Pas på - du kan blive stresset af at arbejde for meget hjemmefra

Pas på - du kan blive stresset af at arbejde for meget hjemmefra

22
nov
2019
Steen Uno
Flere og flere kontorfolk ønsker at arbejde hjemmefra en eller flere dage om ugen - og fortsat flere arbejdsgivere samt digitaliseringen giver de ansatte den mulighed. Men har du den rette psyke og disciplin til at arbejde effektivt derhjemme?
22
nov
2019
Steen Uno


 

 

 

 

Stadig flere arbejdsgivere tilbyder i varierende omfang deres medarbejdere frihed og fleksibilitet til at løse i alt fald dele af deres ugentlige arbejdspensum hjemmefra.

På verdensplan skønnes op imod 70 procent af alle kontoransatte i dag at have mulighed for at arbejde uden for kontoret, herunder hjemmefra, mindst én gang om ugen - 50 procent af dem endda helt op til det halve af arbejdstiden, viser aktuelle undersøgelser.   

Men kontorarbejdet hjemmefra er ikke nødvendigvis kun et bekvemt frynsegode - det rummer også sine skygge- og bagsider, viser en ny engelsk undersøgelse.

Her svarede halvdelen af de 2.400 delvis hjemmearbejdende kontorfolk, at de savner kontorarbejdspladsens faste rutiner. 28 procent føler nedtrykt- og ensomhed, fordi de savner deres daglige arbejdskolleger.


Mangler interaktion

Ifølge undersøgelsen fra offices.co.uk nages 69 procent af følelsen af måske at gå glip af arbejdspladsens muligheder, når de arbejder hjemme, mens 83 procent kan føle sig stresset over samtidig at skulle tage hånd om huslige opgaver, når arbejder fra privaten.   

"Det kan godt være rimelig anstrengende at passe mit marketingjob fra hjemmekontoret, holde telefonmøder og den slags, hvis en af mine to drenge for eksempel samtidig ligger syg herhjemme," rapporterer en af undersøgelsens respondenter.  


 Ifølge den britiske undersøgelse savner hver anden af de delvis hjemmearbejdende
kontorfolk de faste daglige rutiner på deres arbejdsplads.                        Fotos: iStock

 


Også fra adskillige andre sider advares mod at tro, at friheden til at arbejde hjemmefra fortrinsvis er et medarbejdergode bevilget af din flinke og forstående arbejdsgiver.  

Eksperter kalder ligefrem dine fleksible arbejdstimer derhjemme for en potentielt skadelig tendens for den moderne arbejdsplads og nævner risikoen for at føle ensomhed og vigende engagement hos hjemmearbejdende som følge af manglende social interaktion.


Psykisk belastning

"Arbejder man meget hjemmefra, støder man hyppigere ind i problemer som træthed, koncentrations- og søvnbesvær sammenlignet med arbejdskollegerne i firmaets kontormiljø," siger adm. direktør i det tyske forskningsinstitut WIdO, Helmut Schröder.

Instituttet har netop offentliggjort en forskeranalyse, der - baseret på 2.000 fuldtidsbeskæftigede mellem 16 og 65 år - fokuserer på også ulemperne, herunder den psykisk større belastning, ved at arbejde meget hjemmefra.


 Stressen kan blandt andet opstå ved, at hver tredje, der arbejder på hjemmefra, ofte
sidder på hjemmekontoret også om aftenen og i weekenden.

 


"Stressen opstår blandt andet ved, at hver tredje, der arbejder på hjemmefra, ganske ofte også sidder på hjemmekontoret om aftenen og i weekenden. Desuden ligger det uudtalt i luften, at man også står til rådighed uden for den normale kontortid, når man arbejder hjemme.

På hjemmekontoret flyder grænsen mellem job og privatliv stille og hurtigt ud. Derved risikerer man, at arbejdsdagens nødvendige pauser og de efterfølgende genopladningsfaser også svinder ind," påpeger Helmut Schröder.

"Vores analyse viser, at de ansatte, der arbejder ofte hjemmefra, ligger procentvis klart over deres kolleger på kontoret, når det på klagebarometret drejer sig om træthed og udmattelse, frustrationer og vrede samt nervøsitet og irritabilitet." 


Færre sygedage

Hjemmekontorets umiddelbart højere stress-niveau udmønter sig dog ikke i noget højere sygefravær. De ansatte på hjemmekontoret rapporterede i gennemsnit 7,7 årlige sygedage, kollegerne på kontoret 11,9 fraværsdage. Hjemmearbejdende føler, at de har nemmere ved at indhente og udligne den forsømte tid. 

Alt i alt, fastslår den tyske undersøgelse dog, er der dog for langt de fleste kontoransattes vedkommende klare fordele ved at have mulighed for at arbejde hjemmefra: Større koncentration, bedre effektivitet og gennemgående højere jobtilfredshed.  ● 

 

 

Læs mere her:
Verywellmind.com: How to handle the stress of working from home
Facilitatemagazine.com: Working from home can impair your mental health
Aok-bv.de: Höhere Arbeitszufriedenheit, aber stärkere psychische Belastungen
Nbcnews.com: Here's how to stay productive and connected when you work from home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg erhvervslokalerOpret søgeagent
Vores medlemskab
  • Lokalebasen medlemskab logo
  • Lokalebasen medlemskab logo