Kan dit aktivitetsbaserede kontor rumme alle firmaets forskellige medarbejdertyper

Kan dit aktivitetsbaserede kontor rumme alle firmaets forskellige medarbejdertyper

02
dec
2019
Steen Uno
En tredjedel eller endnu flere af dine daglige arbejdskolleger er introverte. Hvordan er firmaets åbne, aktivitets-baserede kontorindretning i stand til at favne samt rumme alle jeres forskellige medarbejdertyper?
02
dec
2019
Steen Uno


 

 

 

 

Det åbne kontorlandskab blev sat i verden for at skulle fremme medarbejderes interaktion, innovation, kreativitet og effektivitet for virksomhedens videre udvikling.

Det aktivitets-baserede kontor fulgte siden op med at anerkende, at det moderne velfungerende kontormiljø har brug for at indrette og møblere sine arbejdsrum alt efter arbejdsdagens forskellige slags opgaver og aktiviteter.

I dag er tiden moden til, at de aktivitets-baserede koncepter rækker et niveau højere og accepterer, at virksomheder alene opnår deres resultater via de forskellige medarbejdertypers individuelle og differentierede arbejdsprocesser.

Hvor den ekstroverte medarbejder forbinder et samarbejdsoplæg med et stort rundt bord i det åbne rum, associerer den introverte medarbejder selvsamme oplæg med kontorets pod, måske en kollega samt deres to laptops.  


Udfordrende miljøer

"Åbne kontormiljøer kan føles utrolig udfordrende for introverte. Det er ikke umuligt for dem at arbejde i åbne omgivelser - det har jeg selv været nødt til - men som oftest har jeg isoleret mig bag et sæt hovedtelefoner for at vise kolleger, at jeg havde forfærdelig travlt.

Store kontorlandskaber kan med fordel indrette stillezoner og små strategiske hideaways, der tilbyder medarbejderne mentale puste- og arbejdsrum. En løsning kan også være at lade din introverte kollega arbejde ofte uden for kontoret," siger Glen Cathey, HR-direktør, blogger m.v. hos Randstad Saint Petersburg.


 For megen støj på skærmen - eller rettere sagt: uden om den - i åbne kontormiljøer
kan nemt virke overvældende og stressende på den introverte medarbejder.

 


"Temaet introversion er måske ikke særlig højt prioriteret på din virksomhed og i jeres mangfoldigheds- og inkluderingsindsats. Det burde det nu have.

En arbejdsplads, hvor alle føler sig godt tilpas og føler sig motiveret til at bringe deres autentiske jeg i spil og dele deres unikke tanker, bidrager uden diskussion til firmaets medarbejder-engagement og fastholdelse - og gør i sidste ende din virksomhed stærkere," tilføjer Glen Cathey.


Aktivitets-baserede løsninger

Åbne kontormiljøers tit høje smalltalk-niveau, forstyrrende trafik og visuelle distraktioner kan opleves overvældende og uoverskuelige for den introverte, følsomme kontormedarbejder, der let kan føle sig overstimuleret, presset og stresset til konstant at skulle agere socialt og udadvendt.

De introverte medarbejdertyper fungerer som oftest bedst, mest kreativt og produktivt i enrum, hvor de uden forstyrrelser og afbræk er i stand til at finde ro, overblik og fokus på deres aktuelle arbejdsopgaver.   


 Introverte medarbejdertyper fungerer bedst, mest kreativt samt produktivt i enrum,
hvor de uden afbræk kan finde ro til at holde og fokus på aktuelle arbejdsopgaver -
for eksempel i en bekvem kontor pod. 

 


Moderne aktivitets-baserede design- og indretnings-koncepter er et langt stykke hen ad vejen i stand til at komme disse medarbejdere i møde med rullende skillevægge, stillezoner, stillerum, kroge og pods, hvor den introverte kollega kan sikre sig sin nødvendige arbejdsro.

Det er først som sidst i enhver arbejdsgivers interesse at sørge for, at hver enkelt medarbejder kan arbejde på den måde, der giver ham og hende mulighed for at være mest produktiv - at sikre et kontormiljø, som formår at favne, rumme og få alle slags talenter til at trives i optimalt omfang.  


Med handicap

"Kun meget få bestrider, at det er en rigtig god ide at indrette stillerum og zoner på arbejdspladsen, men den slags designs opfattes som oftest som luksus  for en begrænset del af medarbejderne. Dét på trods af, at det hen ad vejen ofte viser sig, at en betydelig del af de øvrige ansatte faktisk også gør brug af disse stillerum. 

Kig dig omkring i dit kontor: Hvor godt understøtter det i grunden jeres forskellige medarbejdertyper? Også dem med særlige behov?" opfordrer siger Amy Pipe, change manager hos Planning Design Research Corporation i Houston.

"Hvis du ikke kan nævne mere end to måder, som jeres kontormiljø honorerer disse typer på, så kan du roligt se i øjnene, at op til måske halvdelen af dine kolleger arbejder med handicap - og tænk så lige over, hvad dette kunne betyde for firmaets overordnede forretningsmæssige succes ..."  ●

 

 

Læs mere her:
Pdrcorp.com: Introverted or Extroverted? Or Ambivert?
Bureauwork.com: Designing an Office for Both Introverts and Extroverts

Business.linkedin.com: Why and How Introversion Should be a Part of Diversity and Inclusion
Robinpowered.com: How to Accommodate Four Different Types of Employees in the Workplace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo