12 pejlemærker for dine arbejdstimer hjemme og på distancen

12 pejlemærker for dine arbejdstimer hjemme og på distancen

10
jan
2022
Steen Uno
Arbejdstimer hjemmefra og på distancen forbliver et centralt tema for virksomheder i 2022 samt fremover. Ny svensk forskningsrapport formulerer 12 pejlemærker, som firmaer med fordel kan styre efter, når de planlægger fremtidens workflows.
10
jan
2022
Steen Uno


 

 

 

 
Stadig nye skiftende coronabølger har definitivt manifesteret kontorfolks hjemme- og distancearbejde som et fleksibelt workflow-tilbud fra deres arbejdsplads, der er kommet for at blive.  

I mange lande har op imod halvdelen af alle kontoransatte arbejdet hjemmefra under pandemien, og netop nu kæmper virksomheder fortsat for at finde og impementere holdbare arbejdsløsninger og workflows til tiden efter corona. 

Det svenske erhvervsforsknings-institut Ratio udgav i efteråret rapporten 12 punkter om distansarbete efter Covid-19, der samler aktuelle forskningsresultater omkring kontorfolks arbejde hjemmefra og på distancen. 

Her formulerer de svenske forskere 12 pejlemærker, som arbejdsgivere og ledere med fordel kan skele til, inden de skal træffe beslutninger om fremtidige workflows for deres arbejdspladser på den anden side af pandemien.    


Ikke problemfrit

"Distancearbejde kan give mange fordele i form af bedre personalerekruttering, øget trivsel og styrket produktivitet, men er ikke problemfrit," siger Lotta Stern, CEO hos Ratio og professor i sociologi ved Stockholms universitet. 

"Der er risiko for, at kontorfolks distancearbejde kan udhule virksomhedskultur, skabe manglende tryghed samt A-hold med ansatte, der er fysisk til stede på kontoret, og B-hold af hjemmearbejdende. Det skal de 12 punkter sætte fokus på."


 Kontorfolks arbejde på distancen kan udhule virksomhedskultur, skabe manglende
tryghed samt A-hold med ansatte, der er fysisk til stede på kontoret, og B-hold af
hjemmearbejdende kolleger.                                                                          Fotos: iStock 

 


For at opnå en ny status quo for fremtidens arbejdsplads er målet at finde og enes om nye måder at arbejde på, der er gunstig for både arbejdsgivere og ansatte, uanset om det drejer sig om fysisk kontor-, remote- eller hybridarbejde.

Her er de 12 pejlemærker, som det svenske Ratio-forskerteam foreslår, at virksomheder bør kigge på, når de planlægger fremtidens workflows på deres arbejdspladser:
 

1. Hvordan skal jeres kontor anvendes i fremtiden: Som arbejdsplads, mødested eller begge dele?

2. Er jeres kontormiljø i stand til at opfylde rette funktioner til virksomhedens fremtidige anvendelse?

3. Har jeres virksomhed råd til at afstå fra at tilbyde fjernarbejde og/eller hybridarbejde set i lyset af den store mangel på
    kompetencer i mange brancher?

4. Hvor stor er risikoen for cyberangreb under fjern- og/eller hybridarbejde, og hvordan kan jeres virksomhed forebygge
    og reducere evt. risici?

5. Hvordan skal det formelle og uformelle distance- og/eller hybridarbejde udføres: Hvilke digitale værktøjer kan firmaet
    stille til rådighed for at muliggøre kompetenceoverførsel, samarbejde og social interaktion?

6. Har virksomheden de rette ledere til at styre jeres distance- og/eller hybridarbejde? 


 Forskning viser, at det er af stor betydning for ansatte, at deres arbejdsgiver melder
hurtigst mulig ud og beslutter, hvordan de fremtidige workflows skal fungere på og
uden for arbejdspladsen.                              

 


7. Hvor stor er risikoen for vi-og-de splittelse mellem jeres kontor- og hjemmearbejdende - hvordan kan den forebygges
    og reduceres gennem klare målsætninger? 

8. Hvordan er ansvaret for jeres arbejdsmiljøarbejde fordelt - er fordelingen tydelig nok for medarbejdere og ledere?

9. Hvordan kan virksomheden bedst bidrage at sikre jeres distance- og/eller hybridmedarbejdere det rigtige udstyr?

10. Kan coworking-stationer være et relevant tilbud til jeres medarbejdere som alternativ til hjemmekontoret?

11. I hvilket omfang kan distance- og/eller hybridarbejde øge jeres ansattes work-life balance og dermed basale trivsel?

12. Vil fjernarbejde og/eller hybridarbejde kunne påvirke mandlige og kvindelige ansatte forskelligt - hvorledes vil jeres
     
remote working medarbejdere kunne påvirke ligestillingen på lang sigt?  


Meld hurtigt ud

Aktuel forskning viser, at det er af endog stor betydning for medarbejdere, at deres arbejdsgivere kommunikerer hurtigst mulig og træffer beslutninger om, hvordan fremtiden vil se ud på deres arbejdsplads.

"Undersøgelser peger på, at distancearbejde især for kvinder kan have betydning for ligestillingen, føre til en mindsket lønudvikling og reducere karrieremuligheder," advarer Lotta Stern. 


 "Distancearbejde kan give mange fordele i form af bedre personalerekruttering, en
øget trivsel og styrket produktivitet, men er ikke problemfrit," siger Lotta Stern, CEO
hos det svenske erhvervsforsknings-institut Ratio.
                                    Foto: Ratio.se                           

 

 

"Mange kvinder, ikke mindst dem med børn, oplever, at livspuslespillet er blevet lettere at lægge, mens de har arbejdet hjemmefra under pandemien.

Hjemmearbejdende mænd oplever derimod, at de føler sig mere stressede over at skulle få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Hvad de langsigtede konsekvenser heraf vil være, må vi vente at se," tilføjer Lotta Stern.  ●

 

 

Læs mere her:
Ratio.se: 12 punkter om distansarbete efter Covid-19
Vdtidningen.se: 12 punkter att beakta kring framtidens distansarbete
Forbes.com: How To Grow Your Agency's Remote Work Culture
HK.dk: 7 gode råd til samarbejde på distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo