Undersøgelser: Dit fysiske post-covid kontor skal være lyst, luftigt & lækkert

20
maj
2022
Steen Uno
To års covid-nedlukninger og hjemmearbejde i egne fleksible omgivelser har fået tilbagevendte kontormedarbejdere til at skærpe kravene til deres fysiske arbejdsplads med hensyn til trivsel og velvære, viser en række aktuelle undersøgelser.
20
maj
2022
Steen Uno

 

 

 

 

 

Det fysiske kontor og kontormiljø, som du for nylig er vendt tilbage til efter to års corona-afbræk på hjemmekontoret, skal ud over sundt og sikkert desuden være lyst, luftigt og lækkert. 

Pandemien har highlightet vigtigheden af de rette work-life balancer og har forvandlet det fysiske kontorrum til mere og andet end blot arbejdsplads.

Et paradigmeskifte, der sætter kontormedarbejdere i centrum for fleksibel indretning og design, og som fokuserer på deres individuelle præferencer til trivsel og velvære i deres nygamle arbejdsrum og miljø.

En række surveys og rapporter signalerer, hvordan tilbagevendende og allerede tilbagevendte kontorfolk forestiller sig de nye tider og opdaterede indretninger i deres gamle fysiske arbejdsomgivelser. 


Mere hjemlighed

"Vi mærker et stigende behov hos virksomheder for at gentænke den plads, som de har til rådighed. Vi ser ikke nogen decideret nedgang i forbruget af kvadratmeter, men eksempelvis er vigtigheden af hæve-sænke-borde blevet erstattet af ønsket om flere og større sociale områder samt projekt- og samarbejdszoner.

Mindre mødelokaler og fokusrum er utrolig efterspurgte. De skal især kunne understøtte hybridmøder, hvor fysiske og digitale teams smelter sammen på tværs af landegrænser," siger arkitekt Tine Mouritsen, Head of Workplace Advisory hos Colliers Danmark.


 



Pandemien har highlightet vigtigheden af rette work-life balancer og har forvandlet
det fysiske kontorrum til mere og andet end blot arbejdsplads.
                                                                                                          Fotos: Lintrup & Norgart

 


"Når man ikke længere skal møde ind, men kan møde ind, får indretningen af kontoret og dets funktion i arbejdslivet en mere væsentlig betydning for firmaets evne til at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Fokus på den hybride arbejdsrytme gælder også i valget af arbejdsmetode og selve stilen i indretningen.

Det betyder mere hjemlighed, materialitet, flere farver, god akustik, bløde former, venlighed. Balancen mellem hjemme-kontoret og det professionelle miljø er udvisket, og mennesket er kommet i centrum."


Kontoret som mødested

"Selv om vi kommer til at opleve dobbelt eller måske tre gange så meget fjernarbejde i fremtiden, vil vi stadig have brug for fysiske kontorer. Hvis vi forestiller os, at kontoret frem for alt er et mødested, bør det indrettes, så det er i stand til at facilitere forskellige mødetyper:

Mødelokaler målrettet virksomhedens formelle møder med kunder, bestyrelse etc., en anden type lokaler til de mere uformelle projektmøder med kolleger samt en vifte af forskelligt indrettede rum til de mange former for digitale møder.

Desuden er der brug for lounges til at skabe liv og bevægelse i de spontane træf og møder," fastslår den svenske afdeling af Colliers i årets første kontorrapport Stockholm 2022.

 



Når vi ikke længere skal, men kan møde ind, får indretningen af kontoret og dets
funktion i arbejdslivet en mere væsentlig betydning for virksomheders evne til at
fastholde 
og tiltrække arbejdskraft.                                         Foto: Colliers Danmark

 


"Alle kontorer har medarbejdere, der hurtigst mulig vil tilbage til deres skrivebord på fuldtid samt andre, der finder det praktisk at arbejde hjemmefra og bruge digital teknologi til at arbejde mest effektivt. Fremtidens kontorer skal forholde sig til disse yderpunkter og til varianterne imellem, som skifter mellem at arbejde fra kontoret og på distancen.

De vidtforskellige personlighedstyper findes på samme arbejdsplads i skikkelse af medarbejdere, kunder, leverandører, og kontoret skal kunne fungere for dem allesammen," pointerer Karin Witalis, head of research hos Colliers Sweden. 


Syv trends

Colliers´ aktuelle svenske kontormarkedsrapport har indkredset syv hovedtendenser, der vil komme til at forme kravene til fremtidens kontorer efter corona.

De syv trends kan overlappe hinanden og lyder i overskrifter: Digitalisering, situation, møde, fleksibilitet, identitet/brand, helse og miljø. 


 



Hvis vi forestiller os, at kontoret frem for alt er et mødested, bør det indrettes, så det
er i stand til at facilitere de forskellige mødetyper, fastslår Colliers Sweden i sin første
kontormarkedsrapport i 2022.                                                        Foto: Colliers Danmark

 


"Corona-nedlukningerne forærede os en to-årig testperiode med en fleksibel og ikke-stedbunden tilgang. På rekordtid lærte vi at bruge Skype, Teams og anden digital teknologi. Vi blev dog opmærksom på behovet for fysiske møder for at kunne fungere godt og være kreative.

Nu da pandemien er forbi, har vi fået masser af ny viden at øse ud, når vi former vores nye kontorer og arbejdsrytmer," siger Karin Witalis.

"Lad os pille rosinerne ud af kagen og fortsætte med at anvende alt det nye og smarte, som vi lærte under pandemien, og så kombinere det med nye gennemtænkte kontorer, der understøtter de fysiske møder samt andre ting, vi har savnet gennem de seneste to år."  ● 

 

Læs mere her:
Colliers.com/da-dk: Flere vil have trivsel og balance ind i kontoret
Colliers.com/sv-se/research: The office is-dead, long live the office

Allwork.space: How do we create a workplace that people want to return to?
Gensler.com: 10 considerations for transitioning back to work in a post-covid world

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo