Work trend 23: Kontorfolk vilde for at arbejde og trives på kontoret igen

Work trend 23: Kontorfolk vilde for at arbejde og trives på kontoret igen

18
jan
2023
Steen Uno
I post-corona året 2022 begyndte medarbejderne i større tal at vende tilbage til deres kontorer - noget af tiden. I 2023 vil kontorfolk komme til at trippe af længsel efter at normalisere arbejdsliv og samhørighed med kollegerne, spår eksperter.
18
jan
2023
Steen Uno

  

 

 

 

 
Hjemme- og hybridarbejdet har været og er okay - men i 2023 vil kontormedarbejdere med stigende intensitet begynde at længes efter deres gamle arbejdsliv i de fysiske kontorrammer og efter det sociale samspil med kollegerne.

Arbejdsmarkeds-, livsstilseksperter m.fl. spår, at det fysiske kontormiljø i det ny år vil tiltage sig en stadig mere dragende og central rolle i virksomhedernes nye hybride workflows og options.

Bevægelsen vil ske i takt med, at arbejdsgiverne fortsætter bestræbelserne på at opprioritere kvaliteten af deres arbejds-pladser og arealer samt løbende gør det endnu mere attraktivt og engagerende for deres ansatte at møde ind.

Tiltagene med at skabe sjove, inkluderende og sofistikerede sociale samarbejdsmiljøer, som de ansatte ikke uden videre kan forme derhjemme, tippes i 2023 at blive suppleret med nyeste teknologier og en vifte af nye uventede frynsegoder.


Paradigmeskift

På samme tid vækker en ny rundspørge blandt 2.000 amerikanske kontorfolk fra konsulentfirmaet Gensler dog opsigt ved at anføre begrundelsen "At fokusere på mit arbejde" som den allervigtigste for at møde ind på det fysiske kontor.   

"Kontorfolk synes nu knapt så optagede af at connecte, socialisere og samarbejdet som under pandemien. Nu tænker de især på, "Hvordan får jeg udført mit arbejde effektivt og kompetent?", siger Janet Pogue McLaurin, forskningschef hos Gensler.


 Ifølge en amerikansk undersøgelse synes kontorfolk netop nu knap så optagede af
at connecte, socialisere og samarbejde som under pandemien - nu ønsker de først
og fremmest at fokusere på deres jobopgaver.                                           Fotos: iStock

 


Hun mener, at Genslers nye survey-data muligvis kunne indikere et aktuelt eller nært forestående paradigmeskift blandt kontormedarbejdere på bredere sigt.

"Vores research viser, at de ansatte tager turen til deres fysiske kontorarbejdsplads for aktivt at opsøge måder at arbejde effektivt på individuelt og i teams. De ønsker først og fremmest at få deres arbejde gjort," konkluderer McLaurin.


Distance-tjek

I 2022 havde 58% procent af amerikanske videnarbejdere - ifølge ifølge McKinsey og Ipsos-undersøgelser - frihed til at arbejde hjemmefra eller remote mindst én dag om ugen, mens 38% ikke var påkrævet at være på arbejdsgiverens fysiske kontorer overhovedet.

Hybrid-revolutionens fleksibilitet har på den korte bane affødt glade globale meldinger om øget arbejdsglæde og højere produktivitet hos den enkelte kontormedarbejder, men der venter de ansatte udfordringer i 2023. 

 Remote- eller hjemmearbejdende kontorfolk bør i 2023 forvente, at arbejdsgiveren
i stigende grad søger at sikre sig, at både arbejdsdisciplin og firmaets sunde praksis
nu også efterleves.  

 


Med medarbejdere spredt for alle vinde vil virksomheder i stigende omfang - trods fagforeningers ihærdige protester - udvikle og intensivere overvågnings-processer af deres remote-arbejdende ansatte.

Stadig smartere IoT-enheder og sporings-softwares vil ud over de ansattes almindelige arbejdsdisciplin se til, hvorvidt firmaets sunde skik og brug af nødvendige pauser til at strække benene etc. nu også følges.


Kortere arbejdsuge

2023 kan også blive året, hvor det globale arbejdsmarked i større målestok tager afsked med en mangeårig hjørnesten og tæt medspiller, fem-dages arbejdsugen.

I kølvandet på corona-nedlukningerne blev nye fleksible fire-dages uger i det forgangne år testet af virksomheder over hele verden og med overvejende positiv respons og gode lovende resultater.


 2023 kan også blive året, hvor stadig flere kontorvirksomheder overvejer at indføre
muligheden for fire-dages arbejdsuge permanent - med samme arbejdsbyrde, løn
og evt. arbejdstid lettere nedsat af ikke-produktive aktiviteter
.

 


I en britisk survey svarede 86% af de adspurgte virksomheder, at de højest sandsynlig vil overveje at indføre muligheden for fire-dages arbejdsuge permanent - med samme arbejdsbyrde, løn og evt. arbejdstid lettere nedsat af ikke-produktive aktiviteter.

Selv om den korte arbejdsuge næppe ligefrem går hen og bliver obligatorisk straks nu, kan kontorfolk allerede i år i stigende grad forventes at ville afsøge jobmuligheder hos virksomheder, der er klar på at tilbyde og yde også denne fleksibilitet som incitament.  ●

 

Læs mere her:
Workdesign.com: Employees excited about coming back to the office

Forbes.com: The new reason workers say they come to the office

Allwork.space: Future of work forecast - 5 trends for 2023
Justcoglobal.com: Workspace design and trends in 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo