Ny norsk undersøgelse: Kontorlandskaber og delte kontorer giver højere sygefravær

Ny norsk undersøgelse: Kontorlandskaber og delte kontorer giver højere sygefravær

19
mar
2020
Steen Uno
Kontormedarbejdere, som sidder i åbne kontormiljøer eller deler kontor, har op til 18 procent højere sygefravær end kolleger, der har deres eget kontorrum, konkluderer ny norsk arbejds-miljøundersøgelse.
19
mar
2020
Steen Uno


 

 

 

 

Friske tal fra Norges arbejdsmiljøinstitut STAMI viser, at arbejde i åbne kontorlandskaber giver 12 procent højere risiko for sygefravær, mens ansatte, der deler kontorrum, har op til 18 procent flere sygedage. 

Undersøgelsen fra STAMI er baseret på 6.300 norske kontoransatte, der gennem 12 måneder gav forskere lov til at kortlægge deres sygefravær via deres indberetninger til Arbejds- og Velfærdsforvaltningen (NAV), der bl.a. udbetaler sygedagpenge i Norge.

"Det højere sygefravær rammer på tværs af køn, alder, jobposition og uddannelse, og vores resultater bekræfter tilsvarende tidligere undersøgelser i Sverige og Danmark.

Styrken i vores tal ligger i, at de baserer sig på sygefravær over tre dage, der kræver lægeattest og formel indrapportering til NAV," siger afdelingsdirektør Stein Knardahl. 


Virus og støj

I løbet af de seneste to årtier er åbne storrum og rumindretninger gradvis blevet gængs standard på den globale kontorarbejdsplads - ikke mindst af økonomiske grunde. Den enkelte medarbejders pladsbehov kan nemlig reduceres til blot 10 m² i et storrumskontor.

Amerikanske undersøgelser viser, at over 75 procent af alle kontorarbejdspladser på verdensplan i dag er helt eller delvis indrettet med åbne arbejdsrum og -stationer.


 Virus og smittefare, men også daglige støjgener og forstyrrelser fra omgivelserne i
det åbne arbejdsrum er hovedårsager til det højere sygefravær i kontorlandskaber
og delte kontorer, cementerer den norske undersøgelse fra december 2019.

 


"En af forklaringerne på det større sygefravær i storrum og delte kontorer er virus og smittefare. Man pådrager sig lettere en forkølelse og influenza, hvis man sidder meget tæt sammen med kolleger.

Men også daglige støjgener og forstyrrelser fra omgivelserne kan let gå ud over koncentrationen. Støj kan demotivere og nedbryde arbejdslysten hos rigtig mange kontoransatte, hvoraf nogle kan være endog meget følsomme over for støj. De arbejder mest effektivt i lukkede private arbejdsrum," siger Stein Knardahl.


Snit på 25 sygedage

Ifølge den ny norske undersøgelse fra december 2019 havde ansatte, som arbejder i private lukkede cellekontorer, i gennemsnit et sted mellem 19 og 20 sygedage om året.

Til sammenligning var medarbejdere i åbne kontorlandskaber sygemeldt 22 dage i snit, mens kolleger i delte kontorlokaler havde et fravær med lægeattest på 25 dage. 


 Ifølge den nye norske undersøgelse havde medarbejdere i åbne kontorlandskaber et
sygefravær på 22 dage i snit, mens kolleger i delte kontorlokaler i snit havde 25 årlige
sygedage med lægeattest.                                                                                   Foto: iStock

 

 

Den norske undersøgelse bør derfor få fremtidens kontordesignere, lejere med flere til at overveje en ekstra gang, om den planlagte areal- og omkostningesbesparende åbne kontorløsning nu også vil  blive billigere på den lange bane. 

"Vores studie understreger, at delte kontorlokaler kan rumme betragtelige langtids-omkostninger, som i værste fald kan overskride de forventede besparelser. Arbejdsgivere bør i alt fald indregne risiko for øget sygefravær i deres regnestykker for åbne kontorløsninger," tilføjer Stein Knardahl.  ●

 

 

Læs mere her:
Stami.no: Mer sykefravær blant ansatte i åpne kontorlandskap og delte kontor
Forskning.no: De som jobber i åpne kontorlandskap er oftere syke
Vice.com: Does Working in an Open-Plan Office Affect Your Health?
Lokalebasen.dk: Dansk alarm - Drop det åbne kontorlandskab, det dræber arbejdsglæden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo