Kontorudlejere i hele verden sendt til tælling af deres lejeres svære coronakriser

Kontorudlejere i hele verden sendt til tælling af deres lejeres svære coronakriser

18
jun
2020
Steen Uno
Tre ud af fire kontorudlejere er i betydeligt eller alvorligt omfang ramt, flere endog sendt i knæ af den globale covid-19 nedsmeltning. Kun de allerfærreste i udlejningsbranchen kan erklære sig upåvirket, viser den ny Industry Survey 2020 fra MatchOffice.
18
jun
2020
Steen Uno


 

 

 

 

Den internationale kontorudlejningsbranche er sendt dramatisk i gulvet af covid-19 pandemien, som fra starten af marts begyndte at ramme, nedfryse samt lukke også erhvervsudlejnings-markederne over hele verden.

De brat iværksatte globale udgangs- og forsamlingforbud, krav om fysisk distancering etc., der fra den ene dag til den næste slog hårdt ned og knockout´ede titusindvis af kontor- og coworking-lejeres mulighed for at kunne betale deres lokaler, har givet andre tusinder af operatører drøje, nogle endog voldsomme knubs og udfordringer.

Til MatchOffice Industry Survey 2020 rapporterer 74 procent af de spurgte kontor-, kontorhotel- og coworking-udlejere, at corona-krisen har ramt deres forretning meget voldsomt eller ganske betragteligt, mens 25 procent vurderer, at de er sluppet billigere.

Den ny globale årsrapport, baseret på aktuel rapportering fra 1.472 kontorudbydere i 58 lande, viser, at gennemsnitlig kun én procent - i Danmark endda blot 0,1 - af lokaleoperatørerne skønner, at corona-krisen overhovedet ikke har berørt deres udlejnings-business.    


Dominoeffekt

"Denne tsunamis voldsomme dominoeffekt er beskæmmende at følge: Når kontorlejere ikke længere ser sig i stand til at svare deres månedsleje, kan udlejerne ikke afdrage på deres prioritetslån. Når indtægterme falder, forringes kontorejendommenes værdier, hvilket hurtigt strammer kreditterne.

Det sidste kan foranledige mange af de investorer, der har sat deres egne eller andres penge i sådan ulykkelig ramt erhvervsejendom, til at trække stikket og sælge den enten af nød eller af finansstrategiske grunde," siger Jakob Dalhoff, CEO hos MatchOffice.  


 Tomme kontorer og kontorpladser på stribe - covid-19 nedsmeltningen har gjort i
titusindvis af kontorlejere ude af stand til at betale månedslejen og sender dermed
også stribevis af udlejere med i knæ.                                                           Fotos: iStock

 


Mens kun otte procent af MatchOffice-undersøgelsens danske kontorudlejere føler sig særdeles hårdt ramt af corona-krisen, er den tilsvarende andel anderledes høj blandt de svenske operatører (33,5%), de asiatiske (36,1%) og markant højere hos de spanske (48,3%).  

"I New York skønner udlejningsbranchen, at mere end 40 procent af millionbyens kontorlejere ikke var i stand til at betale månedslejen for april til deres udlejere - et dystert tal, som de fleste frygter vil være endnu højere for maj måned og uundgåeligt vil udløse talrige udsættelses-sager samt konkurser," tilføjer Jakob Dalhoff.


Foran transition

Adskillige tilsvarende nye undersøgelser på det globale kontorudlejningsmarked forudser drøje fremtidige efterdønninger af forårets verdensomspændende covid-19 nedsmeltning. Budskabet lyder samstemmende:   

Kontorudlejerne går en udfordrende transition  i møde, hvor de - oven på to kvartalers økonomisk nedtur - vil rammes yderligere hårdt af, at mange kontorfolk vil fortsætte med at arbejde hjemmefra samt i større skala, og at udlejernes bygninger derfor bør indrette sig på mindre kontorenheder med flere private arbejdsrum.     


 Ifølge den ny Industry Survey 2020 fra MatchOffice vurderer 74% af de europæiske
kontorudlejere, at coronakrisen har ramt deres business voldsomt eller betragtelig,
mens 25% rapporterer, at de er sluppet billigere.

 


Internationale erhvervsmæglere vurderer, at coworkingmiljøer på den korte bane kan komme under pres. Omvendt kan kontorlejemål på op til 300 m² ende som vindere i den forestående post-corona reetableringsfase, fordi mange kontorlejere vil typisk sikre hygiejne og tryghed i egne rum fremfor at dele kontorrum med andre. 

Før covid-19 var små og mindre kontorvirksomheder vigtigste brugere af coworkingmiljøet, som de nye markedskrav til social distance nu truer med at udfordre, og som også ændrer kontorfolkets måde at betragte sine arbejdsområder på.

Ikke alle kan i samme udstrækning fortsætte med at arbejde hjemmefra og vil derfor fremadrettet være mest tilbøjelige til at kræve at arbejde i egne kontorrum fremfor i deres tidligere coworkingarealer, lyder analysen.


Markedet pessimistisk 

Adspurgt primo maj inden den første spæde corona-oplukning udtrykker kontoroperatørerne til MatchOffice Industry Survey 2020 gennemgående bekymring og pessimisme til markedsudsigterne og resultaterne for resten af 2020.

42 procent af dem melder af indlysende årsager om lavere henh. meget lavere belægning hidtil i 2020 sammenlignet med sidste år, og mere end halvdelen (54%) forventer, at belægningen også vil komme til at skrante i årets anden halvdel.   


 


"Trods udlejernes aktuelle pessimisme har vi før set, hvordan udlejningsbranchen
har været dygtig til at udvikle nye konstruktive tilgange til at tilpasse sig markedets
forandrede realiteter," siger Jakob Dalhoff, CEO hos MatchOffice.

 


Mens godt en fjerdedel kalkulerer med lavere prissætning, imødeser en tredjedel af udlejerne desuden faldende såvel som kortere længder på indgåede kontorkontrakter i resten af 2020.

"Her ved udgangen - forhåbentlig - af coronakrisen ser jeg det som et lille optimistisk lyspunkt, at 59 procent af vores respondenter trods alt har formået at holde prisstabilitet gennem de turbulente tider," siger MatchOffice-direktør Jakob Dalhoff.

"Trods kontorudlejernes umiddelbart mørke syn på den nærmeste fremtid har vi før set, hvordan branchen har været dygtig til at remobilisere troen og udvikle nye konstruktive tilgange til at tilpasse sig udlejningsmarkedets forandrede realiteter."  ●

 

 

Læs hele MatchOffice Industry Survey 2020


                                                                                                                  

 

Læs også:

MatchOffice Industry Survey 2019
MatchOffice Survey Report 2018

MatchOffice Survey Report 2017
MatchOffice Industry Survey 2016


 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo