserer sig på aktuel respons i november fra over 1.000 office managers i 23 lande og publiceres for nu ottende år i træk.

Den ny lejerundersøgelse viser desuden, hvordan de responderende kontorlejere og deres ansatte tyer til de servicerede arbejdsfaciliteter i større teams end tidligere.  


Run på fleksibilitet

En lignende rundspørge af den engelske flex space operatør Orega blandt 500 virksomhedsledere og 2.000 kontorfok afdækker, at fire ud af 10 London-firmaer aktuelt planlægger at downsize deres kontorarealer med 20-50% - nogle med endnu mere.   

Adskillige virksomheder aner ikke, hvad de har brug for på længere sigt, så det er magtpåliggende for dem at have frihed til at skrue op og ned for deres arealvolumen.


 Antallet af virksomheder, der har implementeret eller betjener sig af de servicerede
kontortilbud, er mere end fordoblet i forhold til sidste år.
                                                                               Grafik: MatchOffice Client Survey 2022  

 


En stor del af de virksomheder, der ønsker at reducere deres kontorarealer, forventer at skifte fra lange lejekontrakter til fleksible. Hele 59% af de adspurgte firmaer overvejer at implementere en form for serviceret kontorløsning.

42% af Orega-undersøgelsens responderende kontormedarbedere siger, at de gerne vil arbejde i flex- eller servicerede lokaler enten på kontoret eller tæt på hjemmet fremfor at arbejde hjemmefra.


Back in business

Den ny MatchOffice Client Survey 2022 viser endvidere, at markant flere kontorlejere, 74% netop nu mod 55% sidste år, har planer om eller endog forventer at genforhandle deres lejekontrakt med en ny og mere fleksibel. 

Tre ud af fire af lejerunsøgelsens respondenter erklærer sig vældig henholdsvis særdeles tilfredse - 49,1% henh. 25,3% - med deres valg af servicerede kontorlokaler.


 "Kontorfællesskaberne er definitivt ´back in business´ efter pandemien - og der er
bestemt gode udsigter til yderligere markedsvækst på trods af øjeblikkets stigende
økonomiske modvinde," siger Jakob Dalhoff, CEO hos MatchOffice.

 


"Kontorfællesskaberne er definitivt back in business efter pandemien, og der er bestemt gode udsigter til yderligere markedsvækst på trods af øjeblikkets stigende økonomiske modvinde," vurderer Jakob Dalhoff.

"Vi ser igen sunde belægningstal hos kontorhoteller og coworking spaces - fra 50-60% under coronaen til her i efteråret helt op til 80-90%. Fine tal, der ikke kan undgå at opmuntre flexmarkedet til fortsat vækst og fremgang."  ● 

 

 

MatchOffice Client Survey 2022: 

 

MatchOffice Client Survey 2021
MatchOffice Client Survey 2020
MatchOffice Client Survey 2019
MatchOffice Client Survey 2018
MatchOffice Client Survey 2017

   

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo