arrow_upward

Hvidovre

Denne liste viser ledige erhvervslokaler til leje i Hvidovre. Du kan justere din søgning ved bl.a. at angive pris og størrelse på ønskede erhvervslejemål. Klik på lokaler i listen for at se detaljer.Læs mere

Opret en søgeagent

Infrastrukturen i det område, hvor du påtænker at leje erhvervslokaler i og drive virksomhed fra er relevant i forhold til fx varelevering, kundebesøg og rekruttering af medarbejdere. Hvidovre kommune grænser op til Valby, Rødovre Kommune og Brøndby Kommune. Med bus eller S-tog kommer man nemt og hurtigt til og fra Indre By. S-togsstationerne Hvidovre, Rødovre, Åmarken, Friheden og Avedøre betjener Hvidovre Kommune. Holbæk Motorvejen (rute 21) starter i Hvidovre Kommune og Hvidovre er velforsynet med kollektiv transport i form af busser og S-tog, som drives af henholdsvis busselskabet Movia og DSB. Busnettet i Hvidovre drives af busselskabet Movia, og du finder køreplaner, priser, rejseruter med videre på Movias hjemmeside

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet og regelmæssig bus- og togtrafik er Hvidovre et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Hvidovre Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Hvidovre er hovedsageligt koncentreret omkring byens industrikvarterer (fx på Hammerholmen, Jernholmen og Nordholmen). Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Hvidovre.

Overvejer du at drive virksomhed fra erhvervslokaler i Hvidovre Kommune er udviklingen i kommunen en anden relevant faktor, og der kan komme til at ske rigtig meget på den front i den københavnske forstad i årene fremover. I 2035 kan erhvervsområdet Avedøre Holme være blevet næsten dobbelt så stort, som det er i dag. Den overraskende udvikling er blevet en mulighed, efter Københavns Kommune har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et tilbud om at deponere op mod 25 millioner kvadratmeter jord fra blandt andet metrobyggeriet i København på Avedøre Holme. Realiseres planen, vil det betyde en udvidelse af det store erhvervsområde med omkring 3.200.000 kvadratmeter ud for den sydlige del af området. Hvidovre Kommune har, foranlediget af henvendelsen fra Københavns Kommune, fået udarbejdet en analyse af COWI, der beskriver det enorme projekt på hvilken baggrund kommunalbestyrelsen har godkendt, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 millioner kroner til at igangsætte et forarbejde, der skal kortlægge hele udvidelsen af Avedøre Holme, herunder hvilke fordele, ulemper, gevinster og risici, der er i projektet. Hvidovre Kommune har i forvejen stort fokus på at udvikle Avedøre Holme til et af Danmarks mest attraktive erhvervsområder, og hvis jorddeponeringen kan gøre området næsten dobbelt så stort, vil det give plads til en masse nye virksomheder, som kan bruge den unikke placering tæt på hovedstaden til vækst og udvikling. Udover at hjælpe Hovedstadsregionen med at komme af med overskudsjorden, så vil det mulige udvidelsesprojekt også være med til at styrke den regionale kystsikring ikke bare på Avedøre Holme, men også i Kalveboderne og det indre København.

Det største udvalg af erhvervslokaler findes på Avedøre Holme, som er Hvidovre Kommunes største industriområde. Området blev kunstigt inddæmmet i 1960erne og afgrænses mod nord af Amagermotorvejen og mod syd af Køge Bugt-motorvejen. Området er på 450 hektar med 275 hektar erhvervsareal og huser cirka 375 virksomheder med omkring 9.000 arbejdspladser. Blandt de mere markante bygninger er kraftvarmeværket, Avedøreværket – ejet af DONG Energy – som er fjernvarmecentralen med en skorsten dekoreret af billedkunstneren Johnny Oehlenschlæger, tre havvindmøller med en tårnhøjde på 88 meter og det 330 meter lange kontorhus CPH Business Park, også kendt som Center Syd. Derudover ligger der blandt andet grusgrav, spildevandscenter og busgarageanlæg. I forbindelse med Fingerplanen blev Avedøre Holme sidst i 1950erne udlagt til landets største industriområde for miljøbelastende produktion. Det enestående rørskovsområde blev inddæmmet, og i 1966 åbnede den første virksomhed på Avedøre Holme, som siden har udviklet sig til det mest veludbyggede erhvervsområde med velfungerende forsyning og en effektiv infrastruktur.

Læs mere om Hvidovre på WikiEstate
Din søgning gav ingen resultater
Sorter efter
Vis antal