Kontorfolk i stort tal vil blive derhjemme og arbejde oven på coronakrisen

Kontorfolk i stort tal vil blive derhjemme og arbejde oven på coronakrisen

06
feb
2022
Steen Uno
Talrige undersøgelser pointerer samstemmende, at i titusindvis af kontoransatte verden over vil insistere på fortsat at arbejde hjemmefra, når pandemien og dens restriktioner igen letter fra det globale arbejdsmarked.
06
feb
2022
Steen Uno


 

 

 

 
Selv om adskillige kontoransatte længes utålmodigt efter at møde ind igen på deres fysiske arbejdspladser, frygter ikke så få andre for dagen, hvor de ikke længere må udføre deres job hjemmefra. 

En ny undersøgelse fra januar 2022 fra det britiske analyseinstitut YouGov siger, at næsten to ud af fem kontorfolk, der har arbejdet hjemme under pandemien, siger, at de aldrig vil vende tilbage til deres fysiske kontorarbejdsplads.   

39% af respondenterne understreger, at de ønsker at arbejde hjemmefra permanent, 71% ville foretrække at gøre det, mens 58% fastslår, at de er langt mere produktive derhjemme.

Undersøgelsens klare facit illustrerer omfanget af de udfordringer, som arbejdsgivere styrer direkte imod, hvis de skulle insistere at på beordre deres hjemmearbejdende kontormedarbejdere tilbage til virksomhedens skriveborde. 


Dansk doubling

Herhjemme viste en analyse fra Dansk Industri før jul, at ca. 200.000 danskere arbejdede hjemmefra i efteråret 2021, før omikron-varianten ramte Danmark - en fordobling sammenlignet med tiden op til pandemiens udbrud i februar 2020.

"Omfanget af hjemmearbejde er fordoblet på en almindelig arbejdsdag i forhold til 2019. Det er en meget voldsom udvikling på kort tid, som selvfølgelig er båret af, at vi pludselig fik et helt andet behov," kommenterer DI-underdirektør Morten Granzau.

I tusindvis af kontoransatte over hele verden insisterer på at fortsætte deres gode og
bekvemme, men også effektive arbejde derhjemm efra privaten - også når de sidste
corona-bølgeskvulp har lagt sig.                                                                      Fotos: iStock

 

 

DI’s analyse viser store brancheforskelle i muligheden for hjemmearbejde, fordi det ikke i alle brancher er muligt eller hensigtsmæssigt at øge omfanget af hjemmearbejde. I forsikrings- og pensionsbranchen eksempelvis er så mange som 92% i stand til at udføre deres job hjemmefra.

Da coronakrisen i foråret og forsommeren 2020 tegnede allerværst og mest skræmmende, arbejdede hele 830.000 ved pc-skærmene hjemme i privaten.


Stor velvilje

En anden undersøgelse fra Dansk Industri viser dog, at størstedelen af danske virksomheder - næsten otte af 10 blandt 230 interviewede virksomheder - er indstillet på at åbne op for og tilbyde mere hjemmearbejde efter corona-kapitlet.

Ca. seks ud af 10 virksomheder giver deres ansatte mulighed for at arbejde hjemmefra regelmæssigt, det vil sige en eller flere dage om ugen: 36% 1–2 dage, 16% 2–3 dage om ugen. 10% af virksomhederne giver eller er parat til at give deres medarbejdere frihed til at arbejde hjemmefra mere end tre dage om ugen.

 En frisk analyse fra Dansk Industri viser, at 200.000 danskere arbejdede hjemmefra
sidste efterår, hvilket er en fordobling sammenlignet med perioden før coronaens
udbrud i februar 2020. 

 


På det danske arbejdsmarked eksisterer der ingen kovmæssig ret til at kræve at arbejde hjemmefra. Arbejdsgivere kan derfor uden videre afvise medarbejderes ønsker endsige krav om at måtte arbejde fra hjemmekontoret.

Danske arbejdstagere har kun ret til at arbejde hjemmefra i det omfang, det er aftalt med deres arbejdsgiver. Denne kan omvendt forlange, at ansatte arbejder hjemmefra i kortere perioder ad gangen, selv om de ifølge deres kontrakt har fast arbejdssted på kontoret.   


Tysk lov på vej

I Tyskland planlægger den nytiltrådte arbejdsminister Hubertus Heil at sikre de tyske arbejdstagere lovmæssig ret til at arbejde hjemmefra efter pandemien.

"Jeg er klar til at drage lovmæssige konsekvenser af det enorme arbejdseksperiment, coronakrisen kastede os ud i. Vi vil i den ny regering opdatere reglerne for mobilt arbejde og indføre lovsikret ret til at kunne arbejde hjemmefra."  


 Danske ansatte har ene og alene ret til at arbejde hjemme i det omfang, det er aftalt
med deres arbejdsgiver.

 

 

I december 2021 arbejdede 27,9% af tyske kontoransatte pga. omikron-varianten helt eller delvis hjemmefra. Netop nu skønnes 20% af tyske arbejdstagere at være stemt for at fortsætte permanent på hjemmekontoret efter corona.  

"Ved fremtidigt at indføre retten til at arbejde hjemmefra ved lov opnår vi at skabe en bedre balance mellem arbejde og privatliv. For mange mennesker betyder mobilt arbejde en helt ny frihed," fastslår den tyske minister.  ●
 


 

Læs mere her:
Berlingske.dk: Hjemmearbejde er permanent fordoblet efter coronakrisen

Businessinsider.com: Remote work is becoming permanent - for a sliver of the workforce
Thelocal.de: German Labour Minister wants to allow more remote working after pandemic
Danskindustri.dk: Otte ud af 10 virksomheder åbner for mere hjemmearbejde efter COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo