IoT er på vej til dit kontor

IoT er på vej til dit kontor

28
apr
2016
Annamaria Lauridsen
Den nyeste trend inden for teknologi, Internet of Things, byder på næsten uendelige muligheder. Internet of Things forventes at revolutionere vores hverdag, arbejdsliv og er allerede godt i gang med at indtage kontorer verden over.
28
apr
2016
Annamaria Lauridsen

Annamaria

 

 
Med IoT puttes teknologi ind i fysiske enheder, hvilket giver mulighed for dataudveksling og interaktion mellem enhederne. Sådan kan IoT beskrives enkelt, spørger man Natasha Friis Saxberg, Direktør for Future Growth hos virksomheden Atea, der specialiserer sig i IT-infrastruktur.  

Natascha

”IoT er ikke én ting, men alle mulige ting som software, hardware og protokoller,” fortæller Natasha Friis Saxberg. Det kan dreje sig om smartphones, som vi kender fra vores hverdag, men det kan også være helt andre former for udstyr, som man i dag ikke associerer med internettet, som fx møbler, termostater og støvsugere.

Ikke mindre end 5 milliarder enheder er allerede i dag koblet op på internettet. Og alle disse ting kan altså interagere og fjernstyres på forskellig vis. Måske på grund af de enorme muligheder er der også en del forvirring omkring begrebet IoT. 

”Egentligt svarer dét at tale om ’IoT’ lidt til at tale om strøm. Strøm er også mange ting og kan være én ting, hvis det er i en el-pærer og noget helt andet, hvis det puttes ind i en computer.”

Uanset begrebsforvirringen, er der dog ingen i tvivl om, at teknologien er i fuld sving med at vinde indpas i vores dagligdag og gøre virksomheder endnu smartere og mere effektive. Tre ud af fire danske virksomheder forventer da også, ifølge Monitor Deloitte, at IoT vil transformere deres industri i løbet af de kommende par år.

Hvordan bruges IoT i dag?

Dybest set bruges IoT på samme måde, som man altid har benyttet hardware og software, pointerer Natasha Friis Saxberg:

”Det nye er, at man nu kan putte teknologi ind i nye fysiske objekter. Det kan gøre ting, vi ellers ikke plejer at forbinde med teknologi, til noget intelligent.” 

Med en sensor på skrivebordet eller kontorstolen kan du fx måle, hvordan du sidder. Du kan ligeledes få automatisk besked om, hvorvidt du sidder rigtigt, om det er tid til at rejse sig, om det vil være godt at hæve bordet nogle centimeter, eller om stolen matcher din kropsbygning, fortæller hun.

Sensorer kan også bruges til at registrere, når folk ankommer til kontoret og ydermere sikre, at lyset bliver tændt eller at andre ting sættes i gang. 

Natasha Friis Saxberg oplever, at det foreløbligt typisk er tech-virksomheder, der er på forkant i forhold til at lege med teknologien. Men også inden for forsikringsbranchen bruges teknologien. Her kan den anvendes i biler, der kan registrere din kørsel – overholder du hastighedsgrænserne, afspejles det i prisen. Herudover kan IoT også bruges i forhold til internt samarbejde i virksomheder. 

”Skal du fx arbejde sammen med specifikke personer i en bestemt uge, så kan du via teknologi få information om, hvor de befinder sig i den periode,” fortæller hun.


IoT og fremtidens arbejdsplads

Egentligt mener Natasha Friis Saxberg, at man i stedet for at fokusere på teknologien IoT, bør tale om, hvordan fremtidens arbejdsplads kommer til at se ud – og derefter, hvordan IoT kan understøtte denne. 

”Fremtidens arbejdsplads - som rigtig mange teknologivirksomheder som fx Apple og Cisco arbejder med – handler meget om mobilitet,” fortæller hun.

IoT gør det nemmere at samarbejde på tværs af fysiske beliggenheder og er dermed ideelt til at skabe mobilitet. Et eksempel er de nyeste videokonferencesystemer, der skaber stor fleksibilitet og samtidig sparer mødedeltagerne transporttid. Atea tager også selv nye teknologier i brug - fx i forbindelse med møder:

”Vi har lavet nogle meget nemme mødelokaler, hvor du – uanset hvor du befinder dig i landet – kan koble dig til mødelokalerne via skærmen. Her kan du forbinde dig med alle dine kollegaer, og de kan se dine præsentationer via forskellige software-hardware-værktøjer. Det gør det til en meget mere fysisk oplevelse,” siger hun. 

Fremtidens arbejdsplads går i retning af meget ’flydende’ arbejdspladser, hvilket kan skabe udfordringer. Store bygninger med åbne kontormiljøer og skiftende pladser gør det nemlig vanskeligt at finde folk på en smart måde. Den problematik kan teknologien i høj grad afhjælpe, mener Natasha Friis Saxberg. 

”Vi har jo enheder i vores telefoner (det der kaldes beacons), som kan registrere, hvor vi er. Ved hjælp af dem kan der laves et realtime-map over, hvor folk befinder sig henne i bygningen.”

 MødelokalePredictive services og automatisk adgang

IoT kan også bruges til predictive services, som fx kan anvendes, når virksomheden får besøg af gæster. Via IoT kan du eksempelvis få besked, når din gæst ankommer til parkeringspladsen.

”Vi udvikler også selv predictive services. Sår når man i fremtiden som gæst fx kører ind på vores parkeringsplads, så bliver der automatisk lavet en kop kaffe i vores café. Gæsterne får herudover – dagen før mødet – at vide, at en specifik parkeringsplads er reserveret til dem. Og allerede i dag kan vores gæster checke ind, når de ankommer. Når gæsten har parkeret, får du en besked, så du kan gå ned i receptionen og byde vedkommende velkommen,” fortæller Natasha Friis Saxberg.

Fremtidens nøgler og adgange vil herudover også være en del af IoT landskabet, fortæller hun. Teknologien vil kunne genkende personer, der skal have visse adgange, så man ikke længere behøver adgangskort.

 

Råd til IoT-strategi

Når virksomheder skal overveje en strategi inden for IoT, anbefaler Natasha Friis Saxberg blandt andet at fokusere på medarbejder- og kundeoplevelsen. Hvordan møder du dine gæster og medarbejdere? Hvad har dine medarbejdere brug for, og hvordan kan du optimere medarbejdernes hverdag? Et aspekt, der er oplagt at fokusere på er vidensdeling.

”Man kan optimere vidensdelingen ved at gøre det tydeligt, hvad folk arbejder med via den nye teknologi. Hvis du fx oplyser, hvad du arbejder på, så kan du kobles sammen med kollegaer, der sidder med noget lignende.”

Teknologien er der allerede. Så det handler mest af alt om at tænke nyt, mener Natasha Friis Saxberg. Hun anbefaler, at man i stedet for at starte med at undersøge, hvilken teknologi der er til rådighed, vender tankegangen lidt på hovedet.

”Spørg jer selv: hvis vi skulle lave fremtidens arbejdsplads, hvad kunne vi så tænke os? Undersøg så bagefter, om teknologien er der,” siger Natasha Friis Saxberg.

”Det er jo sådan set kun fantasien, der sætter grænserne,” fortæller hun. ●

 

Læs mere om IoT:
ATEA - Internet of Things
Deloitte - Internet of Things: From sensing to doing Tech Trends 2016

Computerworld - Internet of Things news, trends, analysis and practical advice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo