Smarte automatiseringer overtager de trivielle arbejdsrutiner på dit kontor

Smarte automatiseringer overtager de trivielle arbejdsrutiner på dit kontor

08
feb
2019
Steen Uno
Også din kontorarbejdsplads kan i det ny år se frem til effektiv eksperthjælp til at automatisere processer i de administrative opgaver i skikkelse af kunstig intelligente software programmer - alias Robotic Process Automation, RPA. (Foto: iStock)
08
feb
2019
Steen Uno

 

 

 

 

 

Skridt for skridt er virksomhederne i de seneste årtier blevet i stand til at effektivisere deres produktionsapparater og arbejdsgange med stadig smartere, omkostningsreducerende industrirobotter.

Nu gør digitale automatiserings-processer klar til også at rykke ind på kontorarbejdspladserne og overtage dine daglige, stereotype administrative opgaver ved hjælp af kunstig intelligens.

Også dit firma har i dag mulighed for at automatisere formentlig store dele af jeres administrative forretningsprocesser inden for økonomi, regnskab og revision, kommunikation, HR samt meget andet.

Robotic Process Automation (RPA) er identisk med smarte, kunstig intelligente softwarerobotter, der kan løse kontormedarbejdernes trivielle administrative opgaver på tværs af systemer og dokumenter. så du og dine kollegers tid kan frigives og i stedet blive brugt på andre kreative opgaver, på menneskelige kontakter etc..


Strøm til talenterne

"RPA automatisering og AI tegner ikke mindst til at blive en spændende revolution  for os specialiserede virksomheder og bureauer, der hver dag arbejder med store mængder af samme type opgave," siger Jakob Pindstrup, partner og CEO hos GoEdit.

Han lancerede sidste år GoEdit som en ny platform, hvor virksomheder her og nu kan booke opgaver til hurtig levering hos de mest talentfulde freelance tekstforfattere, oversættere og korrekturlæsere.

 "I dag er alle led i vores ansættelsesprocedurer - personlige tests, kontrakter, oplæring o.l. -
100 procent automatiserede, og det sparer os for kolossal megen administrationstid," siger
Jakob Pindstrup, CEO hos GoEdit - t.h. co-founder Tenna von Cappeln. 

 


"Det giver mening at sætte strøm til processen gennem automatisering og kunstig intelligens på en måde, som f.eks. en tekstafdeling i et klassisk bureau ikke ville kunne gøre, fordi man ikke ville kunne opnå balance mellem investering i opsætningen og de driftsfordele, der er at hente.

Hos GoEdit har vi frigivet vores medarbejderes tid til de opgaver, der kræver menneskelig kontakt og real intelligens ved at benytte os af markedets nyeste teknologier. Vi strukturerer og automatiserer processerne i sådan grad, at vi selv taler om, at vi praktisk talt sætter strøm til talenterne," forklarer Jakob Pindstrup.


Fuldautomatiseret

GoEdit arbejder metodisk og målrettet på at automatisere hvert eneste lille led af sine daglige forretningsgange - lige fra ansættelses-procedurer og kundekontakter til bestillings- og leveringsprocesser.

Digitalt automatiserede prisberegnere tager højde for specialiserede tilføjelser, rabat og lignende, opstiller en ikke sjældent ganske kompliceret prissætning for kunden samt udregner, hvad den eller de editorer, der har siddet med den aktuelle opgave, skal have for at udføre den.

 Netop nu kan op imod halvdelen af alle arbejdstimer - måske endnu flere - på også
din kontorarbejdsplads med fordel automatiseres - og du kan forvente, at de inden
længe også vil blive det. (Foto: iStock)

 


"Når en kunde bestiller en specialiseret tekstopgave som for eksempel en SEO-tekst, sørger templates for i præcise detaljer at guide tekstforfatteren til at skrive en perfekt SEO-tekst, der lever op til alle standarder - også selv om vores såkaldte editor måske ikke skulle være uddannet i SEO.

I dag er samtlige led i GoEdits ansættelsesprocedurer - personlige tests, kontrakter, oplæring etc. - 100 procent automatiserede. Det sparer os for en kolossal masse administrationstid, som vi i stedet kan bruge produktivt på andre presserende opgaver," understreger Jakob Pindstrup."


Din ny kollega

I de kommende år står en lang række jobtyper på den globale kontorarbejdsplads inden for bl.a. kommunikation, regnskabsførelse, offentlig administration m.v. foran hel eller delvis automatisering med hjælp fra kunstig intelligente software programmer.

Netop nu kan formentlig op imod halvdelen af alle arbejdstimer - måske endnu flere - på også din kontorarbejdsplads med fordel automatiseres, og du kan med sikkerhed forvente, at de inden længe også vil blive det.

RPA er din ny arbejdskollega, som kommer til at vende op og ned på din dagligdag på kontoret - skynd dig hellere at lære ham/hende at kende i tide ...  ●

                                                                                                                                                                                        

 

Læs mere her:
Goedit.dk: Din virtuelle kommunikationsmedarbejder
Whizlabs.com: Top 15 Business Benefits of RPA Adoption
Forbes.com: A Closer Look At Robotic Process Automation
Systemate.dk: Kontorrobotterne indtager dine processer - vær på forkant med fremtiden nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo