Ny undersøgelse: Generation Flex har indtaget din arbejdsplads

Ny undersøgelse: Generation Flex har indtaget din arbejdsplads

16
apr
2019
Steen Uno
Den fleksible arbejdsform er definitivt blevet ny norm på den globale arbejdsplads. Ifølge den nye workspace-årsrapport fra IWG/Regus praktiserer 62 procent af alle globale virksomheder i dag fleksibel arbejdsform og politik.
16
apr
2019
Steen Uno

 

 

 

 

 

På den moderne arbejdsplads er tanken om, at dens medarbejdere skal bruge timevis på at pendle frem og tilbage til arbejde og sætte sig fra ni til fem på et kedeligt kontor, i dag noget nær ligeså relevant som at lede efter en faxmaskine  på kontoret ...

Så skarp lyder hovedkonklusionen i den ny årsrapport fra IWG/Regus, Global Workspace Survey 2019, som bygger på interviews af 15.000 kontorfolk fra forskellige fagområder i 80 lande.

I undersøgelsen rapporterer halvdelen af de adspurgte kontoransatte, at de arbejder væk fra deres egentlige kontorlokale i halvdelen af ugen eller mere. Det cementerer, at den fleksible arbejdsform har manifesteret sig som ny norm på det globale arbejdsmarked.

"Vores survey viser, at virksomheder, der ikke allerede har overvejet de finansielle og strategiske fordele ved fleksible arbejdsformer, bør gøre det nu. Ellers risikerer de at miste berøringen med både deres konkurrenter og den moderne arbejdsstyrke - i sidste ende med deres forretningsmarkeds talentmasse," siger Mark Dixon, CEO og grundlægger af IWG.


Lovsikret flex

Den ny undersøgelse viser også, at hele 71 procent af virksomhederne mener, at de kan udvide deres talentpuljer ved at tilbyde fleksible arbejdsformer. En del firmaer har dog været noget langsomme til at gribe og formulere nogen fast politik på området.

Globalt har den fleksible arbejdsform dog allerede i flere lande givet sig aftryk i de nationale lovgivninger. I Holland har ansatte med min. et års ancienitet hos en arbejdsgiver med mindst 10 ansatte ret til at anmode om forandringer i arbejdstiden, herunder mulighed for at arbejde på alternative lokationer.

 Ifølge IWG/Regus´ nye workspace-rapport arbejder halvdelen af alle kontoransatte
i dag havldelen af tiden borte fra deres egentlige kontorplads.
                                                                                   (Fotos: IWG Workspace Survey 2019)I Norge sikrer arbejdsmiljøloven ret til fleksibel arbejdstid, hvis det kan arrangeres uden større gener for arbejdsgiveren, og tilsvarende lovgivning henstiller i Australien til arbejdsgivere og medarbejdere at aftale fleksible arbejdsforhold, der kan passe begge parter.

Alle kontoransatte i England, der har arbejdet for samme arbejdsgiver i mindst 26 uger, kan indgive en lovsikret ansøgning om at få fleksibelt arbejde, mens italiensk lovregulering ligeså sikrer smart working  for Støvlelandets medarbejdere, så de kan arbejde uden for deres normale arbejdsplads og rum.


Øger produktivitet 

I undersøgelsen baseret på 15.000 online-besvarelser til IWG i januar 2019 bekræfter 85 procent af firmaerne, at de fleksible arbejds-muligheder har været i stand til at øge deres firmas produktivitet.

65 procent af de interviewede virksomheder vurderer, at fleksible arbejdsrum og indretninger i høj grad er med til at nedbringe deres driftsomkostninger, udgifter til vedligeholdelse samt i det hele taget til at styre og konsolidere deres økonomi.

 Fire af fem ansøgere til to identiske kontorjob - det ene tilbydende fleksible arbejds-
muligheder, det andet ikke - vil i dag på stedet droppe interessen for det sidste.Den stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er en faktor, der virkelig har sat fart på arbejdsmarkedets revolutionerende omstilling til fleksible arbejdsformer. 77 procent mener således, at de fleksible muligheder har bidraget væsentligt til deres firmas vækst ved at hjælpe med til at tiltrække samt fastholde dygtige medarbejdere.

Omvendt vil i dag fire ud af fem ansøgere til to identiske kontorjob - det ene tilbydende fleksible arbejdsmuligheder, det andet ikke - så klart straks droppe interessen for det sidste.


Transporttid

Som endnu en fremtrædende årsag til, at virksomheder og medarbejdere i stigende omfang enes om fleksible arbejdsløsninger, tæller stressende transport- og pendlertid. Tre fjerdedele af virksomhederne anfører, at de netop har indført fleksible arbejdsformer for at imødekomme deres medarbejderes behov for kortere transporttid.

"I dag er flexible working  de fleste steder blevet en interegret del af arbejdspladsens mentalitet. ´Generation Flex´ alias de ansatte betragter fleksibiliteten som ny norm, mens arbejdsgiverne for deres del anerkender den som vigitg nøgle til deres business-succes," sammenfatter IWG/Regus´ aktuelle rapport.

"Alle arbejdspladser er ikke ens og passer til alle medarbejdere. Men hvis virksomheder vil høste samme fordele, som fleksibelt arbejde allerede giver mange af deres konkurrenter, så bliver de nødt  til at lytte nøje efter deres medarbejderes behov og reagere på dem."  ●

                                                                                                                                                                                        

 

Læs mere her:
Assets.regus.com: Welcome to Generation Flex - the employee power shift
Zdnet.com: Flexible working - how to create a plan that works for everyone
MatchOffice Client Survey 2018: Kontorlejere har stigende fokus på sundhed og velvære
Fintechtimes.com: 80% of Brits Would Turn Down a Job That Didn’t Offer Flexible Working

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo