Virksomheder slår kontra: Vi må have folk og livet tilbage på kontoret

Virksomheder slår kontra: Vi må have folk og livet tilbage på kontoret

21
okt
2022
Steen Uno
På dørtrinnet til et vinterhalvår formentlig uden covid-nedlukninger i større tal kræver en række store kendte virksomheder - Apple, Google, Disney, Tesla m.fl. - medarbejderne tilbage til deres fysiske kontorlokaler og arbejdsmiljøer.
21
okt
2022
Steen Uno


 

 

 

 
En række store kendte amerikanske virksomheder bebudede i løbet af sommeren, at de på den anden side af Labor Day, i år mandag 5. september, ønskede at se deres hjemmearbejdende ansatte tilbage på kontoret i væsentligt omfang. 

Apple krævede medarbejdere tilbage til deres fysiske kontormiljøer tre dage om ugen, tirsdag og torsdag, mens det var op til mellemledere at bestemme den enkelte ansattes tredje obligatoriske kontordag.    

Amazon forlangte indledningsvis, at kontorfolk fra september måtte tilbage til deres skriveborde, men besluttede siden, at frihed og adgang til hjemmearbejdsdage skulle bero på lokale og individuelle skøn. 

Omvendt insisterer andre giganter som Goldman Sachs og Netflix på, at samtlige eller i alt fald de fleste medarbejdere må forventes tilbage i deres kontorlokaler fulltime i løbet af dette efterår. 


Videndeling truet

"Hvis vi skal have vores nye hybride workflows til at fungere effektivt, er vi nødt til at finde de rigtige balancer og være mere bevdiste om, hvornår og hvordan vi organiserer os på vores fysiske arbejdsplads.

Her ved indgangen til efteråret opfordrer jeg derfor vores ledere og medarbejdere til at møde lidt oftere ind på kontoret i samarbejdets og vores sociale samværs ånd og tjeneste," siger CEO hos Royal Bank of Canada, Dave McKay.


 Arbejdsgivere opfordrer i forskelligt toneleje deres hjemmearbejdende ansatte til at
tjekke lidt tiere ind i virksomhedernes fysiske kontorlokaler - i samarbejdets og det
sociale samværs ånd og tjeneste.                                                                Photos: iStock


 

Adskillige virksomheder verden over frygter, at deres firmakultur, sociale sammenhængskraft m.v. er i stor fare for at lide overlast eller endog bukke under for post-coronaens massive forventninger og krav til hybride workflows.

"Vi må have folk og livet tilbage på kontoret, hvis ikke vores bærende sociale samarbejdsmiljø, nødvendige videndeling samt de erfarne medarbejderes oplæring af de yngre skal gå tabt på vores arbejdspladser." 


Tonen skærpes

Det vakte opsigt og vrede ramaskrig, da Goldman Sachs´ topdirektør Davis Solomon i foråret kaldte firmaer og ansattes remote working for "en afsporing, som vi hurtigst muligt må se at få korrigeret".

Den amerikanske investeringsbank meldte først i september ud, at man vil få brug for alle ansatte permanent tilbage på kontorerne, så længe covid forbliver håndterbar, men at banken vil respektere medarbejderes brug af hybridaftaler.


 Kontorbelægningen i adskillige af USAs storbyer er under 50 procent, og nu spidser
virksomhedernes kamp om at få medarbejderne tilbage i kontorerne mærkbart til.
    


 

Ved udgangen af august i år var kontorbelægningen i langt størstedelen af USAs storbyer med New York i spidsen fortsat under, i adskillige tilfælde betragtelig under 50 procent.   

Men nu spidser virksomhedernes kamp om at få medarbejderne tilbage i kontorlokalerne øjensynlig til. Tonen skærpes, atmosfæren er ved at blive mærkbart ophedet.  


Mentoring

Undersøgelser foretaget af det amerikanske forskningsinstitut Gartner bekræfter, at de fleste arbejdsgivere ikke kræver deres ansatte tilbage til det fysiske kontor af produktivitetsmæssige årsager, men for at værne om deres virksomheds-kultur, samarbejde og mentoring - den vigtige videndeling mellem erfarne og unge medarbejdere. 

Samme surveys pointerer dog samtidig, at firmakultur og samarbejde ikke nødvendigvis eller automatisk optimeres ved, at virksomheder trommer deres medarbejdere sammen 37 timer om ugen i samme rum.

 

 Mentoring og nødvendig videndeling tæller til arbejdsgivernes vigtigste argumenter
for at forlange deres medarbejdere tilbage til kontormiljø og kontorlokaler. 


 

"Hvis arbejdsgivere tror, at de blot ved at kommandere de ansatte tilbage i kontoret kan gennemtrumfe samarbejde og samhørighed, begår de en fatal fejl. Den strategi vil aldrig løse udfordringer med hverken teamwork eller firmakultur. 

Selv har vi derfor forpligtet os til at give vores medarbejdere over hele kloden frihed til at vælge de arbejdsmåder, der bedst matcher deres livsstil - uanset hvor og hvordan," siger Michael Dell, frontfigur hos pc-producenten Dell.  ●

 

 

Læs mere her:
Nytimes.com: Will return to office get serious in September
Washingtonpost.com: Bosses want workers back by Labor Day
Djoefbladet.dk: Jeg forstår ikke argumenterne for hjemmearbejde
Cnn.com: The battle to get workers back to the office is heating up
 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo